C# feladatgyűjtemény

Kovács Emőd, Radványi Tibor, Király Roland, Hernyák Zoltán

Eszterházy Károly Főiskola, Matematikai és Informatikai Intézet

Új Széchenyi Terv logó.

A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház logója.

Magyarország megújul logó.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 06 40 638-638

Az EU logója.

2011


Tartalom

1. Előszó
2. Az adatok be és kivitele, és az elágazások (szerző: Király Roland)
A fejezet forráskódjai
3. Ujjgyakorlatok (szerző: Király Roland)
A fejezet forráskódjai
4. Ciklusokhoz kapcsolódó feladatok (szerző: Király Roland)
A fejezet forráskódjai
5. Számok és sorozatok (szerző: Király Roland)
A fejezet forráskódjai
6. Vektorokkal és azok kezelésével kapcsolatos feladatok (szerző: Király Roland)
A fejezet forráskódjai
7. A foreach ciklussal kapcsolatos feladatok (szerző: Király Roland)
A fejezet forráskódjai
8. Ciklusok és vektorok használata összetett szöveg elemzésére (szerző: Király Roland)
A fejezet forráskódjai
9. Mátrixok feltöltésével kapcsolatos feladatok (szerző: Hernyák Zoltán)
A fejezet forráskódjai
10. Numerikus műveletek mátrixokkal (szerző: Hernyák Zoltán)
A fejezet forráskódjai
11. Mátrixok vizsgálata (szerző: Hernyák zoltán)
A fejezet forráskódjai
12. Transzformációs mátrixok (szerző: Hernyák Zoltán)
13. A mágikus és bűvös négyzetek (szerző: Hernyák Zoltán)
A fejezet forráskódjai
14. Képernyőkezeléssel kapcsolatos feladatok (szerző: Hernyák Zoltán)
A fejezet forráskódjai
15. Listák feltöltésével kapcsolatos feladatok (szerző: Hernyák zoltán)
A fejezet forráskódjai
16. Listákkal kapcsolatos feladatok (szerző: Hernyák Zoltán)
A fejezet forráskódjai
17. Rekordok és listák együtt (szerző: Hernyák Zoltán)
A fejezet forráskódjai
18. Windows Form (szerző: Radványi Tibor)
A form és tulajdonságai
Alapvető komponensek, adatbekérés és megjelenítés
Választások
Listák kezelése
Egyéb eszközök, idő, dátum, érték beállítás
Menük és eszköztárak
Több info egy formon
Dialógusok
Modális és nem modális formok
Időzítés és üzenetek
19. Adatkezelés (szerző: Radványi Tibor)
SqlConnection, ConnectionString
Az SqlCommand
Adatok megjelenítése, adatkötés, DateSet és DataTable
Tárolt eljárások írása és használata
20. Grafikai feladatok (szerző: Kovács Emőd)
Grafikai feladatok
A fejezet forráskódjai 1.
A fejezet forráskódjai 2.
A fejezet forráskódjai 3.
A fejezet forráskódjai 4.
A fejezet forráskódjai 5.
A fejezet forráskódjai 6.

1. fejezet - Előszó

Ez a feladatgyűjtemény a C# tankönyv című jegyzetet egészíti ki, segítve ezzel a kedves olvasót abban, hogy minél jobban elsajátíthassa a nyelv jellemzőit és használatát.

Az jegyzet első néhány fejezetében szereplő feladatok nagy részének a megoldását, valamint a kimeneti képernyő képét is közöltük. Feltételeztük, hogy az első néhány fejezet feladataival próbálkozó kedves olvasó még nem jártas a C# programozási nyelv használatában, és ezen okból kifolyólag az egyszerűbb programok írása nehézségeket okozhat a számára.

Hasonló okokból a bonyolultabb feladatokat, valamint a kevésbé közismert fogalmakat, vagy éppen a matematikai formulákat tartalmazó részeket magyarázatokkal láttuk el, azok egyszerűbb feldolgozása érdekében. A fejezetekben található programok megoldásait a fejezetek végén helyeztük el (kivételt képeznek ez alól azok a feladatok, ahol a forrásszöveget szétválasztva a leírástól, a feladat szövege nem lenne értelmezhető).

Mindezek mellett számos feladat szövege tartalmaz érdekes, valamint mindenki számára hasznos információkat az adott problémával, vagy a benne szereplő ismeretekkel kapcsolatban azért, hogy színesebbé tegye azokat, valamint érdekesebbé varázsolja a C# programozási nyelv elsajátításának a folyamatát.

2. fejezet - Az adatok be és kivitele, és az elágazások (szerző: Király Roland)

2.1. feladat (Kezdetek - Hello Worldszint: 1). Mielőtt bonyolultabb programok írásába kezdenénk, készítsük el a manapság már klasszikusnak számító „Hello Világ” programot.

Magyarázat: A program elkészítéséhez használjuk a Console osztály WriteLine metódusát, melyet a Console Program osztály main nevű metódusában helyezhetünk el.

   Console.WriteLine("Hello világ"); 

Információ: Egyesek sportot űznek abból, hogy megpróbálják a Hello Világ programot a fellelhető összes programozási nyelven megírni. Ezt a tevékenységüket dokumentálják is egy weboldalon, ahol találhatunk egy soros, és több oldalas programok is. A C++ megoldás, amely alapján a C# verzió gyorsan elkészíthető, az alábbi listában látható.

   #include <iostream>;
  
  int main()
  {
    std::cout << "Hello World!" << std::endl;
    return 0;
  }
   

Az Interneten, rövid keresés után bizonyosan találhatunk a C++ nyelvi verziónál jóval hosszabb, vagy éppen extrémebb megoldásokat is.

2.1. ábra. A Hello World feladat megoldása

A 2.1 program bemutatja a feladat egy lehetséges megoldását, amelyet kedvünk szerint továbbfejleszthetünk. A megoldás kimeneti képernyőjét a 2.1 ábrán tekinthetjük meg.

2.2. feladat (Számok bekéréseszint: 1). Írjunk programot, mely bekér egy számot, és eldönti, hogy osztható-e 3-mal, 4-gyel vagy 9-cel.

A 2.2 program bemutatja az oszthatósági feladat egy megoldását. Amennyiben elég erőt érzünk magunkban, próbáljuk meg a programot kevesebb programsorral megoldani!

2.3. feladat (Átváltásokszint: 1). Készítsünk programot, mely bekér egy hőmérséklet értéket, majd felajánlja, hogy Celsiusból Fahrenheitbe, vagy Fahrenheitből Celsiusba váltja át.

A 2.3 program bemutatja a fokból fahrenheitbe átváltó feladat egyszerű megoldását. Az átváltáshoz használjuk a következő összefüggést: Készítsük el a programot úgy, hogy az több információt közöljön a felhasználóval arra nézve, hogy valójában mire képes!

2.4. feladat (Testtömeg indexekszint: 2). Írjunk programot, mely a testsúly és a testmagasság alapján meghatározza a testtömegindexet, és kiírja, hogy milyen testsúly osztályba tartozik az adott illető. a testtömeg osztályokat meghatározhatjuk tetszőlegesen, de alapul vehetünk létező osztályozásokat is.

A 2.4 programban megtalálhatjuk a testtömeg indexet kiszámító feladat megoldását, amit IF-THEN-ELSE elágazások helyett elkészíthetünk switch, vagy lista segítségével.

2.5. feladat (Víz-gőz-jégszint: 1). Készítsünk programot, amely bekéri a víz hőmérsékletét, majd eldönti, hogy az milyen halmazállapotú. A halmazállapot lehet folyékony, gőz, vagy jég.

A 2.5 forrásszövegben megtekinthetjük víz halmazállapotát előállító programot. Mivel a program elég rövid, a gyakorlás kedvéért próbáljuk meg színekkel érdekesebbé tenni a konzol kimenetet!

2.6. feladat (Pontok távolságaszint: 2). Írjunk programot, amely bekéri két pont koordinátáit, majd kiszámolja azok távolságát.

Magyarázat:

A távolság a két pont közé eső szakasz hossza, melyet a pontok koordinátáiból könnyedén kiszámolhatunk.

A 2.6 forrásszövegben megtekinthetjük pontok távolságát kiszámító program megoldását. Mivel ez a program is elég rövid, a gyakorlás kedvéért próbáljuk meg színekkel érdekesebbé tenni a konzol kimenetet!

2.7. feladat (Ponthatárokszint: 2). Írjon egy programot, ami leosztályoz egy maximálisan 100 pontos dolgozatot az 50, 65, 80, 90 ponthatárok szerint! A határérték a jobb jegyhez tartozik. Ha a pontszám negatív vagy száznál nagyobb, akkor a program írja ki, hogy hibás az adat!

A 2.7 forrásszövegben találjuk meg a dolgozatok osztályozását végző feladat megoldását. A sok IF helyett itt is megpróbálhatunk switch típusú elágazást alkalmazni.

2.8. feladat (Mezőgazdasági jóslásszint: 1). Készítsen konzolos alkalmazást, amely mezőgazdasági jóslást végez. A program kérje be az elvetett búza mennyiségét tonnában. Ez alapján számolja ki egy véletlenszerűen generált szorzóval (5-15) a várható hozamot, és írja ki a mennyiségét. A szorzó alapján elemezze és írja ki, hogy milyen év várható: átlag alatti (5-8), átlagos év (9-12), átlag feletti (13-15).

A 2.8 programszövegben találjuk meg a feladat megoldásának a lehető legegyszerűbb változatát, amelyet természetesen továbbfejleszthetünk.

2.9. feladat (Respirációs kvóciens kiszámításaszint: 3). Készítsünk az egészség megőrzéséhez használható programot. A programunk kérje be a kilégzéskor keletkező CO2 és O2 mennyiségét! Számoljuk ki a respirációs kvócienst!

Magyarázat: Az anyagcsere folyamán a keletkezett és a felhasznált hányadosa, vagyis a légzési hányados. (RQ = kilégzett . Belégzett aránya). Az értékének a kiszámításához használhatjuk a következő képletet: . Az RQ akkor megfelelő, ha értéke 0,8-as értéket mutat. Ha ennél kevesebb, akkor a szervezet a zsírokból nyeri az energiát. Ha ennél több, akkor a szénhidrátokból.

2.10. feladat (Igazolatlan hiányzásokszint: 1). Készítsünk programot, amely beolvassa egy diák igazolatlan hiányzásainak számát. Ennek megfelelően írassuk ki a magatartás jegyét. Tíz igazolatlan hiányzás elérésekor (vagy ha ezt túlhaladtuk) kérjük be a tanuló születési dátumát és írjuk ki az igazolatlan hiányzásait (amennyiben az érték több mint tíz). Készítsünk kategóriákat az igazolatlan hiányzások száma alapján. Az első kategória figyelmeztetést, a második osztályfőnöki intőt, a harmadik igazgatói megrovást, a negyedik kategória pedig felfüggesztést von maga után. A büntetés mértékét szintén jelezzük a felhasználó felé.

2.11. feladat (Véletlen számok listájaszint: 1). Készítsünk programot, amely bekér két számot, majd a kettő közötti számtartományban kiír három darab véletlen számot.

A 2.9 programszövegben megtaláljuk a feladat egy lehetséges megoldását. Amennyiben háromnál több véletlen számot kell előállítani, készítsük el a ciklussal működő változatot! Ehhez természetesen meg kell ismerkednünk a ciklus utasítás valamelyik változatával.

2.12. feladat (Pénzérmékszint: 1). Készítsünk programot, amely bekér egy összeget, majd kiírja, hogy azt hogyan lehet a lehető legkevesebb pénzérméből összeállítani.

Magyarázat: A program valójában egy címletező program, mely hasonlóan működik, mint a számrendszerekbe történő átváltások, azzal a kivétellel, hogy ebben az esetben nem a számrendszer alapszámával, hanem mindig a megfelelő címlettel kell osztanunk mindaddig, amíg el nem fogy az összeg.

Ha ügyesek vagyunk, megpróbálhatjuk előállítani az összes lehetséges megoldást, vagyis az adott összeg összes lehetséges felosztását a címletek alapján.

2.13. feladat (Csomagoló cég programja.szint: 2). Készítsünk programot, amely dinnyék csomagolásához végez számításokat. A dinnyéket szalaggal kell átkötni úgy, hogy kétszer körbe érje őket, és a masni készítéséhez számolunk még 60 cm-t. A program kérje be a dinnye átmérőjét, és a dinnyék számát! Számítsa ki, és írja a képernyőre, hogy n dinnye csomagolásához hány méter szalagra van szükség.

A 2.10 forrásban megtaláljuk a dinnye csomagoló program megoldását, amely használja a Math osztályban implementált Pi értéket. Helyette használhatnánk a 3.14-es értéket. Mi változna ekkor?

2.14. feladat (Csempézésszint: 1). Készítsünk programot, amely segíti a burkoló mesterek munkáját. A szükséges csempe mennyiségének a kiszámításához a program kérje be a terület szélességét, valamint a magasságát méterben, majd számolja ki, hogy 20cm*20cm méretű csempék esetén hány darabra van szükség a munka elvégzéséhez (a plusz 10%-ot az illesztések miatt illik rászámolnunk). A 2.11 forrásszövegben találjuk a megoldást.

2.15. feladat (Sokszögekszint: 2). készítsünk programot, amely kiszámolja sokszögek átlóit. Az adatok bekérése után (szabályos háromszög, négyszög, ötszög, hatszög oldalai, valamint azok magassága) kiszámolja az átlók hosszát.

2.16. feladat (Sokszögek és körökszint: 2). készítsünk programot, amely kiszámolja sokszögek átlóit. Az adatok bekérése után (szabályos háromszög, négyszög, ötszög, hatszög oldalai, valamint azok magassága) kiszámolja a beírható, és a körülírt körök sugarát.

2.17. feladat (Percek és órákszint: 1). Készítsünk programot, amely bekér két, egy napon belüli időpontot (óra, perc, másodperc formátumban. Számítsuk ki a két időpont közti különbséget másodpercekben és írassuk ki a képernyőre!

2.18. feladat (Másodfokú egyenletszint: 3). Kérjük be a másodfokú egyenlet együtthatóit a,b,c, majd írjuk ki, hogy hány valós gyöke van az egyenletnek!

A 2.12 forrásszövegben találjuk a feladat egy nem túl kifinomult megoldását ami arra mindenképpen jó lesz, hogy ez alapján jobbat készíthessünk.

A fejezet forráskódjai

2.1. forráskód. A Hello World feladat megoldása

   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace kezdetek 
{ 
      class Program 
      { 
            static void Main(string[] args) 
            { 
             Console.WriteLine("Hello Világ!"); 
             Console.ReadLine(); 
            } 
      } 
}
  

2.2. forráskód. Az oszthatósági feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ProgNyelvek 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Kérek egy számot: "); 
         string n = Console.ReadLine(); 
         Console.WriteLine(); 
         int hossz=n.Length; 
         int osszeg = 0; 
         for (int i = 0; i < hossz; i++) 
            osszeg = osszeg+Convert.ToInt16(n[i])-48; 
         if (osszeg % 3 == 0) 
            Console.WriteLine("A szám osztható 3-mal."); 
            else Console.WriteLine("A szám nem osztható 3-mal."); 
         if (osszeg % 9 == 0) 
            Console.WriteLine("A szám osztható 9-cel."); 
            else Console.WriteLine("A szám nem osztható 9-cel."); 
         if (hossz>1) 
         { 
            if ((Convert.ToInt16(n[hossz-2]-48)*10+ 
            Convert.ToInt16(n[hossz-1])-48) % 4 == 0) 
             Console.WriteLine("A szám osztható 4-gyel."); 
            else Console.WriteLine("A szám nem osztható 4-gyel."); 
         } 
         else if ((Convert.ToInt16(n[0])-48) % 4 == 0) 
         Console.WriteLine("A szám osztható 4-gyel."); 
         else Console.WriteLine("A szám nem osztható 4-gyel."); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

2.3. forráskód. A hőmérséklet vizsgáló feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace _1b 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Adj meg egy hőmérséklet értéket: "); 
         int n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write 
             ("Válassz opciót: (1) C∘ --> K∘ (2) K∘ --> C∘ : "); 
         byte c = byte.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.WriteLine(); 
         switch (c) 
         { 
            case 1: 
               Console.WriteLine("{0} C∘ = {1} K∘", n,n+273); 
               break; 
            case 2: 
               Console.WriteLine("{0} K∘ = {1} C∘", n,n-273); 
               break; 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

2.4. forráskód. A testtömeg indexet kiszámító feladat megoldása

   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ttindex 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Testtömeg[kg]: "); 
         int m = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write("Testmagasság[cm]: "); 
         double h = double.Parse(Console.ReadLine()); 
         h = h / 100; 
         double tti = m / Math.Pow(h, 2); 
         Console.WriteLine("Testtömegindex: {0}", tti); 
         Console.Write("Testsúlyosztály: "); 
         if (tti < 16) Console.WriteLine("Súlyos soványság"); 
         else if (tti < 17) Console.WriteLine("Mérsékelt soványság"); 
         else if (tti < 18.5) Console.WriteLine("Enyhe soványság"); 
         else if (tti < 25) Console.WriteLine("Normális testsúly"); 
         else if (tti < 30) Console.WriteLine("Túlsúlyos"); 
         else Console.WriteLine("Elhízás"); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}
  

2.5. forráskód. A víz halmazállapotát felismerő program forráskódja

 
static void Main(string[] args) 
{ 
   Console.WriteLine("A viz halmazallapotanak vizsgalata:"); 
   Console.Write("Homerseklet: "); 
 
   double t= Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
 
   if (t > 0) 
   { 
      if (t >= 100) Console.WriteLine("Goz!"); 
      else Console.WriteLine("Viz!"); 
   } 
   else Console.WriteLine("Jeg!"); 
 
   Console.ReadLine(); 
}

2.6. forráskód. A pontok távolságát kiszámító feladat megoldása

 
static void Main(string[] args) 
   { Console.Write("Elso pont x kordinátája:"); 
      int x1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
      Console.Write("Elso pont y kordinátája:"); 
      int y1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
      Console.Write("Második pont x kordinátája:"); 
      int x2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
      Console.Write("Második pont y kordinátája:"); 
      int y2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
      double tavolsag = 
      Math.Sqrt((x1 - x2) * (x1 - x2) + (y2 - y1) * (y2 - y1)); 
 
         Console.Write("Távolság: {0}", tavolsag); 
 
         Console.ReadLine(); 
   }

2.7. forráskód. A pontok távolságát kiszámító feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace I_1_pelda 
{ 
   class I_1_pelda 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int osztalyzat; 
         Console.Write("Kérem az elért pontszámot: "); 
         int pont=int.Parse(Console.ReadLine()); 
 
         if (pont >= 0 && pont < 50) osztalyzat = 1; 
         else if (pont >= 50 && pont < 65) osztalyzat = 2; 
         else if (pont >= 65 && pont < 80) osztalyzat = 3; 
         else if (pont >= 80 && pont < 90) osztalyzat = 4; 
         else if (pont >= 90 && pont <= 100) osztalyzat = 5; 
         else osztalyzat = 0; 
 
         if (osztalyzat > 0) 
         Console.WriteLine("A kapott érdemjegy: {0}.", osztalyzat); 
         else Console.WriteLine("Hibás az adat!"); 
 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

2.8. forráskód. Az átlagot számító feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class I_2_pelda 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Random rnd = new Random(); 
         int mag; 
         int szorzo; 
         int hozam; 
 
         Console.Write ("Búza mennyisége tonnában: "); 
         mag = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         szorzo = rnd.Next(5,16); 
         hozam = mag * szorzo; 
 
         Console.WriteLine("A várható mennyiség {0}.", hozam); 
 
         if (szorzo >= 5 && szorzo <= 8) 
             Console.WriteLine("Átlag alatti év várható."); 
         else if (szorzo >= 9 && szorzo <= 12) 
             Console.WriteLine("Átlagos év várható."); 
         else if (szorzo >= 13 && szorzo <= 15) 
             Console.WriteLine("Átlag feletti év várható."); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}
                                                                   

                                                                   
  

2.9. forráskód. A véletlen számokat generáló program forráskódja

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace feladat1_1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Kerem az elso szamot: "); 
         int szam1 = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write("Kerem a masodik szamot: "); 
         int szam2 = int.Parse(Console.ReadLine()); 
 
         Random veletlen = new Random(); 
 
         Console.WriteLine("A generalt szamok: {0}, {1}, {2}.", 
            veletlen.Next(szam1, szam2), 
            veletlen.Next(szam1, szam2), 
            veletlen.Next(szam1, szam2)); 
 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

2.10. forráskód. A dinnyecsomagoló feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace dinnyek 
{ 
class labda 
{ 
static void Main(string[] args) 
   { 
    Console.WriteLine("Dinnyek atmeroje(cm):!"); 
    int d = int.Parse(Console.ReadLine()); 
    Console.WriteLine(); 
    Console.WriteLine("Dinnyek szama!"); 
    int n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
    double szalag = ((2 * d * Math.PI) + 60) * n; 
    Console.WriteLine(); 
    Console.WriteLine("A szükséges szalag {0:0.00} cm.", szalag); 
    Console.ReadLine(); 
   } 
 } 
}

2.11. forráskód. A burkolat mennyiségét kiszámító program forrása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
class csempe 
{ 
static void Main(string[] args) 
   { 
    Console.Write("A szélesség méterben: "); 
    double sz = double.Parse(Console.ReadLine()); 
    Console.WriteLine(); 
    Console.Write("A hosszúság méterben: "); 
    double h = double.Parse(Console.ReadLine()); 
    double t = sz*h; 
    Console.WriteLine(); 
    Console.WriteLine("A konyhánk területe: {0} m2", t); 
    double cs = 0.2 * 0.2; 
    double db = t/cs; 
    double osszes=db+0.1*db; 
    Console.WriteLine(); 
    Console.WriteLine 
      ("A szüséges csempe mennyisége: {0:0.00} db", osszes); 
    Console.ReadLine(); 
    } 
} 
}

2.12. forráskód. Másodfokú egyenletet kiszámító program forrása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace feladat_1 
{ 
   class feladat_1 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.WriteLine 
         ("Adja meg a másodfokú egyenlet együtthatóit!"); 
         Console.WriteLine(); 
         Console.Write("Kérem az a együttható értékét: "); 
         double a = double.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write("Kérem a b együttható értékét: "); 
         double b = double.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write("Kérem a c együttható értékét: "); 
         double c = double.Parse(Console.ReadLine()); 
         double d = b * b - 4 * a * c; 
         Console.WriteLine(); 
         if (d == 0) 
          Console.WriteLine("Egy valós gyöke van az egyenletnek."); 
         else if (d > 0) 
          Console.WriteLine("Két valós gyöke van az egyenletnek."); 
         else Console.WriteLine("Nincs valós gyöke az egyenletnek."); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

3. fejezet - Ujjgyakorlatok (szerző: Király Roland)

3.1. feladat (Alapvető műveletekszint: 1). Készítsünk programot, mely bekér két számot, majd kiírja az összegüket, a különbségüket, a szorzatukat és a hányadosukat. Az adatokat a billentyűzetről olvassuk be. A beolvasást mindaddig végezzük, míg helyes adatokat nem kapunk.

Magyarázat: Az eredményeket nem kell tárolni, mivel a kiszámításukhoz szükséges kifejezést elhelyezhetjük a kiíró utasításban is. A C# nyelvben a Write és a WriteLine képes elvégezni a kifejezésben leírtakat, és az eredményüket megjeleníteni a képernyőn. Ezzel a megoldással tárterületet takaríthatunk meg.

A 3.1 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.1 ábrán láthatjuk.

3.1. ábra. Az „alapvető műveletek” feladat megoldása

3.2. feladat (Kimenet formázásaszint: 1). Olvassunk be a billentyűzetről egy számot, majd írjuk ki a szám kétszeresét a képernyőre. A beolvasott számot és az eredményt nem kell mindenképpen tárolni.

Magyarázat: A beolvasott szám kétszeresének kiszámítását a kiírásban is elvégezhetjük. Ehhez használjuk a Condole.WriteLine metódust. A kiírás során a kimenetet formázhatjuk is az alábbi formulával:

    Console.WriteLine("{0} kétszerese = {1}", ...) 

A formázott kiírásban a {0} azt jelenti, hogy a paraméter listában elhelyezett első elemet kell kiírni elsőként. A {1} jelentése hasonló, csak itt a második elemre hivatkozunk.

Figyelem! A beolvasásnál a ReadLine használata mellett szöveges formában kapjuk meg a számot, ezért azt konvertálnunk kell számmá.

A 3.2 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.2 ábrán láthatjuk.

3.2. ábra. Az „kimenet formázása” feladat megoldása

3.3. feladat (Read vagy ReadLineszint: 1). Egy egyszerű program segítségével vizsgáljuk meg, hogy mi a különbség a Console.Read és a Console.ReadLine működése között.

Magyarázat: A Read és a ReadLine alapvetően a beolvasott adat típusában különböznek egymástól. Míg az első szöveges adatot olvas be, a második a megadott karakter kódjával tér vissza, vagyis egy számmal. Ezért, ha számokat olvasunk be, akkor a ReadLine-t, amennyiben csak egy karaktert, a Read-et kell használnunk.

A 3.3 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.3 ábrán láthatjuk.

3.3. ábra. A „Read vagy ReadLine” feladat megoldása

3.4. feladat (Konzol képernyő használataszint: 1).

Írassuk ki a képernyőre az alábbi számsorozatokat:

  4 3 2 1
  4 3 2
  4 3
  4 

Próbáljuk meg úgy elkészíteni a programot, hogy a Console.WritemelletLine() csak egyszer szerepeljen a programban.

Magyarázat: A kiíró utasításban a formázáshoz elhelyezhetünk a kiírandó szövegben \n jeleket, melyek törik a sort. Ezzel megoldható a lehető legkevesebb kiírás használata mellett a kívánt kimenet előállítása.

A 3.4 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.4 ábrán láthatjuk.

3.4. ábra. Az „Konzol képernyő használata” feladat megoldása

3.5. feladat (Szállásszervezésszint: 1).  Készítsünk programot, mely osztálykirándulás szervezésében segíti a használóját, melyhez a lehető legkedvezőbb szállásárat kellene elérni. A kiválasztott hotelben többféle kedvezményt adnak a diákoknak, egyszerre közülük csak az egyik vehető igénybe:

 • Csoportos kedvezmény: 10 fő alatt 0 %; 10-19 fő esetén 5 %; 20-29 fő esetén 8 %; 30-40 fő esetén 12 %; 40 fő felett 14 % a kedvezmény mértéke.

 • Intézményi kedvezmény: 5 fő alatt nincs; 5-11 fő esetén 1 fő ingyen szálláshoz jut; 12-19 fő esetén 2 fő ingyenes; 20-28 fő esetén 3 fő ingyenes; 29-40 fő esetén 4 fő, míg 40 fő felett 5 fő kap ingyenes szállást.

 • Diákkedvezmény: egyénileg is jár, mértéke 10

Készítsen programot, amely beolvassa a kiránduláson résztvevők számát majd megadja, hogy a háromféle kedvezményből melyiket kell igénybe venni, hogy a lehető legkevesebbe kerüljön a szállás!

3.6. feladat (Kockaszint: 2). Egy n cm (n>1 egész szám) oldalhosszúságú fakockát piros festékbe mártunk, majd 1 cm élű kiskockákra felfűrészeljük. Hány kis kocka lesz, amelynek

 • pontosan egy oldallapja pirosra festett?

 • pontosan két oldallapja piros?

 • pontosan 3 lapja piros?

 • egyik lapja sem piros?

Készítsünk C# programot, amely a felvázolt problémát implementálja!

3.7. feladat (Melyik szám a nagyobbszint: 1). Készítsünk konzolos alkalmazást, amely bekér két egész számot, majd eldönti, hogy melyik a nagyobb. A két számot int típusú változókban tároljuk el. Amennyiben a két megadott szám azonos értékű, a bekérést ismételjük meg.

Magyarázat: A megoldáshoz használjunk feltételes elágazást. Rossz adatok megadásakor az ismétlést folytassuk mindaddig, amíg helyes adatokat nem kapunk.

A 3.5 forrásszövegben találjuk meg a feladat megoldását.

3.8. feladat (Osztályzatokszint: 1). Írjon programot, amely bekér egy informatika osztályzatot, majd kiírja a szülők véleményét az eredményről. A program a „nemlétező” osztályzatokra is reagáljon.

A 3.7 forrásszövegben találjuk a megoldást.

3.9. feladat (Számok sorrendjeszint: 1). Kérjünk be a billentyűzetről három egész számot, majd döntsük el, hogy melyik a legnagyobb, és a legkisebb érték.

Magyarázat: Ez a feladat hasonlít az ismert rendező algoritmusokra annyiban, hogy a kapott értékeket sorrendbe rakja, de a megoldás nem rugalmas, mivel a rendezendő elemek száma erősen korlátozott…

A 3.6 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.5 ábrán láthatjuk.

3.5. ábra. Az „Konzol képernyő használata” feladat megoldása

3.10. feladat (Szerkeszthető háromszögekszint: 1). Készítsünk konzol programot, amely bekér három egész számot a billentyűzetről. A bekért számokra úgy tekintünk, mint egy háromszög oldalaira. Döntsük el, hogy a háromszög szerkeszthető-e.

Magyarázat: A háromszög abban az esetben szerkeszthető, ha bármely két oldal hosszának az összege nagyobb a harmadik oldal hosszánál.

A 3.8 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.6 ábrán láthatjuk.

3.6. ábra. Az „Szerkeszthető háromszögek” feladat megoldása

3.11. feladat (Háromszög típusaszint: 1). Készítsünk konzol programot, amely bekér három egész számot a billentyűzetről. A bekért számokra úgy tekintünk, mint egy háromszög oldalaira. Döntsük el, hogy a háromszög egyenlő oldalú, illetve egyenlő szárú háromszög-e.

A 3.9 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.7 ábrán láthatjuk.

3.7. ábra. Az „Háromszög típusa” feladat megoldása

3.12. feladat (Háromszög kerületeszint: 1). Készítsünk konzol programot, amely bekér három egész számot a billentyűzetről. A bekért számokra úgy tekintünk, mint egy háromszög oldalaira. Számítsuk ki a háromszög kerületét és területét.

Magyarázat: A kerület kiszámítása nem okoz különösebb problémát, mivel egyenlő az oldalak hosszának az összegével. Amennyiben helyes programot szeretnénk készíteni figyeljünk arra is, hogy a háromszög szerkeszthető-e.

A 3.10 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.8 ábrán láthatjuk.

3.8. ábra. Az „alapvető műveletek” feladat megoldása

3.13. feladat (Háromszög területe - Héron képletszint: 2). Készítsünk konzol programot, amely bekér három egész számot a billentyűzetről. A bekért számokra úgy tekintünk, mint egy háromszög oldalaira. Számítsuk ki a háromszög területét. A terület kiszámításához használhatjuk a Hérón képletet.

Magyarázat: A Hérón képlet segítségével a háromszög területét az oldalak hosszából is ki tudjuk számolni

Az a, b és c a háromszög oldalai a képlettel számolhatók ki, ahol S a háromszög kerületének a fele

A 3.11 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.13 ábrán láthatjuk.

3.9. ábra. A háromszög területe

3.14. feladat (Majdnem Lottószint: 1). Generáljunk tíz darab 1-6 közé eső véletlen számot. A program ezután mondja meg hányszor volt hatos a generált érték!

Magyarázat: A véletlen számok generálásához használjuk a Random osztály szolgáltatásait.

    Random R = new Random();
   int adat = R.Next(); 

A generált számokat nem kell tárolnunk, mivel minden értékről azonnal eldönthető, hogy az 6-os, vagy sem.

A 3.12 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.10 ábrán láthatjuk.

3.10. ábra. A majdnem Lotto program kimenete

3.15. feladat (Szóközökszint: 1). Kérjünk be egy mondatot, majd írjuk ki szóközök nélkül. A 3.13 forrásszövegben találjuk a megoldást.

3.16. feladat (Sorozatokszint: 2). Készítsünk olyan konzolos alkalmazást, amely beolvassa egy számtani sorozat első elemét, valamint a differenciáját, és egy tetszőleges N értéket, majd kiírja a sorozat elemét, és az első N tagja összegét.

3.17. feladat (Command Line Interfaceszint: 1). Készítsünk egy egyszerű parancssori programot, amely néhány menüponttal rendelkezik. A menüpontok kiírására használjuk a Console osztály kiíró utasításait.

A menü a következőképp nézzen ki:

   1 Első menüpont
   2 második menüpont
   3 Harmadik menüpont
   4 Negyedik menüpont
   5 Kilépés 

A program közvetlenül az elindítása után írja ki a menüket a képernyőre, majd olvasson be egy karaktert. Amennyiben a beolvasott adat az 1-5 intervallumba eső szám, úgy a képernyőre íródjon ki, hogy melyik menüpont került kiválasztásra, ellenkező esetben jelenjen meg a Rossz választás felirat.

Magyarázat: A program elkészítése során alkalmazhatjuk a switch vezérlő szerkezetet annak az eldöntésére, hogy a beolvasott szám beleesik-e a menüpontoknál definiált intervallumba. Hiba esetén a switch default ága írja ki a hibaüzenetet a képernyőre.

A 3.14 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.11 ábrán láthatjuk.

3.11. ábra. A majdnem Lottó program kimenete

3.18. feladat (A hét napjaiszint: 1). Készítsünk konzolos alkalmazást, amely paraméterként kap egy egész számot (int), majd kiírja a hét azonos sorszámú napját a képernyőre.

Az 1-es érték jelenti a hétfőt, a 2-es a keddet, a 7-es a vasárnapot. Amennyiben a megadott szám nem esik az 1-7 intervallumba, a program írjon hibaüzenetet a képernyőre.

A 3.15 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.12 ábrán láthatjuk.

3.12. ábra. A majdnem Lottó program kimenete

3.19. feladat (Életkorokszint: 1). Készítsünk alkalmazást, amely beolvassa egy személy életkorát (), majd a kapott adat fényében kiírja a képernyőre azt a korosztályt, amibe az életkor „tulajdonosa” tartozik.

 • Gyermek (0-6),

 • Iskolás (7-22),

 • Felnőtt (22-64),

 • 65 töl nyugdíjas!

A 3.16 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 3.13 ábrán láthatjuk.

3.13. ábra. Az életkoros feladat kimenete

A fejezet forráskódjai

3.1. forráskód. Alapvető műveleteket megvalósító program

   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
 
namespace kezdetek 
{ 
 class Program 
 { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      Console.Write 
           ("Kérem adja meg az első számot: "); 
      double a = double.Parse(Console.ReadLine()); 
      Console.Write 
           ("Kérem adja meg a második számot: "); 
      double b = double.Parse(Console.ReadLine()); 
 
      Console.WriteLine 
           ("A két szám összege: {0}", a + b); 
      Console.WriteLine 
           ("A két szám különbsége: {0}", a - b); 
      Console.WriteLine 
           ("A két szám szorzata: {0}", a * b); 
      Console.WriteLine 
           ("A két szám hányadosa: {0}", a / b); 
      Console.ReadLine(); 
    } 
  } 
}
                                                                   

                                                                   
  

3.2. forráskód. Kimenet formázását végző program forrása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace kezdetek 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write 
         ("Kérem adjon meg egy számot: "); 
         Console.WriteLine 
           ("A szám kétszerese: {0}", 
           (int.Parse(Console.ReadLine()))*2); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

3.3. forráskód. Read és ReadLine

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace kezdetek 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
        Console.Write 
          ("Kérem adja meg egy számot: "); 
        int a = Console.Read(); 
        Console.WriteLine 
          ("Az ön életkora: {0}", a); 
 
        Console.Write 
          ("Kérem adja meg az életkorát újból: "); 
        int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
        Console.WriteLine 
          ("Az ön életkora: {0}", b); 
 
        Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

3.4. forráskód. A konzol képernyő használatát bemutató program forrása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace kezdetek 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
       Console.Write("4 3 2 1\n4 3 2\n4 3\n4"); 
       Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

3.5. forráskód. Melyik szám a nagyobb

 
namespace kezdetek 
{ 
 class Program 
 { 
   static void Main(string[] args) 
    { 
       Console.Write ("Első szám: "); 
       int elso = int.Parse(Console.ReadLine()); 
       Console.Write ("Az előzőtől külömböző szám: "); 
       int masodik = 
                int.Parse(Console.ReadLine()); 
       if (elso == masodik) 
       { 
         while (elso == masodik) 
         { 
         Console.Write 
         ("Hiba, ... ismét : "); 
          masodik = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         } 
      } 
      if (elso > masodik) 
      Console.WriteLine ("Az első szám a nagyobb!"); 
      if (elso < masodik) 
      Console.WriteLine ("A második szám a nagyobb!"); 
      Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

3.6. forráskód. A Számok sorrendje feladat

   
namespace sorrend 
{ 
 class Program 
 { 
  static void Main(string[] args) 
  { 
     Console.Write ("Első szám: "); 
     int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
     Console.Write ("Második szám: "); 
     int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
     Console.Write ("Harmadik szám: "); 
     int c = int.Parse(Console.ReadLine()); 
     if (a > b && a > c && b > c){ 
       Console.WriteLine("Az első szám a legnagyobb," + 
                     "az utolsó pedig a legkisebb."); 
     } 
     if (a > b && a > c && b < c){ 
       Console.WriteLine ("Az első szám a legnagyobb," + 
                     "a középső pedig a legkisebb.");} 
     if (a < b && a > c && b > c){ 
      Console.WriteLine 
          ("A középső szám a legnagyobb, az utolsó " + 
           "pedig a legkisebb."); 
     } 
     ... 
     Console.ReadLine(); 
  } 
} 
}
  

3.7. forráskód. Az Osztályzatok feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace jegyek 
{ 
   class osztalyzat 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("A dolgozatod eredménye (számmal): "); 
         string osztalyzat = Console.ReadLine(); 
         Console.WriteLine("\nSzüleid véleménye:\n"); 
         switch (osztalyzat) 
         { 
         case "1": 
               Console.WriteLine 
               ("Megmondtam, hogy ez lesz a vége,"+ 
                "ha csak játékra használod a számítógépet!!!"); 
               Console.WriteLine 
               ("Büntetés: Egy hétig nincs se Tv, se Internet! "); 
               break; 
            case "2": 
               Console.WriteLine 
                  ("Megmondtam, hogy olvasd még át legalább"+ 
                  " egyszer lefekvés előtt!!!"); 
               Console.WriteLine 
                  ("Büntetés: Ma este nincs se Tv, se"+ 
                  "Internet! Alvás, és kész."); 
               break; 
            case "3": 
               Console.WriteLine 
                ("Ha egy kicsit többet gyakorolnál,"+ 
                 "akkor még jobb is lehetne!"); 
               break; 
            case "4": 
               Console.WriteLine 
                    ("Szép - szép, de ugye évvégére" + 
                     "kijavítod ötösre?!"); 
               break; 
         ... 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

3.8. forráskód. Az első háromszöges feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write ("Háromszög ’a’ oldala: "); 
         int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write ("Háromszög ’b’ oldala: "); 
         int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write ("Háromszög ’c’ oldala: "); 
         int c = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         if (a+b>c&&a+c>b&&b+c>a) 
         { 
          Console.WriteLine ("A háromszög szerkeszthető!"); 
         } 
         else { 
          Console.WriteLine ("A háromszög nem szerkeszthető!"); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

3.9. forráskód. A Háromszög típusa című feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write ("Háromszög ’a’ oldala: "); 
         int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write("Háromszög ’b’ oldala: "); 
         int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write("Háromszög ’c’ oldala: "); 
         int c = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         if (a == b && a == c && c == b){ 
          Console.WriteLine("Egyenlő oldalú."); 
         } 
         else if (a == b || a == c || c == b) 
          Console.WriteLine("Egyenlő szárú."); 
         else Console.WriteLine("Nem egyenlő oldalú" + 
                          "és nem is egyenlő szárú."); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

3.10. forráskód. A Háromszög kerülete feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write ("Háromszög ’a’ oldala: "); 
         int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write("Háromszög ’b’ oldala: "); 
         int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write ("Háromszög ’c’ oldala: "); 
         int c = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.WriteLine 
           ("A háromszög kerülete: {0}", a+b+c); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}
                                                                   

                                                                   
  

3.11. forráskód. A Háromszög területe feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write ("Háromszög ’a’ oldala: "); 
         double a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write ("Háromszög ’b’ oldala: "); 
         double b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write ("Háromszög ’c’ oldala: "); 
         double c = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         double s = (a + b + c) / 2; 
         Console.WriteLine ("A háromszög kerülete: {0}", 
                        Math.Sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

3.12. forráskód. A Háromszög területe feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Random rnd = new Random(); 
         int hanyszor = 0; 
         for (int i = 0; i < 10; i++) 
         { 
            if (rnd.Next(1, 7) == 6) 
               hanyszor = hanyszor + 1; 
         } 
         Console.WriteLine 
            ("{0}x volt hatos.", hanyszor); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

3.13. forráskód. A szóközös feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace feladat_5 
{ 
   class feladat_5 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.WriteLine("Kérem gépeljen be egy mondatot!"); 
         string mondat = Console.ReadLine(); 
         for (int i = 0; i < mondat.Length; i++) 
         { 
            if (mondat[i]!=’ ’) 
            { 
               Console.Write(mondat[i]); 
            } 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

3.14. forráskód. Command Line Interface

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.WriteLine("1 Első menüpont"); 
         Console.WriteLine("2 Második menüpont"); 
         Console.WriteLine("3 Harmadik menüpont"); 
         Console.WriteLine("4 Negyedik menüpont"); 
         Console.WriteLine("5 Kilépés"); 
         Console.Write("Menüpont kódja: "); 
         int melyik=int.Parse(Console.ReadLine()); 
         switch(melyik) 
         { 
            case 1: 
               Console.WriteLine 
               ("Az első menüpontot választotta."); 
               break; 
            case 2: 
               Console.WriteLine 
               ("A második menüpontot választotta ki."); 
               break; 
            case 3: 
               Console.WriteLine 
               ("A harmadik menüpontot választotta ki."); 
               break; 
            case 4: 
               Console.WriteLine 
               ("A negyedik menüpontot választotta ki."); 
               break; 
            case 5: 
               Console.WriteLine 
               ("A kilépés menüpontot választotta ki."); 
               break; 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      }

3.15. forráskód. A hét napjai

   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write ("Szám 1-7 között: "); 
         int napkod=int.Parse(Console.ReadLine()); 
         switch(napkod){ 
            case 1:Console.WriteLine("Hétfő."); break; 
            case 2:Console.WriteLine("Kedd.");   break; 
            case 3:Console.WriteLine("Szerda.");  break; 
            case 4:Console.WriteLine("Csütörtök.");break; 
            case 5:Console.WriteLine("Péntek."); break; 
            case 6:Console.WriteLine("Szombat."); break; 
            case 7:Console.WriteLine("Vasárnap."); break; 
            default:Console.WriteLine ("Rossz kódot adott meg."); 
            break; 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}
  

3.16. forráskód. Az életkorokat vizsgáló feladat megoldása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
 
         Console.Write 
           ("Kérem adja meg az életkorát: "); 
         int E = 
            int.Parse(Console.ReadLine()); 
         int a=0; 
         if (E >= 0 && eletkor < 7) a=1; 
         if (E >= 7 && eletkor < 22) a = 2; 
         if (E >= 19 && eletkor < 66) a = 3; 
         if (E > 65) a = 4; 
         switch (a) 
         { 
            case 1: 
               Console.WriteLine("Gyermek."); 
               break; 
            case 2: 
               Console.WriteLine("Iskolás."); 
               break; 
            case 3: 
               Console.WriteLine("Felnőtt."); 
               break; 
            case 4: 
               Console.WriteLine("Nyugdíjas."); 
               break; 
            default: 
               Console.WriteLine 
                 ("Rossz értéket adott meg."); 
               break; 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

4. fejezet - Ciklusokhoz kapcsolódó feladatok (szerző: Király Roland)

4.1. feladat (Több elem bekéréseszint: 1). Írjunk olyan programot, amely addig kér be egész számokat a billentyűzetről, amíg azok összege meg nem haladja a 100-at. A beolvasás végén írjuk ki azt, hogy a bekért számok közül hány volt páros, és hány volt páratlan.

A 4.1 forrásszövegben találjuk a megoldást, a program kimenetét pedig a 4.1 ábrán láthatjuk.

4.1. ábra. A tömb bekérése

4.2. feladat (Mátrix bekéréseszint: 2). Kérjük be egy 2x2-es (esetleg egy 3x3-as) mátrix elemeit, majd „rajzoljuk” ki a mátrixot a konzol képernyőre, végül számítsuk ki és írjuk ki a determinánsát.

Magyarázat: Determinánson egy négyzetes mátrixhoz rendelt számot értünk. Ha egy A nxn-es négyzetes mátrix elemei az számok, akkor az (n-ed rendű) determináns a Leibniz-formula segítségével kapható meg.

A 4.2 forrásszövegben találjuk a megoldást, a számítás menetét az alábbiakban láthatjuk.

4.3. feladat (Négyszögekszint: 1). Gyakoroljunk a konzollal. Készítsünk programot, amely képernyő közepére a bal széltől a jobb szélig tartó négyszöget rajzol. A 4.3 forrásszövegben találjuk a megoldást.

4.4. feladat (Számláló és nevezőszint: 1). Készítsünk programot, mely egy tört számlálójának és nevezőjének megadása után kiírja az egyszerűsített törtet. A 4.4 forrásszövegben találjuk meg a feladat megoldását.

4.5. feladat (Egerekszint: 3). Tételezzük fel, hogy létezik teljesen szeparált, L egység hosszúságú csatorna, és mindkét végénél egy-egy egér. Egy indító jelre az egyik egér U, a másik V sebességgel kezd rohanni a csatorna ellenkező vége felé. Amikor odaérnek, visszafordulnak és újra egymással szemben haladnak (faltól falig rohangálnak). Három módon találkozhatnak, néha szemből, néha a gyorsabb utoléri a lassabbat, néha pedig egyszerre érnek egy falhoz…

Készítsünk olyan programot, ami bekéri egy képzeletbeli szennyvízcsatorna hosszát (L), két patkány sebességét (U és V), valamint egy időtartamot (T), majd kiírja, hogy a megadott időtartam alatt a patkányok hányszor találkoztak.

4.6. feladat (Karakterek bekéréseszint: 1). Írjunk programot, mely bekér 5 különböző karaktert, majd kiírja ezen karakterek összes permutációját. A program egy lehetséges megoldását a 4.6 forrásszövegben találjuk.

4.7. feladat (Összegek kiszámításaszint: 1). Készítsünk alkalmazást a 4.7 forrásszövegben látható program mintájára, amely bekéri a K pozitív egész számot, majd kiszámolja a következő összeget:

4.8. feladat (Háromszög kirajzolásaszint: 1). A 4.8 programszöveg mintájára kérjünk be egy természetes számot (a), majd rajzoljunk ki a képernyőre egy derékszögű háromszöget csillagokból (*). A háromszög pontosan az -val megegyező sornyi csillagból álljon.

4.9. feladat (Betűk rajzolása a képernyőreszint: 1). Készítsünk programot, amely bekér egy N természetes számot, majd kirajzol a képernyőre egymás mellé N-szer az "XO" betűket. A feladat egy lehetséges megoldását a 4.9 programban találjuk meg.

4.10. feladat (Unalmas az informatika óraszint: 1). Írjon programot, ami megkérdezi a felhasználótól, hogy hány másodperc „zenét” szeretne hallgatni. A megadott másodpercen keresztül szólaltassunk meg véletlen frekvenciájú hangokat, véletlen(1 és 600 ms között) ideig.

4.11. feladat (Betűkígyószint: 2). Oldja meg a 4.11 forrásszövegben látható program mintájára a következő feladatot. Piros színű konzol ablakban a képernyő bal szélétől kezdve kirajzolunk egy betűkígyót, ami folyamatosan növekszik (A-K-ig). Ha a billentyűzeten lenyomunk egy betűt, akkor a választottal megegyező betűk kikerülnek a kígyóból...

4.12. feladat (Tízes számrendszerszint: 2). Készítsünk konzol programot, amely bekér (esetleg véletlenszerűen generál) egy bitsorozatot (2-es számrendszerbeli számot), majd átváltja 10-es számrendszerbebe. A feladat egyszerű megoldását megtaláljuk a 4.12 forrásszövegben.

Magyarázat: A véletlen számok generálásához használjuk a Random osztályt úgy, hogy paraméterezzük a Next metódusát. A paraméterezésre azért van szükség, hogy csak 0-1 számjegyeket generáljon.

4.13. feladat (C# logószint: 1). A 4.13 program mintájára rajzoljuk ki a képernyőre valamely általunk választott karakter felhasználásával a C# nyelv logóját.

Magyarázat: A megoldáshoz a karakteres képernyőn jól kell tudni pozicionálni, és érdemes a rendelkezésre álló helyet arányosan elosztani, hogy a logo megfelelően nézzen ki. A pozíciók megadásához használjuk a Console.SetCursorPosition metódust.

4.14. feladat (Csoportosítási feladatszint: 2). A 4.14 főprogram mintájára készítsünk konzolos alkalmazást, amely beolvassa egy adott osztály névsorát. Alkossunk az osztályból véletlenszerűen csoportokat. A program kérdezze meg a használóját, hogy hány fős csoportokat szeretne létrehozni, majd írja ki azokat a képernyőre.

Magyarázat: Ahhoz, hogy csoportokat tudjunk készíteni, szükség lesz a tanulók neveinek és sorszámainak a tárolására. A programnak létezik egy kevésbé bonyolult megoldása is, ahol a csoportokban a nevek helyett az egyes tanulókat a sorszámuk jelöli. ennél a megoldásnál a beolvasást is lerövidíthetjük.

4.15. feladat (Monogramokszint: 1). Kérjünk be egy nevet, majd írjuk ki a névhez tartozó monogramot.

Magyarázat: A 4.15 szövegben látható feladat megoldásánál problémába ütközhetünk, ha az adott személy kereszt, vagy családi neve kettős vagy több jelből álló betűket tartalmaz. Ilyenek betűk a CS, DZ, SZ, ZS, … A probléma megoldásához, vagyis a nem egy karakterből álló betűk kiszűrésére építsünk elágazást a programba (switch).

4.16. feladat (Számjegyek összegeszint: 1). Készítsünk a 4.16 program mintájára konzolos alkalmazást, amely beolvas egy számot, majd kiírja a számjegyek összegét a képernyőre.

Magyarázat: A beolvasott számot ne konvertáljuk számmá, ahogy azt a számításokat végző programok esetén tenni szoktuk, hanem hagyjuk meg string formában, mivel így könnyedén szét tudjuk szedni elemeire, vagyis a számjegyeire, melyeket azután át tudunk konvertálni számmá az összeadáshoz. Az konverzióhoz használjuk a int.Parse() metódust az adott string elemre (szam[i].ToString()). Figyelem! A string elemeit is konvertálnunk kell, mivel azok karakter típusúak.

4.17. feladat (Pénzérme feldobásaszint: 1). Készítsünk a 4.17 feladathoz hasonló programot, amely egy képzeletbeli pénzérmét dobál a levegőbe, majd megállapítja, hogy az a fej, vagy az írás oldalára esett-e le. A pénzérme feldobását követően a program írja ki a képernyőre az eredményt, vagyis, hogy hányszor volt fej, és hányszor írás. Természetesen a pénzérme dobások számát is a felhasználó adja meg a program elején.

4.18. feladat (Kukacszint: 3). Készítsünk a 4.18 forrásszöveg alapján programot, melyben egy kukacot (@) a kurzor mozgató billentyűk segítségével mozgathatuk a képernyőn addig, amíg az ESC billentyűvel ki nem lépünk a programból.

Magyarázat: Amennyiben jól használható programot szeretnénk készíteni, figyelhetünk a képernyő szélének az elérésére, vagyis arra, hogy a kukac ne tudjon kilépni a megadott koordináták közül.

A legjobb megoldás az, ha a kukac eleje a szélek elérésekor az ellentétes oldalon bukkan ki, a háta pedig követi. Ezzel a megoldással egy un.: két dimenziós Missner-teret hozunk létre amely ugyanilyen alapokon nyugszik. Nagyon leegyszerűsítve, és kissé elbagatelizálva a dolgot úgy is mondhatnánk, hogy „elől ki, hátul be” típusú teret készítettünk…

4.19. feladat (Napszakok és órákszint: 1). Készítsünk a 4.19 példához hasonló programot, amely az elindítása után a napszaknak megfelelően köszön!

4.20. feladat (Kamatszámításszint: 3). Írjunk konzolos alkalmazást, amely bekéri azt, hogy hány évre, és mekkora összeget szeretnénk egy képzeletbeli bankban lekötni. Ezután a program olvassa be azt is, hogy mennyi a lekötés kamata, majd számítsa ki, hogy a megadott év elteltével mennyi pénzt kaphatunk a betéteink után!

4.21. feladat (Futó sebességeszint: 2). Készítsünk programot, amely az alábbi számításokat valósítja meg. Egy százméteres futás résztvevője a táv feléig egyenletesen gyorsul, majd az utolsó tíz méteren egyenletesen lassul.

A program kérje be a futó kezdő sebességét (m/s) egy adott intervallumon belül (3.00 - 5.00), és írja ki tíz méterenként a futó aktuális sebességét km/h-ban!

4.22. feladat (Számok sorozataszint: 2). Írjunk konzolos alkalmazást a 4.22 példaprogram alapján, amely bekér egy egész számot, majd mindaddig kér be további egész számokat, amíg nullát nem kap. A program határozza meg és írja ki a megadott egész számok közül a legnagyobbat.

4.23. feladat (Öttel oszthatószint: 1). Írjon programot a 4.23 példaprogram felhasználásával, mely beolvassa a billentyűzetről egy intervallum kezdő és végértéket, majd kiírja a képernyőre az intervallumba eső egész számok közül azokat, melyek 5-tel oszthatók!

A fejezet forráskódjai

4.1. forráskód. Tömb bekérése

   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int osszeg = 0; 
         int paros = 0; 
         int paratlan = 0; 
         for (int i = 0; i < 99; i++) 
         { 
            Console.Write 
             ("Kérem adjon meg egy számot: "); 
            int szam = 
             int.Parse(Console.ReadLine()); 
            osszeg = osszeg + szam; 
            if (szam % 2 == 0) paros++; 
            if (szam % 2 != 0) paratlan++; 
            if (osszeg >= 100) break; 
         } 
         Console.WriteLine ("{0} páros és {1} páratlan..." 
                       ,paros,paratlan); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}
  

4.2. forráskód. Mátrix bekérése

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace a 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int[,] matr = new int[2, 2]; 
         for (int i=0;i<2;i++) 
            for (int j = 0; j < 2; j++) 
            { 
               Console.Write 
               ("Kérem az {0}. sor {1}. elemét: ", i + 1, j + 1); 
               matr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            } 
         Console.WriteLine(); 
         Console.WriteLine("A mátrix:"); 
         Console.WriteLine(); 
         for (int i = 0; i < 2; i++) 
         { 
            for (int j = 0; j < 2; j++) 
               Console.Write("{0}    ", matr[i, j]); 
            Console.WriteLine(); 
         } 
         Console.WriteLine(); 
         int det = matr[0, 0] * matr[1, 1] - matr[0, 1] * matr[1, 0]; 
         Console.WriteLine("A mátrix determinánsa: {0}", det); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

4.3. forráskód. Négyszögek kirajzolása

   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace _b 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int i = 0, x = 0, y = 13; 
         Random rnd = new Random(); 
         int ran; 
         while (x < 79){ 
            i = 0; 
            ran = rnd.Next(2, 10); 
            while (i < ran && x < 79){ 
               i++;x++; 
               Console.SetCursorPosition(x, y); 
               Console.Write("∘"); 
            } 
            i = 0; 
            while (i < 8 && x < 79){ 
               i++;y--; 
               Console.SetCursorPosition(x, y); 
               Console.Write("∘"); 
            } 
            ran = rnd.Next(2, 10); 
            i = 0; 
            while (i < ran && x < 79){ 
               i++;x++; 
               Console.SetCursorPosition(x, y); 
               Console.Write("∘"); 
            } 
            i = 0; 
            while (i < 8 && x < 79){ 
               i++;y++; 
               Console.SetCursorPosition(x, y); 
               Console.Write("∘"); 
            } 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}
  

4.4. forráskód. A törtes feladat

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace _2c 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("A tört számlálója: "); 
         int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         int x = a; 
         Console.Write("A tört nevezője: "); 
         int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         int y = b; 
         while (a != 0 && b != 0) 
         { 
            if (a > b) 
               a = a-b; 
            else 
               b = b-a; 
         } 
         int lnko = Math.Max(a, b); 
         Console.WriteLine(); 
         Console.WriteLine 
          ("Az egyszerűsített tört számlálója: {0}", x / lnko); 
         Console.WriteLine 
          ("Az egyszerűsített tört nevezője: {0}", y / lnko); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

4.5. forráskód. Karakterek bekérése

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace _2d 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int i=1; 
         Console.WriteLine("Négyzetszámok 1 és 10000 között:"); 
         Console.WriteLine(); 
         while (i * i < 10001) 
         { 
            Console.Write("{0}, ", i * i); 
            i++; 
         } 
         Console.WriteLine(); 
         Console.WriteLine(); 
         Console.WriteLine("Köbszámok 1 és 10000 között:"); 
         Console.WriteLine(); 
         i = 1; 
         while (i * i * i < 10001) 
         { 
            Console.Write("{0}, ", i * i * i); 
            i++; 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

4.6. forráskód. Összeg kiszámítása

 
static void Main(string[] args) 
{ 
   int s = 0; 
   Console.Write("Add meg a k pozítiv számot:"); 
   int k = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
   for (int i = 1; i <= k; i++) 
   { 
      s = s + i * (i + 1); 
   } 
   Console.WriteLine("Osszeg: {0}",s); 
   Console.ReadLine(); 
}

4.7. forráskód. Háromszög kirajzolása

                                                                   

                                                                   
   
static void Main(string[] args) 
{ 
   Console.Write ("Add meg az a:"); 
        int a = int.Parse (Console.ReadLine ()); 
   string s = ""; 
 
   for (int i = 1; i <= a; i++) 
   { 
      Console.SetCursorPosition(2*a-1 , i); 
      s = s + "*"; 
      Console.Write(s); 
 
   } 
   Console.ReadLine(); 
}
  

4.8. forráskód. Betűk kirajzolása

 
static void Main(string[] args) 
{ 
   Console.Write("Add meg hányszor ismételjem:"); 
   int n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
   string s = ""; 
 
   for (int i = 1; i <= n; i++) 
      s = s + "XO"; 
   Console.Write(s); 
   Console.ReadLine(); 
}

4.9. forráskód. Betűkígyó

 
using System; 
 
namespace betukigyo 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Random rnd = new Random(); 
         Console.Title = "BETÜKÍGYÓ"; 
         char[] kigyo = new char[80]; 
         int i, j, kdb; 
         kdb = 0; 
         ConsoleKeyInfo gomb = new ConsoleKeyInfo(); 
         Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red; 
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
         Console.WriteLine("50 KAREKTERBŐL ÁLLÓ BETÜKÍGYÓ"); 
         do{ 
            kigyo[kdb] = Convert.ToChar(rnd.Next 
              (Convert.ToInt32(’A’), Convert.ToInt32(’K’) + 1)); 
            kdb++; 
            Console.SetCursorPosition(0, 5); 
            for (i = 0; i < kdb; i++) 
                 Console.Write("{0}", kigyo[i]); 
            for (i = kdb; i < 50; i++) Console.Write(" "); 
            Thread.Sleep(100); 
            while (Console.KeyAvailable){ 
               gomb = Console.ReadKey(true); 
               for (i = 0; i < kdb; i++){ 
                if (Char.ToUpper(gomb.KeyChar) == kigyo[i]){ 
                     for (j = i; j < kdb - 1; j++) 
                        kigyo[j] = kigyo[j + 1]; 
                     kdb--;i--; 
                  } 
               } 
            } 
         } 
         while ((kdb < 50) && (kdb > 0) && 
           (gomb.Key != ConsoleKey.Escape)); Console.WriteLine(); 
         if (gomb.Key != ConsoleKey.Escape){ 
            if (0 == kdb) Console.Write("NYERTÉL"); 
            else Console.Write("NYERTEM"); 
            Console.WriteLine("\n\nEnterre kilépek!"); 
            Console.ReadLine(); 
         } 
      } 
   } 
}

4.10. forráskód. Átváltás tízes számrendszerbe

 
using System.Text; 
 
namespace feladat 
{ 
   class feladat 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Bitsorozat : "); 
         string bitsor= Console.ReadLine(); 
         double osszeg=0; 
         double hatvany = 2; 
         for (int i = 0; i < bitsor.Length; i++) 
         { 
            hatvany=Math.Pow(2,bitsor.Length-i-1); 
            string szamjegy = bitsor.Substring(i, 1); 
            osszeg +=int.Parse(szamjegy)*hatvany; 
         } 
         Console.WriteLine("Az átváltás eredménye : {0}", osszeg); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

4.11. forráskód. C# logó kirajzolása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace feladat 
{ 
   class feladat 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int meret=10; 
         int vkozep = Convert.ToInt16(40 - meret / 2); 
         int fkozep = Convert.ToInt16(12 - meret / 2); 
         int harmad = Convert.ToInt16(meret / 3); 
         for (int i=0;i<meret;i++){ 
            Console.SetCursorPosition(vkozep+i, fkozep); 
            Console.Write("X"); 
            Console.SetCursorPosition(vkozep-1, fkozep+i+1); 
            Console.Write("X"); 
            Console.SetCursorPosition(vkozep+i, fkozep+meret + 1); 
            Console.Write("X"); 
            Console.SetCursorPosition 
            (80-vkozep + i+harmad*2+1, fkozep + harmad + 1); 
            Console.Write("X"); 
            Console.SetCursorPosition 
            (80 - vkozep + i + 2*(harmad) , fkozep + harmad*2 + 2); 
            Console.Write("X"); 
         } 
         for (int i = 0; i < harmad; i++){ 
            Console.SetCursorPosition(80-vkozep+meret, fkozep+i+1); 
            Console.Write("X"); 
            Console.SetCursorPosition 
            (80 - vkozep + meret-1, fkozep +harmad+ i+2); 
            Console.Write("X"); 
            Console.SetCursorPosition 
            (80 - vkozep + meret - 2, fkozep + harmad*2 + i + 3); 
            Console.Write("X"); 
            Console.SetCursorPosition 
            (80 - vkozep + meret+harmad+1, fkozep + i + 1); 
            Console.Write("X"); 
            Console.SetCursorPosition 
            (80 - vkozep + meret + harmad, fkozep + harmad + i + 2); 
            Console.Write("X"); 
            Console.SetCursorPosition 
            (80 - vkozep + meret + harmad -1, 
                                fkozep + harmad * 2 + i + 3); 
            Console.Write("X"); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

4.12. forráskód. Csoportosítási feladat

   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace feladat_2 
{ 
 
   class feladat_2 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
      Console.WriteLine("Véletlenszerű csoport kialakítása..."); 
      Console.WriteLine("Osztály létszáma!"); 
      int letszam = int.Parse(Console.ReadLine()); 
      Console.WriteLine("Max létszám:"); 
      int csop=int.Parse(Console.ReadLine()); 
      bool[] osztaly=new bool[letszam]; 
      Random rnd = new Random(); 
      int db = 0; 
      while (db < letszam){ 
         int i = rnd.Next(0, letszam); 
         if (osztaly[i] == false){ 
            double c=db/csop; 
            Console.WriteLine("A(z) {0}. csoport tagjai:" + 
                         "{1}. tanuló", Math.Floor(c)+1,i + 1); 
            osztaly[i] = true; 
            db++; 
         } 
      } 
      Console.ReadLine(); 
    } 
  } 
}
  

4.13. forráskód. Monogrammos feladat

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Feladat_6 
{ 
   class feladat_6 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Kérem, gépeljen be egy nevet: "); 
         string nev1 = Console.ReadLine(); 
         nev1 = ’ ’ + nev1; 
         string nev=nev1.ToUpper(); 
         string monogram=""; 
         for (int i = 0; i < nev.Length-2; i++) 
         { 
            if (nev[i]==’ ’) 
            { 
               string betu = nev.Substring(i+1, 2); 
               switch (betu) 
               { 
                  case "CS": monogram += betu + ’ ’; 
                     break; 
                  case "DZ": if (nev[i + 3] == ’S’) 
                           monogram += betu + ’S’ + ’ ’; 
                          else monogram += betu + ’ ’; 
                     break; 
                  case "GY": monogram += betu + ’ ’; 
                    break; 
                  case "LY": monogram += betu + ’ ’; 
                     break; 
                  case "NY": monogram += betu + ’ ’; 
                     break; 
                  case "SZ": monogram += betu + ’ ’; 
                     break; 
                  case "TY": monogram += betu + ’ ’; 
                     break; 
                  case "ZS": monogram += betu + ’ ’; 
                     break; 
                  default: monogram += 
                        nev.Substring(i + 1, 1) + ’ ’; 
                     break; 
               } 
            } 
         } 
         Console.WriteLine(monogram); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

4.14. forráskód. Összegzést végző feladat

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace szamjegyekosszege 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Kerek egy szamot: "); 
         string szam = Console.ReadLine(); 
 
         int osszeg = 0; 
 
         for (int i = 0; i < szam.Length; i++) 
         { 
            osszeg = osszeg + int.Parse(szam[i].ToString()); 
         } 
 
         Console.WriteLine("A szamjegyek osszege: {0}.", osszeg); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

4.15. forráskód. Pénzérmés feladat

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
 
namespace fejvagyiras 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Hanyszor dobjuk fel a penzt? "); 
         int db = int.Parse(Console.ReadLine()); 
 
         int fej = 0; 
         int iras = 0; 
 
         for (int i = 0; i < db; i++) 
         { 
            Random veletlen = new Random(); 
            int dobas = veletlen.Next(0, 100); 
            if (dobas % 2 == 0) 
            { 
               fej++; 
            } 
            else 
            { 
               iras++; 
            } 
         } 
 
         Console.WriteLine("{0} db fej, {1} db iras.", fej, iras); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

4.16. forráskód. Kukacos feladat

                                                                   

                                                                   
   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace feladat2_3 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         ConsoleKeyInfo beolvasott; 
         int x = 1; 
         int y = 1; 
         while (true){ 
            Kepernyo(x, y); 
            beolvasott = Console.ReadKey(); 
            switch (beolvasott.Key){ 
               case ConsoleKey.LeftArrow: 
                if (x != 1){x--;} break; 
               case ConsoleKey.RightArrow: 
                if (x != 80){x++;} break; 
               case ConsoleKey.UpArrow: 
                if (y != 1){y--;} break; 
               case ConsoleKey.DownArrow: 
                if (y != 23){y++;}break; 
               default:break; 
            } 
         } 
      } 
 
      static void Kepernyo(int x, int y) 
      { 
         Console.Clear(); 
         Console.WriteLine("(x: {0}; y: {1})", x, y); 
         for (int i = 1; i < y; i++){ 
            Console.WriteLine(); 
         } 
         for (int i = 1; i < x; i++){ 
            Console.Write(" "); 
         } 
         Console.Write("@"); 
      } 
   } 
}
  

4.17. forráskód. Napszakok feladat

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace feladat 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         DateTime ido = DateTime.Now; 
         Console.WriteLine("Jelenlegi ido: {0}:{1}.", 
                       ido.Hour, ido.Minute); 
         if (ido.Hour > 5 && ido.Hour < 9){ 
            Console.WriteLine("Jo reggelt!"); 
         } 
         else if (ido.Hour > 8 && ido.Hour < 19){ 
            Console.WriteLine("Jo napot!"); 
         } 
         else{ 
            Console.WriteLine("Jo ejszakat!"); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

4.18. forráskód. Sorozat maximum eleme

 
namespace cl 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.WriteLine("Kérem a számokat!"); 
         int n=-1, max = 0; 
         while (n != 0) 
            { 
               n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
               if (n > max) 
               max = n; 
            } 
         Console.WriteLine("A legnagyobb szám: {0}" ,max ); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

5. fejezet - Számok és sorozatok (szerző: Király Roland)

5.1. feladat (Páros és páratlan számok darabszámaszint: 2). Írjunk az 5.1 programhoz hasonló alkalmazást, amelyben kérjünk be N darab természetes számot. Az adatok beolvasása után a program írja ki a páros és páratlan számok darabszámát, és a páratlan számok összegét a megadott N-ig!

Magyarázat: Amennyiben nem akarunk a bekéréssel bajlódni, elsőként kérjük be az N értékét, és addig ne lépjünk ki a beolvasást végző ciklusból, amíg az N-szer le nem futott.

Ennél kicsit barátságosabb megoldás, ha addig folytatjuk a beolvasást, amíg a felhasználó le nem nyomja a kilépés gombját, amit mi választunk meg. Ekkor N értékérének a bekérésére nem is lesz szükségünk, mivel a beolvasásokat számolhatjuk egy változóban.

5.2. feladat (Számok szorzataszint: 1). Írjon az 5.2 forráskód alapján programot, mely kiszámolja az első N szám szorzatát! Az N értékét a felhasználó adja meg.

5.3. feladat (Kilométerkövekszint: 2). Készítsünk az 5.3 példához hasonló programot, amely az országúton haladva látott fákat számolgatja. Természetesen pusztán kedvtelésből…A program használója megadhatja a kiindulási pozícióját, valamint a cél pozíciót, mindkettőt kilométerben.

A program virtuális terében, a képzeletbeli út egyik oldalán 3 m-enként, míg a másik oldalán 5 m-enként vannak fák. Adjuk meg az út során azokat a pozíciókat, ahol az út mindkét oldalán fa található.

Magyarázat: Az egyszerűség kedvéért az út mindig nulláról kezdődik, és a fák is a 0. pozíciótól kezdve helyezkednek el három, valamint öt méterenként.

5.4. feladat (Kiírás ciklusokkalszint: 1). Készítsen konzolos alkalmazást az 5.4 alapján, amely teleírja a konzol képernyőt csillagokkal, sorról-sorra oda - vissza haladva. Használhat késleltetést is, hogy az eredmény szemléletesebb legyen. A kiírás a bal felső sarokból kezdődjön, és onnan haladjon jobbra, és lefelé, ahogy a folyó írás is halad…

5.5. feladat (Kiírás ciklusban - továbbfejlesztett változatszint: 1). Írj programot, mely teleírja a konzolképernyőt csillagokkal sorról sorra karakterről karakterre oda - vissza, majd az utolsónak beírt csillagtól kezdve törölje a képernyőt karakterről karakterre haladva fel - le. A kiírás a bal felső sarokból kezdődjön, és jobbra-lefelé tartson. Az 5.5 forrásszövegben láthatunk egy példaprogramot, amely segít a megoldásban.

5.6. feladat (Függvénytáblaszint: 1). Készítsünk mini függvénytáblát az 5.6 példaprogram alapján, melyben szerepelnek függőlegesen a pozitív egész számok 1-től - 20-ig, vízszintesen a szám, annak négyzete, és köbe. A táblának legyen fejléce is!

5.7. feladat (Sorozat szorzás nélkülszint: 1). Készítsünk programot az 5.7 példaprogram alapján, amely meghatározza az 1 és 1000 közötti pozitív egész számok szorzatát úgy, hogy nem használhatjuk a szorzás műveletét!

5.8. feladat (Autóversenyszint: 2). Készítsünk programot, mely képzeletbeli autókat versenyeztet. A játékban szereplő két autó 1 és 3 közötti, véletlen számú mezőt tesz meg egy lépésben. Összesen 60 mező áll rendelkezésre a célig. A program írja ki, hogy melyik autó nyert, és a vesztes autó hol tartózkodott a nyertes célba jutásának időpontjában. A versenypályát prezentáljuk csillagokkal ahol a * pontosan 1 mezőt jelent.

5.9. feladat (Kamatos kamatokszint: 2). Írjunk programot, amely a következő problémát oldja meg: 2 gyermek versenyzik, hogy melyik tud többet spórolni. Az egyik havi kamatos kamattal rakja bankba a megspórolt pénzét. A kamatos kamat hozama 3%. A második fix kamatozású, éves lekötésbe fekteti a pénzét. Ennek értéke 7%. A program mondja meg, hogy egy év után kinek lesz több pénze, valamint azt, hogy 10 év után ki, és mennyivel jár jobban.

Magyarázat: Ha általánosabbra szeretnénk megírni a programot, készítsük el úgy, hogy a felhasználó megadhatja a kamat kiszámításához szükséges évek számát is.

5.10. feladat (Vektor feltöltéseszint: 1). Írjunk olyan programot, amely véletlen, két számjegyű értékekkel feltölt egy 20 elemű vektort, majd kiírja a képernyőre egymás mellé, vesszővel elválasztva az elemeket.

A kiírás után addig kérjünk be két egész számot (a, b), amíg az ’a’ kisebb lesz, mint ’b’. Határozzuk meg, hogy hány olyan tömbelem van, amelyik az [a,b] intervallumba esik.

5.11. feladat (Sorozat beolvasása extrákkalszint: 1). Írjunk az 5.11 forrásszöveg alapján olyan programot, amely egy 10 elemű vektort a következőképp tölt fel billentyűzetről:

 • bekérünk egy sorszámot

 • ellenőrizzük hogy létezik-e ilyen vektorelem egyáltalán, és az még nem került feltöltésre.

 • Ha ezen sorszámú vektorelem már kapott értéket, akkor azt még egyszer ne engedjük feltölteni

 • ha minden rendben van, akkor bekérhetjük az értéket is

 • ha a sorszám -1, akkor kérjük be az értéket, és minden olyan tömbelem, amely még nem kapott értéket - annak legyen ez az értéke

Ezt ismételgessük addig, amíg minden tömbelem meg nem kapta az értékét. Ekkor lépjünk ki a ciklusból, és írjuk ki a vektor elemeit a képernyőre. A példaprogram kimeneti képernyőjét a 5.1 ábrán láthatjuk.

5.1. ábra. Sorozat beolvasása extrákkal

5.12. feladat (Életkorok extra változatszint: 1). Készítsünk az 5.12 példához hasonló alkalmazást, amelyben kérjünk be két egész számot billentyűzetről a 10..90 intervallumból. Amennyiben a beírt számok ezen kívül eső egész számok lennének, úgy addig ismételjük a bekéréseket, amíg megfelelő értékeket nem kapunk. A két számot fogjuk fel mint életkorok, egy apa és a fia életkorait. Adjuk meg, hány éves volt az apa, amikor a fia megszületett.(nem tudni melyik életkort adják meg előbb, a fiút vagy az apáét). Amennyiben az apa fiatalabb volt ekkor mint 18, vagy idősebb mint 50, akkor a program írja ki, hogy „bár ez nehezen hihető”. A program kimeneti képernyője az 5.2 ábrán látható.

5.2. ábra. Életkorok extra változat

5.13. feladat (Legkisebb elemszint: 1). Készítsünk programot, mely egy tetszőleges sorozatról eldönti, hogy melyik a legkisebb, vagy akár a legnagyobb eleme.

Magyarázat: A feladat megoldásához használhatunk egy véletlen számokkal feltöltött tömböt, amit egy for ciklus segítségével bejárunk. Az 5.13 forrásszövegben láthatjuk, hogyan oldhatjuk meg a feladatot, a kimeneti képernyőt az 5.3 ábrán találjuk meg.

Első lépésként azt feltételezzük, hogy a sorozat első elem a legkisebb. Ebben az esetben a második elemtől haladva a sorozat vége felé minden elemre megvizsgáljuk, hogy az kisebb-e a legkisebbnek tekinetett elemnél.

Ha igen, akkor ez az elem veszi át a korábbi legkisebb helyét, amennyiben nem, akkor minden marad a régiben.

Igazság szerint ez egy alapvető programozási tétel, melyet minden programozónak ismernie kell. A leíró nyelvi változat a következőképpen néz ki:

     minimum = sorozat első elem
    ismétlés a sorozat végéig
       ha minimum > sorozat aktuális elem
          minimum = sorozat aktuális elem
       ha vége
       sorozat aktuális elem = sorozat következő elem
    ismétlés vége 

5.3. ábra. Legkisebb elem

5.14. feladat (Legkisebb elemekszint: 1). Készítsünk programot, mely egy tetszőleges sorozatról eldönti, hogy melyik a legkisebb, és a második legkisebb eleme.

Magyarázat: A feladat megoldásához használhatunk egy véletlen számokkal feltöltött tömböt, amit egy for ciklus segítségével bejárunk. Tehát ennek a tömbnek az elemeit kell bejárnunk úgy, hogy minden esetben megvizsgáljuk, melyik a legkisebb elem, ha ennél találunk kisebbet, a korábbi legkisebb elem lesz a második legkisebb, a frissen megtalált elem pedig a legkisebb. Figyelnünk kell továbbá az egyenlőségre.

A minimum kiválasztás programozási tétele a következő:

     minimum = sorozat első elem
    ismétlés a sorozat végéig
       ha minimum > sorozat aktuális elem
          minimum = sorozat aktuális elem
       ha vége
       sorozat aktuális elem = sorozat következő elem
    ismétlés vége 

Ezt a programozási tételt kis módosításokkal alkalmazva megkapjuk a feladat megoldását. A módosítás lényege az, hogy be kell vezetnünk egy újabb változót és egy másik elágazást is kell készítenünk.

5.15. feladat (A hét napjai - kiterjesztett változatszint: 2). Készítsünk az 5.15 példához hasonló konzolos alkalmazást, amely paraméterként kap egy egész számot (int), majd kiírja a hét azonos sorszámú napját a képernyőre. Az 1-es érték jelenti a hétfőt, a 2-es a keddet, a 7-es a vasárnapot.

Amennyiben a megadott szám nem esik az 1-7 intervallumba, a program írjon hibaüzenetet a képernyőre, majd kérje be újra az számot mindaddig, amíg helyes értéket nem kap. A program kimeneti képét a 5.4 ábrán találjuk meg.

Magyarázat: A megoldás feltételes ciklus utasítás használatát igényli. Ha elkészítettük a számlálós ciklussal operáló verziót, gondolkozzunk el azon is, nem lenne-e érdemesebb hátul tesztelő ciklussal elkészíteni a feladatot.

5.4. ábra. A hét napjai - kiterjesztett változat

5.16. feladat (Szorzótáblaszint: 1). Készítsünk az 5.5 forrásszöveg alapján konzol programot, mely kiírja a szorzótáblát a képernyőre.

Magyarázat: A szorzótáblát két egymásba ágyazott ciklus segítségével jeleníthetjük meg a képernyőn úgy, hogy a belső ciklus mindig az aktuális sort írja ki, a külső pedig megtöri az adott sort. A belső ciklusban megjelenített számok minden esetben a két ciklus változójának a szorzatából áll elő. A kimeneti képernyő az 5.5 ábrán látható.

5.5. ábra. Szorzótábla

5.17. feladat (Faktoriális kiszámításaszint: 1). Készítsük el az ismert rekurzív faktoriális kiszámítására alkalmas program iteratív változatát, amelynek egy lehetséges változatát az 5.17 példaprogramban láthatjuk!

Magyarázat: A faktoriális kiszámításához használhatjuk a

képletet.

A formula minden n>0 egész szám esetén alkalmazható, és ez alapján a

(a következő érték a 120, majd ezt követi a 720).

Információ: A matematikában egy n nemnegatív egész szám faktoriálisának az n-nél kisebb vagy egyenlő pozitív egész számok szorzatát nevezzük.

A faktoriális értéke nagyon gyorsan növekszik, a 70! értéke: 11 978 571 669 969 891 796 072 783 721 689 098 736 458 938 142 546 425 857 555 362 864 628 009 582 789 845 319 680 000 000 000 000 000 (forrás: Wikipedia)

A faktoriális kiszámítását használják a kombinatorikában, de ugyanúgy a biológiában és a matematika számos területén, mint a deriválás, a Taylor sorok, valamint a binomiális együtthatók kifejezésénél ().

A fejezet forráskódjai

5.1. forráskód. Oszthatósági feladat

   
namespace ciklus2 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int a, b, i, x; 
         Console.WriteLine("Kérek egy alsó határt:"); 
         a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.WriteLine("Kérek egy felső határt:"); 
         b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.WriteLine("5-tel osztható számok:"); 
         for (i = a; i <= b; i = i + 1) 
         { 
            if (i % 5 == 0) 
               Console.WriteLine("{0}", i); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
 
      } 
   } 
}
  

5.2. forráskód. Szorzatos feladat

 
namespace cikusok 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         double i, n, sz = 1; 
         Console.WriteLine("Kérek egy n számot:"); 
         n = double.Parse(Console.ReadLine()); 
         for (i = 1; i <= n; i = i + 1) 
         { 
            sz = sz * i; 
         } 
         Console.WriteLine("Az első {0} szám szorzata:{1}", n, sz); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

5.3. forráskód. Kilométerkövek

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace con 
{ 
 class fák{ 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int a, b, i, km; 
         Console.Write("Innen indulok: "); 
         a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.WriteLine(); 
         Console.Write("Ide érkezem: "); 
         b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.WriteLine(); 
         Console.Write("Itt lesznek mindkét oldalon a fák: "); 
         if (a < b){ 
            km = a; 
            for (i = 0; i <= (b - a); i++){ 
               if ((km % 5 == 0) && ((km % 3 == 0))){ 
                  Console.Write("{0}, ", km); 
                } 
               km++; 
            } 
           } 
         else{ 
            km = b; 
            for (i = 0; i <= (a - b); i++){ 
               if ((km % 5 == 0) && ((km % 3 == 0))){ 
                  Console.Write("{0} , ", km); 
                } 
               km++; 
            } 
           } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

5.4. forráskód. Kiírás ciklussalk

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace con 
{ 
   class csillag1 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Clear(); 
         for (int y = 0; y <= 24; y++) 
         { 
            for (int x = 0; x <= 79; x++) 
            { 
               if (y % 2 == 0) Console.SetCursorPosition(x, y); 
               else Console.SetCursorPosition(79 - x, y); 
 
               if (y == 24 && x == 79) 
                Console.SetCursorPosition(x - 1, y); 
 
               Console.Write("*"); 
               System.Threading.Thread.Sleep(5); 
            } 
         } 
         System.Threading.Thread.Sleep(3000); 
      } 
   } 
}

5.5. forráskód. Kiírás ciklussal - továbbfejlesztve

                                                                   

                                                                   
   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace _2._2_feladat 
{ 
   class csillag2 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Clear(); 
         int x; 
         int y; 
         for (y = 0; y <= 24; y++){ 
          for (x = 0; x <= 79; x++){ 
             if (y % 2 != 0){ 
               Console.SetCursorPosition(79 - x, y);} 
             else{ 
               Console.SetCursorPosition(x, y); 
             } 
             if (y == 24 && x == 79) 
               Console.SetCursorPosition(x - 1, y); 
             Console.Write("*"); 
             System.Threading.Thread.Sleep(20); 
            } 
         } 
         for (x = 79; x >= 0; x--){ 
          for (y = 24; y >= 0; y--){ 
             if (x % 2 != 0){ Console.SetCursorPosition(x, y); 
             } 
             else {Console.SetCursorPosition(x, 24 - y);} 
             if (y == 24 && x == 79) 
                  Console.SetCursorPosition(x, y - 1); 
             Console.Write(" "); 
             System.Threading.Thread.Sleep(20); 
            } 
         } 
         System.Threading.Thread.Sleep(3000); 
      } 
   } 
}
  

5.6. forráskód. Függvénytáblás feladat

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace con 
{ 
   class fugvenyt 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.WriteLine("Szám  Négyzete  Köbe"); 
         Console.WriteLine("---------------------------"); 
         for (int i = 1; i <= 20; i++) 
         { 
            Console.SetCursorPosition(1, i * 2); 
            Console.Write("{0}", i); 
            Console.SetCursorPosition(13, i * 2); 
            Console.Write("{0}", i * i); 
            Console.SetCursorPosition(24, i * 2); 
            Console.WriteLine("{0}", i * i * i); 
            Console.WriteLine("---------------------------"); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

5.7. forráskód. Szorzat kiszámítása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace feladat 
{ 
   class szorzat 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.WriteLine("Add meg a szorzat tényezőit 1 -" + 
                      " 1000 közötti egész számokat"); 
         Console.Write("\n1. tényező: "); 
         int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         Console.Write("2. tényező: "); 
         int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         int szorzat = 0; 
         for (int i = 1; i <= b; i++) 
         { 
            szorzat = szorzat + a; 
         } 
         Console.Write("\nSzorzatuk: {0}", szorzat); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

5.8. forráskód. Sorozat beolvasása extrákkal

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int[] tomb = new int[10]; 
         for (int i = 0; i < 10; i++){ 
            tomb[i] = -1; 
         } 
         int db=0; int sorszam; 
         while (db != 10) 
         { 
          Console.Write("Kérem adjon meg egy sorszámot: "); 
          sorszam = int.Parse(Console.ReadLine()); 
          if (tomb[sorszam] == -1){ 
            Console.Write("Ez a hely még nem került feltöltésre," + 
                       " adjon meg egy értéket: "); 
            tomb[sorszam] = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            db++; 
          } 
          else Console.WriteLine("Ezen a helyen már van érték."); 
          if (db == 10) 
            Console.WriteLine("A vektor fel lett töltve teljesen."); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

5.9. forráskód. Életkorok extra változat

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int a=0; int b=0; 
         bool a_ertek_helyes_e = false; 
         bool b_ertek_helyes_e = false; 
         while (a_ertek_helyes_e!=true){ 
            Console.Write("Kérem adjon meg egy számot: "); 
            a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            if (a >= 10 && a <= 90) a_ertek_helyes_e = true; 
         } 
         while (b_ertek_helyes_e!=true){ 
            Console.Write 
            ("Kérem adjon meg még egy számot: "); 
            b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            if (b >= 10 && b <= 90) b_ertek_helyes_e = true; 
         } 
         if (a > b){ 
          int x = a - b; 
          if (x < 18 || x > 50) 
          { 
           Console.WriteLine("Az apa {0} éves volt amikor a fiú" + 
                     "megszületett, bár ez nehezen hihető.", x); 
          } 
          else 
           Console.WriteLine("Az apa {0} éves volt amikor a fiú" + 
                                      " megszületett.", x); 
         } 
         else{ 
          int x = b-a; 
          if (x < 18 || x > 50){ 
           Console.WriteLine("Az apa {0} éves volt amikor a fiú" + 
                    " megszületett, bár ez nehezen hihető.", x); 
          } 
          else 
           Console.WriteLine("Az apa {0} éves volt amikor a fiú" + 
                                     " megszületett.", x); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

5.10. forráskód. Minimum kiválasztása

   
static void Main(string[] args) 
{ 
   int[] sorozat = new int[15]; 
   Random rnd = new Random(); 
   for (int i = 0; i < 15; i++) 
   { 
      sorozat[i] = rnd.Next(1, 101); 
   } 
   int minimum = sorozat[0]; 
   for (int g = 1; g < 15; g++) 
   { 
      if (minimum > sorozat[g]) 
          minimum = sorozat[g]; 
   } 
   Console.WriteLine("A sorozat lekisebb eleme: {0}", minimum); 
   Console.ReadLine(); 
}
  

5.11. forráskód. A hét napjai - kiterjesztett változat

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Kérem adjon meg egy számot 1-7 között: "); 
         int napkod = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         bool helyes_e_az_ertek = false; 
         while (helyes_e_az_ertek != true){ 
            if (napkod >= 1 && napkod <= 7) 
             helyes_e_az_ertek = true; 
            else{ 
               Console.WriteLine("Rossz értéket adott meg!"); 
               Console.Write("Kérem adjon meg egy számot" + 
                         " 1-7 között: "); 
               napkod = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            } 
         } 
         switch (napkod){ 
            case 1:Console.WriteLine("Hétfő.");break; 
            case 2:Console.WriteLine("Kedd.");break; 
            case 3:Console.WriteLine("Szerda.");break; 
            case 4:Console.WriteLine("Csütörtök.");break; 
            case 5:Console.WriteLine("Péntek.");break; 
            case 6:Console.WriteLine("Szombat.");break; 
            case 7:Console.WriteLine("Vasárnap.");break; 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

5.12. forráskód. Szorzótábla

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         for (int i = 1; i < 11; i++) 
         { 
            for (int j = 1; j < 11; j++) 
            { 
            Console.Write("{0}\t", i * j); 
            } 
            Console.WriteLine(); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

5.13. forráskód. Szorzótábla

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int eredmeny=1; 
         Console.Write 
           ("Kérem adjon meg egy számot: "); 
         int a = 
             int.Parse(Console.ReadLine()); 
         if (a > 0) 
         { 
            for (int i = 1; i < a+1; i++) 
            { 
               eredmeny = eredmeny * i; 
            } 
            Console.WriteLine 
               ("A szám faktoriálisa: {0}", eredmeny); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

6. fejezet - Vektorokkal és azok kezelésével kapcsolatos feladatok (szerző: Király Roland)

6.1. feladat (Sorozatokszint: 1). Írjunk olyan programot, amely bekéri egy sorozat első négy elemét, majd meghatározza, hogy

 • ez a 4 elem számtani sorozatot alkot-e (az elemek különbsége állandó)

 • mértani sorozatot alkot-e (az elemek hányadosa állandó)

Magyarázat: A program elkészítéséhez, amelyet a 6.1 forrásszövegben láthatunk használjunk ciklust. Ha még nem használtunk listát, vagy tömböt, a négy elemet tároljuk négy változóban, ellenkező esetben definiáljunk egy 4 elemű tömböt, melybe az elemeket eltárolhatjuk.

A sorozat bejárása során minden elemre megállapítható, hogy milyen az utána következő elemhez a viszonya. Állandó-e a különbségük t[i]-t[i+1], vagy a - b. Ugyanez igaz a hányadosra is.

Információ: A számtani sorozat (vagy aritmetikai sorozat egy elemi matematikai fogalom, mely a matematika számos részterületén előfordul.

Egy legalább három számból álló – akár véges, akár végtelen – sorozatot akkor nevezünk számtani sorozatnak, ha a szomszédos elemek különbsége - differenciája - (a sorozatra jellemző) állandó. forrás: Wikipedia.

6.2. feladat (Bináris számjegyek kezeléseszint: 1). Készítsünk konzolos alkalmazást a 6.2 példaprogram mintájára, amely beolvas egy bináris számot, majd kiírja, hogy hány 1-es számjegy szerepel a számsorozatban!

Magyarázat: Ha nem beolvasni, hanem generálni szeretnénk a számjegyeket, akkor egy tömb, vagy egy lista lesz a legalkalmasabb a tárolásra. Az egyszerűbb megoldás viszont az, ha bekérjük a számjegyeket a billentyűzetről. Az egyesek megszámlálása ezek után gyerekjáték. Csak definiálnunk kell egy változót, amely segítségével egy ciklusban egyesével számlálhatjuk az egyeseket.

Véletlen számot az alábbi formulával generálhatunk:

    Random R = new Random();
   int adat = R.next(...); 

Amennyiben a bonyolultabb megoldást választjuk, figyeljünk a következőkre: Mivel a vektor megfelelője a C# nyelvben a tömb (típus[db]). A feladat megoldásához is használhatunk egy int típusú elemeket tartalmazó tömböt, ami a következőképpen hozható létre:

     int n = 10; //Tetszőleges egész szám,
  
    int[] t = new int[n]; 

A tömb feltöltését egy ciklussal oldhatjuk meg úgy, hogy a ciklusmag minden lefutásakor létrehozunk egy véletlen számot, melyet hozzárendelünk a tömb aktuális indexű eleméhez.

Információ:

A tömb elemeinek létrehozása egy ciklusban történik.

Ha az elemeket ugyanabban a ciklusban dolgoznánk fel, amelyben létrehoztuk őket, akkor sajnálatos módon egy alapvető programtervezési hibát követnénk el. Ne tegyük!

6.3. feladat (Egyedi véletlen számokszint: 2). Fejlesszük tovább a „Véletlen számok” feladatban bemutatott programot úgy, hogy a tömb elemszámát a felhasználó adja meg, valamint ügyeljünk arra is, hogy a tömbbe csak olyan számok kerülhessenek, melyeket előzőleg még nem generáltuk le a véletlen szám generátor segítségével.

Magyarázat: A megoldás több ciklus használatát igényli, melyeket egymásba kell ágyazunk. a megoldást a 6.3 példaprogramban láthatjuk.

Az ellenőrzés lépései:

 • Állítsuk elő az aktuális véletlen számot.

 • Egy ciklus segítségével járjuk végig az eddig generált számokat, és vizsgáljuk meg, hogy az éppen előállított érték szerepel-e köztük.

 • Ha nem, akkor hozzákezdhetünk a következő szám előállításához

 • Ha igen, akkor ”dobjuk el” a generált számot, és készítsünk újat

6.4. feladat (Lottó számokszint: 1). Készítsünk konzol programot, mely előállítja egy lottó sorsolás számait!

Magyarázat: A számokat első megközelítésben nem kellene tárolnunk, de természetesen a Lottó számok nem ismétlődhetnek.

Magyarázat: Ezt a feltételt a programunk csak úgy tudja teljesíteni, ha összehasonlítja az éppen generált számot a korábban előállított számok mindegyikével. Amennyiben talál egyezést, úgy a számot újra generálja. Ehhez a megoldáshoz mindenképpen valamilyen vektor típusú adatszerkezetet kell használnunk.

A megoldáshoz, amit a 6.4 forrásszövegben láthatunk, mindezek mellett véletlen szám generátort kell használni, ami 1-90 közé eső számokat állít elő.

6.5. feladat (Konzolos menüpontok kezeléseszint: 2). Készítsünk egy egyszerű parancssori programot, mely néhány menüponttal rendelkezik. A menüpontok kiírására használjuk a Console kiíró utasításait.

A menü a következőképp nézzen ki:

   1 Első menüpont
   2 második menüpont
   3 Harmadik menüpont
   4 Negyedik menüpont
   5 Kilépés 

Magyarázat: A program közvetlenül az elindítása után írja ki a menüket a képernyőre, ahogy ezt a 6.5 forrásszövegben láthatjuk, majd olvasson be egy karaktert. Amennyiben a beolvasott szám az 1-4 intervallumba esik, úgy a képernyőre íródjon ki, hogy melyik menüpont került kiválasztásra.

Ezt a műveletet addig kell ismételni, míg a felhasználó az 5-ös számot nem adja meg. Ez esetben a program fejezze be a futását.

Az elkészítés során alkalmazzuk a switch vezérlő szerkezetet, melyet egy hátul tesztelő ciklusban helyezünk el. A ciklusnak mindaddig kell futnia, amíg a beolvasott érték nem egyenlő 5-tel.

6.6. feladat (Átváltás kettes számrendszerbeszint: 2). Készítsünk programot, mely tetszőleges tízes számrendszer beli egész számot átvált kettes számrendszerbe. Az átváltandó számot a billentyűzetről olvassuk be, majd az átváltás eredményét ugyanide írjuk ki (lásd: 6.6).

Magyarázat: Az átváltás a legkönnyebben úgy végezhetjük el, ha az átváltandó számot osztjuk a számrendszer alapszámával, vagyis a kettővel. Az osztás maradéka a kettes számrendszerbeli szám lesz, az egészrészt pedig tovább kell osztanunk mindaddig, amíg el nem érjük a nullát.

A megoldáshoz használjunk ciklust. A ciklus magjában el kell végeznünk a maradékos, majd az egész osztást és el kell tárolnunk a maradékokat egy listában, vagy egyéb tetszőleges adattípusban.

A ciklus lefutása, és a számítások elvégzése során megkapjuk a kettes számrendszer beli számot.

6.7. feladat (Átváltás tetszőleges számrendszerekbeszint: 3). Készítsünk olyan programot, amely tízes számrendszerbeli egész számokat átvált tetszőleges, a felhasználó által megadott számrendszerbe. Az átváltandó számot, valamint a számrendszer alapszámát a billentyűzetről olvassuk be, majd az átváltás eredményét ugyanide írjuk ki.

Figyeljünk arra is, hogy 9 fölött a számokat az ABC nagy betűivel helyettesítjük.

Magyarázat: A megoldáshoz az „Átváltás kettes számrendszerbe” című feladathoz hasonlóan használjunk ciklust. A ciklus magjában el kell végeznünk a maradékos osztást, majd az egész osztást a számrendszer alapszámával, ezután el kell tárolnunk a maradékokat egy listában, vagy egyéb tetszőleges adattípusban.

A ciklus lefutása után megkapjuk a kettes számrendszerbeli számjegyeket. Figyelem! Ügyeljünk arra is, hogy a számrendszer alapszámánál ne lehessen megadni nullát, vagy negatív számot. A nullával való osztás egyébként is komoly hibát eredményez.

6.8. feladat (Azonos elemekszint: 1). Készítsünk a 6.8 példaprogram alapján konzolos alkalmazást, amelyben létrehozunk egy n-elemű tömböt, melybe véletlen számokat helyezünk el. Állapítsuk meg, hogy a generált számok egyformák-e, vagy különbözőek.

Magyarázat: A program megoldásához használjuk valamely ismert ciklust, ami bejárja az előzőleg generált listát. Ahhoz, hogy eldöntsük, minden szám egyforma-e, elég a bejárás elején egy változó értékét egyre állítani, és addig nem változtatni, az értékén, amíg ugyanolyan számokat találunk, mint az első elem.

Ha a ciklus végére sem módosult a változó értéke, akkor a sorozat teljesen homogén, ellenkező esetben nem az.

A teszteléshez készítsünk egy olyan tömböt is, amely egyforma számokat tartalmaz, mert ellenkező esetben a véletlen szám generátorral nagyon sokáig kellene várnunk az ideális esetre.

Információ: A véletlen számok az informatikában nem valódi véletlen számok, mivel bármely mechanikus eljárás, amit a számítógépeken alkalmazunk, egy idő után ismétlődő sorozatokat fog előállítani. Ezt a típusú véletlen számot pszeudo véletlen számnak nevezzük.

Amennyiben valódi véletlen számokra van szükségünk, vehetünk „űrzajt” a NASA-tól, vagy a természethez kell fordulnunk segítségért.

6.9. feladat (Statisztika listákrólszint: 1). Készítsünk a 6.9 program alapján olyan alkalmazást, amely bekér a felhasználótól egy számot, majd létrehoz egy ilyen hosszúságú tömböt. A tömb elemeit bekéri a billentyűzetről, majd megállapítja, hogy hányféle értéket kapott!

Magyarázat: A kapott elemeket sorban meg kell vizsgálni, és ha valamelyik elemből találunk egyet, a hozzá rendelt számlálót meg kell növelnünk egyel.

Legalább annyi számlálóra van szükségünk, amennyi féle elem előfordulhat, vagyis a tömb elemszámmal azonos számúra, praktikusan egy azonos hosszúságú tömbre.

Információ:

A statisztika a valóság számszerű információinak megfigyelésére, összegzésére, elemzésére és modellezésére irányuló gyakorlati tevékenység és tudomány.

A statisztika alapja sok olyan eljárásnak, amely titkos szövegek, vagy kódok feltörését teszi lehetővé. Kémek százai dolgoznak azon, hogy nagyhatalmak egymásnak, vagy sajátjaiknak küldött üzeneteit karakter statisztikák segítségével feltörjék, és az információt a hasznukra fordítsák.

A karakter statisztikákon alapuló kódfejtés azon a felismerésen alapszik, hogy minden beszélt nyelvben meg lehet határozni a leggyakoribb karaktereket. Amennyiben rendelkezésre áll ez az információ, a karakter statisztika segít abban, hogy megállapítsuk melyik a titkos szövegben leggyakrabban előforduló jel. Ez, és némi fejtörés segít a kódfejtőknek kitalálni a titkot...

Egyes nézetek szerint a statisztikai adatok 5%-os eltéréssel jól mérnek, de ezt a statisztika módszereivel számították ki...

6.10. feladat (Karakterek számlálásaszint: 1). Írjunk a 6.10 példaprogram alapján olyan programot, mely a felhasználótól beolvas egy tetszőleges string típusú adatot, valamint egy karaktert, majd kiírja a képernyőre, hogy a megadott karakter hányszor szerepel a szövegben!

Magyarázat: A beolvasott szöveget egy ciklus segítségével bejárhatjuk. A ciklus minden lefutásakor meg kell vizsgálnunk, hogy az aktuális karakter megegyezik-e a keresett karakterrel. Amennyiben igen, egy változó értékét meg kell növelnünk egyel.

Információ: Ez a feladat egy programozási tételen alapszik, melynek a neve: megszámlálás tétele. A megszámláláshoz hasonló tételek még az eldöntés, kiválasztás és a kiválogatás tételei, melyek implementációját szintén ciklussal oldjuk meg.

6.11. feladat (Szöveges adatok vizsgálataszint: 2). Készítsünk konzolos alkalmazást, amely eldönti egy tetszőleges szövegről, hogy az palindrom típusú-e, vagy sem. A szöveget a billentyűzetről olvassuk be mindaddig, amíg a felhasználó folytatni szeretné a vizsgálódást. A 6.11 példaprogramban megtekinthetjük az egyik lehetséges megoldást.

Magyarázat: A palindrom szövegek előlről és visszafelé olvasva is ugyanazt jelentik.

Római fővezér - rézevő fia, Mór. (Babits Mihály), vagy az ismert: Indul a Gőrőg Aludni.

Ahhoz, hogy egy szövegről eldöntsük, hogy megfelel-e ennek a követelménynek, meg kell állapítanunk, hogy az i-edik betűje minden esetén megegyezik-e az -edik betűvel. Az i az aktuális szövegindex, míg az n a szöveg hossza. A vizsgálatot elég a szöveg kőzepéig elvégezni ().

Információ: Az 1800-as évek végén Breyer Gyula magyar sakk-nagymester írt egy szerelmes levelet, ami oda-vissza olvasva ugyanaz:

„Nádasi K. Ottó Kis-Adán, májusi szerdán e levelem írám. A mottó: Szivedig ime visz irás, kellemest író! Szinlelő sziv rám kacsintál! De messzi visz szemed... Az álmok (ó csaló szirének ezek, ó csodaadók) elé les. Irok ime messze távol. Barnám! Lám e szivindulat Öné. S im e sziv, e vér ezeket ereszti ki: Szivem! Ime leveled előttem, eszemet letevő! Kicsike! Szava remegne ott? - Öleli karom át, Édesem! Lereszket évasziv rám. Szivem imád s áldozni kér réveden - régi gyerekistenem. Les im. Előtte visz szived is. Ég. Érte reszketek, szeret rég és ide visz. Szivet - tőlem is elmenet - siker egy igérne, de vérré kinzod (lásd ám: ime visz már, visz a vétek!) szerelmesedét. Ámor (aki lelőtt ó engem, e ravasz, e kicsi!) Követeltem eszemet tőled!

E levelem ime viszi... Kit szeretek ezer éve, viszem is én őt, aludni viszem. Álmán rablóvá tesz szeme. Mikor is e lélekodaado csók ezeken éri, szól: A csókom láza de messzi visz!... Szemed látni csak már!... Visz ölelni!... Szoríts!... Emellek Sári szivemig. Ide visz Ottó. Ma már ím e levelen ádresz is uj ám. Nádasi K. Ottó Kis-Adán.”

Forrás: Wikipedia.

6.12. feladat (Szöveg tükrözéseszint: 1). Készítsünk alkalmazást, mely egy tetszőleges szöveget tükröz a középső elemére. Amennyiben a szöveg páros számú karaktert tartalmaz, annak képzeletbeli közepére végezze el a tükrözést.

Magyarázat: A szöveg tükrözése ciklussal oldható meg, ahogy azt a 6.12 programban is láthatjuk.

A ciklust addig kell futtatni, míg el nem érjük a szöveg közepét egészrész(szöveghossza osztva 2). A szöveg végéig végezve a tükrözést sajnos visszakapjuk az eredeti szöveget. A ciklusmagban minden lépésben cseréljük meg az i-edik elemet az -edik elemmel. Az n a szöveg hossza, az i a ciklus változója, vagyis az aktuális elem-index a szövegben.

Vigyázat! A C# nyelvben a string típus nem engedi meg, hogy az elemeit egyesével felülírjuk.

Amennyiben mindenképpen szeretnénk használni a string osztályt, konkatenálni kell az egyes elemeket egy új változóba a operátor segítségével az alábbi módon:

       ujszoveg = ujszoveg + szoveg[szoveg.Length-i]; 

Egy másik megoldáshoz használhatunk StringBuilder-t, vagy a karaktereket a tükrözés előtt helyezzük el egy tömbben, esetleg egy listában, melynek az elemeit tetszés szerint meg lehet változtatni.

6.13. feladat (Szöveg elemzéseszint: 2). Készítsünk konzol programot, mely kiszámítja egy kifejezés értékét. A program a kifejezést szöveges formában kapja meg a billentyűzetről.

A megadott kifejezésre az egyszerűség kedvéért a következő megkötések vonatkoznak:

 • Nem tartalmazhat szóközt, vagy egyéb „white-space” karaktereket.

 • Nem lehet benne csak egy operátor és két operandus.

 • Az operandusok kizárólag egész számok lehetnek.

A 6.13 példaprogramban látottakat felhasználhatjuk a megoldáshoz.

Magyarázat: A beolvasott szöveget bontsuk szét a string a típus megfelelő metódusainak használatával. Az S.IndexOf(A) az A S-ben elfoglalt helyét, vagyis az indexét adja vissza egész számként. Segítségével megkereshetjük az operátor pozícióját a szövegben. Ezután nincs más dolgunk, minthogy az operátort megelőző, és az azt követő string darabokat egész számmá konvertáljuk. Így megkapjuk a két operandust is.

Az operátort kiemelve, és megvizsgálva (pl: egy switch, vagy egy if ágaiban) már el tudjuk végezni a megfelelő műveleteket, és ki tudjuk írni az eredményt a képernyőre.

6.14. feladat (Kifejezést tartalmazó szöveg tisztításaszint: 2). Készítsünk a 6.14 forrásszöveg alapján konzol programot, amely beolvas egy tetszőleges hosszúságú szöveget, melyet azonnal fel is dolgoz. A program a szöveges kifejezést string formában kapja meg billentyűzetről. A kifejezésre a következő megkötésnek kellene érvényesülnie:

Nem tartalmazhat szóközt, vagy egyéb „white-space” karaktereket.

Amennyiben találunk szóközöket a szövegben, úgy azokat távolítsuk el. Valójában ez a művelet a program legfontosabb momentuma.

Magyarázat: Ezt a problémát úgy oldhatjuk meg, ha mindaddig cseréljük a dupla szóközöket szimpla szóközre, amíg találunk ilyeneket a szövegben. A keresésre az IndexOf metódust, a cserére a Replace metódusát használjuk a string típusnak.

Információ: A szöveg tísztítása nagyon hasonlít arra a folyamatra, amikor a különböző programozási nyelvek fordító programja beolvassa a programozó által írt sorokat, majd a fölösleges szóközöket, tabulátor jeleket, „kommenteket”, és egyéb nem kívánatos részeket eltávolítja a szövegből.

A fordítóprogram ezen részét „Source handler”-nek, vagy „Input Handler”-nek nevezzük.

6.15. feladat (Szöveg elemeinek cseréje - kiterjesztett megoldásszint: 3).  A „Szöveg elemeinek cseréje” programot módosítsuk úgy, hogy a cserélendő szöveget, valamint azt, hogy mire cseréljük ki, a felhasználó adja meg. Ezzel a megoldással bármit ki tudunk cserélni a szövegben bármi másra.

Módosíthatjuk a programunkat úgy is, hogy a cserélendő elemeket, és azokat is, amikre ezeket cseréljük, listákban lehessen elhelyezni.

Magyarázat: A cserélendő elemek listáját egyesével kell bejárnunk, és minden elem esetén el kell végeznünk a cserét, amit az eredeti programban is elvégeztünk. Ekkor a listák bejárásához is ciklusokat kell használnunk, nem csak a cserékhez.

6.16. feladat (Nagy számok összeadásaszint: 3). Készítsünk programot, mely tetszőleges nagy egészeket képes összeadni. A „nagy” szó ebben az esetben azt jelenti, hogy a C# nyelvben tárolható legnagyobb egész számoknál is nagyobb számokat legyünk képesek feldolgozni, majd kezelni az eredményt. A 6.16 példaprogramban találjuk a feladat egy lehetséges megoldását.

Magyarázat: Amennyiben szövegesen tároljuk a számokat, bármekkora számot be tudunk kérni a billentyűzetről. Az elvi korlát az, hogy a felhasználónak mikor fárad el a keze a gépelés közben. A számokat úgy tudjuk összeadni, mint ahogy azt papíron is tennénk.

A két számot tartalmazó szövegre listaként tekinthetünk (valójában azok is), és minden elemre külön elvégezhetjük az összeadást úgy, hogy az adott helyen található elemet számmá konvertáljuk.

A másik lista megfelelő elemével megtehetjük ugyanezt, majd a két számot összeadhatjuk. Természetesen az eredményhez minden lépésben hozzá kell adni az előző eredmény 10 fölötti részét is. Az összeadások elvégzése után az eredményt vissza konvertáljuk szöveggé - miután itt is képeztük a megfefelő átvitelt - és elhelyezzük az eredményt a tárolására szánt szövegben.

A listák végére érve megkapjuk az eredményt szintén szöveges formátumban és kiírhatjuk a képernyőre.

Természetesen ez a klasszikus megoldás, amitől eltérhetünk, ha jobb, vagy épp egyszerűbb megoldást szeretnénk létrehozni.

Információ: A nagy számokat rengeteg fontos tudományterületen használjuk. Ilyen terület a prím számok keresése, a különböző titkosítási eljárások és azok alkalmazása, vagy a nagy számokkal dolgozó csillagászati számítások. Az ilyen méretű adatokkal való munka korlátja sajnos nem a tár-terület, hanem az idő, ami alatt a számításokat el lehet végezni. Sok titkosító eljárás titkossága is az idő tényezőn alapszik. Olyan hosszú idő (évek, vagy évtizedek) kell a titkosított adatok feltöréséhez, hogy egyszerűen nem érné meg elkezdeni a munkát.

6.17. feladat (Nagy számok szorzásaszint: 4). Készítsünk a 6.17 példaprogram mintájára konzolos alkalmazást, mely tetszőleges nagy számokat képes szorozni egymással. Az összeadni kívánt számokat billentyűzetről olvassuk be, és szöveges formában tároljuk (string). A „nagy” szó ebben az esetben azt jelenti, hogy a C# nyelv alaptípusai által ábrázolható legnagyobb egész számoknál feldolgozni, majd kezelni az eredményt.

Magyarázat: Gondoljunk arra, hogyan szorzunk nagy számokat papír és ceruza segítségével! Egymás mellé írjuk a szorzót és a szorzandó számot, majd egyesével, helyi értékek szerint eltolva minden számjegyre nézve elvégezzük el a szorzást. A kapott eredményeket egymás alá írjuk, majd elemenként elvégezzük az összeadásokat ügyelve az átvitel kezelésére.

A programunknak is valami hasonlót kell végeznie. Ha a szorzásra úgy tekintünk, mint összeadások sorozatára, a feladat könnyedén megoldható a „Nagy számok összeadása” című feladatban ismertetett összeadó rutin felhasználásával.

6.18. feladat (Üres területekszint: 2). Állítsunk elő véletlen egész számokat, majd határozzuk meg azt, hogy melyik a leghosszabb nullákat tartalmazó sorozat az előállított listában.

Magyarázat: A feladat megoldásához tömböt, vagy listát alkalmazhatunk (természetesen más adatszerkezetet is), amelybe egy véletlen szám generátor segítségével sok-sok véletlen számot generálunk. Az előállított listát be kell járnunk valamely ismert vezérlő szerkezet segítségével, és minden megtalált nulla után számolnunk kell, hogy azt hány darab nulla követi. A leghosszabb, csak nullákat tartalmazó sorozat helyét, vagyis az első nulla indexét meg kell jegyeznünk mindaddig, amíg hosszabb sorozatot nem találunk.

Ha biztosak vagyunk a tudásunkban, megpróbálhatjuk a feladatot NxM méretű mátrix, vagy NxMxK-s adatszerkezettel is megoldani.

A fejezet forráskódjai

6.1. forráskód. Sorozat vizsgálata

   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int[] tomb = new int[4]; 
         for (int i = 0; i < 4; i++) 
         { 
          Console.Write("{0}. elem: ", i+1); 
          tomb[i] = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         } 
         int elso=tomb[0]; 
         int allando=tomb[1]-tomb[0]; 
         int hanyados=tomb[1]/tomb[0]; 
         bool szamtani_e=true; 
         bool mertani_e = true; 
         for (int j = 1; j < 4; j++) 
         { 
            if (elso + (j * allando) != tomb[j]) szamtani_e = false; 
            if (tomb[j - 1] * hanyados != tomb[j]) mertani_e = false; 
         } 
         if (szamtani_e) Console.WriteLine("A sorozat számtani."); 
         if (mertani_e) Console.WriteLine("A sorozat mértani."); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}
  

6.2. forráskód. Bináris számok

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
      int db=0; 
      Console.Write("Kérem adjon meg egy bináris számot: "); 
      string szam = Console.ReadLine(); 
      for (int i = 0; i < szam.Length; i++){ 
        if (Convert.ToString(szam[i]) == "1") db++; 
      } 
      Console.WriteLine 
      ("A megadott bináris számban {0} darab egyes szerepelt.", db); 
      Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

6.3. forráskód. Egyedi véletlen számok

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Random rnd = new Random(); 
         Console.Write("Kérem adja meg a vektor elemszámát: "); 
         int elemszam = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         int[] tomb = new int[elemszam]; 
         int db=0; 
         while(db!=elemszam){ 
            bool egyezike = false; 
            int veletlenszam = rnd.Next(1,101); 
            for (int i = 0; i < db; i++){ 
               if (tomb[i] == veletlenszam) egyezike = true; 
            } 
            if (!egyezike){ 
               tomb[db] = veletlenszam; 
               db++; 
            } 
         } 
         Console.Write("A vektor elemei: "); 
         for (int i = 0; i < elemszam; i++){ 
            Console.Write("{0}, ", tomb[i]); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   }
                                                                   

                                                                   
  

6.4. forráskód. Lottózó programja

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Random rnd = new Random(); 
         int[] tomb = new int[5]; 
         int db=0; 
         while(db!=5){ 
            bool egyezike = false; 
            int veletlenszam = rnd.Next(1,91); 
            for (int i = 0; i < db; i++){ 
               if (tomb[i] == veletlenszam) egyezike = true; 
            } 
            if (!egyezike){ 
               tomb[db] = veletlenszam; 
               db++; 
            } 
         } 
         Console.Write("A lottó számok: "); 
         for (int i = 0; i < db; i++){ 
            Console.Write("{0}, ", tomb[i]); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

6.5. forráskód. Konzolos menükezelés

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.WriteLine("1. menupont"); 
         Console.WriteLine("2. menupont"); 
         Console.WriteLine("3. menupont"); 
         Console.WriteLine("4. menupont"); 
         Console.WriteLine("5. menupont kilepes"); 
         int melyik = 0; 
         while (melyik != 5){ 
            Console.Write("Menupont kodja: "); 
            melyik = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         switch (melyik){ 
          case 1:Console.WriteLine 
              ("Az elso menupontot valasztotta ki.");break; 
          case 2:Console.WriteLine 
              ("A masodik menüpontot valasztotta ki.");break; 
          case 3:Console.WriteLine 
              ("A harmadik menupontot valasztotta ki.");break; 
          case 4:Console.WriteLine 
              ("A negyedik menupontot valasztotta ki.");break; 
          case 5:Console.WriteLine 
             ("A kilepes menupontot valasztotta ki.");break; 
         } 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

6.6. forráskód. Átváltás kettes számrendszerbe

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program{ 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write ("10-es számrendszerbeli szám:"); 
         int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         List<int> binaris_szam = new List<int>(); 
         while (a != 0){ 
            if (a % 2 == 0){ 
               a = a / 2; 
               binaris_szam.Add(0); 
            } 
            else{ 
               a = (a - 1) / 2; 
               binaris_szam.Add(1); 
            } 
         } 
         Console.Write("A bináris szám: "); 
         for (int i = 0; i < binaris_szam.Count; i++ ){ 
            Console.Write 
            (binaris_szam[binaris_szam.Count-i-1]); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

6.7. forráskód. Azonos elemek

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int [] tomb = new int[10]; 
         int db = 0; 
         bool van=false; 
         Random rnd = new Random(); 
         for (int i = 0; i < 10; i++) 
         { 
            tomb[i] = rnd.Next(1, 101); 
            db++; 
            if (db > 1) 
            { 
               for (int j = 0; j < db-1; j++) 
               { 
                  if (tomb[i] == tomb[j]) van = true; 
               } 
            } 
         } 
         if (van) Console.WriteLine 
              ("A tömb tartalmaz azonos elemet."); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

6.8. forráskód. Statisztika listákról

   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Kérem adja meg a vektor méretét: "); 
         int meret = int.Parse(Console.ReadLine()); 
         int [] tomb = new int[meret]; 
         int most_ennyi_elem = 0; 
         int db=1; 
         for (int i = 0; i < meret; i++) 
         { 
            Console.Write("Kérem adja meg 
                      a tömb {0}. elemét: ", i+1); 
            tomb[i] = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            most_ennyi_elem++; 
            if (most_ennyi_elem > 1) 
            { 
               for (int j = 0; j < most_ennyi_elem-1; j++) 
               { 
                  if (tomb[i] == tomb[j]) 
                  { 
                     db = db + 1; 
                     break; 
                  } 
               } 
            } 
         } 
         Console.WriteLine 
         ("A tömb {0} nem azonos elemet tartalmaz.",meret-db+1); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}
  

6.9. forráskód. Karakterek számlálása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Kérem adjon meg egy stringet: "); 
         string szoveg = Convert.ToString(Console.ReadLine()); 
         Console.Write("Adja meg a keresni kívánt karaktert: "); 
         string keresett_karakter = 
                  Convert.ToString(Console.ReadLine()); 
         int i = 1; 
         int db = 0; 
         while (i < szoveg.Length) 
         { 
            if (Convert.ToString(szoveg[i]) == 
                        keresett_karakter) db++; 
            i++; 
         } 
         Console.WriteLine("A stringben {0} darab 
                  keresni kívánt karakter található.", db); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

6.10. forráskód. Szavak vizsgálata

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         bool palindrom = true; 
         Console.Write("Kérem adjon meg egy szöveget: "); 
         string szoveg = Convert.ToString(Console.ReadLine()); 
         int i = 1; 
         int fele; 
         if (szoveg.Length % 2 != 0) fele = (szoveg.Length - 1) / 2; 
         else fele = szoveg.Length / 2; 
         while (i < fele) 
         { 
            if (Convert.ToString(szoveg[i-1]) != 
         Convert.ToString(szoveg[szoveg.Length - i])) 
            palindrom = false; 
            i++; 
         } 
         if (palindrom) Console.WriteLine("A szöveg palindrom."); 
         else Console.WriteLine("A szöveg nem palindrom."); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

6.11. forráskód. Szöveg tükrözése

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Kérem adjon meg egy szöveget: "); 
         string szoveg = Console.ReadLine(); 
         string ujszoveg = ""; 
         for (int i = 1; i<szoveg.Length+1 ; i++) 
         { 
            ujszoveg = ujszoveg + szoveg[szoveg.Length-i]; 
         } 
         Console.WriteLine(ujszoveg); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

6.12. forráskód. Szöveg elemzése

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Kérem adjon meg egy elvégezendő műveletet: "); 
         string szoveg = Console.ReadLine(); 
         string elso_szam=""; 
         string masodik_szam = ""; 
         bool osszead = false; 
         bool megvan_az_elso = false; 
         for (int i = 0; i < szoveg.Length; i++) 
         { 
            if (Convert.ToString(szoveg[i]) != "+" && 
               Convert.ToString(szoveg[i]) != "-" 
               && megvan_az_elso!=true) 
            { 
               elso_szam = elso_szam + 
               Convert.ToString(szoveg[i]); 
            } 
            if (Convert.ToString(szoveg[i]) == "+") 
            { 
               osszead = true; 
               megvan_az_elso = true; 
            } 
            if (Convert.ToString(szoveg[i]) == "-") 
            { 
               megvan_az_elso = true; 
            } 
            if (Convert.ToString(szoveg[i]) != "+" && 
               Convert.ToString(szoveg[i]) != "-" 
                    && megvan_az_elso != false) 
            { 
               masodik_szam = masodik_szam + 
                  Convert.ToString(szoveg[i]); 
            } 
         } 
         if (osszead) 
         { 
            Console.Write("A két szám összege: {0}", 
            int.Parse(elso_szam) + int.Parse(masodik_szam)); 
         } 
         else Console.Write("A két szám különbsége: {0}", 
            int.Parse(elso_szam) - int.Parse(masodik_szam)); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}
                                                                   

                                                                   
  

6.13. forráskód. Szöveg tisztítása

 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write ("Szöveg: "); 
         string szoveg = Console.ReadLine(); 
         Console.Write ("Mit cserélünk: "); 
         string cserelendo = Console.ReadLine(); 
         Console.Write ("Mire cseréljük: "); 
         string ujszovegresz = Console.ReadLine(); 
         string ujteljesszoveg=""; 
         bool teljes_egyezes=true; 
         int i = 0; 
         while (i < szoveg.Length){ 
            if (Convert.ToString(szoveg[i]) != 
                       Convert.ToString(cserelendo[0])){ 
              ujteljesszoveg=ujteljesszoveg+szoveg[i]; 
            } 
            if (Convert.ToString(szoveg[i]) == 
                      Convert.ToString(cserelendo[0])){ 
               for (int j = 0; j < cserelendo.Length; j++){ 
                  if (Convert.ToString(szoveg[j]) != 
                     Convert.ToString(cserelendo[j])){ 
                     teljes_egyezes=false; 
                  } 
                  teljes_egyezes = true; 
               } 
               if (!teljes_egyezes) ujteljesszoveg = 
                              ujteljesszoveg + szoveg[i]; 
               if (teljes_egyezes){ 
                  ujteljesszoveg = ujteljesszoveg + 
                  ujszovegresz; 
                  i = i + (cserelendo.Length - 1); 
               } 
            } 
            i++; 
         } 
         Console.WriteLine(ujteljesszoveg); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

6.14. forráskód. Nagy számok összeadása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program{ 
      public static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Kérem adjon meg egy számot: "); 
         string szam_elso = Console.ReadLine(); 
         Console.Write("Kérem adjon meg még egy számot: "); 
         string szam_masodik = Console.ReadLine(); 
         string eredmeny = ""; 
         int szam = 0 ; 
         string csere=""; 
         if (szam_masodik.Length > szam_elso.Length) 
         { 
            csere = szam_elso; 
            szam_elso = szam_masodik; 
            szam_masodik = csere; 
         } 
         for (int i = 0; i < szam_masodik.Length; i++) 
         { 
            szam = int.Parse(Convert.ToString( 
              szam_elso[szam_elso.Length - 1 - i])) + 
                   int.Parse(Convert.ToString 
                (szam_masodik[szam_masodik.Length - 1 - i])); 
            eredmeny = eredmeny + Convert.ToString(szam); 
         } 
         for (int j = 0; j < 
                 szam_elso.Length - szam_masodik.Length; j++) 
         { 
            eredmeny = eredmeny + szam_elso[szam_elso.Length - 
                          szam_masodik.Length - j - 1]; 
         } 
         Console.Write("Az eredmény: "); 
         for (int k = 0; k < eredmeny.Length; k++) 
         { 
            Console.Write("{0}", eredmeny[eredmeny.Length-1-k]); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

6.15. forráskód. Nagy számok szorzása

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      public static void Main(string[] args) 
      { 
         Console.Write("Kérem adjon meg egy számot: "); 
         string szam_elso = Console.ReadLine(); 
         Console.Write("Kérem adjon meg még egy számot: "); 
         string szam_masodik = Console.ReadLine(); 
         string nulla=""; string elsonulla = ""; 
         string eredmenyek = ""; 
         List<string> eredmeny = new List<string>(); 
         int szam = 0; 
 
         for (int i = 0; i < szam_masodik.Length; i++){ 
            for (int j = 0; j < szam_elso.Length; j++){ 
               szam = int.Parse(Convert.ToString 
                  (szam_elso[szam_elso.Length - 1 - j])) 
                   * int.Parse(Convert.ToString(szam_masodik[i])); 
               eredmenyek = eredmenyek + Convert.ToString(szam); 
            } 
            for (int k = 0; k < szam_elso.Length - 1 - i; k++){ 
               nulla = nulla + "0"; 
            } 
            for (int t = 0; t < i; t++){ 
               elsonulla = elsonulla + "0"; 
            } 
            eredmeny.Add(nulla + eredmenyek+elsonulla); 
            eredmenyek = ""; nulla = ""; elsonulla = ""; 
         } 
         string szamstring = ""; 
         int x, w,z; 
         for (z = 1; z < eredmeny.Count; z++){ 
            for (w = 0; w < eredmeny[z].Length; w++){ 
               x = int.Parse(Convert.ToString( 
                  eredmeny[z - 1][w])) + 
                  int.Parse(Convert.ToString(eredmeny[z][w])); 
                  szamstring = szamstring + Convert.ToString(x); 
            } 
            eredmeny[z] = szamstring; 
            szamstring = ""; 
            Console.WriteLine("\n"); 
         } 
         for (int q = 0; q < eredmeny[z - 1].Length; q++){ 
            Console.Write(eredmeny[z-1][eredmeny[z-1].Length-1-q]); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

7. fejezet - A foreach ciklussal kapcsolatos feladatok (szerző: Király Roland)

7.1. feladat (Listák kezeléseszint: 1). Készítsünk a 7.1 példaprogram alapján olyan alkalmazást, amely feltölt egy tetszőleges hosszúságú listát kétjegyű véletlen számokkal majd a lista elemeit kiírja a képernyőre.

A lista feltöltését és a kiírását két külön ciklus végezze.

Magyarázat: A lista feltöréséhez használjunk for, vagy while ciklust, a kiíratáshoz viszont mindenképpen foreach-et.

A lista kezelés, és feltöltés egy ciklusban nem szerencsés dolog, mi se tegyük! A kétjegyű számok generálásához a véletlen szám generátor Next() metódusát kell paramétereznünk úgy, hogy 10-től 99-ig generáljon számokat,

7.2. feladat (Foreach elágazássalszint: 1). A foreach vezérlő szerkezet nem csak egyszerűen a listák kiírására alkalmas. Segítségével bármilyen műveletet elvégezhetünk tetszőleges hosszúságú listák feldolgozása során. Ennek demonstrálására a 7.2 forrásszöveg alapján készítsünk egy feldolgozó rutint, ami egy lista páros elemeit írja ki a konzol képernyőre.

Magyarázat: A program elkészítése nagyon egyszerű, amennyiben meg tudjuk oldani a páros elemek kigyűjtését. A lista eleme akkor páros, ha kettővel osztva az osztás maradéka nulla. C# nyelvre fordítva ez a következőképpen néz ki: lista[i] % 2 == 0.

Figyelem! Sajnos ez a megoldás a foreach vezérlő szerkezet alkalmazása mellett nem működőképes, mivel nem hivatkozhatunk a lista elemeire az indexük alapján.

7.3. feladat (Foreach vagy For?szint: 1). Annak az eldöntésére, hogy mi a különbség a for ciklus és a foreach ciklus között, készítsük el egy tetszőleges tömb kiíratásának a programját mindkét változattal. A tömb elemei legyenek int típusúak és a felhasználótól kérjük be azokat. A feltöltés befejeztével írassuk ki a begyűjtött lista elemeit a képernyőre. A 7.3 programrészlet segít a megoldásban.

Magyarázat: A két különböző megoldásban a feltöltés nem különbözik egymástól, de a kiírás egészen máshogyan történik.

Míg a for ciklusban a tömb elemeire közvetlenül hivatkozhatunk a listaneve[index] formulával, pl.: egy nevű tömb, és egy i nevű ciklusváltozó esetén a WriteLine("{0}", t[i]) formában, a foreach esetében ez a következő képpen néz ki: Console.WriteLine("{0}", x), ahol a foreach változója korábban az nevet kapta.

7.4. feladat (Fibonacci számokszint: 3). Készítsük el a azt a programot, amely kiírja a képernyőre a Fibonacci számok közül az első néhányat. Egy lehetséges megoldást találunk a 7.4 példaprogramban. A kiíráshoz használjuk a foreach vezérlő szerkezetet, amely a korábban egy listában eltárolt Fibonacci számokat írja a képernyőre.

Magyarázat: A Fibonacci számokat egy tömb, vagy egy lista adatszerkezetben, konstansként tárolhatjuk az alábbi forrásban ismertetett módszerrel:

   
          int[] fib = new int[]
                 { 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 };
          foreach (int f in fib)
          {
             Console.WriteLine(f);
          }
   

Információ: A Fibonacci számok a matematikában az egyik legismertebb rekurzív sorozat elemei. Az első két elem a nulla és az egy, a további elemeket minden esetben az előző két szám összegéből képezzük.

   0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, 

A sorozatot először 1150-ben írta le két indiai matematikus, Gopala és Hemacsandra, akik a szanszkrit költészet elméleti kérdéseit vizsgálva ütköztek egy összegre bontási problémába (hányféleképpen lehet rövid és hosszú szótagokkal kitölteni egy adott időtartamot, ha egy hosszú szótag két rövidnek felel meg?).

Fibonacci 1202-ben újra felfedezte ezt a számsorozatot, majd felfedezését publikálta Liber Abaci „Könyv az abakuszról” című művében.

A könyvben ismertetett probléma, aminek a megoldását bemutatta az, hogy hogyan alakul a nyulak száma, ha feltételezzük, hogy

 • az első hónapban csak egyetlen újszülött nyúl-pár van

 • az újszülött nyúl-párok két hónap alatt válnak termékennyé

 • minden termékeny nyúl-pár minden hónapban egy újabb párt szül

 • valamint a nyulak örökké élnek…

Információ: Másik érdekesség a Fibonacci számokkal kapcsolatban, hogy nagy szerepük van Bartók Béla zeneműveiben.

Lendvai Ernő magyar zenetörténész Bartók Béla muzsikáját elemző könyvében mutatja be azt, hogyan tagolta zeneműveiben az egyes zenei gondolatok ütemsorrendjét a Fibonacci-szám hosszúságú szakaszok fölhasználásával Bartók.

A Lendvai Ernő által felfedezett Fibonacci szerkezet elméleti összefüggéseket Bartók Béla ösztönösen alkalmazta zenéjének formai arányrendszerében. forrás: Wikipedia

A fejezet forráskódjai

7.1. forráskód. Listák kezelése

                                                                   

                                                                   
   
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         List<int> lista = new List<int>(); 
         Random rnd = new Random(); 
         for (int i = 0; i < 10; i++) 
         { 
            lista.Add(rnd.Next(10, 100)); 
         } 
         foreach (int i in lista) 
         { 
               Console.Write("{0}, ", i); 
         } 
      } 
   } 
}
  

7.2. forráskód. Foreach elágazással

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         List<int> lista = new List<int>(); 
         Random rnd = new Random(); 
         for (int i = 0; i < 10; i++) 
         { 
            lista.Add(rnd.Next(10, 100)); 
         } 
         Console.Write("A lista páros elemei: "); 
         foreach (int i in lista) 
         { 
            if (i % 2 == 0) 
            { 
               Console.Write("{0}, ", i); 
            } 
         } 
            Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

7.3. forráskód. Fibonacchi számok

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int[] fib = new int[] 
            { 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 }; 
         Console.Write 
           ("Fibonacci sorozat néhány tagja: "); 
         foreach (int f in fib) 
         { 
            Console.Write("{0}, ",f); 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

8. fejezet - Ciklusok és vektorok használata összetett szöveg elemzésére (szerző: Király Roland)

8.1. feladat (Lexikális elemzésszint: 4). Készítsük el egy egyszerű, determinisztikus, véges automata programját, amely automata a következőképpen írható le:

  A terminális jelek = {0, 1, 2}.
  Az állapotok = {q0, q1, q2},
  Az állapot átmenetek  =
          (q0, 0, q1), (q0, 1, q1), (q0, 2, q2),
          (q1, 0, q1), (q1, 1, q2), (q1, 2, q0),
          (q2, 0, q2), (q2, 1, q0), (q2, 2, q1),
  Kezdő állapot = {q0},
  Elfogadó végállapot = {q0}
   

Magyarázat: Annak ellenére, hogy a program első látásra bonyolultnak tűnik, valójában egyszerűen megoldható.

A megoldáshoz használjunk string adattípust, melyben elhelyezzük a vizsgálandó szöveget. A szöveg elejétől haladva minden elemet meg kell vizsgálnunk.

A megoldás nem igényel komolyabb programozási ismereteket, de elkészítéséhez tisztában kell lenni a formális nyelvtanok és az automaták működésével.

Reguláris kifejezésekhez determinisztikus véges automata konstruálható. Az automata implementációja, állapotai, és az állapot átmenetek magas szintű programozási nyelveken jól implementálhatóak.

A véges automatának vannak belső állapotai, input ABC-je, állapot átmenetei, kezdő állapota és végállapota.

A szöveget, amelyre a vizsgálandó jeleket írták egyesével megvizsgálja és minden lépésben állapotot vált. Ha a szöveg végére érve elfogadó állapotba kerül, a szöveg jó, máskülönben hibás.

Ezt a műveletsort mutatja be a következő program, amely egyben a feladat megoldása is:

A program megírásához annyit kell tennünk, hogy az STATE = ujallapot rész helyére el kell helyeznünk egy elágazást, amely az egyes szövegelemekhez a megfelelő állapotokat rendeli (lásd: a 8.1, a 8.2, a 8.3 példaprogramokat).

Információ: A fentebb ismertetett automata valójában egy reguláris kifejezés automatája.

Reguláris kifejezéseket használunk akkor is, mikor az operációs rendszer parancssorában tevékenykedve például meg akarjuk keresni az összes szöveges fájlt a háttértáron (*.txt).

8.2. feladat (Input handlerszint: 2). Készítsünk olyan alkalmazást, amely beolvas egy tetszőleges szöveget, majd eltávolítja belőle a szóközöket, valamint a sorvége jeleket (lásd: a 8.4, és a 8.5 példaprogramok)!

Magyarázat: A szöveget nem csak a billentyűzetről olvashatjuk be, hanem fájlból is.

Ha szeretnénk a szóközöket eltávolítani, vizsgáljuk meg a string típus IndexOf , és Replace metódusait.

Információ: Az input-handler a fordítóprogramok egyik részegysége. A forrásnyelvi szöveget beolvassa, majd az újsor és a kocsivissza karaktereket levágja a sorok végéről. Sok esetben ez a program a lexikális elemző részeként van implementálva. Az input-handler nem végez szintaktikai ellenőrzést, ezt a feladatot a lexikális elemző végzi, amely szintén része a fordító programoknak.

A fejezet forráskódjai

8.1. forráskód. Lexikális elemzés 1.

   
string állapot="a0"; 
string OK="OK"; 
int i=0; 
while (i < szoveg.Length && 
    allapot !="error") 
{ 
 STATE = "ujallapot" 
 i++; 
} 
if (i < szoveg.Length) 
{ 
 OK= "A hiba pozíciója" 
     +i.ToString()+". "+ szoveg[i] 
     +" nem eleme a nyelvnek"; 
}
  

8.2. forráskód. Lexikális elemzés 2.

 
switch (STATE + szoveg[i]) 
{ 
case "q00": STATE = "q0";break; 
case "q01": STATE = "q1";break; 
case "q02": STATE = "q2";break; 
case "q10": STATE = "q1";break; 
case "q11": STATE = "q2";break; 
case "q12": STATE = "q0";break; 
case "q20": STATE = "q2";break; 
case "q21": STATE = "q0";break; 
case "q22": STATE = "q1";break; 
default: STATE = "error";break; 
}

8.3. forráskód. Lexikális elemzés 3.

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program{ 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         int[] terminalis_jelek = new int[3] { 0,1,2}; 
         string[] allapotok = new string[3] {"q0","q1","q1" }; 
         Program peldany = new Program(); 
         string [] szoveg=new string[11] 
          {"q","0","1","q","1","1","q","2","1","q","0"}; 
         string lehetseges_kovetkezo_allapot = ""; 
         string kezdo_allapot = "q0"; string veg_allapot = "q0"; 
         string vizsgalando=""; 
 
         if (szoveg[0] + szoveg[1] == kezdo_allapot){ 
            int i = 0; 
            while (i <= szoveg.Length - 5 && 
            lehetseges_kovetkezo_allapot != "hiba"){ 
               vizsgalando = szoveg[i] + 
                      szoveg[i + 1] + szoveg[i + 2]; 
               lehetseges_kovetkezo_allapot = 
               peldany.vizsgal(vizsgalando); 
               i = i + 3; 
            } 
 
            if (i == szoveg.Length - 2){ 
               int szoveg_hossza = szoveg.Length; 
               string vegallapot = szoveg[szoveg_hossza - 2] 
                + szoveg[szoveg_hossza - 1]; 
               if (veg_allapot == vegallapot){ 
                  Console.WriteLine("Rendben."); 
               } 
            } 
         } 
         Console.ReadLine(); 
      } 
 
      public string vizsgal(string a) 
      { 
         string kovetkezo_lehetseges_allapot; 
         switch (a) { 
            case "q00": kovetkezo_lehetseges_allapot = "q0"; break; 
            case "q01": kovetkezo_lehetseges_allapot = "q1"; break; 
            ... 
            default: kovetkezo_lehetseges_allapot = "hiba"; break; 
         } 
         return kovetkezo_lehetseges_allapot; 
      } 
   } 
}

8.4. forráskód. Forráskód kezelése 1.

   
string S=""; 
System.IO.StreamReader Stream = new 
System.IO.StreamReader 
( 
      System.IO.File.OpenRead(source) 
); 
 
while (Stream.Peek() > -1) 
{ 
   S += Stream.ReadLine(); 
} 
...
  

8.5. forráskód. Forráskód kezelése 2.

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
   class Program 
   { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
         string szoveg = ""; 
         string sor = ""; 
         string ujsor = ""; 
         StreamReader beolvasott = 
                new StreamReader("szoveg.txt"); 
         while (!beolvasott.EndOfStream) 
         { 
            sor = Convert.ToString(beolvasott.ReadLine()); 
            int i=0; 
            while (i < sor.Length) 
            { 
               if (Convert.ToChar(sor[i]) != Convert.ToChar(" ")) 
               { 
                  ujsor = ujsor + sor[i]; 
               } 
               i++; 
            } 
            szoveg = szoveg + ujsor; 
            ujsor = ""; 
         } 
         Console.WriteLine(szoveg); 
         Console.ReadLine(); 
      } 
   } 
}

9. fejezet - Mátrixok feltöltésével kapcsolatos feladatok (szerző: Hernyák Zoltán)

Az alábbi feladatokban egy egyszerű, kétdimenziós, egész számokból álló mátrixot fogunk feltölteni elemekkel. A különböző feltöltési feltételek és módszerek változatos feladatokká teszik ezt az alapvetően egyszerű tevékenységet.

9.1. feladat (Feltöltés billentyűzetről sorfolytonosanszint: 1). Egy méretű egész számokból álló mátrixot töltsünk fel sorfolytonosan billentyűzetről (először töltsük fel az első sorát, majd a második sorát, stb.)! A program összesen értéket kérjen be. A megfogalmazásban az méret csak példaképpen szerepel. A program a mátrix méretének változtatásával legyen képes eltérő méretekkel is működni! A program az adatbevitel végén jelenítse meg a mátrixban szereplő értékeket a képernyőn táblázatos formában!

Magyarázat: A mátrix méreteit (sor, oszlop) C# nyelven le lehet kérdezni a .GetLength() függvény segítségével, de kényelmesebb és elegánsabb megoldásnak tűnik, ha két konstanst definiálunk a sorok és oszlopok számához. A két konstans a program szövegében később helyettesítheti a konkrét méreteket:

9.1. forráskód. Konstansok használata

   
class Program 
{ 
 const int N = 5; 
 const int M = 4; 
 public static void Main() 
 { 
   // matrix letrehozasa 
   int[,] m = new int[N,M]; 
 } 
}
  

Az adatbekérést a Console.ReadLine függvény segítségével kell megoldani, melynek string típusú értékét esetünkben szám típusúra kell konvertálni. Az adatbekérést dupla ciklusba kell helyezni.

9.2. forráskód. A mátrix bekérése

 
class Program 
{ 
 const int N = 5; 
 const int M = 4; 
 public static void Main() 
 { 
   // matrix letrehozasa 
   int[,] m = new int[N,M]; 
 } 
}

A táblázatos megjelenítés során kalkuláljunk úgy, hogy a képernyőn 80 karakter jelenhet meg egy sorban, és 25 sorból áll a konzolablak! Feltételezzük, hogy a mátrixbeli számok sosem nagyobbak mint 999, így 3 karakteren elfér minden mátrixbeli szám. A Console.Write és Console.WriteLine képes formázottan kiírni számokat a képernyőre, pl. megadható, hogy a szám minimálisan hány karaktert foglaljon el a képernyőn. A szokásos „{0}” hivatkozást ki kell bővíteni a karakterek számával. A „{0,4}” alak azt jelenti, hogy a {0}. extra paramétert 4 karakter szélesen kell kiírni. Így a kiírás során az oszloposság biztosítható.

9.3. forráskód. Formázott kiírás

 
int x = 12; 
Console.Write("{0,4}",x);

A teljes mátrixkiírás valahogy így néz ki (9.4. forráskód):

9.4. forráskód. Mátrix formázott kiírása

                                                                   

                                                                   
   
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<M;j++) 
 { 
   Console.Write("{0,4}",t[i,j]); 
 } 
 Console.WriteLine(); 
}
  

9.2. feladat (Feltöltés billentyűzetről folyamatos kijelzésselszint: 2). A sorfolytonos feltöltés közben minden teljes sor bevitele után a mátrix már kitöltött elemeit táblázatos alakban jelenítsük meg a képernyőn! Tehát pl. a 3. sor bevitele után az első 3 sor jelenjen meg!

Magyarázat: Ez a feladat az előzőtől annyival bonyolultabb, hogy a bekérésbe beágyazva kell megoldani a kiírást. Ha a bekérés ciklusait i és j változónevekkel jelöltük, akkor a kiírás ciklusait nem jelölhetjük ugyanezekkel. A kiírást módosítani kell, hogy az i. sorig jelenítse csak meg a mátrixot (a 9.5. forráskódban ez a k cikluson múlik).

9.5. forráskód. Mátrix kiírása bekérés közben

 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 // i. sor bekerese 
 for(int j=0;j<M;j++) 
 { 
   Console.Write("Kerem {0},{1} elem erteket:",i,j); 
   m[i,j] = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 } 
 // kiiras az i. sorig 
 Console.WriteLine("----------------------------"); 
 for(int k=0;k<=i;k++) 
 { 
   for(int l=0;l<M;l++) 
   { 
      Console.Write("{0,4}",t[k,l]); 
   } 
   Console.WriteLine(); 
 } 
}

9.3. feladat (Feltöltés billentyűzetrőlszint: 1). Egy méretű egész számokból álló mátrixot töltsünk fel úgy billentyűzetről, hogy a felhasználó minden egyes adatbekérés során megadja sor- és oszlopkoordináták szerint, melyik mátrixelem értékét kívánja beírni, majd beírja magát a számértéket is! A program ügyeljen arra, hogy a mátrixelemek koordinátái a méreten belül maradjanak! A felhasználó a koordinátákat ne 0-tól, hanem 1-től számozva adhassa meg, vagyis , értékekkel.

Magyarázat: Ez esetben nincs szükség egymásba ágyazott ciklusokra, mivel a bekérést egyszerűen 20-szor kell megismételni. Ügyeljünk arra, hogy 20 helyes bekérést kell végrehajtani, ezért ha hibás koordinátákat adnak meg, akkor azt nem számoljuk bele a 20-ba (a 9.27. forráskód). Ne feledjük el, hogy a mátrix sorai és oszlopai a forráskódban 0-tól számozódnak, így a bekért koordinátákból 1-et le kell vonni!

9.6. forráskód. Adatbekérés koordinátákkal

   
int db=0; 
while (db<N*M) 
{ 
 Console.Write("Kerem a matrix sorat [1..{0}]:",N); 
 int i = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 Console.Write("Kerem a matrix oszlopat [1..{0}]:",M); 
 int j = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 Console.Write("Kerem az erteket:"); 
 int x = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 if (1<=i && i<=N && 1<=j && j<=M) 
 { 
   m[i-1,j-1] = x; 
   db++; 
 } 
 else Console.Write("Na ezt megegyszer, hibas volt."); 
}
  

A probléma egy másik lehetséges kezelése, hogy amennyiben a felhasználó nem valós sor- és oszlopkoordinátát adna meg, úgy azt megismételtetjük vele, mindaddig, míg elfogadható értékeket kapunk. A bekérésnél mindig csak akkor lépünk a következő bekérésre, ha az előzőek már rendben voltak. Ekkor a tárolást megelőző if feltételvizsgálatra már nincs szükség. Valamint ekkor minden menetben sikeres adatbekérést hajtunk végre, így a külső 20-as ciklus átírható for ciklusra (lásd a 9.28. forráskód).

9.7. forráskód. Adatbekérés koordinátákkal v2.0

 
for (int db=0;db<<N*M;db++) 
{ 
 // sor 
 int i; 
 do 
 { 
   Console.Write("Kerem a matrix sorat [1..{0}]:",N); 
   i = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 } 
 while (i<1 || i>N); 
 // oszlop 
 int j; 
 do 
 { 
   Console.Write("Kerem a matrix oszlopat [1..{0}]:",M); 
   j = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 } 
 while (j<1 || j>M); 
 // ertek 
 Console.Write("Kerem az erteket:"); 
 int x = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 // tarolas 
 m[i-1,j-1] = x; 
}

Érdemes ez esetben függvényhívásokat szervezni az egyes részfeladatok megoldásának. Ez esetben a hibakijelzés is elegánsabban megoldható (lásd a 9.29. forráskód). A sor- és oszlopbekérő függvényt szándékosan két különböző megoldással készítettük el (9.29. forráskód).

9.8. forráskód. Adatbekérés függvények segítségével v3.0

 
static int sorBekeres() 
{ 
int i; 
Console.Write("Kerem a matrix sorat [1..{0}]:",N); 
do 
{ 
   i = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
   if (i<1 || i>N) Console.WriteLine("Nem jo. Ujra!"); 
} 
while (i<1 || i>N); 
return i; 
} 
         //................................................................          
static int oszlopBekeres() 
{ 
Console.Write("Kerem a matrix oszlopat [1..{0}]:",M); 
while(true) 
{ 
   int j = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
   if (1<=j && j<=M) return j; 
   else Console.WriteLine("Nem jo. Ujra!"); 
} 
} 
         //................................................................          
static void Main() 
{ 
 ... 
 for (int db=0;db<<N*M;db++) 
 { 
   int i=sorBekeres(); 
   int j=oszlopBekeres(); 
   Console.Write("Kerem az erteket:"); 
   int x = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
   // tarolas 
   m[i-1,j-1] = x; 
 } 
}

9.4. feladat (Egyszerre több érték listásanszint: 3). A mátrix feltöltése közben lehessen egy időben több értéket is megadni! Ennek során a kezelő először megadja a cella koordinátáját, majd vesszővel elválasztva több számértéket. Ezt úgy kell kezelni, hogy a számértékek közül az első az adott x,y cellába kerüljön, a következő érték a sorfolytonosan következő cellába, stb. Ha több számérték került volna be a felsorolásba, mint amennyit az adott sor képes fogadni, úgy a felesleges értékeket hagyjuk figyelmen kívül.

Magyarázat: Ha egy időben több számot is be lehet írni, akkor a bevitel nem int-ben fogadható, hanem string-ben. A string ekkor vesszőkkel (vagy más határolójelekkel) elválasztva tartalmazza a számokat. A stringből legegyszerűbben a split függvénnyel lehet tömböt készíteni. A split (szétvág) használatakor meg kell adni a határolójelet, amely mentén a stringet elemekre kell bontani. A kapott stringtömbben az eredeti stringet alkotó listaelemek fognak szerepelni. Ezeket már egyesével a parse segítségével fel lehet dolgozni (a 9.30. forráskód).

9.9. forráskód. String felbontása a Split segítségével

   
// pl "12,24,35" 
string s = Console.ReadLine(); 
string[] elemek = s.Split(’,’); 
// ez esetben az elemek vektor 3 elemű lesz 
// elemek[0] = "12" 
// elemek[1] = "24" 
// elemek[2] = "35"
  

9.5. feladat (Feltöltés folytatása I/Nszint: 2). A 9.3. feladatban megfogalmazott feltöltést módosítsuk annyiban, hogy a felhasználónak legyen lehetősége korábban is félbeszakítani! Ezt oldjuk meg úgy, hogy minden egyes mátrixelem beírása után jelenjen meg a Szeretne újabb adatot beírni I/N kérdés, melyre N válasz megadása esetén a bevitelből azonnal lépjen ki! A továbbiakban a program jelenítse meg a mátrixban szereplő értékeket a képernyőn táblázatos alakban!

Magyarázat: Az I/N választ bekérhetjük Console.ReadLine() segítségével is, de ekkor az I vagy N betű leütése után még Enter-t is kell ütni. Elegánsabb megoldás a Console.ReadKey() használata, mely ténylegesen egy billentyű leütésére vár, és eredményül egy ConsoleKeyInfo típusú értéket ad meg. Ez egy rekord, melynek különböző mezőiben szerepel nemcsak az, hogy melyik billentyűt ütötték le, de az is, hogy a módosítók (shift, control, alt) közül melyik volt eközben lenyomva (lásd a 9.31. forráskód).

9.10. forráskód. Console.ReadKey használata

   
ConsoleKeyInfo k = Console.ReadKey(); 
if (k.KeyChar == ’n’ || k.KeyChar == ’N’) 
 Console.Write("NEM"); 
else if (k.KeyChar == ’i’ || k.KeyChar == ’I’) 
 Console.Write("IGEN");
  

9.6. feladat (Módosítás ellenőrzéseszint: 3). A mátrix feltöltése közben előfordulhat, hogy a felhasználó egy olyan mátrixelem bevitelét végzi, amely már korábban kapott értéket. Ha ez előfordulna, úgy a koordináták beolvasása után írjuk ki a képernyőre, hogy Figyelem: ez az elem már kapott értéket. Valóban módosítani akarja I/N?! Ha a felhasználó I-t választ, úgy módosíthassa ezt az értéket, ellenkező esetben kérjünk újabb koordinátákat be!

Magyarázat: A mátrix minden egyes cellájában induláskor a típusának megfelelő nulla érték szerepel. Double típusú mátrixnál a 0.0, int típusú mátrixnál 0, karakter esetén a 0 kódú (\0) karakter, bool mátrix esetén a false, stb. Ezt ki tudjuk használni annak eldöntésére, hogy a mátrix adott cellája kapott-e már értéket korábban vagy sem.

Sokkal bonyolultabb a helyzet, ha a mátrixba maga a 0 mint érték is bekerülhet a felhasználói adatbevitel során. Ekkor nem lehet elkülöníteni, hogy egy mátrixcellának azért 0 az értéke, mert még nem írtak be oda semmit, vagy azért 0, mert ezt az értéket írták be. Ekkor még választhatjuk, hogy a mátrixot előfeltöltjük, és egy olyan számértéket helyezünk a cellákba, amely nem a 0, de valamiért tudjuk, hogy nem fordulhat elő adatbevitel közben. Ez az érték lehet akár a -100 is, de gyakoribb, hogy ilyen közönséges értéket nem könnyű találni. Ekkor a szélsőségesebb értékek tudnak segíteni, pl. a int.MinValue vagy int.MaxValue, mely konstansok az int típus esetén tárolható legkisebb és legnagyobb számértéket hordozzák.

9.11. forráskód. Mátrix előfeltöltése speciális értékekkel

 
for (int i = 0; i < N; i++) 
 for (int j = 0; j < M; j++) 
   t[i] = int.MinValue;
                                                                   

                                                                   
  

Előfordulhat azonban olyan eset is, amikor ezek a szélsőséges értékek sem eléggé speciálisak: nem tudjuk garantálni azt sem, hogy ezek nem szerepelnek a felhasználói inputban. Ekkor a mátrixunk egyedül alkalmatlan arra, hogy megkülönböztessük vele egymástól a definiált és értékekkel nem ellátott cellákat. Készítenünk kell egy második mátrixot is, amelynek celláiban azt tároljuk el, hogy az igazi mátrixunk melyik cellája kapott már értéket, melyik nem. Erre a logikai értékek tökéletesen megfelelnek, tehát ezen másodlagos mátrixunk alaptípusa lehet bool. A bool mátrixok cellái induláskor false értékűek, ezt az értéket tekintjük a kapott-e már az igazi mátrixunk hasonló cellája értéket kiinduló értékének is (egyelőre egyik cella sem kapott). Mivel ez tökéletes induló értéknek, a bool mátrix előfeltöltésére nincs szükség, az igazi int-es mátrixunk előfeltöltésére sincs (oda is megfelelnek az induláskori 0 értékek).

9.12. forráskód. Mátrix cellája kitöltött-e

 
class Program 
{ 
 const int N = 5; 
 const int M = 4; 
 public static void Main() 
 { 
   // matrix letrehozasa 
   int[,] m = new int[N,M]; 
   // cellkitoltott matrix letrehozasa 
   bool[,] b = new bool[N,M]; 
 } 
}

Amikor az int-es mátrixunk valamely [i,j] cellája értéket kap, ugyanakkor a bool mátrixunk [i,j] cellájába is kell rakni true értéket, jelezvén hogy ez a cella kitöltésre került. Ezek után már a bool mátrix alapján könnyű eldönteni, hogy az eredeti mátrix mely cellája volt kitöltve, és melyik nem volt.

9.7. feladat (Feltöltés befejezése 0-valszint: 2). A korábban megfogalmazott van még elem I/N típusú befejezéssel az a gond, hogy legalább egy mátrixbeli elemet be kell írni, hogy befejezhessük a bevitelt. A felhasználónak ehelyett úgy kell jeleznie, hogy nincs további bevitel, hogy az vagy koordinátához 0 értéket ír be. Amennyiben az -hez ír be 0-t, úgy az értékét nem kell bekérni. A bevitel végén a mátrix jelenjen meg a képernyőn táblázatos alakban!

Magyarázat: Az eddigi feladatok után nincs jelentős probléma ezzel a feladattal. A ciklus kilépését az x vizsgálata után egy break segítségével oldhatjuk meg.

   
while (true) 
{ 
 int x = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 if (x==0) break; 
 ... 
}
   
                                                                   

                                                                   
  

9.8. feladat (Nincs kitöltve jelzésszint: 3). Amennyiben a felhasználó a bevitel végét kérné, a program ellenőrizze, hogy a mátrix minden eleme kitöltésre került-e! Amennyiben nem, úgy jelenítse meg a még N kitöltetlen elem van, be kívánja fejezni I/N üzenetet (N helyébe kerül a kitöltetlen elemek száma)! Amennyiben a felhasználó ennek ellenére kéri a bevitel befejezését, úgy a bevitel érjen véget! Nem válasz esetén a bevitel folytatódhasson! Ha a bevitel végét úgy kéri a felhasználó, hogy valóban már minden mátrixelem kitöltésre került, úgy a fenti üzenet ne jelenjen meg, a bevitel azonnal érjen véget! A program jelenítse meg a mátrixot a képernyőn táblázatos alakban!

Magyarázat: Alkalmazni kell valamelyik módszert annak eldönthetőségére, hogy adott mátrixelem kitöltésre került-e vagy sem. Több módszert is megemlítettünk a 2.6. feladat kapcsán. A leguniverzálisabb módszer a mátrixszal egyező méretű bool mátrix alkalmazása. A kitöltetlen elemek számát ekkor a bool mátrixban (segéd mátrix) található false értékű elemek megszámolásával tudjuk kalkulálni (lásd a 9.34. forráskód).

9.13. forráskód. Kitöltetlen elemek száma

 
static int kitoltetlenElemekSzama() 
{ 
  int db=0; 
  for(int i=0;i<N;i++) 
   for (int j=0;j<M;j++) 
     if (seged[i,i]==false) db++; 
  // 
  return db; 
}

9.9. feladat (Mátrix térképeszint: 2). Oldjuk meg a bevitelt úgy, hogy a képernyő felső részén jelenjen meg a mátrix térképe, jelezvén, hol van kitöltött és kitöltetlen elem. Ezt úgy érjük el, hogy a kitöltött elemek helyén egy * (csillag) karakter jelenjen meg, a kitöltetlen elemek helyén pedig egy . (pont) karakter. Mivel így a felhasználó folyamatosan nyomon követheti, hol van feltöltött vagy feltöltetlen elem, a kilépés kérése esetén azonnal befejezhető a bevitel.

9.1. ábra. Mátrixtérkép, beviteli képernyő

Magyarázat: A mátrix térképét ki tudjuk rajzolni, ha alkalmazzuk például a 9.8. feladatban bemutatott logikai alapú mátrixot, melyben adminisztráljuk, melyik cella került kitöltésre, melyik nem.

9.10. feladat (Mátrix területi feltöltéseszint: 2). A mátrix feltöltése történjen billentyűzetről adatbevitellel az alábbi módon: a mátrixban elhatárolunk kis területeket, melyek a nagy mátrix kis egybefüggő téglalap alakú területei. Minden területnek van bal felső sarka (x,y) koordinátákkal megadva, szélessége és magassága. A bevitel során kérjük be egy ilyen terület bal felső sarkának koordinátáját (x,y), majd a szélességét és magasságát, végül egy feltöltő értéket! A mátrix adott részterületébe eső cellákat töltsük fel egységesen ezen értékkel!

9.2. ábra. Mátrix területi feltöltése

Magyarázat: Ügyelni kell arra, hogy a felhasználó által megadott x,y koordináták, valamint a szel,mag szélesség, magasság értékek mellett nehogy a mátrixot alul-, vagy túlindexeljük. Ezt két módon előzhetjük meg. Az egyik módszer szerint az adatok bekérése után az értékeket „belőjük” a mátrixon belülire, levágjuk a terület esetleges kilógó részeit (9.35. forráskód). A másik módszer szerint minden egyes elemfeltöltés előtt ellenőrizzük annak sikerességét (9.36. forráskód).

9.14. forráskód. A terület elővizsgálata

   
int x   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int y   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int szel = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int mag = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int x   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
// ---- ELOZETES KORREKCIO ----- 
// x negativ, kilog balra 
if (x<0) { szel = szel+x; x=0;} 
// x kilog jobbra 
if (x>N-1) { szel=0; } 
// y negativ, kilog fent 
if (y<0) { mag = mag+y; x=0;} 
// y kilog lent 
if (y>=M) { mag=0; } 
// x+szel kilog jobbra 
if (x+szel>N-1) szel=N-x; 
// y+mag kilog alul 
if (y+mag>M-1) mag=M-y; 
// ----- FELTOLTES ---- 
for(int i=x;i<x+szel;i++) 
  for(int j=y;j+mag;j++) 
   m[i,j]=x;
  

9.15. forráskód. A koordináták egyenkénti ellenőrzése

 
int x   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int y   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int szel = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int mag = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int x   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
// ----- FELTOLTES ---- 
for(int i=x;i<x+szel;i++) 
  for(int j=y;j+mag;j++) 
   if (0<=i && i<N && 0<=j && j<M) 
     m[i,j]=x;

A két módszer között az a különbség, hogy az első könnyebben elrontható, jól kell kalkulálni a manipulációkat, de utána gyors működésű ciklusokat kapunk. A második nehezen elrontható, de a hosszú ciklusok meneteiben minden egyes alkalommal feltételvizsgálatokat hajt végre, így a másikhoz képest mindenképpen lassabb. Ha azonban a feltöltendő területek koordinátái valóban billentyűzetes adatbevitelből származnak, akkor ez a lassúság nem észlelhető, hisz a felhasználó lassú gépelése lesz az igazi sebességbeli akadály.

9.11. feladat (Exceles bevitelszint: 3). A mátrix elemeinek bevitelét oldjuk meg úgy, hogy induláskor megjelenítjük a képernyőn a mátrixot táblázatos alakban, a cellákban a 0 kezdőértékekkel! A felhasználónak legyen lehetősége a kurzornyilakkal kiválasztani, melyik cella értékét kívánja megadni az Enter leütésével! Ekkor a táblázat alján jelenjen meg a cella koordinátája, a cella jelenlegi értéke, és legyen lehetőség az új számérték beírására!

Magyarázat: A Console.ReadKey segítségével lehet megvalósítani a kurzorbillentyűs navigációt. Ekkor a kapott rekordban nem a .KeyChar mező az érdekes, hanem a .Key, amely egy felsorolás (enum) típusú érték. Ennek segítségével lehet eldönteni, mely vezérlőbillentyűt ütötték le (9.37. forráskód, 9.1. videó).

9.16. forráskód. Navigálás a mátrixban

   
const int N = 5; 
const int M = 4; 
int[,] m = new int[N, M]; 
 
for (int k = 0; k < N; k++) 
{ 
   for (int l = 0; l < M; l++) 
      Console.Write(" {0,5} ", m[k, l]); 
   Console.WriteLine(); 
} 
 
int i = 0, j = 0; 
bool folyt = true; 
while (folyt) 
{ 
   // m[i,j] cella kiemelese 
   Console.SetCursorPosition(j * 7, i); 
   Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.Write(" {0,5} ", m[i, j]); 
   Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 
   // 
   ConsoleKeyInfo k = Console.ReadKey(); 
   // m[i,j] cella kiemeles megszuntetese 
   Console.SetCursorPosition(j * 7,i ); 
   Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 
   Console.Write(" {0,5} ", m[i, j]); 
   // .. 
   switch (k.Key) 
   { 
      case ConsoleKey.UpArrow: 
         if (i > 0) i--; 
         break; 
      case ConsoleKey.DownArrow: 
         if (i < N - 1) i++; 
         break; 
      case ConsoleKey.LeftArrow: 
         if (j > 0) j--; 
         break; 
      case ConsoleKey.RightArrow: 
         if (j < M - 1) j++; 
         break; 
      case ConsoleKey.Escape: 
         folyt = false; 
         break; 
      case ConsoleKey.Enter: 
         // m[i,j] bekerese 
         // ... 
         break; 
   } 
}
  

9.12. feladat (Feltöltés véletlen számokkalszint: 1). Egy méretű egész számokból álló mátrixot töltsünk fel véletlen számokkal, az intervallumból! A program induláskor kérje be az N és M értékét, valamint az A és B értékeket is! A program a feltöltés után jelenítse meg a képernyőn a kapott mátrixot táblázatos alakban!

Magyarázat: Csak egyetlen fontos hibalehetőség van. Tudnunk kell, hogy egyetlen Random példány tetszőlegesen sok véletlen szám előállítására is képes. Ugyanakkor az egymáshoz időben közel (például egy ciklus belsejében történő) Random példányok ugyanazon kezdőértékről indulnak, s ugyanazon véletlen számokat fogják előállítani. Ezért ügyeljünk arra, hogy a mátrix celláinak feltöltéséhez a ciklusok előtt deklarált egyetlen Random példányt használjunk (9.38. forráskód)!

9.17. forráskód. Feltöltés véletlen számokkal

   
Random rnd = new Random(); 
// 
for (int i = 0; i < N; i++) 
{ 
   for (int j = 0; j < M; j++) 
      m[i, j] = rnd.Next(A,B+1); 
}
  

9.13. feladat (Feltöltés fájlbólszint: 4). Egy méretű egész számokból álló mátrixot töltsünk fel úgy, hogy a mátrixba kerülő értékek egy text fájlban vannak! A text fájl szerkezet szerinti első sora tartalmazza az N és M értékét szóközzel elválasztva, majd alatta N sor következik, mindegyikben M darab számérték, szintén szóközökkel elválasztva. A sorok végét a szokásos \r \n karakterek zárják. A program ügyeljen arra, hogy a text fájl hibás is lehet, vagyis egy sorban több vagy kevesebb mint M szám szerepelhet, és több vagy kevesebb mint N sora is lehet a text fájlnak! A beolvasás végén a program táblázatos formában jelenítse meg a képernyőn a beolvasott mátrixot, és jelezze, hogy tapasztalt-e hibát a text fájl feldolgozása közben!

Magyarázat: A fájlkezeléssel kapcsolatos osztályok egyrészt a System.IO, másrészt a System.Text névtérben vannak, ezért ezeket a névtereket is érdemes a kód elején a using segítségével beemelni. A fájl megnyitását a StreamReader osztály példányosításával lehet kezdeményezni. A konstruktor paramétere a fájl neve, valamint a kódlap, amellyel a fájl tartalma íródott. Az így készített r példányon keresztül lehet beolvasni egy sort a fájlból (r.ReadLine(), illetve le lehet ellenőrizni, hogy elértük-e már a fájl végét (r.EndOfStream property). A fájl adatainak kiolvasását követően a fájlt be kell zárni (r.Close() (vázlatosan a 9.39. forráskódban olvasható).

9.18. forráskód. Beolvasás fájlból

                                                                   

                                                                   
   
using System; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
string fname = @"c:\adatok.txt"; 
StreamReader r = new StreamReader(fname, Encoding.Default); 
while (!r.EndOfStream) 
{ 
 string s = r.ReadLine(); 
 ... 
} 
r.Close();
  

A fájl egy sorának beolvasását követően a szóközzel határolt számokat tartalmazó stringet a korábban ismertetett módon a Split segítségével lehet feldarabolni, és a kinyert értékeket az int.Parse segítségével számmá alakítani, majd felhasználni (a feladatban kért hibakijelzés kezelése nélkül a 9.40. forráskódban olvasható).

9.19. forráskód. Beolvasás fájlból

 
StreamReader r = new StreamReader(fname, Encoding.Default); 
// elso sor N es M erteke 
string[] ee = r.ReadLine().Split(’ ’); 
int N = int.Parse( ee[0] ); 
int M = int.Parse( ee[1] ); 
int[,] m = new int[N,M]; 
// a matrix sorainak beolvasas 
int i=0; 
while (!r.EndOfStream) 
{ 
 string[] ss = r.ReadLine().Split(’ ’); 
 for(int j=0;j<M;j++) 
   m[i,j] = int.Parse(ss[j]); 
 i++; 
} 
r.Close();

9.14. feladat (Labirintus beolvasása fájlbólszint: 3). Egy text fájlban * és . karakterekből (csillag és pont) álló sorok vannak. A sorok egyforma hosszúak, egyéb karaktert nem tartalmaznak. A * és . karakterek egy labirintust írnak le, ahol a * reprezentálja a falat, a . karakter a folyosót. Ezek együtt egy méretű, karakterekből álló mátrixot írnak le, ahol N a sorok száma a text fájlban, M pedig a soronkénti karakterszám. A fájl első sorában egyetlen szám, a mátrix sorainak száma szerepel, a maradék sorokban a csillag és pont karakterekből álló rajzolat. Olvassuk be a mátrixot, majd jelenítsük meg a képernyőn oly módon, hogy a * karakterek pirossal, a . karakterek zöld színnel jelenjenek meg a képernyőn!

Magyarázat: A feladat olvasása során egy karakterekből álló mátrixot képzelünk el, melyben az egyes csillag és pont karaktereket el tudjuk tárolni. Természetesen a feladat megoldható ezen az alapon is. Képzeljük el azonban ehelyett azt, hogy egy m hosszú s string valójában egy m hosszú karakter típusú vektor! Ekkor ha van n darab ilyen hosszú stringünk, akkor van nm karakterünk is.

Ezért sokat egyszerűsödhet a fájlbeolvasás, ha a beolvasott stringeket nem bontjuk fel karakterekre, hanem meghagyjuk azt eredeti string alakjukban. Ez igazából a későbbi feldolgozási műveleteket nem bonyolítja (a beolvasás a 9.41 kódban látható).

9.20. forráskód. Labirintus beolvasása fájlból

                                                                   

                                                                   
   
StreamReader r = new StreamReader(fname, Encoding.Default); 
// elso sor N erteke 
int N = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
string[] m = new string[N]; 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 m[i] = r.ReadLine(); 
} 
r.Close();
  

A kijelzés is könnyen megoldható, minden egyes karakter kiírása előtt át kell váltani a megfelelő írási színre (a 9.42 forráskód). Vegyük észre, hogy ha m egy string[] stringek egy vektora, akkor a m[i] az i. stringet jelöli, a m[i][j] pedig az i. string j. karakterét. Ez most nem jelölhető m[i,j] módon!

9.21. forráskód. Labirintus kiírása a képernyőre

 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<m[i].Length;j++) 
 { 
   if (m[i][j]==’.’) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   else Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
   Console.Write(m[i][j]); 
 } 
 Console.WriteLine(); 
}

9.15. feladat (Sziget generálásaszint: 4). Az óceán közepén egy szabálytalan körvonalú sziget terül el, mely befoglalható egy méretű téglalapba. A sziget közepén egy vulkán terül el. A téglalap minden négyzetkilométeréhez hozzárendelünk egy jellemző tengerszint feletti magasságértéket, melyet méréssel és átlagolással határoztunk meg. Generáljunk egy méretű mátrixot, amely lehetne akár ezen sziget magassági értékeit tároló mátrixa is! A magasságértékek közötti (méterben értett) értékek legyenek! Jelenítsük meg a mátrixot a képernyőn táblázatos alakban, használjunk színeket is a különböző magasságértékek esetén sávosan (pl: legyen sárga, legyen zöld, stb.)! A 9.3. ábrán látható egy minta, ahol a sötétebb színek a magasabb részeket jelölik, a világosabbak pedig az alacsonyabbakat. Ügyeljünk a következőkre:

 • a sziget a közepe fele haladva magasodik, tehát minél beljebb vagyunk, annál valószínűbben szerepeljenek nagyobb számértékek a mátrixban,

 • a sziget közepe tájékán elterülő vulkán krátere jóval alacsonyabb, mint a kráter szélei, ez egy cellát jelent a mátrix esetén (magassága [200,300] közé esik).

9.3. ábra. A sziget egy lehetséges kinézete

Magyarázat: A sziget generálását érdemes a közepén kezdeni, a vulkán kráterével. Generáljunk oda egy kisebb értéket, a kráter közepének alacsony szintjét jelölve! A vulkán kráterének pozícióját oly módon határozhatjuk meg, hogy meghatározzuk a szélesség/2, magasság/2 pozíciót (a mátrix kellős közepe), majd ehhez véletlen értéket adunk x és y irányban is. Ily módon a kiinduló pozíciónk ugyan középre esik, de mégsem pontosan középre (tároljuk el ezt a pozíciót x0 és y0 változókba).

A következő lépés, hogy az x0 és y0 pozíciót „hízlaljuk” n vastagsággal. Ezt több módon is meg lehet tenni. Az egyik legegyszerűbb módszer, hogy szkenneljük a mátrixot soronként (és oszloponként), keresünk benne olyan cellát, amely egyelőre kitöltetlen, de a vele szomszédos cella szimpatikus. Esetünkben a szimpatikus cella az x0, y0 (8 ilyen cellát találunk, lásd a 9.4. ábra). Hogy ne kerüljön minden ilyen cella kiválasztásra, minden cella kiválasztásának esélyét csökkentsük le 100%-ról mondjuk 70%-ra! Ekkor bizonyos szomszédos cellák kiválasztásra kerülnek, mások nem (9.5. ábra).

9.4. ábra. A vulkán krátere és a 8 szomszéd

9.5. ábra. A vulkán krátere és a véletlenszerű kiválasztás

A következő fázisban vonjuk be a szimpatikus cellák körébe az előző körben kiválasztott és átszínezett cellákat is! Igazából fogalmazhatunk úgy is, hogy minden cella szimpatikus, amely ki van töltve. Az előző módszert újra alkalmazva megint válasszuk ki a szimaptikus cellák szomszédjait 70% eséllyel! Ekkor egy vastagabb kitöltést kapunk (9.6. ábra). Jegyezzük meg, hogy a második menet kiválasztási esélyét akár csökkenthetjük is, hogy a „vastagodás” ne legyen olyan látványos! Valamint jegyezzük meg, hogy a második menetben kiválasztott cellák maximum kettő távolságra lehetnek a kezdeti pozíciótól!

9.6. ábra. A vulkán krátere kétmenetes vastagítás után

A további körökben is ugyanezt fogjuk tenni, minden menetben legfeljebb egytávolságnyival „vastagítva” a kiinduló pontunkat. A nem 100% eséllyel történő kiválasztás során egy nem teljesen szabályos körvonalú befestett területet fogunk kialakítani a mátrixban. Az egyes menetekben más-más „színt” használva a kiválasztott cellák befestéséhez, kialakíthatjuk a réteges vastagítást is. A „szín” esetén itt most használhatunk más-más számintervallumot, amelyből a véletlen számokat generáljuk. A kitöltéshez használt forráskódok az 9.43 ... 9.45. forráskódokban, a futási eredmény egy lehetséges képernyőképe a 9.7. ábrán látható.

9.7. ábra. A véletlen vastagítás eredménye

9.22. forráskód. A vastagítás kódja (1. rész)

   
const int N = 20; 
static int[,] m = new int[N, N]; 
static Random rnd = new Random(); 
// 
static void vulkanKratere(int a, int f) 
{ 
   int x = (N / 2) + rnd.Next(-1,+2); 
   int y = (N / 2) + rnd.Next(-1, +2); 
   m[x, y] = rnd.Next(a, f + 1); 
}
  
                                                                   

                                                                   
  

9.23. forráskód. A vastagítás kódja (2. rész)

 
static bool szomszedSzimpatikus(int x, int y) 
{ 
   for (int i = x - 1; i <= x + 1; i++) 
      for (int j = y - 1; j <= y + 1; j++) 
         if (0 <= i && i < N && 0 <= j && j < N && m[i, j] > 0) 
            return true; 
   // 
   return false; 
} 
         //................................................................          
static void vastagit(int a, int f, int esely) 
{ 
   int[,] temp = (int[,])(m.Clone()); 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
         if (temp[i,j]==0 && szomszedSzimpatikus(i, j)) 
            if (rnd.Next(0,100)<esely) 
               temp[i, j] = rnd.Next(a, f + 1); 
   m = temp; 
}

9.24. forráskód. A vastagítás kódja (3. rész)

 
static void Main() 
{ 
   vulkanKratere(200, 300); 
   for(int i = 0;i<2;i++) 
      vastagit(400, 500, 70-i*10); 
   for (int i = 0; i < 2; i++) 
      vastagit(300, 400, 70 - i * 10); 
   for (int i = 0; i < 2; i++) 
      vastagit(200, 300, 70 - i * 10); 
   for (int i = 0; i < 2; i++) 
      vastagit(100, 200, 70 - i * 10); 
 
   // 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         ConsoleColor c = ConsoleColor.Gray; 
         if (m[i, j] < 100) c = ConsoleColor.Gray; 
         else if (m[i, j] < 200) c = ConsoleColor.Yellow; 
         else if (m[i, j] < 300) c = ConsoleColor.Green; 
         else if (m[i, j] < 400) c = ConsoleColor.Blue; 
         else if (m[i, j] < 500) c = ConsoleColor.Red; 
         Console.ForegroundColor = c; 
         if (m[i, j] == 0) Console.Write(’.’); 
         else Console.Write(’#’); 
      } 
      Console.WriteLine(); 
   } 
   Console.ReadKey(); 
}

Ha alaposan megfigyeljük a futási eredményt, láthatjuk, hogy már majdnem készen vagyunk. Van azonban egy ijesztően nagy gond. A kifestett területek „belsejében” tengerszintmagasságokat észlelhetünk. Ez nem csak annak egyenes következménye, hogy a vastagítás során mind a 8 irányban ellenőrizzük a szimpatikus cella szomszédságát (9.8. ábra), ez akkor is kialakulhat, ha csak 4 irányban ellenőrizzük ezeket (9.9. ábra). A 8 irány miatt könnyű szomszédot találni, miközben a 2 cella közöttinek is van szomszédja, de az esély elvétése miatt egy cella kimarad.

9.8. ábra. A 8 irányú ellenőrzés miatt kimarad 1 cella

9.9. ábra. A 4 irányú ellenőrzéskor is kimaradhat 1 cella

Sajnos ezen egyszerűen azonban nem tudunk segíteni, mivel ez a sziget szélén normális jelenség, sőt, akkor is, ha a cella nem a szélén van, de esetleg egy szigetről a tengerbe ömlő folyó deltája, s ily módon mélyen bemetsz a sziget belsejébe (9.10. ábra).

9.10. ábra. A szélről induló benyúlás nem hibás

Ebből egy fontos dolog következik. A generálás (vastagítás) közben ezek a szünetek nem szűrhetőek ki, nem korrigálhatóak, mivel akár a végső állapotban is benne maradhatnak. Helyette egy utólagos szűrési és korrigálási fázisra van szükség, hogy a belső kis tócsákat megszüntessük. Persze, ha megengedett a sziget belsejében a tengerszint magasságában lévő területek jelenléte (beszüremlő tengervízi tavak, alacsonyan fekvő lapos földrészek, stb.), akkor ezen korrigálási lépésre nincs is szükség.

Tegyük fel, hogy nem megengedett! Hogyan különítsük el a szigetet körbefonó víz 0 magasságú celláit a hibásnak számító belső 0 értékű celláktól? A kulcs: a belső részek körbe vannak zárva magasabb részekkel. Itt megint lehet vitázni, hogy a bezárást mind a 8 irányból igényeljük-e, vagy 4 irányú bezárást már elégnek tekintünk. De ez csak a detektáló algoritmus apró módosításán múlik. A feladat egyelőre úgy fogalmazható meg: különítsük el a belső, bezárt 0 magasságú cellákat a külső (normális) 0 magasságú celláktól.

A megoldást a festő algoritmus jelentheti. Feltételezhetjük, hogy a 0,0 pozíción tengervíz van (ha ezt nem feltételezhetjük, akkor keresnünk kell egy szélső cellát, ahol 0 magasság van – az biztosan tengervíznek tekinthető). Ha ilyet nem találunk, akkor készen is vagyunk: minden 0 magasságú cella biztosan hibás! Ezt tehát egyelőre zárjuk ki, legyen egy kiinduló , cellánk, ahol biztosan tengervíz van. Ezen cellából kiindulva fessük be a tenger vizét (4 vagy 8 irányban lépkedve, a korábban említettektől függően)! Ezek után amely 0 magasságú cellához nem jutott el a festés, az „belső cella”, vagyis hibásnak tekinthető a benne szereplő 0 érték. A 9.11. ábrán látható a 4 irányú festés eredménye, a tengervizet sötétkék színű pöttyök szimbolizálják, míg a belső, „hibás” cellák maradtak pont karakterek. A festő algoritmus a 9.46. forráskódban olvasható, indítása a külső jolBefest(); függvény hívásával történik meg. Ez minden szélső cellában talált 0 (tengervíz) cellából kiindulva elvégzi a festést.

9.11. ábra. Hibákat tartalmazó sziget

9.25. forráskód. Festő algoritmus

   
static void befest(int x, int y) 
{ 
   if (m[x, y] != 0) return; 
   m[x, y] = 1; 
   if (x > 0) befest(x - 1, y); 
   if (x <N-1) befest(x + 1, y); 
   if (y > 0) befest(x, y-1); 
   if (y < N - 1) befest(x, y+1); 
} 
         //................................................................          
static void jolBefest() 
{ 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      if (m[i, 0] == 0) befest(i, 0); 
      if (m[0, i] == 0) befest(0, i); 
      if (m[i, N-1] == 0) befest(i,N-1); 
      if (m[N - 1,i] == 0) befest(N - 1,i); 
   } 
}
  

Hogyan korrigáljuk utólag a 0 magasságú hibás cellát? Vegyük a szomszédait, amelyek nem 0 értékűek, és állítsuk be a hibás cella magasságát egy átlagértékre (esetleg kis véletlen értéket hozzáadva, mondjuk 20 értékben, persze ügyelve, nehogy negatívba csússzunk át, vagy átlépjük az 500-as maximumot! A korrekciót végző függvények (a festés követően indíthatóak) a 9.47. forráskódban olvashatóak, a végeredmény a 9.12. ábrán látható.

9.26. forráskód. Korrekciózás a belső cellákra

 
static int atlagSzamit(int x, int y) 
{ 
   int ossz = 0, db = 0; 
   for (int i = x - 1; i <= x + 1; i++) 
      for (int j = y - 1; j <= y + 1; j++) 
         if (0 <= i && i < N && 0 <= j && j < N && m[i, j] > 0) 
         { 
            ossz += m[i]; 
            db++; 
         } 
   if (db == 0) return 0; 
   else return ossz/db; 
} 
         //................................................................          
static void korrekcio() 
{ 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
         if (m[i, j] == 0) 
         { 
            int x = atlagSzamit(i, j)+rnd.Next(-20,20); 
            if (x<0) x=0; 
            else if (x>500) x=500; 
            m[i, j] = x; 
         } 
}
                                                                   

                                                                   
  

9.12. ábra. A korrekciózott, garantáltan „tökéletes” eredmény

9.16. feladat (Aknakeresőszint: 2). Az ismert aknakereső játékban egy méretű mátrixba kell K darab aknát elhelyezni. Az aknák elhelyezésének szabályai:

 • ne tegyünk kétszer ugyanarra a helyre aknát, hogy a K darab akna a területen fellelhető legyen K különböző cellában,

 • az aknák oldalukkal, sarkukkal szomszédos cellákba is kerülhetnek,

 • az aknák a mátrix szélső celláiba is kerülhetnek.

A megfelelően feltöltött mátrixot jelenítsük meg a képernyőn oly módon, hogy az üres cellákat zöld színű . (pont) karakterek szimbolizálják, míg az aknát tartalmazó cellákat piros színű * (csillag) karakterek jelezzék!

9.13. ábra. Az aknakereső képernyője grafikusan

Magyarázat: Ez egy rendkívül könnyű feladat, mivel csak arra kell ügyelni, hogy ha olyan x, y koordinátát generálnánk, ahova már helyeztünk aknát korábban, akkor új koordinátapárt kell generálnunk. Akkor végeztünk, ha K üres cella koordinátáját sikerült generálnunk. A kiírás az előző feladatban leírtak szerint szintén egyszerű művelet.

Sokkal izgalmasabb feladat az aknakereső játék azon része, amikor a kész, aknákkal teli mátrix valamely x, y koordinátájú pozícióját a játékos kiválasztja. Ha ott akna van – a játék véget ér. Ha nincs ott akna, akkor ezen koordinátából induló befestéssel meghatározhatjuk, mely terület tárul fel a játéktérből. A festő algoritmus szintén az előző feladat megoldása során került bemutatásra.

9.17. feladat (Torpedó játékszint: 5). Egy méretű területen hajókat helyezünk el. A hajók mérete és száma különböző:

 • csónakok (egyetlen cellát foglalnak el),

 • halászhajók (két szomszédos cellát foglalnak el),

 • cirkálók (három cella méretűek),

 • rombolók (négy cella méretűek),

 • anyahajók (öt cella méretűek).

A hajók alakja tetszőleges lehet, feltéve ha összefüggőek. Összefüggő akkor egy hajó, ha a hajót alkotó minden cella legalább egy másik cellával él mentén érintkezik.

Készítsünk olyan programot, amely egy méretű mátrixban elkészíti a hajók egy véletlenszerű elhelyezését oly módon, hogy 1 db anyahajó, 2 db hadihajó, 3 db cirkáló, 4 halászhajó és 5 csónak kerül elhelyezésre! A hajók egymással nem érintkezhetnek, még a sarkaik mentén sem, vagyis két különböző hajót alkotó cella még sarkával sem érhet össze. A hajók viszont a terület széleit elérhetik.

A programot úgy kell elkészíteni, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a hajók darabszámának változásához, vagyis a hajók számát egy konstans formájában adjuk meg. A konstans értékének átírásakor a program megfelelő számú hajót helyezzen el! A program ügyeljen arra, hogy nagy mennyiségű hajó egyszerűen nem helyezhető el a területen (mivel a hajók nem érhetnek össze)! A program ilyen esetben se kerüljön végtelen ciklusba, jelezze ki a megoldhatatlanságot, és álljon le a futása!

A program a sikeres elhelyezés végén jelenítse meg a hajókat a képernyőn, * karakterrel jelezve a hajót felépítő cellákat, és . karakterrel a vizet!

Magyarázat: Ez egy nagyon nehéz feladat, ha jó minőségű megoldást akarunk készíteni. Először is vegyük a hajók alakját! A 9.14. ábrán látható alakú hajók megjelenése (is) kívánatos. Ez azért fontos, mert az első „nehéz” dolog olyan algoritmust írni, amely ilyen alakú hajókat is képes generálni. Egyszerűbb olyanban gondolkodni, ahol egy kiinduló x,y koordinátából lineárisan növesztjük a hajó alakját (vagyis minden új cellát az előző cellához kapcsolunk a 4 irány egyikében). Ekkor például az A, B, E alakú hajók nem kerülnének generálásra.

9.14. ábra. A nagyobb hajók alakjainak néhány variációja

Egyébként is fontos a tetszőleges alakú hajók generálásának képessége, mivel egy rossz kezdőpozícióból rossz irányban indított hajógenerálás akár zsákutcába is vezethetne, ami a jó minőségű megoldásba nem fér bele. A 9.15. ábrán látható szituációban a kezdőpozíciónk (1) egy olyan területre mutat, amelyet a korábban generált hajók már erősen körülzártak. A felfele indulás után a (3)-as pozíciótól kezdve a lineráris generálás zsákutcába jutna, míg az ügyesebb generáló algoritmus képes lenne befejezni az 5-ös méretű anyahajó generálását ezek után is (az ábrán a sötétszürke mezők a hajók, a keresztben áthúzott cellák a hajók környezetét jelölik).

9.15. ábra. A lineáris irányú haladás bajba juthat

A tetszőleges alakú hajó generálása működhet úgy is, hogy a hajó elemeinek generálása során egy listába gyűjtjük az elemeinek koordinátáit (kezdetben a legelső eleme kerül bele, melynek pozíciókiválasztásáról később lesz szó). Amikor új elemet kívánunk még a hajóhoz csatolni, akkor ezen listából véletlenszerűen kiválasztunk egy már létező cellát, és egy véletlenszerű folytatási irányt (észak/dél/kelet/nyugat), majd megpróbáljuk ebbe az irányba folytatni a hajót. Ha nem sikerül, akkor választhatunk másik létező cellát és/vagy másik irányt. Ha már minden lerakott cellát és a belőlük kiinduló minden irányt kipróbálta az algoritmus – akkor beláthatjuk, hogy az adott kezdőpozícióból kiindulva nem lehet ezt a (nagyméretű) hajót lerakni.

Ehhez támogatásképpen kihasználhatjuk azt, hogy a listából törölni is lehet elemet. Tegyük fel, hogy már három cellát leraktunk a generálandó 5 méretű anyahajóból. A lista ekkor mindhárom cella mind a négy irányú folytatásának koordinátáit tartalmazza, 12 elemet. Véletlenszerűen választunk a 12 elemből, és ellenőrizzük a célt, hogy oda valóban letehetjük-e a folytatást. Ha sikerül, akkor 4 cellánk van, és újrageneráljuk a listát immár 16 elemmel. Ha nem sikerül, akkor a hibás próbálkozás koordinátáit töröljük a listából (1-gyel kevesebb elem marad). Ha a lista elfogy, akkor a hajót nem lehet folytatni, a kiindulási pontból a hajót nem lehet befejezni.

Ha egy hajót a mátrix egyetlen kezdőpozíciójából sem lehet már lerakni, akkor nagy a baj. Nem feltétlenül végzetes, de nagy. Ekkor az utolsó sikeresen lerakott hajót törölnünk kell, majd megpróbálni lerakni máshova vagy más alakkal, és újra kísérletet tenni a következő hajó lerakására is.

Érezhető, hogy itt a visszalépéses keresésre (backtrack) lesz szükség. A hajók lerakásának kezdőpozícióját véletlenszerűen bár, de szervezett sorrendben kell kiválasztani. A visszalépés során ugyanis másik pozíciót kell keresni, olyat, amely még nem került kiválasztásra. Ehhez a véletlen x,y koordinátaválasztás nem eléggé kifinomult. Helyette javasolt az koordináta listába szervezése, majd véletlen összekeverése. A listát sorban haladva dolgozhatjuk fel, a kapott koordináták mégis véletlenszerű sorrendet produkálnak. Így megoldhatjuk, hogy a visszalépés során új kezdőpozíciót választhassunk a hajóknak, módszeresen kipróbálhassuk az összes kezdőpozíciót a véletlenszerűség megőrzése mellett.

A következő probléma az adott pozícióból kiinduló összes alakzat generálása. Nem arról van most szó, hogy ha nem rakható le a hajó, akkor bizonyosodjunk meg róla, hanem arról, hogy adott pozícióból kiindulva többféle alakban is lerakható.

Elképzelhető olyan szituáció, hogy az N. hajó lerakása adott kezdőpozícióból lehetetlen, de ha visszalépünk az . (sikeresen lerakott) hajóhoz, és őt egy másik alakzat formájában rakjuk le, akkor az N. hajót a korábban sikertelen kezdőpozícióról egy újabb próbálkozás során már sikeresen le lehet rakni.

Az első probléma ez ügyben: hogyan tudunk módszeresen, de véletlenszerűen építkezni a már meglévő cellákból kiindulva? Az n cellából álló hajónk első lépésben csak 1 cellából áll, a kezdőpozíción. Ha sikerül még egy cellát leraknunk a környezetében, akkor már két cellánk lesz, és a harmadik cella helyének keresésekor kiindulhatunk az elsőből és a másodikból is. Készítsünk egy tervet előre! Generáljuk le a 9.16. ábrán látható háromszögmátrixot, soronként permutálva a szabályosan felépített bal oldali tervet! Ennek megfelelően a második cella generálásához az 1-es cellát vesszük kiindulási alapként (első sor, mondjuk itt más lehetőség nincs is), a harmadik cella helyét először a 2-esből, ha onnan nem járunk sikerrel, akkor az 1-esből kezdjük el (második sor). A negyedik cella helyének generálását elsőként a 3-asból, ha onnan nem megy, akkor az 1-esből, ha onnan sem, akkor a 2-esből fogjuk megpróbálni (3-as sor), stb.

9.16. ábra. A cellaválasztás véletlenszerűsítése

Ha megvan, melyik cellából indulunk ki, akkor az elhelyezést kell véletlenszerű, de módszeres módon megoldani. Mivel csak 4 irányba tudunk szomszédos cellát választani a fejlesztés során, jelöljük el ezeket É, D, K, NY módon (vagy 0, 1, 2, 3 számokkal)! Egy ötcellás hajó esetén négyszer kell továbblépési irányt választani valamely már elhelyezett cellából, ezért készítsük el a 9.17. ábrán látható iránymátrixot először szabályosan felépítve, majd soronként, cserék segítségével permutálva. Ekkor például a harmadik cella helyét úgy határozzuk meg, hogy az előzőekben kiválasztott, már lerakott cellából (első vagy második cella) először nyugatra próbálkozunk. Ha oda nem lehet valamiért, akkor dél, majd észak, végül kelet felé próbáljuk meg (az iránymátrix második sora). Ha egyik sem válik be, akkor másik cellából próbálkozunk a továbbfejlesztéssel. Ha semelyik (sem az első, sem a második) korábban lerakott cellából nem lehet a harmadik cellát lerakni, akkor felszedjük a második cellát, és azt próbáljuk meg új helyre lerakni.

9.17. ábra. Az irányok összekeverése

A visszalépéses keresés révén ekkor a hajó következő lerakandó celláját véletlenszerű irányokban, a következő cellát véletlenszerű (korábban már lerakott) cellából kiindulva próbáljuk meg lerakni. Ha sikerül, akkor lépünk egyet előre, és megpróbáljuk a hajó újabb celláját lerakni. Ha sikerül, akkor a hajó teljes egészében felépül. Ha valamely lerakási mintából – melynek során m cellát már sikeresen letettünk – egyáltalán nem sikerül a hajó újabb cellájának elhelyezése, akkor visszalépünk m – 1 sikeres lerakásig, és az m. cellát máshova próbáljuk lerakni. Ha a visszalépés során az 1. cellát is fel kell szednünk, akkor a hajó lerakása adott kezdőpozíciótól lehetetlen, semmilyen alakban sem kivitelezhető. Ekkor visszalépünk az előző sikeresen lerakott hajóhoz, és ezt próbáljuk meg más alakban, de egyelőre ugyanazon kezdőpozícióból letenni. Ha ezt a hajót ebből a kezdőpozícióból már semmilyen más alakban sem tudjuk lerakni, akkor visszalépünk az őt megelőző hajóhoz. Ha a visszalépés során az első hajót kell más pozícióba rakni, akkor azt is meg kell tennünk. Ha az első hajót már minden létező pozícióból megpróbáltuk letenni, de a továbbiakban sosem sikerült az összes hajót lerakni, akkor a hajók elhelyezése az adott méretű pályán lehetetlen.

A fejezet forráskódjai

9.27. forráskód. Adatbekérés koordinátákkal

   
int db=0; 
while (db<N*M) 
{ 
 Console.Write("Kerem a matrix sorat [1..{0}]:",N); 
 int i = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 Console.Write("Kerem a matrix oszlopat [1..{0}]:",M); 
 int j = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 Console.Write("Kerem az erteket:"); 
 int x = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 if (1<=i && i<=N && 1<=j && j<=M) 
 { 
   m[i-1,j-1] = x; 
   db++; 
 } 
 else Console.Write("Na ezt megegyszer, hibas volt."); 
}
  

9.28. forráskód. Adatbekérés koordinátákkal v2.0

 
for (int db=0;db<<N*M;db++) 
{ 
 // sor 
 int i; 
 do 
 { 
   Console.Write("Kerem a matrix sorat [1..{0}]:",N); 
   i = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 } 
 while (i<1 || i>N); 
 // oszlop 
 int j; 
 do 
 { 
   Console.Write("Kerem a matrix oszlopat [1..{0}]:",M); 
   j = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 } 
 while (j<1 || j>M); 
 // ertek 
 Console.Write("Kerem az erteket:"); 
 int x = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
 // tarolas 
 m[i-1,j-1] = x; 
}

9.29. forráskód. Adatbekérés függvények segítségével v3.0

 
static int sorBekeres() 
{ 
int i; 
Console.Write("Kerem a matrix sorat [1..{0}]:",N); 
do 
{ 
   i = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
   if (i<1 || i>N) Console.WriteLine("Nem jo. Ujra!"); 
} 
while (i<1 || i>N); 
return i; 
} 
         //................................................................          
static int oszlopBekeres() 
{ 
Console.Write("Kerem a matrix oszlopat [1..{0}]:",M); 
while(true) 
{ 
   int j = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
   if (1<=j && j<=M) return j; 
   else Console.WriteLine("Nem jo. Ujra!"); 
} 
} 
         //................................................................          
static void Main() 
{ 
 ... 
 for (int db=0;db<<N*M;db++) 
 { 
   int i=sorBekeres(); 
   int j=oszlopBekeres(); 
   Console.Write("Kerem az erteket:"); 
   int x = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
   // tarolas 
   m[i-1,j-1] = x; 
 } 
}

9.30. forráskód. String felbontása a Split segítségével

 
// pl "12,24,35" 
string s = Console.ReadLine(); 
string[] elemek = s.Split(’,’); 
// ez esetben az elemek vektor 3 elemű lesz 
// elemek[0] = "12" 
// elemek[1] = "24" 
// elemek[2] = "35"
                                                                   

                                                                   
  

9.31. forráskód. Console.ReadKey használata

 
ConsoleKeyInfo k = Console.ReadKey(); 
if (k.KeyChar == ’n’ || k.KeyChar == ’N’) 
 Console.Write("NEM"); 
else if (k.KeyChar == ’i’ || k.KeyChar == ’I’) 
 Console.Write("IGEN");

9.32. forráskód. Mátrix előfeltöltése speciális értékekkel

 
for (int i = 0; i < N; i++) 
 for (int j = 0; j < M; j++) 
   t[i] = int.MinValue;

9.33. forráskód. Mátrix cellája kitöltött-e

 
class Program 
{ 
 const int N = 5; 
 const int M = 4; 
 public static void Main() 
 { 
   // matrix letrehozasa 
   int[,] m = new int[N,M]; 
   // cellkitoltott matrix letrehozasa 
   bool[,] b = new bool[N,M]; 
 } 
}

9.34. forráskód. Kitöltetlen elemek száma

 
static int kitoltetlenElemekSzama() 
{ 
  int db=0; 
  for(int i=0;i<N;i++) 
   for (int j=0;j<M;j++) 
     if (seged[i,i]==false) db++; 
  // 
  return db; 
}

9.35. forráskód. A terület elővizsgálata

   
int x   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int y   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int szel = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int mag = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int x   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
// ---- ELOZETES KORREKCIO ----- 
// x negativ, kilog balra 
if (x<0) { szel = szel+x; x=0;} 
// x kilog jobbra 
if (x>N-1) { szel=0; } 
// y negativ, kilog fent 
if (y<0) { mag = mag+y; x=0;} 
// y kilog lent 
if (y>=M) { mag=0; } 
// x+szel kilog jobbra 
if (x+szel>N-1) szel=N-x; 
// y+mag kilog alul 
if (y+mag>M-1) mag=M-y; 
// ----- FELTOLTES ---- 
for(int i=x;i<x+szel;i++) 
  for(int j=y;j+mag;j++) 
   m[i,j]=x;
  

9.36. forráskód. A koordináták egyenkénti ellenőrzése

 
int x   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int y   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int szel = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int mag = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int x   = int.Parse(Console.ReadLine()); 
// ----- FELTOLTES ---- 
for(int i=x;i<x+szel;i++) 
  for(int j=y;j+mag;j++) 
   if (0<=i && i<N && 0<=j && j<M) 
     m[i,j]=x;

9.37. forráskód. Navigálás a mátrixban

 
const int N = 5; 
const int M = 4; 
int[,] m = new int[N, M]; 
 
for (int k = 0; k < N; k++) 
{ 
   for (int l = 0; l < M; l++) 
      Console.Write(" {0,5} ", m[k, l]); 
   Console.WriteLine(); 
} 
 
int i = 0, j = 0; 
bool folyt = true; 
while (folyt) 
{ 
   // m[i,j] cella kiemelese 
   Console.SetCursorPosition(j * 7, i); 
   Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.Write(" {0,5} ", m[i, j]); 
   Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 
   // 
   ConsoleKeyInfo k = Console.ReadKey(); 
   // m[i,j] cella kiemeles megszuntetese 
   Console.SetCursorPosition(j * 7,i ); 
   Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 
   Console.Write(" {0,5} ", m[i, j]); 
   // .. 
   switch (k.Key) 
   { 
      case ConsoleKey.UpArrow: 
         if (i > 0) i--; 
         break; 
      case ConsoleKey.DownArrow: 
         if (i < N - 1) i++; 
         break; 
      case ConsoleKey.LeftArrow: 
         if (j > 0) j--; 
         break; 
      case ConsoleKey.RightArrow: 
         if (j < M - 1) j++; 
         break; 
      case ConsoleKey.Escape: 
         folyt = false; 
         break; 
      case ConsoleKey.Enter: 
         // m[i,j] bekerese 
         // ... 
         break; 
   } 
}

9.38. forráskód. Feltöltés véletlen számokkal

 
Random rnd = new Random(); 
// 
for (int i = 0; i < N; i++) 
{ 
   for (int j = 0; j < M; j++) 
      m[i, j] = rnd.Next(A,B+1); 
}

9.39. forráskód. Beolvasás fájlból

 
using System; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
string fname = @"c:\adatok.txt"; 
StreamReader r = new StreamReader(fname, Encoding.Default); 
while (!r.EndOfStream) 
{ 
 string s = r.ReadLine(); 
 ... 
} 
r.Close();
                                                                   

                                                                   
  

9.40. forráskód. Beolvasás fájlból

 
StreamReader r = new StreamReader(fname, Encoding.Default); 
// elso sor N es M erteke 
string[] ee = r.ReadLine().Split(’ ’); 
int N = int.Parse( ee[0] ); 
int M = int.Parse( ee[1] ); 
int[,] m = new int[N,M]; 
// a matrix sorainak beolvasas 
int i=0; 
while (!r.EndOfStream) 
{ 
 string[] ss = r.ReadLine().Split(’ ’); 
 for(int j=0;j<M;j++) 
   m[i,j] = int.Parse(ss[j]); 
 i++; 
} 
r.Close();

9.41. forráskód. Labirintus beolvasása fájlból

 
StreamReader r = new StreamReader(fname, Encoding.Default); 
// elso sor N erteke 
int N = int.Parse( Console.ReadLine() ); 
string[] m = new string[N]; 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 m[i] = r.ReadLine(); 
} 
r.Close();

9.42. forráskód. Labirintus kiírása a képernyőre

 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<m[i].Length;j++) 
 { 
   if (m[i][j]==’.’) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   else Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
   Console.Write(m[i][j]); 
 } 
 Console.WriteLine(); 
}

9.43. forráskód. A vastagítás kódja (1. rész)

 
const int N = 20; 
static int[,] m = new int[N, N]; 
static Random rnd = new Random(); 
// 
static void vulkanKratere(int a, int f) 
{ 
   int x = (N / 2) + rnd.Next(-1,+2); 
   int y = (N / 2) + rnd.Next(-1, +2); 
   m[x, y] = rnd.Next(a, f + 1); 
}

9.44. forráskód. A vastagítás kódja (2. rész)

   
static bool szomszedSzimpatikus(int x, int y) 
{ 
   for (int i = x - 1; i <= x + 1; i++) 
      for (int j = y - 1; j <= y + 1; j++) 
         if (0 <= i && i < N && 0 <= j && j < N && m[i, j] > 0) 
            return true; 
   // 
   return false; 
} 
         //................................................................          
static void vastagit(int a, int f, int esely) 
{ 
   int[,] temp = (int[,])(m.Clone()); 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
         if (temp[i,j]==0 && szomszedSzimpatikus(i, j)) 
            if (rnd.Next(0,100)<esely) 
               temp[i, j] = rnd.Next(a, f + 1); 
   m = temp; 
}
  

9.45. forráskód. A vastagítás kódja (3. rész)

 
static void Main() 
{ 
   vulkanKratere(200, 300); 
   for(int i = 0;i<2;i++) 
      vastagit(400, 500, 70-i*10); 
   for (int i = 0; i < 2; i++) 
      vastagit(300, 400, 70 - i * 10); 
   for (int i = 0; i < 2; i++) 
      vastagit(200, 300, 70 - i * 10); 
   for (int i = 0; i < 2; i++) 
      vastagit(100, 200, 70 - i * 10); 
 
   // 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         ConsoleColor c = ConsoleColor.Gray; 
         if (m[i, j] < 100) c = ConsoleColor.Gray; 
         else if (m[i, j] < 200) c = ConsoleColor.Yellow; 
         else if (m[i, j] < 300) c = ConsoleColor.Green; 
         else if (m[i, j] < 400) c = ConsoleColor.Blue; 
         else if (m[i, j] < 500) c = ConsoleColor.Red; 
         Console.ForegroundColor = c; 
         if (m[i, j] == 0) Console.Write(’.’); 
         else Console.Write(’#’); 
      } 
      Console.WriteLine(); 
   } 
   Console.ReadKey(); 
}

9.46. forráskód. Festő algoritmus

 
static void befest(int x, int y) 
{ 
   if (m[x, y] != 0) return; 
   m[x, y] = 1; 
   if (x > 0) befest(x - 1, y); 
   if (x <N-1) befest(x + 1, y); 
   if (y > 0) befest(x, y-1); 
   if (y < N - 1) befest(x, y+1); 
} 
         //................................................................          
static void jolBefest() 
{ 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      if (m[i, 0] == 0) befest(i, 0); 
      if (m[0, i] == 0) befest(0, i); 
      if (m[i, N-1] == 0) befest(i,N-1); 
      if (m[N - 1,i] == 0) befest(N - 1,i); 
   } 
}

9.47. forráskód. Korrekciózás a belső cellákra

 
static int atlagSzamit(int x, int y) 
{ 
   int ossz = 0, db = 0; 
   for (int i = x - 1; i <= x + 1; i++) 
      for (int j = y - 1; j <= y + 1; j++) 
         if (0 <= i && i < N && 0 <= j && j < N && m[i, j] > 0) 
         { 
            ossz += m[i]; 
            db++; 
         } 
   if (db == 0) return 0; 
   else return ossz/db; 
} 
         //................................................................          
static void korrekcio() 
{ 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
         if (m[i, j] == 0) 
         { 
            int x = atlagSzamit(i, j)+rnd.Next(-20,20); 
            if (x<0) x=0; 
            else if (x>500) x=500; 
            m[i, j] = x; 
         } 
}

10. fejezet - Numerikus műveletek mátrixokkal (szerző: Hernyák Zoltán)

Az előző fejezetben több mint 20 módszert vettünk mátrixok feltöltésére. Ezen fejezetben a kiindulási alap, hogy egy vagy két, akár különböző méretű mátrixunk valamilyen módon fel van töltve elemekkel. Javasolt fájlból feltölteni, mert úgy könnyen módosíthatóak a mátrix értékei, és könnyű újra futtatni a programot egy hibás működés felfedezése és a javítás után. De a véletlen értékekkel történő feltöltés is megfelelő lehet. A mátrixot feltöltése után mindig írassuk ki a képernyőre táblázatos alakban, hogy lássuk a feltöltés működését!

A feltöltött mátrixokkal kapcsolatosan sok érdekes és kevésbé érdekes matematikai, numerikus jellegű probléma oldható meg. Ezen alapvető mátrixműveletekre sok programozási probléma vezethető vissza, ezért érdemes őket elkészíteni. A megoldás során a ciklusok gyakorlására is lehetőségünk van.

Bevezető információk: Amennyiben egy A ( méretű) mátrix elemeit tükrözzük a főátlóra, úgy a kapott mátrixot az eredeti A mátrix transzponáltjának nevezzük.

10.1. feladat (Tükrözés a főátlóraszint: 2). Egy méretű négyzetes mátrixot töltsünk fel véletlen értékekkel, majd jelenítsük meg a képernyőn táblázatos alakban! Készítsük el ezen mátrix transzponáltját! Készítsük el ezt a programot úgy, hogy két mátrixváltozóval dolgozunk, az eredeti (A) mátrix elemeit nem módosítjuk, a tükrözött értékeket egy második, egyező méretű mátrixba (B) generáljuk le! Jelenítsük meg ezen B mátrixot is a képernyőn táblázatos alakban!

Magyarázat: A megoldáshoz egy egymásba ágyazott (dupla) for ciklus elég. Arra kell csak ügyelni, hogy ne menjen mindkét ciklus -ig, mert ha az a[i,j] cellát felcseréljük az a[j,i] cellával, miközben az i = 2, j = 3, akkor ne kerüljön ugyanezen cserére sor i = 3, j = 2 értékek esetén is, mert akkor az előző cserét „visszacseréljük”, végeredményképp a mátrix celláiban az eredeti értékek maradnak, a mátrix változatlan lesz.

10.2. feladat (Tükrözés a mellékátlóraszint: 3). Egy méretű négyzetes mátrixot töltsünk fel véletlen értékekkel, majd jelenítsük meg a képernyőn táblázatos alakban! Helyben tükrözzük ezt a mátrixot a mellékátlójára, vagyis ne készítsünk el egy második, egyező méretű mátrixot! A tükrözés során az eredeti mátrixban hajtsuk végre a módosításokat! Jelenítsük meg az eredményül kapott értékeket is táblázatos alakban!

Magyarázat: Ez az előző feladathoz nagyon hasonló a feladat, de vagy a ciklusok futási intervallumait kell ügyesebben beállítani, vagy egyfajta transzformációt kell végezni a koordinátákon.

Bevezető információk: Egységmátrixnak nevezzük azt az méretű négyzetes mátrixot, amelynek minden eleme 0, kivéve a főátló elemeit, amelyeknek értéke 1.

10.3. feladat (Egységmátrix készítéseszint: 1). Készítsünk el egy méretű egységmátrixot, ahol N méretét a felhasználó adja meg! A feltöltött mátrixot jelenítsük meg a képernyőn!

Magyarázat: Minden a[i,j] cellába 0 értéket kell helyezni, kivéve ha i==j teljesül (átlóba eső cella), ahova 1-et kell berakni.

10.4. feladat (Egységmátrix-eszint: 1). Egy méretű mátrixról döntsük el, hogy egységmátrix-e.

Magyarázat: Megoldható a feladat úgy is, hogy generálunk egy méretű egységmátrixot a 10.3 feladatban leírtak szerint, majd meg tudjuk vizsgálni celláról cellára, hogy minden elem egyenlő-e a generált mátrix megfelelő cellájával. Mivel azonban az egységmátrix előállítása nagyon egyszerű szabályok mentén történik, így a vizsgálat során futás közben is generálható az aktuálisan ellenőrzött cella kívánt értéke.

Bevezető információk: Két (A és B) egyforma méretű () mátrixok összegén értsünk egy harmadik C mátrixot, mely szintén méretű, s melynek elemeit úgy kell kiszámítani, hogy az A és B mátrixok egyező koordinátájú celláiban lévő értékeket kell összeadni!

10.5. feladat (Mátrixok összeadásaszint: 2). Legyen két méretű mátrixunk! Készítsük el a két mátrix összegét! A program jelenítse meg a mátrixokat táblázatos formában – egyszerre csak egy mátrixot –, melyek között a Page Up és Page Down billentyűkkel lehessen lapozni! A program az Esc leütésére lépjen ki!

Magyarázat: A C mátrix esetén a C[i,j] = A[i,j] + B[i,j] képlet segítségével kell módszeresen minden cellát feltölteni. Egy egymásba ágyazott cikluspár elegendő a feladathoz.

10.6. feladat (Mátrix szorzása vektorralszint: 3). Legyen egy N méretű vektorunk és egy méretű mátrixunk! Készítsük el a vektor és a mátrix szorzatát (M méretű vektor lesz)! A program jelenítse meg a vektort, a mátrixot táblázatos formában, majd az eredményt is! A megjelenítési lehetőségek között a Page Up és Page Down billentyűkkel lehessen lapozni! A program az Esc leütésére lépjen ki!

Magyarázat: A vektor és mátrix szorzása két egymásba ágyazott ciklussal valósítható meg. A vektor minden elemét meg kell szorozni a mátrix megfelelő oszlopában lévő elemekkel (10.4. forráskód) (pl. 2122 = 18 * 23 + 20 * 11 + 16 * 13 + 40 * 32).

10.1. ábra. A C = A * B vektor szorzása mátrixszal – magyarázó ábra

10.1. forráskód. A C=A*B vektor szorzása mátrixal

   
for(int i=0;i<M;i++) 
{ 
  // A vektor * B matrix i. soraval 
  int sz = 1; 
  for(int j=0;j<N;j++) 
   sz = sz*A[i]*B[i,j]; 
  // tarolas 
  C[i]=sz; 
}
  

10.7. feladat (Mátrix szorzása mátrixszalszint: 4). Legyen egy és egy méretű mátrixunk! Készítsük el a két mátrix szorzatát ( méretű lesz)! A program jelenítse meg a mátrixokat táblázatos formában, egyszerre csak egy mátrixot, melyek között a Page Up és Page Down billentyűkkel lehessen lapozni! A program az Esc leütésére lépjen ki!

Magyarázat: A mátrixok szorzása három egymásba ágyazott ciklussal valósítható meg. A célmátrix [i,j] koordinátájú elemét úgy kell kiszámolni, hogy az A mátrix i. sorát kell összeszorozni a B mátrix j. oszlopában szereplő elemekkel.

10.2. ábra. A C = A * B vektor szorzása mátrixszal – magyarázó ábra

Bevezető információk: Egy méretű A mátrix inverzének nevezzük azt az egyező méretű K mátrixot, melyre teljesül az , és ugyanekkor az is, ahol az egységmátrix. Az A mátrix inverz mátrixának jele .

10.8. feladat (Inverzmátrix-ellenőrzésszint: 3). Olvassunk be egy text fájlból két egyforma méretű A és B kvadratikus mátrixot! Ellenőrizzük le, hogy a B mátrix az A mátrix inverze-e!

Magyarázat: A 10.7 feladatban leírtak szerint kiszámíthatóak a szorzatmátrixok ( és ), és a 10.4 feladatban megadottak szerint eldönthető, hogy egységmátrix-e.

Bevezető információk: Egy A mátrix nyeregpontjának nevezzük azt az elemét, amely a legkisebb a sorában és legnagyobb az oszlopában. Egy mátrixban több nyeregpont is lehet, de elképzelhető, hogy egy sem található.

10.9. feladat (Nyeregpontokszint: 2). Készítsünk olyan programot, amely egy méretű mátrix adatait beolvassa fájlból, majd megjeleníti azokat a képernyőn táblázatos formában! A mátrix nyeregpontjait a program színezze be sárgára a táblázatban! A mátrix alatt soroljuk fel a nyeregpontok koordinátáit!

Magyarázat: Amennyiben készítünk egy-egy függvényt, amely képes valamely i. sorban meghatározni a legkisebb elem értékét, valamint egy j. oszlop legnagyobb elemének értékét, úgy (erőforrás-pazarló módon bár) könnyű a nyeregpontokat megtalálni (lásd a 10.5. forráskód).

10.2. forráskód. A nyeregpontok keresése - v1.0 vázlatos

   
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<N;j++) 
 { 
    if (sorMinimum(i)==oszlopMaximum(j)) 
      nyeregPont(i,j); 
 } 
}
  

Másrészt a 10.5. kódban ugyanazon i. sorbeli minimumot M-szer számoljuk ki, hasonlóan, egy j. oszlopbeli maximumot N-szer számolunk ki. Célszerűbb a minimumokat egyszer kikalkulálni, és egy N elemű, a maximumokat pedig egy M méretű vektorban eltárolni. Később könnyű ezek egyenlőségét még megvizsgálni (10.6. forráskód).

10.3. forráskód. A nyeregpontok keresése - v2.0 vázlatos

 
for(int i=0;i<N;i++) 
 minimum[i] = sorMinimum(i); 
for(int j=0;j<N;j++) 
 maximum[j] = oszlopMaximum(j) 
// ------------------------------------ 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<N;j++) 
 { 
    if (minimum[i]==maximum[j]) 
      nyeregPont(i,j); 
 } 
}

Bevezető információk: Egy A mátrix paritáspontjának nevezzük azt az elemét, amelyre igaz, hogy a sorában lévő elemek összege páros, az oszlopában lévő elemeké pedig páratlan. Hasonlóan a nyeregponthoz, egy mátrixban több paritáspont is létezhet, de előfordulhat, hogy egy sincs benne.

10.10. feladat (Paritáspontokszint: 2). Készítsünk olyan programot, amely egy méretű mátrix adatait beolvassa fájlból, majd megjeleníti azokat a képernyőn táblázatos formában! A mátrix paritáspontjait a program színezze be sárgára a táblázatban! Adjuk meg a paritáspontok számát!

Magyarázat: A 10.9-es feladatban leírtaknak megfelelő módon a probléma kezelhető, csak a sorminimum- és oszlopmaximum-függvények helyett a sor- és oszlopösszeg-számító függvényeket kell használni. A számított összegek paritását a kettővel való osztási maradékokból lehet megállapítani. Ha s egy ilyen összeg, akkor az s%2 művelet adja meg a kettővel való osztási maradékot.

A fejezet forráskódjai

10.4. forráskód. A C = A * B vektor szorzása mátrixszal

   
for(int i=0;i<M;i++) 
{ 
  // A vektor * B matrix i. soraval 
  int sz = 1; 
  for(int j=0;j<N;j++) 
   sz = sz*A[i]*B[i,j]; 
  // tarolas 
  C[i]=sz; 
}
  

10.5. forráskód. A nyeregpontok keresése – v1.0 vázlatos

 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<N;j++) 
 { 
    if (sorMinimum(i)==oszlopMaximum(j)) 
      nyeregPont(i,j); 
 } 
}

10.6. forráskód. A nyeregpontok keresése – v2.0 vázlatos

 
for(int i=0;i<N;i++) 
 minimum[i] = sorMinimum(i); 
for(int j=0;j<N;j++) 
 maximum[j] = oszlopMaximum(j) 
// ------------------------------------ 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<N;j++) 
 { 
    if (minimum[i]==maximum[j]) 
      nyeregPont(i,j); 
 } 
}

11. fejezet - Mátrixok vizsgálata (szerző: Hernyák zoltán)

11.1. feladat (Amőbanyertesszint: 4). Tételezzük fel, hogy egy két játékos amőba játékot játszik egy -es területen! A játék egy állapotát gépre viszik. Ezen mátrixban csak 0, 1, 2 értékek fordulnak elő. A 0 érték jelöli, hogy a cella üres, az 1 jelöli, hogy a cellában , a 2 pedig hogy a cellában szimbólum van. A program feladata eldönteni, hogy mi a játék aktuális állása szerint a helyzet. Elképzelhető, hogy az egyik játékos nyert? Vagy egyik sem nyert? Extrém (rosszul) kitöltött mátrix esetén több nyerő helyzet (5 vagy 5 ) is szerepelhet a mátrixban, vagy van esetleg 5-nél több is vonalban vagy átlóban.

A program a mátrix értékeit egy text fájlból olvassa fel, melyben soronként az amőba játék táblázatának egy-egy sora szerepel. A sorokban ténylegesen és karakterek szerepelnek, az üres cella helyén pedig a . karakter. Ez alapján építsük fel a mátrixot, végezzük el az ellenőrzést, majd jelenítsük meg a mátrixot oly módon a képernyőn, hogy a nyerést jelentő 5 db pirossal, az 5 db karakter pedig zöld színnel jelenjen meg, a többi része a mátrixnak legyen szürke színű!

A program ellenőrizze és jelezze ki a győztest! Három lehetőség van:

 • a játékállás szerint nincs nyertes,

 • a játékállás szerint pontosan egy 5-ös csoport van, amely az amőba játék szabályai szerint egy vonalban (vagy egy átlóban) szerepel egymás mellett – az egyik játékos megnyerte,

 • a mátrix extrém, rosszul van kitöltve.

Magyarázat: Számoljuk meg, hány pontosan 5 egység hosszú sor, oszlop vagy átlósan elhelyezkedő elemet találunk a mátrixban! A megszámolást kezdeményezzük minden lehetséges pozícióból kiindulva, de elég csak jobbra, le és jobbra-le átlósan végezni. Ha találunk 5 szomszédos egyforma jelet, akkor abba is hagyhatjuk a számolást. Nyilvánvaló, hogy ha van a mátrixban 5-ös nyerő sorozat, akkor így meg fogjuk találni, és pontosan egyszer fogunk (erre) rátalálni. Ha lesz benne 6-os (vagy hosszabb) sorozat, akkor ezen módszerrel több 5-ös sorozatot is fogunk találni, ami elégséges ahhoz, hogy megállapítsuk a mátrix extrém kitöltésének tényét (11.16. forráskód).

11.1. forráskód. Amőba nyertesek megszámolása

   
odb = 0; 
xdb = 0; 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
for(int j=0;j<N;j++) 
{ 
  // x-t tartalmazo cella 
  if (m[i,j]==1) 
  { 
   if (sorban5(i,j))   xdb ++; 
   if (oszlopban5(i,j)) xdb ++; 
   if (atlosan5(i,j))  xdb ++; 
  // o-t tartalmazo cella 
  if (m[i,j]==2) 
  { 
   if (sorban5(i,j))   odb ++; 
   if (oszlopban5(i,j)) odb ++; 
   if (atlosan5(i,j))  odb ++; 
  } 
} 
}
  

Amennyiben az odb vagy xdb változók egyike 1, a másika 0 értéket tartalmaz, az egyik megnyerte. Ha az odb + xdb értéke 0, akkor egyiknek sincs 5-ös nyerő sora, senki sem nyert. Ha az odb + xdb > 1, akkor valami gond van a mátrixban, így extrém kitöltés állapítható meg.

11.2. feladat (Alul vagy felül nagyobbszint: 3). Egy méretű mátrix elemeit olvassuk be fájlból! Keressük meg az alsó és a felső háromszögmátrix legnagyobb elemét! Ezen elemeket jelöljük meg más színnel a képernyőn! Adjuk meg, alul vagy felül van-e a legnagyobb elem, de vegyük figyelembe, hogy a két érték lehet egyenlő is! A háromszögekbe ez esetben a főátlóbeli elemek nem kerülnek be.

Magyarázat: Az alsó háromszögmátrix a második sorban kezdődik, és 1 oszlop széles. A maximum keresés során célszerű pozíciót keresni, mivel a táblázatos megjelenítés folyamán majd ezt az értéket ki kell emelni más színnel (11.1. forráskód). A felső háromszögmátrix ehhez hasonlóan kezelhető.

11.1. ábra. A program outputjának terve

11.2. forráskód. A maximumkeresés vázlata

   
ahmx=2; 
ahmy=1; 
for(int i=1;i<N;i++) 
for(int j=0;j<i;j++) 
{ 
  if (m[ahmy,ahmx]<m[i,j]) 
  { 
     ahmx = i; 
     ahmy = j; 
  } 
}
  

Bevezető információk:

 • Egy mátrixot diagonális mátrixnak nevezünk, ha csak a főátlójában van nullától különböző (de nem feltétlenül 1 értékű) elem. Nem szükséges, hogy a főátlóban minden elem különbözzön a nullától, sőt, az sem, hogy a főátlóban legyen egyáltalán nullától különböző elem. Az szükséges viszont, hogy azok az elemek, amelyek nem a főátlóban vannak, garantáltan zéró értékűek legyenek.

 • Azt a speciális diagonális mátrixot, ahol a főátlóban csupa 1 érték szerepel, egységmátrixnak nevezzük.

 • Egy mátrixot nullmátrixnak nevezünk, ha minden eleme 0.

11.3. feladat (Egységmárix, nullmátrixszint: 2). Írjunk olyan programot, amely beolvas egy mátrixot fájlból, majd megvizsgálja, hogy nullmátrix-e, egységmátrix-e, diagonális mátrix-e, vagy egyéb (közönséges) mátrix! A megfelelő szöveget írjuk ki a képernyőre (egyszerre csak egy kiírás történhet meg, a mátrix legjellemzőbb tulajdonságát írjuk ki)!

Magyarázat: A feladat megoldása inkább munkás, mint nehéz. A nullmátrix vizsgálata egyszerű: minden cellában 0 értéknek kell szerepelnie. Az egységmátrix vizsgálatának problémáját már a 3.4 feladat tartalmazta. Hogy diagonális mátrix-e egyáltalán, ahhoz ellenőrizzük, hogy a főátlón kívül van-e olyan cella, amelyben nem nulla van – érdemes külön megszámolni, hány nem nulla értékű elem van a főátlóban, és hány nem nulla van a főátlón kívül (11.18. forráskód).

11.3. forráskód. A nem nulla elemek megszámolása

   
foatlo_db=0; 
egyeb_db=0; 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<N;j++) 
 { 
   if (m[i,j]>0 && i==j) foatlo_db++; 
   else if (m[i,j]>0 && i!=j) egyeb_db++; 
 } 
}
  

Bevezető információk: Egy mátrix

 • szimmetrikus (felső háromszög), ha a főátlóra nézve szimmetrikus elemek egyenlőek,

 • ferdeszimmetrikus, ha a főátlóra nézve szimmetrikus elemek egyenlőek, de ellenkező előjelűek.

11.4. feladat (Szimmetrikusságszint: 2). Írjunk olyan programot, amely beolvas egy mátrixot fájlból, majd megvizsgálja, hogy szimmetrikus, ferdeszimmetrikus vagy egyéb (közönséges) mátrix-e! A megfelelő szöveget írjuk ki a képernyőre!

Magyarázat: A szimmetrikus elemek indexe m[i,j] vs. m[j,i]. Igazából csak hatékonysági kérdés, hogy a beágyazott ciklusok csak a háromszögmátrixon menjenek végig, és a főátlót ki is lehet hagyni akár. Ugyanakkor mivel szimmetriát kell ellenőrizni, az ellenőrzés eredményét valójában nem rontja el az sem, ha a teljes mátrixon szkenneli az i,j ciklusokat (11.19. forráskód).

11.4. forráskód. A vizsgálat nem optimalizált változata

   
szimmetrikus = true; 
ferdeszimmetrikus = true; 
 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<N;j++) 
 { 
   if (m[i,j]!=m[j,i]) szimmetrikus=false; 
   if (m[i,j]!=-m[j,i]) ferdeszimmetrikus=false; 
 } 
}
  

Bevezető információk: Egy A mátrixnak a B mátrix inverze, ha szorzatuk maga az egységmátrix.

11.5. feladat (Inverz mátrixszint: 3). Egy text fájlban két mátrix foglal helyet egymás alatt. A mátrixot leíró sorok közötti üres sor határolja a két mátrixot el egymástól. Olvassuk be a két egyforma ( méretű) mátrixot, és állapítsuk meg, hogy a második mátrix az első mátrix inverz mátrixa-e!

Magyarázat: A mátrixok szorzását a 3.7 feladat tárgyalja. A kapott mátrixot meg kell vizsgálni, hogy egységmátrix-e. Ezzel több feladat is foglalkozott, legkorábban a 3.4 feladat. A korábbi feladatok megoldása után ezen feladat megoldása már csak ujjgyakorlat.

Bevezető információk: Egy mátrix ortogonális, ha a transzponáltja egyenlő az inverzével. Megj.: az ortogonális mátrixok írják le az egybevágósági transzformációkat az N dimenziós térben.

11.6. feladat (Ortogonálisszint: 3). Egy méretű mátrixot olvassunk be fájlból, majd határozzuk meg, hogy ortogonális-e!

Bevezető információk:

 • Két vektor (, ) lineárisan független, ha a lineáris kombinációjuk csak úgy lehet nullvektor, ha és is nulla értékű.

 • Az A ( méretű) mátrix rangja a mátrix lineárisan független oszlopainak maximális száma. Igazolható, hogy ez egy jól definiált természetes szám, és megegyezik a mátrix lineárisan független sorainak maximális számával (a sorrang tehát egyenlő az oszlopranggal).

11.7. feladat (Mátrix rangjaszint: 4). Egy méretű mátrixot olvassunk be fájlból, majd határozzuk meg a mátrix rangját!

Magyarázat: A vektorok lineáris függetlenségét úgy tudjuk igazolni, hogy megpróbálunk keresni megfelelő és párokat. Könnyű igazolni, hogy ha ilyenek léteznek, akkor esetén is létezik megfelelő . Vagyis válasszuk esetet, és akkor már csak a -vel kell foglalkozni. Szintén könnyű belátni, hogy ez esetben kell legyen, ahol i az első olyan elem sorszáma, ahol teljesül. Ha nincs ilyen elem, akkor a két vektor biztosan lineárisan függő (ekkor például a , választással adódik a nullvektor képzése).

Tehát ha ellenőrizni szeretnénk, hogy az m mátrix i. és j. sora lineárisan független-e, akkor annyi teendőnk van, hogy

 • megkeressük a j. sor első nem nulla értékű elemének sorszámát (jelöljök k-val),

 • ha nem találunk ilyet, akkor máris megállapítjuk, hogy ezen két mátrixsor nem lineárisan független,

 • ha találunk, akkor C := m[i,k]/m[j/k] értéket kiszámoljuk,

 • ellenőrizzük, hogy minden oszlopindexre [ teljesül-e. Ha igen, akkor a mátrix két sora lineárisan függő. Ha bármely j index esetén a kifejezés nem 0, akkor a két sor lineárisan független.

A mátrix rangját úgy kapjuk meg, hogy megszámoljuk, hogy a 0. sora hány más sortól lineárisan független (jelöljük -val), majd megszámoljuk, hogy az 1. sora hány más sorral lineárisan független (), stb. A mátrix rangja az előbbi , , ..., értékek maximuma lesz.

A 11.20. ... 11.24 forráskódok lefedik a problémát.

11.5. forráskód. A mátrix rangjának kalkulálása

   
int rang = 0; 
for (int i = 0; i < N; i++) 
{ 
   bool fuggetlen = true; 
   int r_i = 0; 
   for (j = 0; j < N; j++) 
      if (i != j && lin_fuggetlen(i, j)) r_i++; 
   if (r_i > rang) rang = r_i; 
}
  

11.6. forráskód. A lineárisan függetlenség vizsgálata

 
static bool lin_fuggetlen(int i, int j) 
{ 
 if (nullvektor(i)) return false; 
 if (nullvektor(j)) return false; 
 int k = elso_nem_nulla(j); 
 double c = (double)m[i,k]/m[j,k]; 
 if (mind_nulla(i,j,c)) return true; 
 else return false; 
}

11.7. forráskód. A mátrix i. sora nullvektor-e

 
static bool nullvektor(int i) 
{ 
 for(int j=0;j<K;j++) 
 { 
  if (m[i,j]!=0) return false; 
 } 
 return true; 
}

11.8. forráskód. A mátrix i. sorának első nem 0 elemének oszlopindexe

                                                                   

                                                                   
   
static bool elso_nem_nulla(int i) 
{ 
 for(int j=0;j<K;j++) 
 { 
   if (m[i,j]!=0) return j; 
 } 
 return 0; 
}
  

11.9. forráskód. A mátrix i. és j. sorának C szerinti lineáris kombinációja nullvektor-e

 
static bool mind_nulla(int i, int j, double C) 
{ 
 for(int j=0;j<K;j++) 
 { 
   if (m[i,k]+C*m[j,k]!=0) return false; 
 } 
 return true; 
}

11.8. feladat (Sorok minimuma, maximumaszint: 3). Egy text fájlban szereplő mátrix elemeit olvassuk be, majd jelenítsük meg a képernyőn táblázatos formában! Minden sor végére írjuk ki az adott sor minimumát és maximumát! A mátrix elemeit szürke (normál) színnel írjuk, a minimumot zölddel, a maximumot piros színnel írjuk ki a sorok végére (ugyanezt megismételhetjük az oszlopokra is)!

Magyarázat: A program egy lehetséges outputjának vázlatos terve a 11.2. ábrán látható. A megoldás során célszerű kigyűjteni a sorokban szereplő minimális elemek, egy másik vektorban pedig a maximális elemek oszlopindexeit. A megfelelően színezett kiírás innentől kezdve egyszerű.

11.2. ábra. A program outputjának terve

Bevezető információk: Egy méretű A mátrix i,j koordinátájú eleméhez tartozó adjungált mátrixnak tekintjük azt az méretű mátrixot, melynek elemeit úgy kapjuk, hogy az eredeti A mátrix elemeiből elhagyjuk az i. sorban és j. oszlopban szereplő elemeket.

11.9. feladat (Adjungált mátrix előállításaszint: 3). Egy fájlból olvassuk be egy A ( méretű) mátrix értékeit, majd jelenítsük meg a képernyőn táblázatos formában! Kérjük be billentyűzetről egy sor és egy oszlop értéket (,), majd generáljuk le az adjungált mátrixot, és jelenítsük meg a képernyőn!

Magyarázat: A mátrix elemenkénti másolásával a probléma kezelhető (a 11.25. forráskód). Egy m mátrix esetén C# nyelven az m.GetLength(0) módon tudjuk az egyik dimenzióbeli méretet, m.GetLength(1) módon a másik dimenzióbeli méretet lekérdezni (11.25. forráskód).

11.3. ábra. Az adjungált mátrix képzése

11.10. forráskód. Az adjungált mátrix előállítása

   
static int[,] adjungalt(int[,] m, int i, int j) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int M = m.GetLength(1); 
   int[,] ret = new int[N - 1, M - 1]; 
   int p = 0; 
   for (int k = 0; k < N; k++) 
   { 
      if (k != i) 
      { 
         int q = 0; 
         for (int l = 0; l < M; l++) 
         { 
            if (l != j) 
            { 
               ret[p, q] = m[k, l]; 
               q++; 
            } 
 
         } 
         p++; 
      } 
 
   } 
   return ret; 
}
  

Bevezető információk: Egy méretű mátrix determinánsa maga az egyetlen elem értékével egyenlő. A nagyobb méretű mátrixok determinánsát valamely sorának kifejtésével nyerhetjük ki, miközben 1-el kisebb méretű (adjungált) mátrixok determinánsával dolgozunk. A méretű mátrixok determinánsszámítását tehát az méretűek determinánsára vezetjük vissza. Hasonlóan, a méretű mátrixok esetén -es mátrixok determinánsát kell kiszámítani. A kifejtési tétel tehát egy rekurzív definíció.

A kifejtési tétel szerint válasszuk ki a mátrix tetszőleges sorát, majd ezen sorban szereplő értékeket szorozzuk fel az adott értékhez tartozó adjungált mátrix determinánsával! Ha nem az első sor szerint fejtjük ki, akkor a szorzatbeli tagok előjelére is figyelni kell. Ezért javasoljuk az első sor szerinti kifejtést, melynél az előjelek az alábbiak szerint alakulnak:

11.10. feladat (Determináns kifejtési tétellelszint: 4). Olvassunk be fájlból egy méretű mátrixot, majd számoljuk ki a mátrix determinánsát a kifejtési tétel értelmében!

A mátrix bármely sorát kiválaszthatjuk, amely alapján kiszámolhatjuk a kifejtésti tétel értelmében a determinánsát. Különösebb ok hiányában az első sorának választása megfelelő lehet. Ugyanakkor a kisebb méretű mátrix még mindig túl nagy méretű lehet, hogy közvetlenül kiszámítsuk a determinánsát. A és méretű mátrixok kivételével tovább kell alkalmazni a kifejtési tételt a determináns kiszámíthatósága miatt. Ezért rekuziót kell alkalmazni (11.26. forráskód).

11.11. forráskód. A determináns kiszámítása

   
static double determinans(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   if (N == 1) return m[0, 0]; 
   double ret = 0.0; 
   int elojel = 1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      int[,] adj = adjungalt(m, 0, i); 
      double d = determinans(adj); 
      ret = ret + elojel*m[0, i] * d; 
      elojel = -elojel; 
   } 
   return ret; 
}
  

Bevezető információk: Speciális felépítésű mátrixok esetén a determináns számítása egyszerűsíthető. Amennyiben pl. a mátrixunk alsó (vagy felső) háromszögmátrixában mindenütt a 0 érték szerepel, úgy a determináns értéke a főátlóbeli elemek szorzataként is kiszámítható.

11.11. feladat (Háromszögmátrix determinánsaszint: 3). Olvassunk be fájlból egy méretű mátrixot, ellenőrizzük le, hogy alsó vagy felső háromszögmátrixában mindenütt 0 elem szerepel-e! Ez esetben számoljuk ki a mátrix determinánsának értékét! Ellenkező esetben jelezzük a képernyőn, hogy a speciális feltételrendszer nem teljesül, így nem tudunk determinánsértéket meghatározni ezzel a módszerrel!

Magyarázat: Egyetlen menetben eldönthetjük, hogy a mátrix alsó vagy felső háromszögmátrixában csupa nulla érték szerepel-e. Ugyanis egy i,j indexű cella az alsó háromszögbe esik, ha i < j, főátlóba, ha a = j teljesül, és felső háromszögbe, ha i > j. A vizsgálat és a determináns számítása a 11.27. és a 11.28. forráskódokban található.

11.12. forráskód. A vizsgálat kódja

   
      int N = m.GetLength(0); 
      bool also = true, felso = true; 
      for(int i=0;i<N;i++) 
      { 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
         { 
            if (i < j && m[i, j] != 0) also = false; 
            if (i > j && m[i, j] != 0) felso = false; 
         } 
      }
  

11.13. forráskód. A determináns kiszámítása speciális háromszögmátrix esetben

 
      if (also || felso) 
      { 
         double det = 0; 
         for (int i = 0; i < N; i++) 
         { 
            det = det * m[i, i]; 
         } 
      }

Bevezető információk: Speciális felépítésű a mátrix akkor, ha az első sorban mindenütt az 1 érték szerepel, a második sorában valamilyen számértékek (a, b, c, d, …), a harmadik sorában rendre ezen értékek négyzetei (, , , , …), a negyedik sorában a harmadik hatványok (, , , , …), és így tovább. Ha a mátrixunk szerkezete megfelel a leírtaknak, akkor a determináns értéke:

Ezt az értéket nevezzük ez esetben Vandermonde-determinánsnak, és belátható, hogy értéke ez esetben egyenlő a mátrix tényleges determinánsának értékével.

11.12. feladat (Vandermonde-determinánsszint: 4). Olvassunk be fájlból egy méretű mátrixot, ellenőrizzük le, hogy a szerkezete eleget tesz-e a Vandermonde-determináns számítási módszere alkalmazhatóságának! Ha rendben van a mátrix, akkor számoljuk ki a mátrix determinánsát a Vandermonde számítási módszerével!

Magyarázat: Elsősorban ellenőrizzük le a Vandermonde-felépítést (11.29. forráskód). A továbbiakban kiszámíthatjuk a determinánst (11.30. forráskód).

11.14. forráskód. A Vandermonde felépítés ellenőrzése

   
static bool vandermonde_e(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int M = m.GetLength(1); 
   // 0. sor ellenorzese 
   for (int j = 0; j < M; j++) 
      if (m[0, j] != 1) return false; 
   // 1. sor biztosan rendben 
   // 2. sortol kezdodo sorok ellenorzse 
   for (int i = 2; i < N; i++) 
   { 
      for (int j = 0; j < M; j++) 
         if (m[i, j] != m[1, j] * m[i - 1, j]) return false; 
   } 
   // minden rendben volt 
   return true; 
}
  

11.15. forráskód. A Vandermonde determináns kiszámítása

 
static double vandermonde_det(int[,] m) 
{ 
   double ret = 1.0; 
   int M = m.GetLength(1); 
   for (int j = 0; j < M; j++) 
      ret = ret * m[1, j]; 
   return ret; 
}

Bevezető információk: Egy elemekkel feltöltött mátrix lineárisan összefüggő, ha van benne olyan sor (vagy oszlop), mely más sorok (vagy oszlopok) szorzatainak összegeként (lineáris kombinációjaként) előállítható. Ez legegyszerűbb esetben két egyforma értékekkel rendelkező sor vagy oszlop formájában jelentkezik, vagy olyan két sort (oszlopot) jelent, ahol az értékek nem pontosan egyenlők, de egy konstans, hogy az egyik sorbeli értékek a másik sorbeli értékek -szeresei. Vannak bonyolultabb esetek is, amikor valamely sor előállításában több más sor vesz részt (pl. a k. sor a i. sor -szeres és a j. sor -szeres értékeinek összege). Ezen felül tudjuk, hogy a lineárisan összefüggő mátrixok determinánsa nulla.

11.13. feladat (Lineárisan összefüggő mátrixszint: 3). A mátrix értékeit olvassuk be fájlból, majd a determináns segítségével ellenőrizzük, hogy a mátrix lineárisan összefüggő-e! Amennyiben igen, próbáljuk megkeresni, egyszerű lineáris függőségről van-e szó! Próbáljuk meg, találhatunk-e olyan sort (vagy oszlopot), amelynél a konstans szorzó létezik! Ez esetben adjuk meg, melyik az a két sor (vagy oszlop), és mennyi a értéke!

Magyarázat: A mátrix determinánsát a kifejtési tétel értelmében a 11.11-es feladatban leírtak szerint ki lehet számolni. Ha az nem nulla, úgy a mátrix nem lineárisan összefüggő, a további vizsgálódásra nincs szükség.

Ha a determináns nulla, úgy a lineáris összefüggés fennáll, csak nem tudni, hogy egyszerű vagy bonyolultabb esetről van-e szó. Feladatunk az egyszerű összefüggés vizsgálata. Minden sort minden más sorral, minden oszlopot minden más oszloppal össze kell vetnünk, hogy a közöttük esetleg fennálló lineáris összefüggést ellenőrizzük. Amennyiben a kiválasztott két sor (vagy oszlop) között létezik az említett c konstans, úgy azt a 11.8. feladatban leírtak szerint kaphatjuk meg.

A fejezet forráskódjai

11.16. forráskód. Amőbanyertesek megszámolása

   
odb = 0; 
xdb = 0; 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
for(int j=0;j<N;j++) 
{ 
  // x-t tartalmazo cella 
  if (m[i,j]==1) 
  { 
   if (sorban5(i,j))   xdb ++; 
   if (oszlopban5(i,j)) xdb ++; 
   if (atlosan5(i,j))  xdb ++; 
  // o-t tartalmazo cella 
  if (m[i,j]==2) 
  { 
   if (sorban5(i,j))   odb ++; 
   if (oszlopban5(i,j)) odb ++; 
   if (atlosan5(i,j))  odb ++; 
  } 
} 
}
  

11.17. forráskód. A maximumkeresés vázlata

 
ahmx=2; 
ahmy=1; 
for(int i=1;i<N;i++) 
for(int j=0;j<i;j++) 
{ 
  if (m[ahmy,ahmx]<m[i,j]) 
  { 
     ahmx = i; 
     ahmy = j; 
  } 
}

11.18. forráskód. A nem nulla elemek megszámolása

 
foatlo_db=0; 
egyeb_db=0; 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<N;j++) 
 { 
   if (m[i,j]>0 && i==j) foatlo_db++; 
   else if (m[i,j]>0 && i!=j) egyeb_db++; 
 } 
}

11.19. forráskód. A vizsgálat nem optimalizált változata

 
szimmetrikus = true; 
ferdeszimmetrikus = true; 
 
for(int i=0;i<N;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<N;j++) 
 { 
   if (m[i,j]!=m[j,i]) szimmetrikus=false; 
   if (m[i,j]!=-m[j,i]) ferdeszimmetrikus=false; 
 } 
}
                                                                   

                                                                   
  

11.20. forráskód. A mátrix rangjának kalkulálása

 
int rang = 0; 
for (int i = 0; i < N; i++) 
{ 
   bool fuggetlen = true; 
   int r_i = 0; 
   for (j = 0; j < N; j++) 
      if (i != j && lin_fuggetlen(i, j)) r_i++; 
   if (r_i > rang) rang = r_i; 
}

11.21. forráskód. A lineárisan függetlenség vizsgálata

 
static bool lin_fuggetlen(int i, int j) 
{ 
 if (nullvektor(i)) return false; 
 if (nullvektor(j)) return false; 
 int k = elso_nem_nulla(j); 
 double c = (double)m[i,k]/m[j,k]; 
 if (mind_nulla(i,j,c)) return true; 
 else return false; 
}

11.22. forráskód. A mátrix i. sora nullvektor-e

 
static bool nullvektor(int i) 
{ 
 for(int j=0;j<K;j++) 
 { 
  if (m[i,j]!=0) return false; 
 } 
 return true; 
}

11.23. forráskód. A mátrix i. sorának első nem 0 elemének oszlopindexe

 
static bool elso_nem_nulla(int i) 
{ 
 for(int j=0;j<K;j++) 
 { 
   if (m[i,j]!=0) return j; 
 } 
 return 0; 
}

11.24. forráskód. A mátrix i. és j. sorának C szerinti lineáris kombinációja nullvektor-e

   
static bool mind_nulla(int i, int j, double C) 
{ 
 for(int j=0;j<K;j++) 
 { 
   if (m[i,k]+C*m[j,k]!=0) return false; 
 } 
 return true; 
}
  

11.25. forráskód. Az adjungált mátrix előállítása

 
static int[,] adjungalt(int[,] m, int i, int j) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int M = m.GetLength(1); 
   int[,] ret = new int[N - 1, M - 1]; 
   int p = 0; 
   for (int k = 0; k < N; k++) 
   { 
      if (k != i) 
      { 
         int q = 0; 
         for (int l = 0; l < M; l++) 
         { 
            if (l != j) 
            { 
               ret[p, q] = m[k, l]; 
               q++; 
            } 
 
         } 
         p++; 
      } 
 
   } 
   return ret; 
}

11.26. forráskód. A determináns kiszámítása

 
static double determinans(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   if (N == 1) return m[0, 0]; 
   double ret = 0.0; 
   int elojel = 1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      int[,] adj = adjungalt(m, 0, i); 
      double d = determinans(adj); 
      ret = ret + elojel*m[0, i] * d; 
      elojel = -elojel; 
   } 
   return ret; 
}

11.27. forráskód. A vizsgálat kódja

 
      int N = m.GetLength(0); 
      bool also = true, felso = true; 
      for(int i=0;i<N;i++) 
      { 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
         { 
            if (i < j && m[i, j] != 0) also = false; 
            if (i > j && m[i, j] != 0) felso = false; 
         } 
      }

11.28. forráskód. A determináns kiszámítása speciális háromszögmátrix esetében

 
      if (also || felso) 
      { 
         double det = 0; 
         for (int i = 0; i < N; i++) 
         { 
            det = det * m[i, i]; 
         } 
      }
                                                                   

                                                                   
  

11.29. forráskód. A Vandermonde-felépítés ellenőrzése

 
static bool vandermonde_e(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int M = m.GetLength(1); 
   // 0. sor ellenorzese 
   for (int j = 0; j < M; j++) 
      if (m[0, j] != 1) return false; 
   // 1. sor biztosan rendben 
   // 2. sortol kezdodo sorok ellenorzse 
   for (int i = 2; i < N; i++) 
   { 
      for (int j = 0; j < M; j++) 
         if (m[i, j] != m[1, j] * m[i - 1, j]) return false; 
   } 
   // minden rendben volt 
   return true; 
}

11.30. forráskód. A Vandermonde-determináns kiszámítása

 
static double vandermonde_det(int[,] m) 
{ 
   double ret = 1.0; 
   int M = m.GetLength(1); 
   for (int j = 0; j < M; j++) 
      ret = ret * m[1, j]; 
   return ret; 
}

12. fejezet - Transzformációs mátrixok (szerző: Hernyák Zoltán)

A sík pontjait a hagyományos (x,y) koordinátapár helyett (x1,x2,x3) számhármassal írjuk le (homogén koordináták), ahol nem lehet mindhárom (x1,x2,x3 is) szám egyszerre 0 értékű.

A homogén koordináták esetén használt 3 elemű vektor által leírt síkbeli koordinátával kapcsolatosan többféle transzformációt alkalmazhatunk, például:

 • eltolás valamilyen , értékkel,

 • origó körüli elforgatás valamely szöggel,

 • tükrözés az vagy tengelyekre,

 • ezek valamilyen lineáris kombinációja.

A transzformációk mindegyike leírható egy, az adott transzformációhoz konstruált speciális felépítésű mátrixszal. A pont új koordinátáit az eredeti pontkoordinátákat leíró vektor és a transzformációs mátrix szorzata fogja generálni.

Az alábbi feladatok mindegyike igazából vektor–mátrix vagy mátrix–mátrix szorzásra visszavezethető feladat, mely a 11. fejezetben tárgyalt szorzó algoritmusokkal megoldható, így a feladatokhoz különösebb segítséget most kivételesen nem adunk.

Bevezető információk: A pont eltolása valamilyen vektorral:

12.1. feladat (Eltolás számításaszint: 3). A (3,2,0) homogén koordinátájú pontot toljunk el a síkban (-2,+3) vektorral! Számoljuk ki a pont eltolás utáni koordinátáit az eltolás mátrixával való szorzás révén!

Bevezető információk: A pont elforgatása az origó körül egy szöggel:

12.2. feladat (Elforgatás számításaszint: 3). A (4,1,2) homogén koordinátájú pontot forgassuk el 45 fokkal az origó körül! Számoljuk ki a pont elforgatott képének koordinátáit az eltolás mátrixával való szorzás révén!

Bevezető információk: Amennyiben valamely pontot kívánunk tükrözni az X tengelyre, úgy az alábbi felépítésű mátrixszal való szorzásra van szükség:

Az Y tengelyre tükrözés esetén a következő mátrixra lesz szükségünk:

12.3. feladat (Tükrözésekszint: 2). Számoljuk ki a (3,4,1) homogén koordinátájú pont X majd Y tengelyre tükrözés utáni koordinátáit! Vessük össze, hogy egyezik-e az eredmény az origó körüli 180 fokos forgatás után kapott koordinátákkal!

Bevezető információk: Az sx, sy értékekkel történő skálázást az alábbi mátrix írja le:

12.4. feladat (Skálázásszint: 2). Számoljuk ki az (5,3,2) homogén koordinátájú pont 3.2 és 4.5 skálaértékű transzformációjának eredményét!

13. fejezet - A mágikus és bűvös négyzetek (szerző: Hernyák Zoltán)

Bevezető információk: Egy A mátrix soraira nézve sztochasztikus, ha elemei nemnegatívak, és minden sorösszege 1, és oszlopaira nézve sztochasztikus, ha elemei nemnegatívak, és minden oszlopösszege 1. Ha soraira és oszlopaira nézve is sztochasztikus, akkor kétszeresen (duplán) sztochasztikusnak nevezzük.

13.1. feladat (Sztochasztikus mátrixszint: 2). Egy text fájlban szereplő (tört számokat tároló) mátrix elemeit olvassuk be, majd dönstük el, hogy a mátrix duplán sztochasztikus-e!

Magyarázat: Ezt egy egyszerű függvény képes eldönteni (13.41. forráskód). A „minden szám nemnegatív” vizsgálatot érdemes belefoglalni valamelyik sor- vagy oszlopösszeg- ellenőrző lépésbe, mivel azok szkennelik a mátrix minden elemét, illetve kis ügyességgel egyetlen mátrixbejárással elvégezhető a teljes ellenőrzés (13.42. forráskód).

13.1. forráskód. Duplán sztochasztikusság ellenőrzése klasszikus megoldással

   
static bool duplan_sztochasztikus(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int M = m.GetLength(1); 
   // minden eleme nemnegatív ? 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < M; j++) 
         if (m[i, j] < 0) return false; 
   // sorosszeg mindenütt 1.0 ? 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      double sum = 0.0; 
      for (int j = 0; j < M; j++) 
         sum = sum + m[i, j]; 
      if (sum != 1.0) return false; 
   } 
   // oszlop osszegek mindenütt 1.0 ? 
   for (int j = 0; j < M; j++) 
   { 
      double sum = 0.0; 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
         sum = sum + m[i, j]; 
      if (sum != 1.0) return false; 
   } 
   // minden rendben 
   return true; 
}
  

13.2. forráskód. Duplán sztochasztikusság ellenőrzése optimalizált módon

 
static bool duplan_sztochasztikus_opt(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int M = m.GetLength(1); 
   double[] sorok = new double[N]; 
   double[] oszlopok = new double[M]; 
   // matrix bejarasa 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < M; j++) 
      { 
         if (m[i, j] < 0) return false; 
         sorok[i] = sorok[i] + m[i, j]; 
         oszlopok[j] = oszlopok[j] + m[i, j]; 
      } 
   // ellenorzes 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   if (sorok[i]!=1.0) return false; 
   for (int j = 0; j < M; j++) 
      if (oszlopok[j] != 1.0) return false; 
   // minden rendben 
   return true; 
}

Bevezető információk: A duplán sztochasztikus mátrixokhoz hasonlóak a mágikus négyzetek. Ezek olyan mátrixok, melyek egész számokat tartalmaznak, minden szám egyedi (nem ismétlődik a mátrixban), és soraikban, oszlopaikban, valamint az átlókban szereplő számok összege egyenlő egymással. Ezt az értéket nevezzük mágikus értéknek, vagy kulcsértéknek[1].

A mágikus négyzetek több ezer éve ismertek, a középkorban talizmánként is használták őket. Egyik híres felbukkanási helye Albrecht Dürer (1471–1528) német festő és grafikus Melankólia c. metszetének (lásd a 13.1. ábra) jobb felső sarka, ahol egy méretű mágikus négyzet[2] látható. A négyzet alsó sorában középen szereplő két érték összeolvasva 1514, mely a kép keletkezésének éve is egyben.

A mágikus négyzeteket már a kínaiak is ismerték, egyik legrégebbi felbukkanása a változások könyve jóskönyv, mely i. e. 3000 körül készülhetett.

13.1. ábra. Albrecht Dürer – Melankólia

13.2. feladat (Mágikus négyzet-eszint: 2). Egy fájlban szereplő méretű mátrixról döntsük el, hogy mágikus négyzet-e! Ha igen, adjuk meg a mágikus mátrix kulcsértékét!

Magyarázat: A 13.2. ábrán látható egy Benjamin Franklin által készített méretű mágikus négyzet[3], ahol a sorok és oszlopok összege 260. A 13.1 feladatban elkészített ellenőrző függvény módosításokkal alkalmas a mágikus négyzet tulajdonság ellenőrzésére is. A különbség nemcsak az, hogy nem 1.0-nak kell lenni az összegeknek, de egymással is egyezőknek. Ha minden sorösszeg egyezik az első sor összegével, valamint minden oszlopösszeg egyezik az első oszlop összegével, akkor ez a tulajdonság már majdnem rendben is van. De meg kell még vizsgálni, hogy a sorok és oszlopok összege egymással is egyenlő-e! Ezenfelül ugyanezen összegnek kell szerepelni a két főátlóbeli számok összegeiként is. Nem szabad elfelejtkezni a számok egyediségének ellenőrzéséről sem! Mindezek a 13.43. ... 13.47. forráskódokban találhatók.

13.2. ábra. Franklin méretű mágikus négyzete

13.3. forráskód. Bűvös négyzet – „buvos_negyzet_e”

   
   static bool magikus_negyzet_e(int[,] m) 
   { 
      int N = m.GetLength(0); 
      int[] sorok = new int[N]; 
      int[] oszlopok = new int[N]; 
      osszegekGen(m, sorok, oszlopok); 
      // sorok, oszlopok osszegei 
      if (mindEgyenlo(sorok) == false || 
         mindEgyenlo(oszlopok) == false || 
         sorok[0] != oszlopok[0]) return false; 
      // atlok osszegei 
      int atlo1, atlo2; 
      atlokGen(m, out atlo1, out atlo2); 
      if (atlo1 != atlo2 || atlo1 != sorok[0]) 
         return false; 
      // egyediseg 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
            if (megszamol(m, m[i, j]) != 1) 
               return false; 
      // minden rendben 
      return true; 
   }
  

13.4. forráskód. Bűvös négyzet – „osszegekGen”

   
static void osszegekGen(int[,] m, int[] sorok, int[] oszlopok) 
{ 
 for (int i = 0; i < sorok.Length; i++) 
   for (int j = 0; j < oszlopok.Length; j++) 
   { 
   sorok[i] = sorok[i] + m[i, j]; 
   oszlopok[j] = oszlopok[j] + m[i, j]; 
   } 
}
  

13.5. forráskód. Bűvös négyzet – „mindEgyenlo”

 
   static bool mindEgyenlo(int[] l) 
   { 
      int x = l[0]; 
      foreach (int a in l) 
         if (x != a) return false; 
      return true; 
   }

13.6. forráskód. Bűvös négyzet – „atlokGen”

 
   static void atlokGen(int[,] m, out int a, out int b) 
   { 
      a = 0; b = 0; 
      int N = m.GetLength(0); 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
      { 
         a = a + m[i, i]; 
         b = b + m[i, N - i - 1]; 
      } 
   }

13.7. forráskód. Bűvös négyzet – „megszamol”

 
   static int megszamol(int[,] m, int x) 
   { 
      int N = m.GetLength(0); 
      int db = 0; 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
            if (m[i, j] == x) db++; 
      return db; 
   }

Bevezető információk: Az olyan mágikus négyzeteket, melyekben minden érték prímszám, prím mágikus négyzeteknek nevezzük (lásd pl. a 13.3. ábra).

13.3. ábra. Prímszámokból felépített méretű mágikus négyzet

13.3. feladat (Prím mágikus négyzet-eszint: 3). Feladat: egy fájlból beolvasott méretű mátrixról döntsük el, hogy bűvös négyzet-e, és ha igen, akkor prímekből felépített mágikus négyzet-e! Soroljuk fel tételesen, melyik cellában szereplő mely értékek nem prímek, amelyek elrontják ezt a tulajdonságot! A megoldás során az 1 értéket kivételesen kell kezelni. Ha szerepel valamelyik cellában, de mindegyik másik cellaérték prím, akkor az még elfogadható prím mágikus négyzet kategóriának.

Magyarázat: A prímszám eldöntésére több módszer is létezik, jelen probléma esetén majdnem mindegy, melyik módszert választjuk. Egy „prímszám-e” bevizsgáló függvény megírása után a probléma kezelhető szintre redukálódik: a 13.2 feladatban leírt ellenőrzést esetünkben csak azzal kell kiegészíteni, hogy a mátrix minden egyes számáról el kell dönteni, hogy prímszám-e vagy sem.

13.8. forráskód. A mátrix értékeinek ellenőrzése

   
bool mindegyikPrim = true; 
for(int i=0;i<N && mindegyikPrim;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<M && mindegyikPrim;j++) 
 { 
   if (prim-e(m[i,j]==false) 
      mindegyikPrim = false; 
 } 
}
  

Bevezető információk: A pánmágikus négyzetek nem egyszerű mágikus négyzetek, hanem egyéb jellemzőkkel is bírnak. Nemcsak a sorokban és oszlopokban szereplő értékek összege egyenlő, hanem a főátlókban lévő számok összege is, valamint az ún. törtátlókban is. A 13.4. ábrán látható, mit értünk törtátlón. Egy méretű mátrixnál berajzoltuk ezeket is. A 13.5. ábrán újabb pánmágikus mátrixokat mutatunk be.

13.4. ábra. Pánmágikus mátrixok törtátlói

13.5. ábra. Újabb lehetséges pánmágikus mátrixok

13.4. feladat (Pánmágikus négyzetszint: 4). A feladat: írjunk olyan programot, amely beolvas fájlból egy méretű mátrixot, és eldönti, hogy pánmágikus-e! A program jelenítse meg az egyes törtátlókat eltérő színnel, és adja meg az adott törtátlóban lévő értékek összegét (egy időben csak egy törtátlóra koncentrálva, vagyis az adott törtátló számai legyenek zöldek, minden más szám legyen szürke)!

A mátrix törtátlós színezésével foglalkozik a 13.49. forráskód (jobbra-le törtátlók), a másik (balra-le) törtátlós színes kiírásával a 13.50. forráskódban található egyfajta megoldás. A színeket egy vektorba helyezzük. Konzolos felületen limitált mennyiségű színt használhatunk fel, és érdemes úgy válogatni a színeket egymás mellé, hogy lényegesen elüssenek egymástól. Ezért a színek vektorát manuálisan töltöttük fel színekkel. A két kiírás között egyébként a lényeges különbség mindössze a külső i ciklusban lévő szin kiválasztás módja.

13.9. forráskód. Jobbra-le törtátlók

                                                                   

                                                                   
   
   static void panmagikus_kiir_A(int[,] m) 
   { 
      int N = m.GetLength(0); 
      ConsoleColor[] color = new ConsoleColor[] { ConsoleColor.Red, 
          ConsoleColor.Green, ConsoleColor.Yellow, ConsoleColor.Cyan, 
          ConsoleColor.White, ConsoleColor.Magenta }; 
      // 
      int szin = 0; 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
      { 
         szin = i; 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
         { 
            Console.ForegroundColor = color[szin]; 
            Console.Write("{0,4}", m[i, j]); 
            szin++; 
            if (szin >= N) szin = 0; 
         } 
         Console.WriteLine(); 
      } 
  }
  

13.10. forráskód. Balra-le törtátlók

 
   static void panmagikus_kiir_A(int[,] m) 
   { 
      int N = m.GetLength(0); 
      ConsoleColor[] color = new ConsoleColor[] { ConsoleColor.Red, 
          ConsoleColor.Green, ConsoleColor.Yellow, ConsoleColor.Cyan, 
          ConsoleColor.White, ConsoleColor.Magenta }; 
      // 
      int szin = 0; 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
      { 
         szin = i; 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
         { 
            Console.ForegroundColor = color[szin]; 
            Console.Write("{0,4}", m[i, j]); 
            szin++; 
            if (szin >= N) szin = 0; 
         } 
         Console.WriteLine(); 
      } 
  }

A színek váltogatása során ismertetett módszer egyúttal a törtátlók szummájának képzéséhez is szükséges. A 13.51. forráskódban a két törtátlós összegek képzése és összehasonlítása történik meg. Ne feledjük azonban, hogy ezenfelül szükséges még a sorok és az oszlopok összegeinek ellenőrzése is (valamint a sorok és oszlopok összegeinek is egyezniük kell a törtátlók összegeivel)!

13.11. forráskód. Törtátlókban található összegek képzése és összehasonlítása

 
   static bool panmagikus_ell(int[,] m) 
   { 
      int N = m.GetLength(0); 
      int[] sum1 = new int[N]; 
      int[] sum2 = new int[N]; 
      // 
      int i1, i2; 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
      { 
         i1 = i; 
         i2 = N - i - 1; 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
         { 
            sum1[i1] = sum1[i1] + m[i, j]; 
            sum2[i2] = sum2[i2] + m[i, j]; 
            i1++; 
            if (i1>= N) i1= 0; 
            i2++; 
            if (i2 >= N) i2 = 0; 
         } 
      } 
      // 
      for (int i = 1; i < N; i++) 
         if (sum1[i] != sum1[0]) 
            return false; 
      for (int i = 1; i < N; i++) 
         if (sum2[i] != sum2[0]) 
            return false; 
      if (sum1[0] != sum2[0]) 
         return false; 
      // minden ok 
      return true; 
   }

Bevezető információk: Az ördögkeretek[4] olyan (nagyobb méretű) mágikus négyzetek, melyek külső keretét eltávolítva szintén mágikus négyzetet kapunk – tehát mágikus négyzetek vannak egymásba ágyazva. Értelemszerűen ezen kisebb méretű mágikus négyzet kulcsértéke is kisebb, mivel a keretet alkotó értékek már nem szerepelnek a sorok és oszlopok összegszámításában. Érdekesebb esetben ez az egymásba ágyazás több szinten is előfordulhat, mígnem egy olyan belső mátrixhoz jutunk el, amire már nem teljesül, hogy ő is egy önálló mágikus négyzet. A 13.6. ábrán egy 12-ed rendű ördögkeret látható.

13.6. ábra. 12-ed rendű ördögkeret

13.5. feladat (Ördögkeretekszint: 4). Írjunk olyan programot, amely beolvas egy fájlból egy méretű mátrixot, és meghatározza, hogy milyen mélységben tartalmaz mágikus négyzeteket egymásba ágyazva! Ha ez a szám 0, akkor már a kiinduló mátrix sem volt mágikus négyzet.

Magyarázat: Ehhez 13.2 feladatban leírt mágikus négyzet ellenőrzése módszert kell kiterjeszteni, hogy ne a teljes mátrixra, csak annak egy részére terjedjen ki az ellenőrzés. Ez a módosítás nemcsak a fő ellenőrző függvényt (buvos_negyzet_e) érinti, hanem a belőle hívott segédfüggvényeket is.

13.12. forráskód. Bűvös négyzet – „buvos_negyzet_e_2”

   
static bool magikus_negyzet_e_2(int[,] m,int eltolas) 
{ 
   int N = m.GetLength(0) - 2 * eltolas; 
   int[] sorok = new int[N]; 
   int[] oszlopok = new int[N]; 
   osszegekGen2(m, sorok, oszlopok, eltolas); 
   // sorok, oszlopok osszegei 
   if (mindEgyenlo(sorok) == false || 
      mindEgyenlo(oszlopok) == false || 
      sorok[0] != oszlopok[0]) return false; 
   // atlok osszegei 
   int atlo1, atlo2; 
   atlokGen2(m, out atlo1, out atlo2,eltolas); 
   if (atlo1 != atlo2 || atlo1 != sorok[0]) 
      return false; 
   // egyediseg 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
         if (megszamol2(m, m[i, j],eltolas) != 1) 
            return false; 
   // minden rendben 
   return true; 
}
  

13.13. forráskód. Bűvös négyzet – „osszegekGen2”

 
static void osszegekGen2(int[,] m,int[] sorok,int[] oszlopok,int eltolas) 
{ 
  for (int i = 0; i < sorok.Length; i++) 
     for (int j = 0; j < oszlopok.Length; j++) 
     { 
         sorok[i] = sorok[i] + m[i + eltolas, j + eltolas]; 
         oszlopok[j] = oszlopok[j] + m[i + eltolas, j + eltolas]; 
     } 
}

13.14. forráskód. Bűvös négyzet – „mindEgyenlo”

 
static bool mindEgyenlo(int[] l) 
{ 
   int x = l[0]; 
   foreach (int a in l) 
      if (x != a) return false; 
   return true; 
}

13.15. forráskód. Bűvös négyzet – „atlokGen2”

 
static void atlokGen2(int[,] m, out int a, out int b, int eltolas) 
{ 
   a = 0; b = 0; 
   int N = m.GetLength(0); 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      a = a + m[i + eltolas, i + eltolas]; 
      b = b + m[i + eltolas, N - i - 1 - +eltolas]; 
   } 
}

13.16. forráskód. Bűvös négyzet – „megszamol2”

 
static int megszamol2(int[,] m, int x, int eltolas) 
{ 
   int N = m.GetLength(0)-eltolas; 
   int db = 0; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
        if (m[i+eltolas, j+eltolas] == x) db++; 
   return db; 
}
                                                                   

                                                                   
  

Bevezető információk: Az olyan méretű mátrixok, amelyekben minden szám szerepel intervallumból, s melyeknél a sorok, az oszlopok és az átlókban szereplő összegek különbözőek: antimágikus négyzetnek nevezzük. Bizonyítható, hogy nem létezik , , méretű anti mágikus négyzet.

13.6. feladat (Antimágikus négyzet ellenőrzéseszint: 2). Egy méretű kitöltött mátrixot ellenőrizzünk le, hogy antimágikus négyzet-e! Az ellenőrzés után jelenítsük meg a mátrixot a képernyőn, minden sorhoz és oszlophoz jelenítsük meg az összegeket, a főátló és a mellékátló összegét is! Az ellenőrzés eredményét írjuk vörös színnel, ha nem felelt meg, és zölddel, ha megfelelt!

Magyarázat: A főprogramban (a 13.57. forráskód) a mátrixot az alapadatokal történő feltöltés után megjelenítjük a képernyőn. A 13.59. forráskódban egy intelligens megjelenítő függvényt készítettünk, amely maga számolja ki a sor- és oszlopösszegeket, valamint az átlók összegét (semmit sem bízván a véletlenre). A sorok összegét kiírás közben számolja a sum változóba, és minden sor kiírásának végén azt meg is jeleníti. Az oszlopösszegeket a oszlopok vektorban számolja, mert az csak a legalsó sor kiírása után lesz látható. A főátlóbeli összeget a jobb sarokban jeleníti meg, a foatlo változó alapján. A mellékátló összegét az alsó sorban, az oszlopátlók előtt írja ki. A vizsgálatot a 13.58. forráskódban szereplő anti_buvos_negyzet_e függvény végzi. A sorok összege N, az oszlopok összege is N, a főátlóbeli és a mellékátlóbeli elemek összege 2 darab szám, így összesen 2 * N + 2 összeget kell kiszámítani, ezért készül az osszegek vektor ezzel a mérettel el. Az első N elemében szerepelnek majd a sorok összegei, a további N elemében az oszlopok, az utolsó előtti a főátló, az utolsó a mellékátló összege. A vektor feltöltése után ellenőrizzük, hogy van-e az összegek között két egyforma. Ha idáig minden rendben, akkor még azt is ellenőrizni kell, hogy minden szám szerepel-e az intervallumból, mindegyik pontosan egyszer.

13.7. ábra. A program outputja

13.17. forráskód. Anti bűvös négyzet-e – teszt főprogram

   
static void Main() 
{ 
   const int N = 5; 
   int[,] m = new int[N, N]; 
   // kezdo feltoltes 
   int a = 1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         m[i, j] = a; 
         a++; 
      } 
   // 
   Magikus_Kiiras_2(m); 
   // 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   if (anti_magikus_negyzet_e(m) == false) 
   { 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      Console.WriteLine("NEM ANTI-MAGIKUS NEGYZET"); 
   } 
   else 
   { 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
      Console.WriteLine("IGENIS ANTI-MAGIKUS NEGYZET"); 
   } 
   Console.ReadLine(); 
}
  

13.18. forráskód. Anti bűvös négyzet-e – az ellenőrző függvény

 
static bool anti_magikus_negyzet_e(int[,] m) 
{ 
 int N = m.GetLength(0); 
 int[] osszegek = new int[2*N+2]; 
 // az osszegek kepzese 
 for (int i = 0; i < N; i++) 
   for (int j = 0; j < N; j++) 
   { 
    // i. sor osszege 
    osszegek[i]  = osszegek[i] + m[i, j]; 
    // j. oszlop osszege 
    osszegek[N+j] = osszegek[i] + m[i, j]; 
    // foatlo osszege 
    if (i==j) osszegek[2 * N] = osszegek[2*N] + m[i, j]; 
    // mellekatlo osszege 
    if (i == N-j-1) osszegek[2 * N+1] = osszegek[2 * N+1] + m[i, j]; 
   } 
 
 // van-e ket egyforma osszeg ? 
 for (int i = 0; i < osszegek.Length; i++) 
   for (int j = i + 1; j < osszegek.Length; j++) 
    if (osszegek[i] == osszegek[j]) 
      return false; 
 // minden szam szerepel? 
 for (int k = 1; k <= N * N; k++) 
 { 
   int db = 0; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
    for (int j = 0; j < N; j++) 
      if (m[i, j] == k) db++; 
   if (db != 1) return false; 
 } 
 // minden ok 
 return true; 
}

13.19. forráskód. Anti bűvös négyzet-e – mátrix megjelenítés

 
static void Magikus_Kiiras(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[] oszlopok = new int[N]; 
   int foatlo = 0; 
   int mellekatlo = 0; 
   // 
   // 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
      int sum = 0; 
      Console.Write("  "); 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         Console.Write("{0,3} ", m[i, j]); 
         // 
         sum = sum + m[i, j]; 
         oszlopok[j] = oszlopok[j] +m[i, j]; 
         if (i==j) foatlo=foatlo+m[i,j]; 
         if (i == N - j - 1) 
            mellekatlo = mellekatlo + m[i, j]; 
      } 
      // 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.Write("{0,4} ", sum); 
      Console.WriteLine(); 
   } 
   // 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.Write("{0,3} ", mellekatlo); 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
   for (int j = 0; j < N; j++) 
      Console.Write("{0,3} ", oszlopok[j]); 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.Write("{0,3} ", foatlo); 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; 
}

13.7. feladat (Antimágikus négyzet generálásaszint: 2). Generáljunk egy méretű mátrixot oly módon, hogy a végeredménye antimágikus négyzet legyen!

Magyarázat: A generálás során először feltöltjük a mátrixot módszeresen közötti értékekkel. Majd kiszámítjuk a sorok, oszlopok, átlók összegeit az előző feladatban ismertetett módon egy 2 * N + 2 méretű vektorba. Megkeressük, melyik két összeg egyenlő egymással. Ha nincs egyenlőség, akkor készen vagyunk. Ha találunk egyenlőséget, akkor választunk egy cellát a problémás sorból/oszlopból/átlóból, valamint egy véletlen cellát a mátrix tetszőleges helyéről. A két cellában lévő értéket felcseréljük.

Ezt addig ismételjük, amíg már nem lesz egyenlőség sehol. A mátrix megjelenítésén is finomítottunk: amelyik két összeg egyenlő egymással, azokat piros színnel jelenítjük meg. Valamint kiírásra kerül az is, hogy hány cserét kellett elvégezni, hogy a kívánt eredményt elérjük. Ez általában kevés csere, mivel a mátrix kezdeti feltöltése majdnem megfelelő. Ezért azzal bonyolítottuk a megoldást, hogy a kezdeti feltöltés után sok cserét hajtottunk végre a mátrix cellái között, hogy egy összekevert kezdő állapotot elérjünk. A mátrix ezen állapota is elég kedvező az antimágikus négyzet kiindulási állapotához, mert ezek után sincs szükség sok cserére. Úgy tűnik, ilyen négyzetek előállítása könnyű. A 13.60. ... 13.65. közötti forráskódok fedik le a megoldást.

13.8. ábra. A program outputja

13.20. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – főprogram

   
static void Main() 
{ 
   const int N = 8; 
   int[,] m = new int[N, N]; 
   int[] osszegek = new int[2 * N + 2]; 
   kezdoFeltoltes(m); 
   osszekeveres(m, N * N * 40); 
   // 
   ulong fdb = 0; 
   while (true) 
   { 
      int i, j; 
      osszegekSzamol(m, osszegek); 
      if (egyformaIndexek(osszegek, out i, out j)) 
      { 
         int a, b, c, d; 
         valasztElem(i, out a, out b, N); 
         c = rnd.Next(0, N); 
         d = rnd.Next(0, N); 
         // csere 
         int x = m[a, b]; 
         m[a, b] = m[c, d]; 
         m[c, d] = x; 
      } 
      else break; 
      // folyamat kozbeni kijelzes 
      if (fdb % 100000 == 0) 
      { 
         Console.Clear(); 
         Magikus_Kiiras_2(m); 
         Console.SetCursorPosition(0, N + 1); 
         Console.Write(fdb); 
      } 
      fdb++; 
   } 
   // 
   Console.Clear(); 
   Magikus_Kiiras_2(m); 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   Console.WriteLine("{0} | K É S Z ! ", fdb); 
   Console.ReadLine(); 
}
  

13.21. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – az összegek számítása

 
static void osszegekSzamol(int[,] m, int[] osszegek) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   for (int i = 0; i < osszegek.Length; i++) 
      osszegek[i] = 0; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         // i. sor osszege 
         osszegek[i] = osszegek[i] + m[i, j]; 
         // j. oszlop osszege 
         osszegek[N + j] = osszegek[i] + m[i, j]; 
         // foatlo osszege 
         if (i == j) 
            osszegek[2 * N] = osszegek[2 * N] + m[i, j]; 
         // mellekatlo osszege 
         if (i == N - j - 1) 
            osszegek[2 * N + 1] = osszegek[2 * N + 1] + m[i, j]; 
      } 
}

13.22. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – mátrix megjelenítése v2

                                                                   

                                                                   
   
static void Magikus_Kiiras_2(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[] osszegek = new int[2 * N + 2]; 
   osszegekSzamol(m, osszegek); 
   int x,y; 
   egyformaIndexek(osszegek, out x, out y); 
 
   // 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      Console.Write("  "); 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
         Console.Write("{0,3} ", m[i, j]); 
      } 
      Console.WriteLine(); 
   } 
   // sorok osszegei 
   for(int i=0;i<N;i++) 
   { 
      if (i==x || i==y) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      else Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.SetCursorPosition(N*4+4,i); 
      Console.Write("{0,3} ", osszegek[i]); 
   } 
   // oszlopok osszegei 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      if (i+N == x || i+N == y) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      else 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.SetCursorPosition(4+i*4, N); 
      Console.Write("{0,3} ", osszegek[i+N]); 
   } 
   // foatlo 
   if (2*N == x || 2*N == y) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
   else Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.SetCursorPosition(4 + N * 4, N); 
   Console.Write("{0,3} ", osszegek[2*N]); 
   // mellektalo 
   if (2 * N+1 == x || 2 * N+1 == y) 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
   else 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.SetCursorPosition(0, N); 
   Console.Write("{0,3} ", osszegek[2 * N+1]); 
}
  

13.23. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – elem választása

 
static void valasztElem(int i, out int a, out int b, int N) 
{ 
   // i egy sor indexe 
   if (i < N) 
   { 
      a = i; 
      b = rnd.Next(0, N); 
      return; 
   } 
   // i egy oszlop indexe 
   if (i < 2*N) 
   { 
      a = rnd.Next(0, N); 
      b = i-N; 
      return; 
   } 
   // i a foatlo 
   if (i == 2 * N) 
   { 
      a = rnd.Next(0, N); 
      b = a; 
      return; 
   } 
   // i a mellekatlo 
   a = rnd.Next(0, N); 
   b = N - a - 1; 
}

13.24. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – mátrix kezdőfeltöltése

 
static void kezdoFeltoltes(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int k = 1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         m[i, j] = k; 
         k++; 
      } 
}

13.25. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – elem összekeverése

 
static void osszekeveres(int[,] m, int db) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   while (db > 0) 
   { 
      int x = rnd.Next(0, N); 
      int y = rnd.Next(0, N); 
      int v = rnd.Next(0, N); 
      int w = rnd.Next(0, N); 
      // 
      int c = m[x, y]; 
      m[x, y] = m[v, w]; 
      m[v, w] = c; 
      // 
      db--; 
   } 
}

13.8. feladat (Antimágikus négyzet befejezéseszint: 3). Egy text fájlból olvassunk be egy mátrixot, melynek bizonyos celláiban a 0 érték fog szerepelni! Ezen 0 értékeket tekintsük úgy, mintha a mátrix ezen a ponton még kitöltetlen lenne! Fejezzük be az antimágikus négyzetet oly módon, hogy a kitöltetlen cellákba közötti számokat helyezünk! Ügyeljünk arra, hogy a feladat esetleg megoldhatatlan! Ha ha a kitöltött cellákban ismétlődés szerepel, vagy van teljesen kitöltött sor, oszlop, átló, melyek valamelyikében a benne szereplő értékek összege megegyezik, akkor nem lehetséges a definíciónak megfelelni.

Magyarázat: A mátrix kitöltetlen celláiba eleve olyan értékeket kell elhelyezni az értékekből, amelyek még nem szerepeltek benne. A továbbiakban az előző feladatban ismertetett módon hajthatunk végre cseréket a mátrixon belül, csak arra kell ügyelnünk, hogy a kitöltött cellákat kihagyjuk. Ez azonban nem is olyan egyszerű. A valasztElem függvényt alaposan módosítani kell, ha például egy teljes kitöltött sorból kellene neki véletlen cellát választani, akkor az nem sikerülhet. Emiatt Main függvényben is alaposan át kell gyúrni ezt a részt.

Külön problémát okoz, hogyan különítjük el a fixen kitöltött cellákat a kitöltetlenektől. Ennek támogatásához bevezettünk egy fix nevű logikai mátrixot, melyben a benne lévő érték true, ha a cella fixen kitöltött, false ha szabadon módosítható. A mágikus négyzetet megjelenítő eljárást is módosítottuk, hogy a fix cellákat más színnel jelenítse meg, mint a szabad cellákat.

A program a fájl beolvasása után megjeleníti a kitöltött és kitöltetlen cellákat (a fix cellákat zöld alapon feketével). Majd kitölti a maradék cellákat a soron következő sorszámokkal, és ezt az állapotot is megjeleníti, végül megpróbálja megoldani a feladatot. A 13.74. és a 13.73. forráskódok olyan szinten fedik le a feladatot, hogy a megoldhatatlansági kérdéssel nem foglalkozunk.

 • A Main függvény először beolvassa a fájl tartalmát, majd befejezi a kitöltést. A továbbiakban hasonlóan működik, mint az előző feladatban leírtak.

 • A beolvasas függvény a leírtak szerint beolvassa a mátrix tartalmát a text fájlból, és közben párhuzamosan beállítja a fix logikai mátrix celláinak értékeit is.

 • A matrixBefejez függvény a nem kitöltött cellákba rak értékeket az intervallumból.

 • A kovNemSzereplo függvény megkeresi k-tól kiindulva a következő, a mátrixban még nem szereplő számértéket.

 • A Buvos_Kiiras_3 függvény hasonlóan a korábbiakhoz színesen kiírja a mátrix elemeit, valamint a sorok, oszlopok, átlók összegeit. A fix cellákat színes háttérrel, a közönséges cellákat fekete háttérrel jeleníti meg.

 • A valasztElem2 függvény az egymással ütköző i vagy j sorból választ cellát, ügyelve arra, hogy ne válasszunk fix cellát.

13.9. ábra. A program outputja 1.

13.10. ábra. A program outputja 2.

13.26. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – elem összekeverése

   
static void Main() 
{ 
   int[,] m; 
   bool[,] fix; 
   beolvasas(out m,out fix,@"hianyos-anti-magikus-negyzet.txt"); 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[] osszegek = new int[2 * N + 2]; 
   Console.Clear(); 
   Magikus_Kiiras_3(m, fix); 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   Console.WriteLine("Kezdeti allapot beolvasva (nyomj le egy billt)"); 
   Console.ReadLine(); 
   // 
   matrixBefejez(m); 
   Console.Clear(); 
   Magikus_Kiiras_3(m, fix); 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   Console.WriteLine("Kezdeti allapot befejezve (nyomj le egy billt)"); 
   Console.ReadLine(); 
   // 
   ulong fdb = 0; 
   while (true) 
   { 
      int i, j; 
      osszegekSzamol(m, osszegek); 
      if (egyformaIndexek(osszegek, out i, out j)) 
      { 
         int a, b, c, d; 
         valasztElem2(i, j,out a, out b, N, fix); 
         while (true) 
         { 
            c = rnd.Next(0, N); 
            d = rnd.Next(0, N); 
            if (fix[c, d] == false) break; 
         } 
         int x = m[a, b]; 
         m[a, b] = m[c, d]; 
         m[c, d] = x; 
      } 
      else break; 
      if (fdb % 100000 == 0) 
      { 
         Console.Clear(); 
         Magikus_Kiiras_3(m,fix); 
         Console.SetCursorPosition(0, N + 1); 
         Console.Write(fdb); 
      } 
      fdb++; 
   } 
   // 
   Console.Clear(); 
   Magikus_Kiiras_3(m,fix); 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   Console.WriteLine("{0} | K É S Z ! ", fdb); 
   Console.ReadLine(); 
}
  

13.27. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – beolvasás

 
static void beolvasas(out int[,] m, out bool[,] fix, string fnev) 
{ 
   m = null; 
   fix = null; 
   int N = 0; 
   int i = 0; 
   System.IO.StreamReader r = 
    new System.IO.StreamReader(fnev, System.Text.Encoding.Default); 
   while (!r.EndOfStream) 
   { 
      string s = r.ReadLine().Trim(); 
      string[] ss = s.Split(’ ’); 
      if (m == null) 
      { 
         N = ss.Length; 
         m = new int[N, N]; 
         fix = new bool[N, N]; 
      } 
      if (ss.Length != N) 
         throw new Exception("File feldolgozasi hiba"); 
      if (i>=N) 
         throw new Exception("Tul sok sor a file-ban"); 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         m[i, j] = int.Parse(ss[j]); 
         fix[i, j] = (m[i, j] != 0); 
      } 
      i++; 
   } 
   r.Close(); 
   if (m==null) 
      throw new Exception("File ures volt"); 
}
                                                                   

                                                                   
  

13.28. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – a maradék cellák kitöltése

 
static void matrixBefejez(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int k = 1; 
   for(int i=0;i<N;i++) 
   { 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         if (m[i, j] == 0) 
         { 
            k = kovNemSzereplo(m, k); 
            m[i, j] = k; 
         } 
      } 
   } 
}

13.29. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – következő még nem szereplő érték keresése

 
static int kovNemSzereplo(int[,] m, int k) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   while (true) 
   { 
      int db = 0; 
      for (int i = 0; i < N && db==0; i++) 
         for (int j = 0; j < N && db == 0; j++) 
            if (k == m[i, j]) db++; 
      if (db == 0) return k; 
      k++; 
   } 
}

13.30. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – megjelenítés

 
static void Magikus_Kiiras_3(int[,] m, bool[,] fix) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[] osszegek = new int[2 * N + 2]; 
   osszegekSzamol(m, osszegek); 
   int x,y; 
   egyformaIndexek(osszegek, out x, out y); 
 
   // 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      Console.Write("  "); 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         if (fix[i, j]) 
         { 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green; 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
         } 
         else 
         { 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
         } 
         Console.Write("{0,3} ", m[i, j]); 
         Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 
      } 
      Console.WriteLine(); 
   } 
   // sorok osszegei 
   for(int i=0;i<N;i++) 
   { 
      if (i==x || i==y) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      else Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.SetCursorPosition(N*4+4,i); 
      Console.Write("{0,3} ", osszegek[i]); 
   } 
 
 
   // oszlopok osszegei 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      if (i+N == x || i+N == y) 
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      else 
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.SetCursorPosition(4+i*4, N); 
      Console.Write("{0,3} ", osszegek[i+N]); 
   } 
   // foatlo 
   if (2*N == x || 2*N == y) 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
   else 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.SetCursorPosition(4 + N * 4, N); 
   Console.Write("{0,3} ", osszegek[2*N]); 
   // mellektalo 
   if (2 * N+1 == x || 2 * N+1 == y) 
     Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
   else 
     Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.SetCursorPosition(0, N); 
   Console.Write("{0,3} ", osszegek[2 * N+1]); 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; 
}

13.31. forráskód. Anti bűvös négyzet generálás – cserélendő cellák választása

 
static void valasztElem2(int i, int j,out int a, out int b, 
                  int N, bool[,] fix) 
{ 
   while (true) 
   { 
      valasztElem(i, out a, out b, N); 
      if (fix[a, b] == false) return; 
      valasztElem(j, out a, out b, N); 
      if (fix[a, b] == false) return; 
   } 
}

Bevezető információk: A szép antimágikus négyzetek alatt értsük azt az eset, amikor az egyes sorokban szereplő értékek egymást követő természetes számok, valamint (hasonlóan) az oszlopokban szereplő értékek összegei is egymást követő természetes számok!

13.9. feladat (Szép antimágikus négyzet ellenőrzéseszint: 2). Készítsünk olyan függvényt, amely beolvas fájlból egy méretű mátrixot, majd ellenőrzi, hogy az szép antimágikus négyzet-e!

Magyarázat: A 13.68. függvény képes beolvasni mátrixot fájlból. A 13.58. függvény képes eldönteni, hogy antimágikus négyzet-e. A 13.61. forráskódban bemutatott osszegekSzamol függvény képes előállítani a sorok és oszlopok összegeit. Az összegek ellenőrzése ettől kezdve már nem nehéz (lásd a 13.74. forráskód).

13.32. forráskód. Szép anti bűvös négyzet ellenőrzés

   
static bool szep_magikus_negyzet_e(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[] osszegek = new int[2 * N + 2]; 
   osszegekSzamol(m, osszegek); 
   // sorok osszegei 
   for (int i = 1; i < N; i++) 
      if (osszegek[i - 1] != osszegek[i] + 1) 
         return false; 
   // oszlopok osszegei 
   for (int i = N; i < 2*N; i++) 
      if (osszegek[i - 1] != osszegek[i] + 1) 
         return false; 
   // minden rendben 
   return true; 
}
  

Bevezető információk: A magyar kártyában négy szín (piros, zöld, makk, tök) fordul elő, mindegyik színből van számozott (7...10) és figurás (alsó, felső, király, ász) lap, így összesen 32 lapos. Figurás lapokból 4 különböző van, ha mind a 4 szín figurás lapjait összeszedjük, akkor pontosan 16 lapot kapunk.

13.10. feladat (Kártyaalapú mágikus négyzetszint: 3). Helyezzük el a magyar kártya figurás lapjait egy 4 x 4-es mágikus négyzetben úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban, valamint a két átlóban is különböző színű és különböző figurás lapok legyenek!

13.11. ábra. Egy lehetséges megoldás

Magyarázat: Természetesen konzolos felületen nem lehet ilyen szép outputot generálni, mint amit a 13.11. ábrán láthatunk. Alkalmazzunk kódolást a kártyákra. Jelöljük 11, 12, 13, 14-gyel a piros színű alsó, felső, király, ász lapokat! Hasonlóan 21, 22, 23, 24 értékekkel a zöld alsó, felső, király, ász, 31, 32, 33, 34-gyel a makk, 41, 42, 43, 44 értékkel a tök színű lapokat. A szabályt ekkor úgy fogalmazhatjuk meg: egyetlen sorban, oszlopban, átlóban sem fordulhat elő két olyan számérték, melyeknek 10-zel való egész vagy maradékos osztásának eredménye egyenlő. Ha a 10-zel való egész osztás eredménye egyenlő lenne, akkor az egyforma színt jelentene. Ha a modulo 10 értéke egyenlő, akkor az egyforma figurát jelentene.

Készítsük el a mátrix egy alapkitöltését, helyezzük el benne az összes számértéket módszeresen sorfolytonosan! Az így feltöltött mátrix nyilván nem felel meg a feltételeknek. Válasszunk ki két cellát véletlenszerűen, és cseréljük fel a bennük lévő értékeket, mindaddig, míg meg nem kapjuk a kért tulajdonságú végeredményt! Ez lényegében egyezik az antimágikus négyzet generálásánál bemutatott módszerrel.

Sajnos gyakorlatilag reménytelen, hogy a véletlen cserék révén helyes mátrixot kapjunk. Ezért hasonlóan, most is meg kell keresnünk, melyik sorok vagy mely oszlopok hiúsítják meg a kívánt végeredmény elérését, azon belül melyik két cella okozza a konfliktust. Elegendőek az egyik problémás cella koordinátái. Válasszunk hozzá véletlenszerűen egy másik cellát a mátrixból, és cseréljük fel e két cella tartalmát! A módszer elvileg működőképes, de gyakorlatilag nem lehet megmondani, mennyi időbe kerül. A futási idő egy dupla magos gépen futtatva körülbelül 3 perc és 5 perc között változott. A program outputja a 13.76. ábrán látható, a 13.75. ... 13.82. forráskódok tartalmazzák a megoldást.

13.12. ábra. Egy lehetséges megoldás

13.33. forráskód. Kártyás – főprogram

   
static void Main() 
{ 
   const int N = 4; 
   int[,] m = new int[N,N]; 
   kezdoFeltoltes(m); 
   ulong fdb = 0; 
   int v,w; 
   DateTime start = DateTime.Now; 
   while (matrixRendben(m, out v, out w ) == false) 
   { 
      int x = rnd.Next(0, N); 
      int y = rnd.Next(0, N); 
      // 
      int c = m[x, y]; 
      m[x, y] = m[v, w]; 
      m[v, w] = c; 
      // 
      // fdb++; 
      // if (fdb % 1000000 == 0) Megjelenit(m); 
   } 
   DateTime stop = DateTime.Now; 
   TimeSpan kul = stop - start; 
   Megjelenit(m); 
   Console.WriteLine(); 
   Console.WriteLine(); 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; 
   Console.WriteLine("Futasi ido={0}", kul); 
   Console.ReadLine(); 
}
  

13.34. forráskód. Kártyás – megjelenítés

 
static void Megjelenit(int[,] m) 
{ 
   Console.Clear(); 
   int N = m.GetLength(0); 
   ConsoleColor[] szinek = new ConsoleColor[] 
      { ConsoleColor.Green, ConsoleColor.Red, 
        ConsoleColor.Cyan, ConsoleColor.Yellow}; 
   string[] lapok = new string[] { "also", "felso", "kiraly", "asz" }; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         Console.SetCursorPosition(j * 8, i * 2); 
         int x = m[i, j]; 
         int v = x / 10 - 1; 
         int w = x % 10 - 1; 
         Console.ForegroundColor = szinek[v]; 
         Console.Write(lapok[w]); 
      } 
   } 
}

13.35. forráskód. Kártyás – a mátrix megfelelőségének ellenőrzése

   
static bool matrixRendben(int[,] m, out int k, out int l) 
{ 
   k = -1; 
   l = -1; 
   int N = m.GetLength(0); 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      if (sorRendben(m, i, N, out l) == false) 
      { 
        k = i; 
        return false; 
      } 
      if (oszlopRendben(m, i, N, out k) == false) 
      { 
       l = i; 
       return false; 
      } 
   } 
   if (atlokRendben(m, N,out k, out l) == false) 
      return false; 
   return true; 
}
  

13.36. forráskód. Kártyás – átlók megfelelőségének ellenőrzése

 
static bool atlokRendben(int[,] m, int N, out int v, out int w) 
{ 
   v = -1; 
   w = -1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
    for (int j = i + 1; j < N; j++) 
    { 
      if (hasonlo(m[i, i], m[j, j])) 
      { 
        v = i; 
        w = i; 
        return false; 
      } 
      if (hasonlo(m[i, N - i - 1], m[j, N - j - 1])) 
      { 
        v = i; 
        w = N - i - 1; 
        return false; 
      } 
    } 
   // 
   return true; 
}

13.37. forráskód. Kártyás – a mátrix k. oszlopának ellenőrzése

 
static bool oszlopRendben(int[,] m, int k, int N, out int w) 
{ 
   w = -1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = i + 1; j < N; j++) 
         if (hasonlo(m[i, k], m[j, k])) { w = i; return false; } 
   // 
   return true; 
}

13.38. forráskód. Kártyás – a mátrix k. sorának ellenőrzése

 
static bool sorRendben(int[,] m, int k, int N, out int w) 
{ 
   w = -1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = i + 1; j < N; j++) 
         if (hasonlo(m[k, i], m[k, j])) { w = i; return false; } 
   // 
   return true; 
}

13.39. forráskód. Kártyás – két cella színének és lapjának vizsgálata

 
static bool hasonlo(int a, int b) 
{ 
   if (a / 10 == b / 10 || a % 10 == b % 10) return true; 
   return false; 
}
                                                                   

                                                                   
  

13.40. forráskód. Kártyás – a mátrix kezdő feltöltése

 
static void kezdoFeltoltes(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      int k = (i+1)*10+1; 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         m[i, j] = k; 
         k++; 
      } 
   } 
}

Bevezető információk: Egy mátrixot latin négyzetnek nevezünk, ha minden sorában és minden oszlopában – tetszőleges sorrendben – ugyanaz az N darab szám áll, de mindegyik csak egyszer.

Tehát nem kell a mágikus négyzetekhez hasonlóan minden mezőbe különböző számot írni, és – általában – az átlókra sincs kikötés.

13.11. feladat (Latin négyzetszint: 2). Generáljunk egy méretű latin négyzetet, ahol N értékét a program indulásakor a felhasználó adja meg! A generált négyzetet táblázatos alakban írjuk ki a latin-negyzet.txt fájlba!

Magyarázat: Ez utóbbi könnyítések miatt a latin négyzetek kitöltése rendkívül egyszerű: az első sorba írjuk tetszőleges sorrendben az 1, 2, ..., n számokat, majd lefelé haladva a következő sorba – a sorrendet megtartva – eggyel jobbra (vagy balra) tolva írjuk le, azaz ciklikusan permutáljuk. A megoldás a 13.83. forráskódban olvasható.

Bevezető információk: A matematikában egy mágikus négyzetet másodfokúnak[5] nevezhetünk, ha mágikus négyzet marad akkor is, ha a benne szereplő minden n számot négyzetre emeljük. Harmadfokúnak[6] nevezhetjük, ha minden számot harmadik hatványára emelve az szintén mágikus négyzet marad. A harmadfokúak nem feltétlenül másodfokúak. Általában véve, k-ad fokúnak nevezünk egy mágikus négyzetet, ha minden számot k. hatványra emelve szintén egy mágikus négyzetet kapunk.

13.12. feladat (K-ad fokú mágikus négyzetekszint: 2). Készítsünk olyan függvényt, amely egy adott méretű mágikus négyzetről eldönti, hogy még milyen k-ad fokú mágikus négyzet is egyben! A függvény kimenete egy lista, melyben a k értékei szerepelnek. Ez a lista legyen üres, ha a mágikus négyzetünk semmilyen k értékre nem k-ad fokú! A k értékeit [1 ... 10] között vizsgálja a program!

Magyarázat: A feladat nagyon egyszerű. A 13.43. kódban megadott ellenőrző függvény képes ellenőrizni, hogy egy m mátrix mágikus négyzet-e. Mindössze elő kell állítani a mátrixelemek különböző hatványát, és alkalmazni kell az ellenőrző függvényt (lásd a 13.84. forráskódot).

Bevezető információk: Egy négyzetet bűvös négyzetnek nevezünk, ha mágikus négyzet, és az NN méretű mátrix celláiban az összes szám szerepel (13.87. ábra).

13.13. ábra. Bűvös négyzet

13.13. feladat (Bűvös négyzet-eszint: 2). Készítsünk programot, amely egy méretű mátrixot beolvas fájlból, majd eldönti, hogy a mátrix bűvös négyzet-e!

Magyarázat: A 13.43. forráskódban leírt mágikusnégyzet-ellenőrző függvényt kell annyiban bővíteni, hogy közötti minden szám szerepel-e a mátrixban (pontosan egyszer szerepel-e). Mivel a mátrix mérete is , így ha minden szám szerepel a szóban forgó intervallumból, akkor egyúttal pontosan egyszer szerepel. A plusz ellenőrzés kódja (melyet be lehet szúrni a 13.43. kódban megadott függvény belsejébe) a 13.85. forráskódban olvasható.

Bevezető információk: A misztikus négyzetek előállításának több módszere is van. Általában külön szokták venni a páros és a páratlan N méretű mátrixok előállítási módszereit. Ha N páratlan, akkor a huszármódszerrel próbálkozhatunk. Ennek során írjuk be a mátrix tetszőleges pontjára az 1 értéket, majd a sakkban ismert huszár L lépési technikájával lépjünk 2-t fel 1-et jobbra, és ide írjuk a következő számot! Ha eközben kilépnénk a mátrixból, akkor úgy kell kezelni a cellát, hogy ott is egy ugyanilyen mátrix áll, és az abba eső pozíciót kell az itteni mátrixban felölteni. Ha az a cella már foglalt, akkor a lóugrás kiindulási pontja alatti cellába kell írni (lásd a 13.14. és a 13.15. ábrák).

13.14. ábra. Huszár módszer 1. lépés

13.15. ábra. Huszár módszer folytatás

13.14. feladat (Huszármódszerszint: 4). Kérjük be N értékét billentyűzetről, , és páratlan. Készítsük el az méretű misztikus mátrixot a huszármódszerrel, jelenítsük meg táblázatos alakban a képernyőn, és ellenőrízzük le, hogy valóban teljesíti-e a misztikus mátrixok tulajdonságait!

Az algoritmus alapján készült 13.86. forráskód tartalmazza a huszármódszer C# nyelvi kódját. Az utólagos ellenőrzést a 13.85. forráskódban található függvénnyel végezhetjük el. A program futását a 13.1. videón követketjük nyomon.

Bevezető információk: Az ún. lépcsős módszer[7] nagyon sokban hasonlít a huszármódszerre, de ennek során felfele nem kettőt, csak 1-et kell lépni, és kezdőpontja kötelezően adott. Segítségével ugyanúgy páratlan N méretű bűvös négyzeteket lehet generálni. A módszer az alábbi lépésekből áll:

 • Írjuk be az 1 értéket a felső sor középső eleméhez!

 • Lépjünk fel és jobbra egy lépéssel, az ottani cellába! Ha közben kilépnénk a mátrixból, akkor ciklikusan balról jobbra, fentről lefele kötve a cellákat visszaléphetünk a mátrixba.

 • Ha üres a cella, akkor oda írjuk be a soron következő számot!

 • Ha a cella nem üres, akkor lépjünk az eredeti cellából lefele (ciklikusan ha alul kilépnénk, akkor fenn lépjünk be újra)!

 • Ismételjük a lépéseket, amíg az összes cella be nem telik!

Ha mindent jól csináltunk, a legmagasabb szám a mátrix legalsó sorának közepére fog esni (itt kell befejeznünk a generálást).

13.16. ábra. Lépcsős módszer

13.15. feladat (Lépcsős generáló módszerszint: 2). Készítsünk olyan programot, amely bekéri N értékét, ahol és N páratlan! Generáljunk bűvös négyzetet a lépcsős módszer segítségével, és jelenítsük meg a képernyőn táblázatos formában!

Magyarázat: Az algoritmus alapján a kód elkészítése nem különösebben nehéz (13.87. forráskód).

Bevezető információk: A mindennapi életben a keresztrejtvények szintjén a bűvös négyzetet sokkal szabadabban értelmezik. Ott gyakran csak egy olyan négyzetre gondolnak, melynek celláiban számok szerepelnek, mindegyik csak egyszer, és a sorok és oszlopok összegei egyeznek egy (az adott sorhoz és oszlophoz külön-külön megadott) értékkel. Tehát korántsem kikötés, hogy ezen oszlop- és sorösszegek egymással egyezzenek, illetve jellemzően nincs szó az átlókban szereplő összegekről. Ezen rejtvényfeladványok esetén a mátrixok kitöltését valahány elemig meg is adják, a feladvány csak ezen kezdemény jó befejezése. Ez persze papíron ceruzával ettől még igazi feladvány, melynek megoldása a fejben számolást mindenképpen fejleszti, de egyéb logikai képességeket is, és igazi sikerélményhez juttat.

13.16. feladat (Keresztrejtvény bűvös mátrixaszint: 3). Egy méretű mátrix kezdő feltöltését egy szöveges fájlban adjuk meg. A fájlban soronként N + 1 cella értéke szerepel, mely kétféle lehet: vagy egy szám szerepel (a cella értéke), vagy a nem kitöltött cellákat egy . (pont) karakter jelöli. Az utolsó szám a sorokban nem valamely cella értéke, hanem az adott sor elvárt sorösszege (és emiatt sosem pont, hanem konkrét szám szerepel ott). A mátrix méretét az első sorában szereplő számok és pont karakterek számából állapíthatjuk meg. A fájlban az N + 1 sorban a mátrix N oszlopának elvárt oszlopösszegei szerepelnek (emiatt itt csak N számérték szerepel, nem N + 1). A fájl további sorában újabb számok vannak szóközzel határolva, melyek mennyisége pontosan egyezik a korábban a mátrix nem kitöltött (pont karakterrel jelölt) celláinak számával. Ezen felhasználható számok listája alapján próbáljunk meg a kitöltetlen cellákba számokat írni oly módon, hogy a korábban megadott sor- és oszlopösszegek előálljanak! Minden felhasználható számot pontosan egyszer használhatunk fel valamely cella feltöltésére. A már kitöltött cellákban lévő számokat nem cserélhetjük ki. Ha a mátrix nem megoldható (nincs olyan feltöltés, mellyel a sor- és oszlopösszegek előállnak), akkor jelezzük (a feladat értelmezéséhez segítség a 13.84. ábra)!

13.17. ábra. Keresztrejtvény-feladvány

Magyarázat: A feladat nagyban hasonlít a 13.8. feladatban leírt antimágikus négyzet befejezéséhez. Ott is közötti kell számokkal kell kiegészíteni a mátrixot, el kell különíteni a fixen rögzített cellákat a szabad celláktól. A különbség mindössze az, mikor kapunk megfelelő kitöltést. A megoldással kapcsolatos C# függvények az 13.88... 13.94. forráskódokban olvashatóak. A program futását a 13.2. képernyőn követhetjük nyomon.

A fejezet forráskódjai

13.41. forráskód. Duplán sztochasztikusság ellenőrzése klasszikus megoldással

   
static bool duplan_sztochasztikus(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int M = m.GetLength(1); 
   // minden eleme nemnegatív ? 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < M; j++) 
         if (m[i, j] < 0) return false; 
   // sorosszeg mindenütt 1.0 ? 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      double sum = 0.0; 
      for (int j = 0; j < M; j++) 
         sum = sum + m[i, j]; 
      if (sum != 1.0) return false; 
   } 
   // oszlop osszegek mindenütt 1.0 ? 
   for (int j = 0; j < M; j++) 
   { 
      double sum = 0.0; 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
         sum = sum + m[i, j]; 
      if (sum != 1.0) return false; 
   } 
   // minden rendben 
   return true; 
}
  

13.42. forráskód. Duplán sztochasztikusság ellenőrzése optimalizált módon

 
static bool duplan_sztochasztikus_opt(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int M = m.GetLength(1); 
   double[] sorok = new double[N]; 
   double[] oszlopok = new double[M]; 
   // matrix bejarasa 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < M; j++) 
      { 
         if (m[i, j] < 0) return false; 
         sorok[i] = sorok[i] + m[i, j]; 
         oszlopok[j] = oszlopok[j] + m[i, j]; 
      } 
   // ellenorzes 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   if (sorok[i]!=1.0) return false; 
   for (int j = 0; j < M; j++) 
      if (oszlopok[j] != 1.0) return false; 
   // minden rendben 
   return true; 
}

13.43. forráskód. Bűvös négyzet – „buvos_negyzet_e”

 
   static bool magikus_negyzet_e(int[,] m) 
   { 
      int N = m.GetLength(0); 
      int[] sorok = new int[N]; 
      int[] oszlopok = new int[N]; 
      osszegekGen(m, sorok, oszlopok); 
      // sorok, oszlopok osszegei 
      if (mindEgyenlo(sorok) == false || 
         mindEgyenlo(oszlopok) == false || 
         sorok[0] != oszlopok[0]) return false; 
      // atlok osszegei 
      int atlo1, atlo2; 
      atlokGen(m, out atlo1, out atlo2); 
      if (atlo1 != atlo2 || atlo1 != sorok[0]) 
         return false; 
      // egyediseg 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
            if (megszamol(m, m[i, j]) != 1) 
               return false; 
      // minden rendben 
      return true; 
   }

13.44. forráskód. Bűvös négyzet – „osszegekGen”

 
static void osszegekGen(int[,] m, int[] sorok, int[] oszlopok) 
{ 
 for (int i = 0; i < sorok.Length; i++) 
   for (int j = 0; j < oszlopok.Length; j++) 
   { 
   sorok[i] = sorok[i] + m[i, j]; 
   oszlopok[j] = oszlopok[j] + m[i, j]; 
   } 
}

13.45. forráskód. Bűvös négyzet – „mindEgyenlo”

   
   static bool mindEgyenlo(int[] l) 
   { 
      int x = l[0]; 
      foreach (int a in l) 
         if (x != a) return false; 
      return true; 
   }
  

13.46. forráskód. Bűvös négyzet – „atlokGen”

 
   static void atlokGen(int[,] m, out int a, out int b) 
   { 
      a = 0; b = 0; 
      int N = m.GetLength(0); 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
      { 
         a = a + m[i, i]; 
         b = b + m[i, N - i - 1]; 
      } 
   }

13.47. forráskód. Bűvös négyzet – „megszamol”

 
   static int megszamol(int[,] m, int x) 
   { 
      int N = m.GetLength(0); 
      int db = 0; 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
            if (m[i, j] == x) db++; 
      return db; 
   }

13.48. forráskód. A mátrix értékeinek ellenőrzése

 
bool mindegyikPrim = true; 
for(int i=0;i<N && mindegyikPrim;i++) 
{ 
 for(int j=0;j<M && mindegyikPrim;j++) 
 { 
   if (prim-e(m[i,j]==false) 
      mindegyikPrim = false; 
 } 
}

13.49. forráskód. Jobbra-le törtátlók

 
   static void panmagikus_kiir_A(int[,] m) 
   { 
      int N = m.GetLength(0); 
      ConsoleColor[] color = new ConsoleColor[] { ConsoleColor.Red, 
          ConsoleColor.Green, ConsoleColor.Yellow, ConsoleColor.Cyan, 
          ConsoleColor.White, ConsoleColor.Magenta }; 
      // 
      int szin = 0; 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
      { 
         szin = i; 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
         { 
            Console.ForegroundColor = color[szin]; 
            Console.Write("{0,4}", m[i, j]); 
            szin++; 
            if (szin >= N) szin = 0; 
         } 
         Console.WriteLine(); 
      } 
  }
                                                                   

                                                                   
  

13.50. forráskód. Balra-le törtátlók

 
   static void panmagikus_kiir_A(int[,] m) 
   { 
      int N = m.GetLength(0); 
      ConsoleColor[] color = new ConsoleColor[] { ConsoleColor.Red, 
          ConsoleColor.Green, ConsoleColor.Yellow, ConsoleColor.Cyan, 
          ConsoleColor.White, ConsoleColor.Magenta }; 
      // 
      int szin = 0; 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
      { 
         szin = i; 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
         { 
            Console.ForegroundColor = color[szin]; 
            Console.Write("{0,4}", m[i, j]); 
            szin++; 
            if (szin >= N) szin = 0; 
         } 
         Console.WriteLine(); 
      } 
  }

13.51. forráskód. Törtátlókban található összegek képzése és összehasonlítása

 
   static bool panmagikus_ell(int[,] m) 
   { 
      int N = m.GetLength(0); 
      int[] sum1 = new int[N]; 
      int[] sum2 = new int[N]; 
      // 
      int i1, i2; 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
      { 
         i1 = i; 
         i2 = N - i - 1; 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
         { 
            sum1[i1] = sum1[i1] + m[i, j]; 
            sum2[i2] = sum2[i2] + m[i, j]; 
            i1++; 
            if (i1>= N) i1= 0; 
            i2++; 
            if (i2 >= N) i2 = 0; 
         } 
      } 
      // 
      for (int i = 1; i < N; i++) 
         if (sum1[i] != sum1[0]) 
            return false; 
      for (int i = 1; i < N; i++) 
         if (sum2[i] != sum2[0]) 
            return false; 
      if (sum1[0] != sum2[0]) 
         return false; 
      // minden ok 
      return true; 
   }

13.52. forráskód. Bűvös négyzet – „buvos_negyzet_e_2”

 
static bool magikus_negyzet_e_2(int[,] m,int eltolas) 
{ 
   int N = m.GetLength(0) - 2 * eltolas; 
   int[] sorok = new int[N]; 
   int[] oszlopok = new int[N]; 
   osszegekGen2(m, sorok, oszlopok, eltolas); 
   // sorok, oszlopok osszegei 
   if (mindEgyenlo(sorok) == false || 
      mindEgyenlo(oszlopok) == false || 
      sorok[0] != oszlopok[0]) return false; 
   // atlok osszegei 
   int atlo1, atlo2; 
   atlokGen2(m, out atlo1, out atlo2,eltolas); 
   if (atlo1 != atlo2 || atlo1 != sorok[0]) 
      return false; 
   // egyediseg 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
         if (megszamol2(m, m[i, j],eltolas) != 1) 
            return false; 
   // minden rendben 
   return true; 
}

13.53. forráskód. Bűvös négyzet – „osszegekGen2”

 
static void osszegekGen2(int[,] m,int[] sorok,int[] oszlopok,int eltolas) 
{ 
  for (int i = 0; i < sorok.Length; i++) 
     for (int j = 0; j < oszlopok.Length; j++) 
     { 
         sorok[i] = sorok[i] + m[i + eltolas, j + eltolas]; 
         oszlopok[j] = oszlopok[j] + m[i + eltolas, j + eltolas]; 
     } 
}

13.54. forráskód. Bűvös négyzet – „mindEgyenlo”

   
static bool mindEgyenlo(int[] l) 
{ 
   int x = l[0]; 
   foreach (int a in l) 
      if (x != a) return false; 
   return true; 
}
  

13.55. forráskód. Bűvös négyzet – „atlokGen2”

 
static void atlokGen2(int[,] m, out int a, out int b, int eltolas) 
{ 
   a = 0; b = 0; 
   int N = m.GetLength(0); 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      a = a + m[i + eltolas, i + eltolas]; 
      b = b + m[i + eltolas, N - i - 1 - +eltolas]; 
   } 
}

13.56. forráskód. Bűvös négyzet – „megszamol2”

 
static int megszamol2(int[,] m, int x, int eltolas) 
{ 
   int N = m.GetLength(0)-eltolas; 
   int db = 0; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
        if (m[i+eltolas, j+eltolas] == x) db++; 
   return db; 
}

13.57. forráskód. Antimágikus négyzet-e – teszt főprogram

 
static void Main() 
{ 
   const int N = 5; 
   int[,] m = new int[N, N]; 
   // kezdo feltoltes 
   int a = 1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         m[i, j] = a; 
         a++; 
      } 
   // 
   Magikus_Kiiras_2(m); 
   // 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   if (anti_magikus_negyzet_e(m) == false) 
   { 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      Console.WriteLine("NEM ANTI-MAGIKUS NEGYZET"); 
   } 
   else 
   { 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
      Console.WriteLine("IGENIS ANTI-MAGIKUS NEGYZET"); 
   } 
   Console.ReadLine(); 
}

13.58. forráskód. Antimágikus négyzet-e – az ellenőrző függvény

 
static bool anti_magikus_negyzet_e(int[,] m) 
{ 
 int N = m.GetLength(0); 
 int[] osszegek = new int[2*N+2]; 
 // az osszegek kepzese 
 for (int i = 0; i < N; i++) 
   for (int j = 0; j < N; j++) 
   { 
    // i. sor osszege 
    osszegek[i]  = osszegek[i] + m[i, j]; 
    // j. oszlop osszege 
    osszegek[N+j] = osszegek[i] + m[i, j]; 
    // foatlo osszege 
    if (i==j) osszegek[2 * N] = osszegek[2*N] + m[i, j]; 
    // mellekatlo osszege 
    if (i == N-j-1) osszegek[2 * N+1] = osszegek[2 * N+1] + m[i, j]; 
   } 
 
 // van-e ket egyforma osszeg ? 
 for (int i = 0; i < osszegek.Length; i++) 
   for (int j = i + 1; j < osszegek.Length; j++) 
    if (osszegek[i] == osszegek[j]) 
      return false; 
 // minden szam szerepel? 
 for (int k = 1; k <= N * N; k++) 
 { 
   int db = 0; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
    for (int j = 0; j < N; j++) 
      if (m[i, j] == k) db++; 
   if (db != 1) return false; 
 } 
 // minden ok 
 return true; 
}
                                                                   

                                                                   
  

13.59. forráskód. Antimágikus négyzet-e – mátrixmegjelenítés

 
static void Magikus_Kiiras(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[] oszlopok = new int[N]; 
   int foatlo = 0; 
   int mellekatlo = 0; 
   // 
   // 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
      int sum = 0; 
      Console.Write("  "); 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         Console.Write("{0,3} ", m[i, j]); 
         // 
         sum = sum + m[i, j]; 
         oszlopok[j] = oszlopok[j] +m[i, j]; 
         if (i==j) foatlo=foatlo+m[i,j]; 
         if (i == N - j - 1) 
            mellekatlo = mellekatlo + m[i, j]; 
      } 
      // 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.Write("{0,4} ", sum); 
      Console.WriteLine(); 
   } 
   // 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.Write("{0,3} ", mellekatlo); 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
   for (int j = 0; j < N; j++) 
      Console.Write("{0,3} ", oszlopok[j]); 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.Write("{0,3} ", foatlo); 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; 
}

13.60. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – főprogram

 
static void Main() 
{ 
   const int N = 8; 
   int[,] m = new int[N, N]; 
   int[] osszegek = new int[2 * N + 2]; 
   kezdoFeltoltes(m); 
   osszekeveres(m, N * N * 40); 
   // 
   ulong fdb = 0; 
   while (true) 
   { 
      int i, j; 
      osszegekSzamol(m, osszegek); 
      if (egyformaIndexek(osszegek, out i, out j)) 
      { 
         int a, b, c, d; 
         valasztElem(i, out a, out b, N); 
         c = rnd.Next(0, N); 
         d = rnd.Next(0, N); 
         // csere 
         int x = m[a, b]; 
         m[a, b] = m[c, d]; 
         m[c, d] = x; 
      } 
      else break; 
      // folyamat kozbeni kijelzes 
      if (fdb % 100000 == 0) 
      { 
         Console.Clear(); 
         Magikus_Kiiras_2(m); 
         Console.SetCursorPosition(0, N + 1); 
         Console.Write(fdb); 
      } 
      fdb++; 
   } 
   // 
   Console.Clear(); 
   Magikus_Kiiras_2(m); 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   Console.WriteLine("{0} | K É S Z ! ", fdb); 
   Console.ReadLine(); 
}

13.61. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – az összegek számítása

 
static void osszegekSzamol(int[,] m, int[] osszegek) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   for (int i = 0; i < osszegek.Length; i++) 
      osszegek[i] = 0; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         // i. sor osszege 
         osszegek[i] = osszegek[i] + m[i, j]; 
         // j. oszlop osszege 
         osszegek[N + j] = osszegek[i] + m[i, j]; 
         // foatlo osszege 
         if (i == j) 
            osszegek[2 * N] = osszegek[2 * N] + m[i, j]; 
         // mellekatlo osszege 
         if (i == N - j - 1) 
            osszegek[2 * N + 1] = osszegek[2 * N + 1] + m[i, j]; 
      } 
}

13.62. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – mátrix megjelenítése v2

 
static void Magikus_Kiiras_2(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[] osszegek = new int[2 * N + 2]; 
   osszegekSzamol(m, osszegek); 
   int x,y; 
   egyformaIndexek(osszegek, out x, out y); 
 
   // 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      Console.Write("  "); 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
         Console.Write("{0,3} ", m[i, j]); 
      } 
      Console.WriteLine(); 
   } 
   // sorok osszegei 
   for(int i=0;i<N;i++) 
   { 
      if (i==x || i==y) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      else Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.SetCursorPosition(N*4+4,i); 
      Console.Write("{0,3} ", osszegek[i]); 
   } 
   // oszlopok osszegei 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      if (i+N == x || i+N == y) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      else 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.SetCursorPosition(4+i*4, N); 
      Console.Write("{0,3} ", osszegek[i+N]); 
   } 
   // foatlo 
   if (2*N == x || 2*N == y) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
   else Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.SetCursorPosition(4 + N * 4, N); 
   Console.Write("{0,3} ", osszegek[2*N]); 
   // mellektalo 
   if (2 * N+1 == x || 2 * N+1 == y) 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
   else 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.SetCursorPosition(0, N); 
   Console.Write("{0,3} ", osszegek[2 * N+1]); 
}

13.63. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – elem választása

   
static void valasztElem(int i, out int a, out int b, int N) 
{ 
   // i egy sor indexe 
   if (i < N) 
   { 
      a = i; 
      b = rnd.Next(0, N); 
      return; 
   } 
   // i egy oszlop indexe 
   if (i < 2*N) 
   { 
      a = rnd.Next(0, N); 
      b = i-N; 
      return; 
   } 
   // i a foatlo 
   if (i == 2 * N) 
   { 
      a = rnd.Next(0, N); 
      b = a; 
      return; 
   } 
   // i a mellekatlo 
   a = rnd.Next(0, N); 
   b = N - a - 1; 
}
  

13.64. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – mátrix kezdőfeltöltése

 
static void kezdoFeltoltes(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int k = 1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         m[i, j] = k; 
         k++; 
      } 
}

13.65. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – elem összekeverése

 
static void osszekeveres(int[,] m, int db) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   while (db > 0) 
   { 
      int x = rnd.Next(0, N); 
      int y = rnd.Next(0, N); 
      int v = rnd.Next(0, N); 
      int w = rnd.Next(0, N); 
      // 
      int c = m[x, y]; 
      m[x, y] = m[v, w]; 
      m[v, w] = c; 
      // 
      db--; 
   } 
}

13.66. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – egyforma index-e

 
static bool egyformaIndexek(int[] v, out int a, out int b) 
{ 
   a = -1; 
   b = -1; 
   for (int i = 0; i < v.Length; i++) 
      for (int j = i + 1; j < v.Length; j++) 
         if (v[i] == v[j]) 
         { 
            a = i; 
            b = j; 
            return true; 
         } 
   // 
   return false; 
}

13.67. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – elem összekeverése

 
static void Main() 
{ 
   int[,] m; 
   bool[,] fix; 
   beolvasas(out m,out fix,@"hianyos-anti-magikus-negyzet.txt"); 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[] osszegek = new int[2 * N + 2]; 
   Console.Clear(); 
   Magikus_Kiiras_3(m, fix); 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   Console.WriteLine("Kezdeti allapot beolvasva (nyomj le egy billt)"); 
   Console.ReadLine(); 
   // 
   matrixBefejez(m); 
   Console.Clear(); 
   Magikus_Kiiras_3(m, fix); 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   Console.WriteLine("Kezdeti allapot befejezve (nyomj le egy billt)"); 
   Console.ReadLine(); 
   // 
   ulong fdb = 0; 
   while (true) 
   { 
      int i, j; 
      osszegekSzamol(m, osszegek); 
      if (egyformaIndexek(osszegek, out i, out j)) 
      { 
         int a, b, c, d; 
         valasztElem2(i, j,out a, out b, N, fix); 
         while (true) 
         { 
            c = rnd.Next(0, N); 
            d = rnd.Next(0, N); 
            if (fix[c, d] == false) break; 
         } 
         int x = m[a, b]; 
         m[a, b] = m[c, d]; 
         m[c, d] = x; 
      } 
      else break; 
      if (fdb % 100000 == 0) 
      { 
         Console.Clear(); 
         Magikus_Kiiras_3(m,fix); 
         Console.SetCursorPosition(0, N + 1); 
         Console.Write(fdb); 
      } 
      fdb++; 
   } 
   // 
   Console.Clear(); 
   Magikus_Kiiras_3(m,fix); 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   Console.WriteLine("{0} | K É S Z ! ", fdb); 
   Console.ReadLine(); 
}
                                                                   

                                                                   
  

13.68. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – beolvasás

 
static void beolvasas(out int[,] m, out bool[,] fix, string fnev) 
{ 
   m = null; 
   fix = null; 
   int N = 0; 
   int i = 0; 
   System.IO.StreamReader r = 
    new System.IO.StreamReader(fnev, System.Text.Encoding.Default); 
   while (!r.EndOfStream) 
   { 
      string s = r.ReadLine().Trim(); 
      string[] ss = s.Split(’ ’); 
      if (m == null) 
      { 
         N = ss.Length; 
         m = new int[N, N]; 
         fix = new bool[N, N]; 
      } 
      if (ss.Length != N) 
         throw new Exception("File feldolgozasi hiba"); 
      if (i>=N) 
         throw new Exception("Tul sok sor a file-ban"); 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         m[i, j] = int.Parse(ss[j]); 
         fix[i, j] = (m[i, j] != 0); 
      } 
      i++; 
   } 
   r.Close(); 
   if (m==null) 
      throw new Exception("File ures volt"); 
}

13.69. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – a maradék cellák kitöltése

 
static void matrixBefejez(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int k = 1; 
   for(int i=0;i<N;i++) 
   { 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         if (m[i, j] == 0) 
         { 
            k = kovNemSzereplo(m, k); 
            m[i, j] = k; 
         } 
      } 
   } 
}

13.70. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – következő még nem szereplő érték keresése

 
static int kovNemSzereplo(int[,] m, int k) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   while (true) 
   { 
      int db = 0; 
      for (int i = 0; i < N && db==0; i++) 
         for (int j = 0; j < N && db == 0; j++) 
            if (k == m[i, j]) db++; 
      if (db == 0) return k; 
      k++; 
   } 
}

13.71. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – megjelenítés (1. rész)

 
static void Magikus_Kiiras_3(int[,] m, bool[,] fix) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[] osszegek = new int[2 * N + 2]; 
   osszegekSzamol(m, osszegek); 
   int x,y; 
   egyformaIndexek(osszegek, out x, out y); 
 
   // 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      Console.Write("  "); 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         if (fix[i, j]) 
         { 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green; 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
         } 
         else 
         { 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
         } 
         Console.Write("{0,3} ", m[i, j]); 
         Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 
      } 
      Console.WriteLine(); 
   } 
   // sorok osszegei 
   for(int i=0;i<N;i++) 
   { 
      if (i==x || i==y) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      else Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.SetCursorPosition(N*4+4,i); 
      Console.Write("{0,3} ", osszegek[i]); 
   } 
/* --- folytatása a következő forráskódban --- */

13.72. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – megjelenítés (befejezés)

   
/* ---- folytatása a "Magikus_Kiiras_3" függvény kódjának 
  static void Magikus_Kiiras_3(int[,] m, bool[,] fix) 
  -------------------------------------------------------- */ 
 
   // oszlopok osszegei 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      if (i+N == x || i+N == y) 
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      else 
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.SetCursorPosition(4+i*4, N); 
      Console.Write("{0,3} ", osszegek[i+N]); 
   } 
   // foatlo 
   if (2*N == x || 2*N == y) 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
   else 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.SetCursorPosition(4 + N * 4, N); 
   Console.Write("{0,3} ", osszegek[2*N]); 
   // mellektalo 
   if (2 * N+1 == x || 2 * N+1 == y) 
     Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
   else 
     Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
   Console.SetCursorPosition(0, N); 
   Console.Write("{0,3} ", osszegek[2 * N+1]); 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; 
}
  

13.73. forráskód. Antimágikus négyzet generálása – cserélendő cellák választása

 
static void valasztElem2(int i, int j,out int a, out int b, 
                  int N, bool[,] fix) 
{ 
   while (true) 
   { 
      valasztElem(i, out a, out b, N); 
      if (fix[a, b] == false) return; 
      valasztElem(j, out a, out b, N); 
      if (fix[a, b] == false) return; 
   } 
}

13.74. forráskód. Szép anti bűvös négyzet ellenőrzés

 
static bool szep_magikus_negyzet_e(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[] osszegek = new int[2 * N + 2]; 
   osszegekSzamol(m, osszegek); 
   // sorok osszegei 
   for (int i = 1; i < N; i++) 
      if (osszegek[i - 1] != osszegek[i] + 1) 
         return false; 
   // oszlopok osszegei 
   for (int i = N; i < 2*N; i++) 
      if (osszegek[i - 1] != osszegek[i] + 1) 
         return false; 
   // minden rendben 
   return true; 
}

13.75. forráskód. Kártyás – főprogram

 
static void Main() 
{ 
   const int N = 4; 
   int[,] m = new int[N,N]; 
   kezdoFeltoltes(m); 
   ulong fdb = 0; 
   int v,w; 
   DateTime start = DateTime.Now; 
   while (matrixRendben(m, out v, out w ) == false) 
   { 
      int x = rnd.Next(0, N); 
      int y = rnd.Next(0, N); 
      // 
      int c = m[x, y]; 
      m[x, y] = m[v, w]; 
      m[v, w] = c; 
      // 
      // fdb++; 
      // if (fdb % 1000000 == 0) Megjelenit(m); 
   } 
   DateTime stop = DateTime.Now; 
   TimeSpan kul = stop - start; 
   Megjelenit(m); 
   Console.WriteLine(); 
   Console.WriteLine(); 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; 
   Console.WriteLine("Futasi ido={0}", kul); 
   Console.ReadLine(); 
}

13.76. forráskód. Kártyás – megjelenítés

 
static void Megjelenit(int[,] m) 
{ 
   Console.Clear(); 
   int N = m.GetLength(0); 
   ConsoleColor[] szinek = new ConsoleColor[] 
      { ConsoleColor.Green, ConsoleColor.Red, 
        ConsoleColor.Cyan, ConsoleColor.Yellow}; 
   string[] lapok = new string[] { "also", "felso", "kiraly", "asz" }; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         Console.SetCursorPosition(j * 8, i * 2); 
         int x = m[i, j]; 
         int v = x / 10 - 1; 
         int w = x % 10 - 1; 
         Console.ForegroundColor = szinek[v]; 
         Console.Write(lapok[w]); 
      } 
   } 
}
                                                                   

                                                                   
  

13.77. forráskód. Kártyás – a mátrix megfelelőségének ellenőrzése

 
static bool matrixRendben(int[,] m, out int k, out int l) 
{ 
   k = -1; 
   l = -1; 
   int N = m.GetLength(0); 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      if (sorRendben(m, i, N, out l) == false) 
      { 
        k = i; 
        return false; 
      } 
      if (oszlopRendben(m, i, N, out k) == false) 
      { 
       l = i; 
       return false; 
      } 
   } 
   if (atlokRendben(m, N,out k, out l) == false) 
      return false; 
   return true; 
}

13.78. forráskód. Kártyás – átlók megfelelőségének ellenőrzése

 
static bool atlokRendben(int[,] m, int N, out int v, out int w) 
{ 
   v = -1; 
   w = -1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
    for (int j = i + 1; j < N; j++) 
    { 
      if (hasonlo(m[i, i], m[j, j])) 
      { 
        v = i; 
        w = i; 
        return false; 
      } 
      if (hasonlo(m[i, N - i - 1], m[j, N - j - 1])) 
      { 
        v = i; 
        w = N - i - 1; 
        return false; 
      } 
    } 
   // 
   return true; 
}

13.79. forráskód. Kártyás – a mátrix k. oszlopának ellenőrzése

 
static bool oszlopRendben(int[,] m, int k, int N, out int w) 
{ 
   w = -1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = i + 1; j < N; j++) 
         if (hasonlo(m[i, k], m[j, k])) { w = i; return false; } 
   // 
   return true; 
}

13.80. forráskód. Kártyás – a mátrix k. sorának ellenőrzése

 
static bool sorRendben(int[,] m, int k, int N, out int w) 
{ 
   w = -1; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = i + 1; j < N; j++) 
         if (hasonlo(m[k, i], m[k, j])) { w = i; return false; } 
   // 
   return true; 
}

13.81. forráskód. Kártyás – két cella színének és lapjának vizsgálata

   
static bool hasonlo(int a, int b) 
{ 
   if (a / 10 == b / 10 || a % 10 == b % 10) return true; 
   return false; 
}
  

13.82. forráskód. Kártyás – a mátrix kezdő feltöltése

 
static void kezdoFeltoltes(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      int k = (i+1)*10+1; 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         m[i, j] = k; 
         k++; 
      } 
   } 
}

13.83. forráskód. Latin négyzet feltöltése

 
static void latinFeltoltes(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      int k = 1+ i; 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         m[i, j] = k; 
         k++; 
         if (k > N) k = 1; 
      } 
   } 
}

13.84. forráskód. K-ad fokú bűvös négyzetek

 
static List<int> K_ad_foku(int[,] m) 
{ 
   List<int> ret = new List<int>(); 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[,] mm = (int[,])(m.Clone()); 
   for (int k = 2; k <= 10; k++) 
   { 
      // hatvanyozas 
      for (int i = 0; i < N; i++) 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
            mm[i, j] = mm[i, j] * m[i, j]; 
      // ellenorzes 
      if (magikus_negyzet_e(mm)) 
         ret.Add(k); 
   } 
   return ret; 
}

13.85. forráskód. Kiegészítő ellenőrzés a bűvös négyzethez

 
for(int k=0;k<N*N;k++) 
if (megszamol(m, k) != 1) 
  return false;
                                                                   

                                                                   
  

13.86. forráskód. Huszármódszer algoritmusa

 
static void huszarModszer(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); // paratlan! 
   int y = rnd.Next(0,N); 
   int x = rnd.Next(0, N); 
   // kezdo pozicio 
   m[x, y] = 1; 
   // 
   int db=1; 
   int k = 2; 
   while (db < N * N) 
   { 
      // fel fel jobbra 
      int yy = y-2; 
      int xx = x+1; 
      // kilepunk fenn? 
      if (yy < 0) yy = N + yy; 
      // kilepunk jobbra 
      if (xx>=N) xx=0; 
      // ez a cella mar foglalt? 
      if (m[xx, yy] != 0) 
      { 
         xx = x; 
         yy = y + 1; 
         if (yy >= N) yy = 0; 
      } 
      if (m[xx, yy] != 0) 
         throw new Exception("valami nem stimmel"); 
      // szam elhelyezese 
      m[xx, yy] = k; 
      // ez az uj aktualis cella 
      x = xx; 
      y = yy; 
      // szamlalok 
      k++; 
      db++; 
   } 
}

13.87. forráskód. Lépcsős módszer forráskódja

 
static void lepcsosModszer(int[,] m) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); // paratlan! 
   int y = 0; 
   int x = N / 2; 
   // elso sor kozepe 
   m[x, y] = 1; 
   // 
   int db=1; 
   int k = 2; 
   while (db < N * N) 
   { 
      // fel jobbra 
      int yy = y-1; 
      int xx = x+1; 
      // kilepunk fenn? 
      if (yy < 0) yy = N - 1; 
      // kilepunk jobbra 
      if (xx>=N) xx=0; 
      // ez a cella mar foglalt? 
      if (m[xx, yy] != 0) 
      { 
         xx = x; 
         yy = y + 1; 
         if (yy >= N) yy = 0; 
      } 
      if (m[xx, yy] != 0) 
         throw new Exception("valami nem stimmel"); 
      // szam elhelyezese 
      m[xx, yy] = k; 
      // ez az uj aktualis cella 
      x = xx; 
      y = yy; 
      // szamlalok 
      k++; 
      db++; 
   } 
}

13.88. forráskód. Keresztrejtvény – főprogram

 
static void Main() 
{ 
   int[,] m; 
   bool[,] fix; 
   int[] osszegek; 
   List<int> l = new List<int>(); 
   beolvasas_rejtv(out m, out fix, out osszegek, l, "negyzet.txt"); 
   int N = m.GetLength(0); 
   Magikus_Kiiras_4(m, fix,osszegek); 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   Console.WriteLine("Kezdeti allapot beolvasva"); 
   Console.ReadLine(); 
   // 
   matrixBefejez_4(m,l); 
   Console.Clear(); 
   Magikus_Kiiras_4(m, fix, osszegek); 
   Console.SetCursorPosition(0, N + 2); 
   Console.WriteLine("Kezdeti allapot befejezve"); 
   Console.ReadLine(); 
   // 
   ulong fdb = 0; 
   int[] sumst = new int[N * 2]; 
   while (true) 
   { 
      int i; 
      osszegekSzamol_4(m, sumst); 
      if (elteroOsszeg(osszegek, sumst, out i)) 
      { 
         int a, b, c, d; 
         valasztElem_4(i, out a, out b, N, fix); 
         while (true) 
         { 
            c = rnd.Next(0, N); 
            d = rnd.Next(0, N); 
            if (fix[c, d] == false) break; 
         } 
         // csere 
         int x = m[a, b]; 
         m[a, b] = m[c, d]; 
         m[c, d] = x; 
      } 
      else break; 
      if (fdb % 100000 == 0) 
      { 
         Console.Clear(); 
         Magikus_Kiiras_4(m, fix, osszegek); 
         Console.SetCursorPosition(50, N + 2); 
         Console.Write(fdb); 
      } 
      fdb++; 
   } 
   // 
   Console.Clear(); 
   Magikus_Kiiras_4(m, fix, osszegek); 
   Console.ReadLine(); 
}

13.89. forráskód. Keresztrejtvény – rejtvény beolvasása

 
static void beolvasas_rejtv(out int[,] m, out bool[,] fix, 
         out int[] osszegek, List<int> szamok, string fnev) 
{ 
   m = null; 
   fix = null; 
   osszegek = null; 
   int N = 0; 
   int i = 0; 
   System.IO.StreamReader r = 
      new System.IO.StreamReader(fnev, System.Text.Encoding.Default); 
   while (!r.EndOfStream) 
   { 
      string s = r.ReadLine().Trim(); 
      string[] ss = s.Split(’ ’); 
      if (m == null) 
      { 
         N = ss.Length-1; 
         m = new int[N, N]; 
         fix = new bool[N, N]; 
         osszegek = new int[2 * N]; 
      } 
      if (i == N) // utolso sor 
      { 
         for (int j = 0; j < N; j++) 
            osszegek[N + j] = int.Parse(ss[j]); 
      } 
      else if (i == N+1) // felhasznalhato szamok 
      { 
         for (int j = 0; j < ss.Length; j++) 
            szamok.Add(int.Parse(ss[j])); 
      } 
      else 
      { 
         if (i > N+1) 
            throw new Exception("Tul sok sor a file-ban"); 
         for (int j = 0; j < N + 1; j++) 
         { 
            if (j == N) osszegek[i] = int.Parse(ss[j]); 
            else 
            { 
               if (ss[j] == ".") m[i, j] = 0; 
               else m[i, j] = int.Parse(ss[j]); 
               fix[i, j] = (m[i, j] != 0); 
            } 
         } 
      } 
      i++; 
   } 
   r.Close(); 
   if (m == null) 
      throw new Exception("File ures volt"); 
}

13.90. forráskód. Keresztrejtvény – eltérő összegek keresése

   
static bool elteroOsszeg(int[] osszegek, int[] sumst, out int i) 
{ 
   i = -1; 
   for (int k = 0; k < osszegek.Length; k++) 
   { 
      if (osszegek[k] != sumst[k]) 
      { 
         i = k; 
         return true; 
      } 
   } 
   return false; 
}
  

13.91. forráskód. Keresztrejtvény – sor- és oszlopösszegek számítása

 
static void osszegekSzamol_4(int[,] m, int[] osszegek) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   for (int i = 0; i < osszegek.Length; i++) 
      osszegek[i] = 0; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         // i. sor osszege 
         osszegek[i] = osszegek[i] + m[i, j]; 
         // j. oszlop osszege 
         osszegek[N + j] = osszegek[N+j] + m[i, j]; 
      } 
}

13.92. forráskód. Keresztrejtvény – megjelenítés

 
static void Magikus_Kiiras_4(int[,] m, bool[,] fix, int[] sums) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int[] sum2 = new int[2 * N + 2]; 
   osszegekSzamol_4(m, sum2); 
   // 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      Console.Write("  "); 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         if (fix[i, j]) 
         { 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green; 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
         } 
         else 
         { 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
         } 
         Console.Write("{0,3} ", m[i, j]); 
         Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 
      } 
      Console.WriteLine(); 
   } 
   // sorok osszegei 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      if (sum2[i]!=sums[i]) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      else Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.SetCursorPosition(N * 4 + 4, i); 
      Console.Write("{0,3} ", sum2[i]); 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; 
      Console.Write("{0,3} ", sums[i]); 
   } 
   // oszlopok osszegei 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      if (sum2[N+i] != sums[N+i]) 
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
      else 
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan; 
      Console.SetCursorPosition(4 + i * 4, N); 
      Console.Write("{0,3} ", sum2[i + N]); 
      Console.SetCursorPosition(4 + i * 4, N+1); 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; 
      Console.Write("{0,3} ", sums[N+i]); 
   } 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; 
}

13.93. forráskód. Keresztrejtvény – kezdő kitöltés befejezése

 
static void matrixBefejez_4(int[,] m, List<int> szamok) 
{ 
   int N = m.GetLength(0); 
   int k = 0; 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      for (int j = 0; j < N; j++) 
      { 
         if (m[i, j] == 0) 
         { 
            m[i, j] = szamok[k]; 
            k++; 
         } 
      } 
   } 
}

13.94. forráskód. Keresztrejtvény – cserélendő elem választása

 
static void valasztElem_4(int i, out int a, out int b, 
                     int N, bool[,] fix) 
{ 
   while (true) 
   { 
      valasztElem(i, out a, out b, N); 
      if (fix[a, b] == false) return; 
   } 
}[1] Nincs igazán konszenzus az angol és magyar elnevezésekben. Angolul létező fogalmak a „magic square” és „mystic square”, ami két hasonló, bár egy ponton különböző dolog. A „mystic square”-ben az is követelmény, hogy az négyzetben csak közötti számok fordulhatnak elő. Ennek megfelelője jegyzetünkben a „bűvös négyzet”, a „magic square”-t ellenben „mágikus négyzetnek” fordítjuk.

[2] egyben bűvös négyzet

[3] egyben bűvös négyzet

[4] angolul néha Border Square-nek nevezik

[5] Bimagic square

[6] Trimagic square

[7] Staircase method

14. fejezet - Képernyőkezeléssel kapcsolatos feladatok (szerző: Hernyák Zoltán)

14.1. feladat (Csillagok mindenholszint: 3). A konzol képernyőre rajzoljunk * (csillag) karaktereket véletlenszerű pozíciókra (a legalsó sort technikai okokból hagyjuk üresen)! A program akkor álljon le, amikor minden pozícióra került * karakter!

Magyarázat: A megoldás egyszerűnek tűnik, az , az koordinátákat véletlenszerűen lehet választani, majd az adott koordinátákra a Console.SetCursorPosition függvény segítségével lehet elmozgatni a kurzort, és kiírni a csillagot. Ebben a feladatban csak egyetlen nehézség van: ugyanazon koordinátákat többször is kisorsolhatjuk véletlenszerűen, ekképp csillag kiírásakor a képernyő még nincs teljesen tele. Lényegesen emelve a kiírt darabszámot (mondjuk 8000 ismétlés után), a képernyő valószínűleg tele van.

Hogy eldönthessük, a képernyő teljesen tele van-e, szeretnénk kiolvasni a képernyő adott pozícióinak tartalmát, szeretnénk ellenőrizni, hogy minden karaktercellában csillag van-e. Erre nincs mód.

Helyette dupla adminisztrálást kell végeznünk. Egy – a képernyővel egyező méretű – -es mátrixot kell létrehoznunk. Érdemes ezt logikai típusra választani, így kiinduláskor false értékekkel lesz a mátrix tele. Amikor valamely x,y koordinátára csillagot írunk ki, akkor a logikai mátrix egyező koordinátájú cellájába helyezzünk true értéket! Ekkor a képernyő tele állapotának ellenőrzése már egyszerű.

14.2. feladat (Random technikai ellenőrzéseszint: 3). Az előző feladat megoldása során megfigyelhetjük, hogy adott koordinátákat a véletlenszerű sorsolás többször is előállít. Számoljuk meg, mely koordinátát hányszor állított elő a sorsolás, amíg minden pozíció előállításra nem kerül (a csillagokkal tele a képernyő)! Adjuk meg, hogy a legtöbbet kisorsolt cella hányszor került sorra a véletlenszerű koordinátagenerálás közben! Adjuk meg a statisztikát, hogy melyik előfordulási darabszám hány cella esetén szerepelt!

Magyarázat: Az előző feladatban ismertetett megoldás során bemutatott nagy logikai mátrix helyett alkalmazzunk int típusú mátrixot, melyben meg tudjuk számolni, melyik cella hányszor került kisorsolásra. Az előfordulási darabszámokat egy listába kigyűjtve a feladat kérdéseire már könnyű válaszolni.

14.3. feladat (Csillagok mindenhol egyenletesenszint: 4). Érjük el, hogy az előző feladatban kirajzolásra kerülő csillag karakterek egyenletes sebességgel jelenjenek meg a képernyőn!. De ez ne illúzió legyen, és ne a szerencsén múljon, hanem a program legyen úgy megírva, hogy az garantáltan egyenletesen rakja ki a csillagokat a képernyőre! Az utolsó csillag kirakása után a program álljon le!

Magyarázat: Ha a koordináták sorsolása véletlenszerű, akkor gyakori az az eset, hogy olyan cellákat választunk ki, melyekbe már írtunk ki csillag karaktert. Ekkor nem garantálható az egyenletesség. A helyes gondolatmenet szerint gondolatban számozzuk be a cellákat 0-tól 1919-ig! Helyezzük el ezeket a számokat egy 1920 elemű vektorban, majd keverjük össze a számokat a vektoron belül! Így garantálható a megadott számok egyedisége a vektorban. Ha a vektor elemeit sorban kiolvassuk (feldolgozzuk), akkor a számok már véletlenszerű sorrendben kerülnek elő. Egy ilyen számhoz ki tudjuk számolni, mely koordinátájú cellát azonosítja, s így sorban (de mégis véletlenszerű sorrendben) minden cellába csillagot írhatunk ki (14.1. forráskód).

14.4. feladat (Figyelemtesztszint: 3). A képernyőt osszuk fel függőlegesen három, vízszintesen két részre (ily módon összesen 6 kisebb téglalap alakú területre)! Minden területen más-más színt használunk (zöld, kék, sárga, piros, stb.). A képernyőre adott sebességgel (másodpercenként) villantsunk fel egy véletlenszerű pozíción egy csillag karaktert azzal a színnel, amely a terület jellemzője, ahova a véletlenszerűen választott pozíció esik! Villantsunk fel összesen 50 ilyen csillag karaktert! A felhasználónak meg kell adnia, szerinte melyik területre esett a legtöbb csillag karakter. A program döntse el, hogy igaz volt-e a válasz! Arra figyeljen a program, hogy garantáltan legyen ilyen terület, vagyis ha megvolt az 50 csillag, és két (vagy több) terület holtversenyben van, akkor a program néhány extra csillaggal toldja meg az 50-es darabszámot, amíg az egyértelműség kialakul!

Magyarázat: A képernyő vízszintesen 80 karakter széles. Ezt a szélességet három részre kell osztani, vagyis az egyes részek a , , közötti oszlopokat tartalmazzák. Függőlegesen 24 használható sor van, az egyes területek a , közötti sorindexek. Ennek megfelelően, az x és y értékekre vonatkozó ellenőrzésekkel a területekbe besorolás egyszerűen elvégezhető.

Az egyes területekhez rendeljünk számlálókat, ehhez érdemes egy 6 elemű int vektort alkalmazni. Az egyes területekbe besorolás esetén az adott területhez tartozó számlálót növeljük 1-gyel. Az 50 villantás elérése után ellenőrizzük, hogy a maximális érték csak egyszer szerepel-e! Ha nem, akkor folytassuk még a villantásokat, amíg a maximális érték egyedivé válik! Érdemes az egyediségre kicsit erősíteni, mert ha az egyik területen mondjuk 10, a legtöbb villanást tartalmazó területen pedig 11 villantás volt, ez a különbség nehezen érzékelhető a program kezelője által. Előírhatjuk azt is, hogy a legtöbb villanást tartalmazó cellába legalább 30a különbség már szignifikáns.

A villantást a Thread.Sleep(10) várakozással tudjuk elérni: a képernyőre kiírjuk a csillagot, várakozunk a Sleep segítségével, majd letöröljük a csillagot.

14.5. feladat (Labirintusszint: 4). Egy text fájlban egy labirintust írunk le * és . karakterekekkel (* a fal, . a folyosó). Olvassuk be és jelenítsük meg a labirintust a képernyőn! Keressük meg, hol szerepel az elemek között az S karakter (start pozíció), és a K karakter (kijárat)! Az S karakterből pontosan egy szerepelhet, K kijáratból legalább egynek lennie kell. Határozzuk meg, hogy a S startpozíciból valamely kijáratig el lehet-e jutni! Mutassuk meg az utat!

Magyarázat: A fájlból olvasásról már több helyen, elsőként a 9.13. feladat kapcsán írtunk. Hasonlóan elvégezhető a beolvasás (14.2. forráskód). A megjelenítés karakterenként történhet, így a különböző karaktereket más-más színnel jeleníthetjük meg (14.3. forráskód, 14.1. ábra).

Az S karakter pozíciójából kiinduló festéssel a labirintus elérhető celláit jelöljük meg (pont karaktert helyezünk ezekbe a cellákba). A festő algoritmust a 14.3. forráskód, a festés eredményét a 14.1. ábra tartalmazza.

A festés után a kijáratok elérhetőségének ellenőrzése egyszerű: van-e olyan K karakter a mátrixban, amelynek 1 sugarú szomszédságában van pont karakter? Ha igen, akkor az S-ből ez a kijárat elérhető valamilyen útvonalon.

Ha az útra is szükségünk van, akkor módosítanunk kell a festő algoritmust. Ezen módszerrel ugyanis nem tudjuk meg az odavezető utat. Érdemes bevezetni egy másik, egyező méretű, de int típusú mátrixot, melyben induláskor legyenek 0 értékek! A befestés során bevezetjük a távolság fogalmát, mely az S-től mért lépések számát jelöli. Minden újabb festési lépés során a távolságot növeljük 1-gyel. Az int típusú mátrixban a pont karakterek elhelyezésekor beírjuk azok távolságát (a K-hoz az elérésekori távolságot). Az útvonal visszakeresése a K-ból indul ki. Ha egy cella távolsága n volt, akkor keressük, hol van a környezetében az n - 1 távolságú cella (mert amikor festettünk, erről az n - 1 távolságú celláról léptünk előre). A visszakeresést a 0 távolság elérésekor fejezzük be. Eközben az útvonalban részt vevő cellák tartalmát #-ra (hashmark) cseréljük. Az eredményt a 14.3. ábrán tekinthetjük meg. A feladathoz tartozó programrészletek a 14.2. ... a 14.6. forráskódokban tekinthetők meg.

14.1. ábra. A labirintusalap (beolvasás utáni) megjelenítése

14.2. ábra. A labirintus befestése S-ből kiindulva

14.3. ábra. A menekülési útvonal

14.6. feladat (Falbontószint: 3). A képernyőre kerüljenek fel # (hashmark, kettőskereszt) jelek (vagy véletlenszerű helyekre, vagy olvassuk be a képernyő kezdőállapotát fájlból)! A képernyőn jelenjen meg egy pattogó labda (* karakter), mely 8 irányba képes pattanni! A labda pattanjon vissza a képernyő széléről (és a sarkokból is), valamint a # jelekről is! Figyeljünk arra, hogy a # jel sarkához érkezve sarokpattanást kell adni, míg lapjára érkezve lapról pattanás kell!

Magyarázat: A titok nyitja a folyamatos mozgás. Ha a labda elindult valamely irányba, akkor azt az irányt őrzi, amíg valami annak megváltoztatására nem kényszeríti. Kódoljuk be a mozgási irányokat például a 14.4. ábrán láthatóak szerint! Tároljuk a labda aktuális pozícióját (x,y koordináta), valamint az aktuális mozgási irányát a kódnak megfelelően! Ekkor könnyű kiszámolni, hogy a következő lépésben mi legyen az új koordinátája. Ha az új koordináta falat érne (képernyő széle, képernyőn belüli akadály), akkor módosítani kell a mozgási irányát (lásd például a 14.5. ábrának megfelelően).

14.4. ábra. Mozgási irányok kódjai

14.5. ábra. Irányváltozás 2-es mozgási irányból

Az akadályok (# karakterek) helyét koordináták formájában egy vektorban vagy listában tárolhatjuk el, esetleg alkalmazhatunk egy (képernyő) méretű mátrixot, melynek megfelelő celláiban vagy a szóköz (cella üres), vagy a # (akadály) értékeket tárolhatjuk el.

14.7. feladat (Sok pattogó labdaszint: 4). A képernyőn jelenjen meg N darab pattogó labda, melyeket egy-egy * karakter szimbolizál! A labdák pattanjanak vissza a falról és a sarkokról, de egymáshoz ütközés esetén is pattanjanak vissza! A labdák számát, a labdák mozgási sebességét a program induláskor kérje be billentyűzetről!

Magyarázat: Az N darab labda esete nem különbözik sokban az előző feladatban ismertetett megoldási menettől. Az N labdához N koordináta és N mozgási irány tartozik. A labdák sorban veszik fel az új koordinátájukat (ha lehet), illetve pattannak vissza akár egymásról is. Az akadályok körét így bővíteni kell: nemcsak a falról, valamint a # karakterekkel jelölt akadályokról tud visszapattanni a labda, hanem akkor is, ha az új koordinátán egy másik labda „áll” éppen.

Ügyelni kell arra, hogy két összeütköző labda kölcsönösen módosítja egymás mozgási irányát (mindkét labdának módosul az aktuális iránya).

14.8. feladat (Almaevő csigaszint: 3). Ismert játék, ahogy a képernyőn elindul egy csiga (@ karakterekből) valamely irányban. A csiga kezdetben csak 3 karakter hosszú, melyből a fej más színű. A képernyőn almák (zöld színű * karakterek) bukkannak fel, melyeket a csiga megehet. Ez akkor következik be, ha a fej ezen pozícióra lépne rá. Minden alma megevésekor a csiga hossza nő 1-gyel. A csiga győztesen kerül ki a játékból, ha mérete eléri az előre beállított értéket (pl. a 10-es hosszat). Az almák csak rövid ideig maradnak a képernyő adott pontján, a csigának emiatt csak kevés ideje van, hogy odaérjen. A csiga veszít, ha adott időn belül a mérete nem éri el a kívánt mértéket, vagy a fej egy, a csiga testét alkotó @ karakteren haladna át (a csiga saját magába harap).

A program működését vezérlő paraméterek értéke (idők, méretek, almák száma stb.) konstansok formájában szerepeljen a programban, hogy a működést könnyedén meg lehessen változtatni! A csigát a kurzornyilakkal kell irányítani.

Magyarázat: Egy n egységből álló csiga pontosan úgy viselkedik, mint egy n labdából álló sor. A labda mozgási irányának megfelelően kell kiszámolni a fej új koordinátáját, a fej mögötti csiga egység pedig felveszi a fej korábbi pozícióját és mozgási irányát, a harmadik egység a második egység régi koordinátáját és mozgási irányát, stb. Ebből a szemszögből nézve a probléma már kezelhető, inkább időigényes, mint algoritmikusan nehéz.

14.9. feladat (Pingpongszint: 3). A képernyőn egy pingponglabda pattogjon, az alsó részen egy 8 karakternyi széles (# karakterből álló) pingpongütő mozogjon vízszintesen! A feladat: az ütőt a lefele eső labda alá kell irányítani, hogy visszapattanjon róla. Ha ez nem sikerül, akkor a labda leesik. A program a labdát véletlenszerű pozícióról indítsa el alapvetően felfele átlós irányba, az ütő pedig álljon be a képernyő közepére, hogy minél több idő legyen az elején az ütőt az első leesés időpontjára helyzetbe állítani!

Magyarázat: A pattogó labda, amely visszapattan az akadályokról, már ismerős probléma. Ebben a feladatban csak az „akadály” mozgatása a gond. Egyetlen technikai problémát kell megoldani: a Console.Readkey() függvény szükséges az ütő mozgatásának lekérdezéséhez. Ez a függvény azonban úgy viselkedik, hogy ha nincs leütött billentyű éppen, akkor megvárja, míg azt leütik. Ez megengedhetetlen, mivel a labda esése eközben nem állhat le.

Ezt a problémát úgy orvosolhatjuk, hogy a Console.KeyAvailable propertyvel ellenőrizzük le, hogy van-e éppen leütött billentyű, mely esetben nyugodtan használhatjuk a ReadKey-t, nem fogja megakasztani a futás folyamatosságát.

     
ConsoleKeyInfo k = new ConsoleKeyInfo(); 
if (Console.KeyAvailable) 
   k = Console.ReadKey(); 
switch (k.Key) 
{ 
   case ConsoleKey.LeftArrow: 
      // ... 
      break; 
}
     

14.10. feladat (Falteniszszint: 3). A játék nagyon hasonló az előző pingpongos feladathoz, de két ütő van, a képernyő két oldalán, a labda pedig a képernyő alsó széléről visszapattan, viszont a két szélén képes kirepülni. Ezt szeretné a két ütő a két oldalon megakadályozni, melyek függőlegesen mozognak. A labda az ütőkről visszapattan.

Egy játékos üzemmódban a két oldalon a két ütő szinkronban mozog, egy játékos képes mindkét ütőt irányítani. Két játékos esetén külön irányíthatjuk a bal oldali, és külön a jobb oldali ütőt.

Magyarázat: Az előző probléma megoldása után ez a feladat már jól kezelhető mennyiségű problémát tartalmaz. Ügyeljünk, hogy a két játékos üzemmódban a billentyűzeten egymástól nagy távolságra lévő 2-2 billentyűt jelöljük ki a kezeléshez, hogy elférjenek!

Bevezető információk: Életjáték: a négyzetrács mezőit celláknak, a korongokat sejteknek nevezzük. Egy cella környezete a hozzá legközelebb eső 8 mező (tehát a cellához képest átlósan elhelyezkedő cellákat is figyelembe vesszük, feltesszük, hogy a négyzetrácsnak nincs széle). Egy sejt/cella szomszédai a környezetében lévő sejtek. A játék körökre osztott, a kezdő állapotban tetszőleges számú (egy vagy több) cellába sejteket helyezünk. Ezt követően a játékosnak nincs beleszólása a játékmenetbe. Egy sejttel (cellával) egy körben a következő három dolog történhet:

 • a sejt túléli a kört, ha két vagy három szomszédja van,

 • a sejt elpusztul, ha kettőnél kevesebb (elszigetelődés) vagy háromnál több (túlnépesedés) szomszédja van,

 • új sejt születik minden olyan cellában, melynek környezetében pontosan három sejt található.

Fontos, hogy a változások csak a kör végén következnek be, tehát az elhalálozók nem akadályozzák a születést és a túlélést (legalábbis az adott körben), és a születések nem mentik meg az elhalálozókat. A gyakorlatban ezért a következő lépéseket célszerű ilyen sorrendben végrehajtani:

 • az elhaló sejtek megjelölése,

 • a születő sejtek elhelyezése,

 • a megjelölt sejtek eltávolítása.

14.11. feladat (Életjátékszint: 4). Olvassuk be egy méretű élettérmátrix kezdő állapotát, ahol a . (pont) karakter jelöli a cella üres állapotát, az # karakter jelöli hogy a mátrix adott cellájában élő sejt van! A kezdőállapotot jelenítsük meg a képernyőn, az üres cellákat szürke pont, a élő sejtes cellákat zöld színű # karakter jelölje! Futtassuk le a szimulációt, majd jelenítsük meg az élettér új állapotát! Folytassuk a szimulációt, amíg az <esc> billentyű leütésével ki nem lépünk belőle!

Magyarázat: A megoldás során érdemes két egyforma mátrixot kezelni. Az első mátrix tartalmazza az aktuális állapotot, a második mátrixban generáljuk a következő állapotot (az újonnan született cellákat máris berakjuk, az ezen körben elhalálozottakat eleve nem rakjuk át). A kijelzés a labirintus feladat kapcsán ismertetett módon is megvalósítható (14.6. ábra).

14.6. ábra. Az életjáték képernyője

14.12. feladat (Digitális óraszint: 4). Egy digitális órán megjelenítjük a óra, perc, másodperc értékeket két számjegyes alakban – emiatt összesen 6 számoszlop van. Az egyes számjegyek értékét digitálisan jelenítjük meg 4 LED segítségével, a LED-ek egymás alatt függőlegesen jelennek meg! A 4 LED elég, mivel 1 számjegy értékeket vehet csak fel. A másodpercek, percek és órák számjegyeit más-más színnel jelenítsük meg! Az on állapotú LED-et egy #, az off állapotú LED-et pedig egy – jellel helyettesítsük! A program induláskor olvassa be az óra aktuális állapotát leíró mátrixot egy fájlból, ahol 4 sor van, soronként 6-6 jel, és az előbb leírtak szerint # és – jeleket tartalmaz! A beolvasás után a program állapítsa meg, hogy az valós időt ír-e le, majd jelezze ki a LED-eket, és másodpercenként frissítse az időkijelzést a mátrixban leírt időhöz képest indítva a számolást!

Magyarázat: Érdemes elkészíteni egy függvényt, amely egyetlen számjegyet ír ki a képernyőre. Ehhez kettes számrendszerbeli (pontosan 4 számjegyre kiegészítve) alakjából lehet kiindulni. Egy két számjegyű (pl. az órák száma) szám kiírása ezen függvény felhasználásával már egyszerű, csak a 2 számjegyet kell elválasztani egymástól (egyik a 10-zel való osztási maradék, a másik a 10-zel való egész osztás eredménye). Az órák, percek, másodpercek kiírása külön-külön, a 2 számot kiírni tudó függvény segítségével történhet meg. Az érintett forráskódok a 14.11. ... 14.13. forráskódokban olvashatóak.

14.7. ábra. A digitális óra képernyője

Bevezető információk: Verne Gyula Sándor Mátyás c. könyvében bemutat egy titkosítási módszert, melynek lényege, hogy egy méretű mátrix celláit egy papírlapra rajzolták rá, majd a papírlapot adott celláknál kilyukasztották. Az így kapott maszk által szabad cellákba beírták a titkos üzenet első betűit, cellánként 1 betűt. Aztán elforgatták a maszkot, és az így kapott szabad cellákba beírták az üzenet következő betűit. Még kétszer forgatva és ismételve az eljárást a megfelelő hosszú üzenet minden karaktere bekerült az ily módon generált mátrix valamely cellájába. A maszk ismeretében az üzenet könnyedén dekódolható.

14.8. ábra. A Sándor Mátyás-titkosítás maszkja

14.9. ábra. A dekódolandó szöveg

14.13. feladat (Sándor Mátyás mátrixaszint: 4). Egy fájlban a . (pont) és # (hashmark) karakterekből alkotott sorok írnak le egy mátrixot oly módon, hogy N sora van, soronként N pont vagy hashmark karakter. Olvassuk be ezt a mátrixot egy méretű logikai típusú mátrixba, ahol a pont karakter a false, a hashmark karakter a true értéket képviseli! A mátrix ebben az alakban egy Sándor Mátyás-féle titkosító maszkot ír le, a true jelzi, hogy azon a pozíción a mátrix cellája ki van vágva, a false a nem kivágott cella jele. A program ellenőrizze le, hogy a mátrix alkalmas-e üzenet kódolására (vagyis a mátrixot négyszer körbeforgatva minden cella fölé kerül kivágott cella a maszkból, és egyetlen cella fölé sem kerül egy kivágott cella sem kétszer vagy többször)!

Magyarázat: Első feltétel: az N értéke páros kell, hogy legyen. A páratlan N esetén ugyanis van olyan cella, amely a mátrix kellős közepén helyezkedik el, és a forgatás közben helyben marad.

A forgatás során a mátrix valamely i,j koordinátájához hozzá kell rendelni a forgatás utáni i’,j’ koordinátát. A hozzárendelési összefüggések némi gondolkodással előállíthatóak:

 • j’ = N - i - 1

 • i’ = (j + N) % N

A Verne-könyvben ismertetett mátrix elforgatásának fázisait a 14.10. ábra mutatja, az említett összefüggést alkalmazó program kimeneti képernyője pedig a 14.11. ábrán látható. A probléma megoldásához le kell generálnunk mind a 4 fázist, majd egy egyező méretű int mátrixot használva minden # elemhez tartozó cella értékét növelni 1-gyel (megszámoljuk, hányszor került az adott cella kitakarásra). A megszámlálás eredménye alapján a feladat könnyen megválaszolható: minden cellában 1 szerepel?

14.10. ábra. A mátrix a 4 elforgatási állapotban

14.11. ábra. A mátrix elforgatását kijelző program képernyője

14.14. feladat (Sándor Mátyás-dekódolószint: 4). Az előző feladatban ismertetett módon olvassunk be egy Sándor Mátyás-féle maszkot, majd egy karakterből álló titkos üzenetet! A program készítse el az üzenet titkosított alakját a maszk használatával!

Magyarázat: Soronként, balról jobbra haladva ki kell olvasni azokat a karaktereket az méretű karaktermátrixból, amelyek fölött a maszk # kerül. Majd elforgatjuk a maszkot, és megismételjük a kiolvasást. Ezt kell ismételni, míg mind a 4 elforgatási fázisban kiolvastuk a kitakart karaktereket.

14.12. ábra. A kitakart betűk a 4 elforgatási állapotban

A kialakult szöveg: „HAZRXTRÉÉ GÉSNELTEG GÜFGÁZSRO RAYGAMLEF”. Esetünkben, a Verne-könyvben ezt a szöveget visszafele kell olvasni, és az adott történelmi korban (1867. év, az 1848-as szabadságharc utáni időszakban) értelmezhető. A teljes üzenet a könyv főszereplőjének, Sándor Mátyás grófnak szóló, a lázadást szító csoport egy titkos üzenete. A teljes szöveg generálásához mindhárom karaktermátrixra alkalmazni kell a maszkot, a maszk mind a négy elfogatási fázisában. A három szöveges mátrix dekódolva:

 • HAZRXTRÉÉGÉSNELTEGGÜFGÁZSRORAYGAMLEF

 • KENLEKKEGEMÖTYGANLANNOZAERÉLEJŐSLEGE

 • LŐZEKRÉLŐBTZSEIRTNÖZALLÁNEZSÉKNEDNIM

Amelyet visszafele olvasva ezt kapjuk: MINDEN KÉSZEN ÁLL. AZ ÖN TRIESZTBŐL ÉRKEZŐ LEGELSŐ JELÉRE AZONNAL NAGY TÖMEGEK KELNEK FEL MAGYARORSZÁG FÜGGETLENSÉGÉÉRT. XRZAH. A végén álló értelmezhetetlen öt karakter az üzenetet küldő személy titkos aláírása.

14.15. feladat (Sándor Mátyás-kódolószint: 4). Az előző feladatban ismertetett módon olvassunk be egy Sándor Mátyás-féle maszkot, majd egy valahány karakterből álló titkos üzenetet! A program készítse el az üzenet titkosított alakját a maszk használatával! Az üzenet titkosítása során vegyük figyelembe, hogy az üzenet rövidebb vagy hosszabb is lehet, mint karakter! A hosszabb üzenet esetén több mint egy titkosított mátrix generálódik. Amennyiben az üzenet vagy az üzenet egy része már rövidebb lenne, mint az méret, úgy az üzenetet egészítsük ki random karakterekkel megfelelő méretre, és úgy kódoljuk le!

Magyarázat: Az előző feladat lényegében visszafele végrehajtva. A maszk elforgatása után a karaktermátrix kitakart celláiba be kell írni a szöveg soron következő betűit. A 4 elforgatás után egy karakterekkel feltöltött, teli mátrixot kell kapnunk. Azért kell a szöveget esetleg kiegészíteni, hogy az utolsó kódolt szöveget tartalmazó karaktermátrixban se legyen „kimaradt”, üres cella.

14.16. feladat (Sándor Mátyás-dekódolószint: 4). Az előző feladatokban ismertetett módon olvassunk be egy Sándor Mátyás-féle maszkot, majd egy egyező méretű karakterekből (betűk, számok) álló mátrixot is! Ezen karaktermátrix szintén N sort, és soronként N karaktert tartalmaz. A dekódolómaszk segítségével készítsük el a titkosított szöveg dekódolását, és írjuk ki a képernyőre! A program jelezze ki, ha a dekódolómaszk felépítése nem megfelelő, vagyis a karaktermátrixban nem minden karakter került sorra, vagy valamelyik karakter többször is sorra került!

Magyarázat: A 14.14. feladat megoldásában előállt módszerből kell kiindulni. A beolvasás kicsit bonyolultabb, mert nem 1, hanem több dekódolandó karaktermátrixunk van, de mindegyikre ugyanúgy kell végrehajtani a dekódolást, tehát a feladat nem tartalmaz lényeges nehezítést az eredeti dekódolásos feladathoz képest.

A fejezet forráskódjai

14.1. forráskód. Képernyő feltöltése csillag karakterekkel egyenletes sebességgel

   
int[] v = new int[1920]; 
// feltöltés 
for(int i=0;i<v.Length;i++) 
   v[i] = i; 
// összekeverés 
Random rnd = new Random(); 
for(int i=0;i<v.Length*5;i++) 
{ 
   int k = rnd.Next(0, v.Length); 
   int l = rnd.Next(0, v.Length); 
   int x = v[k]; 
   v[k] = v[l]; 
   v[l] = x; 
} 
// megjelenítés 
foreach (int n in v) 
{ 
   int x = n % 80; 
   int y = n / 80; 
   Console.SetCursorPosition(x, y); 
   Console.Write("*"); 
} 
// kesz 
Console.SetCursorPosition(37, 12); 
Console.Write(" KESZ ");
  

14.2. forráskód. Labirintus beolvasása

 
// static char[,] M = new char[25, 80]; 
 
StreamReader f = 
 new StreamReader("labiritnus-1.txt", Encoding.Default); 
int S = 0; 
while (f.EndOfStream == false) 
{ 
   string s = f.ReadLine(); 
   for (int j = 0; j < s.Length; j++) 
      M[S, j] = s[j]; 
   S++; 
} 
f.Close();

14.3. forráskód. Labirintus megjelenítése

 
static void kiir() 
{ 
   Console.SetCursorPosition(0, 0); 
   for (int i = 0; i < 24; i++) 
   { 
      for (int j = 0; j < 79; j++) 
      { 
         switch (M[i, j]) 
         { 
            case ’*’: 
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
              break; 
            case ’S’: 
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; 
              break; 
            case ’K’: 
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
              break; 
            case ’.’: 
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
              break; 
            case ’#’: 
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue; 
              break; 
         } 
         Console.Write(M[i, j]); 
      } 
      Console.WriteLine(); 
   } 
}

14.4. forráskód. A befestő algoritmus

 
static void befest(int x, int y) 
{ 
   if (M[y,x] != ’ ’) return; 
   M[y,x] = ’.’; 
   befest(x, y - 1); 
   befest(x, y + 1); 
   befest(x+1, y ); 
   befest(x-1, y ); 
}
                                                                   

                                                                   
  

14.5. forráskód. A módosított befestő algoritmus

 
static void befest(int x, int y, int tavolsag) 
{ 
   if (M[y, x] == ’K’) L[y,x] = tavolsag; 
   if (M[y,x] != ’ ’ && M[y,x] != ’S’) return; 
   if (M[y, x] == ’ ’) 
   { 
      M[y, x] = ’.’; 
      L[y, x] = tavolsag; 
   } 
   befest(x, y - 1,tavolsag+1); 
   befest(x, y + 1,tavolsag+1); 
   befest(x + 1, y, tavolsag + 1); 
   befest(x - 1, y, tavolsag + 1); 
}

14.6. forráskód. Az útvonal visszakeresése

 
static void utkeres(int x, int y) 
{ 
   int tav = L[y, x]; 
   if (tav == 0) return; 
   if (L[y - 1, x] == tav - 1) 
   { 
      M[y - 1, x] = ’#’; 
      utkeres(x, y - 1); 
   } 
   else if (L[y + 1, x] == tav - 1) 
   { 
    M[y + 1, x] = ’#’; 
    utkeres(x, y + 1); 
   } 
   else if (L[y, x-1] == tav - 1) 
   { 
    M[y, x-1] = ’#’; 
    utkeres(x-1, y ); 
   } 
   else if (L[y, x + 1] == tav - 1) 
   { 
    M[y, x + 1] = ’#’; 
    utkeres(x + 1, y); 
   } 
}

14.7. forráskód. Az életjáték főprogramja

 
const int N = 20; 
const int M = 60; 
char[,] T = new char[N, M]; 
char[,] T2 = new char[N, M]; 
for (int i = 0; i < N; i++) 
   for (int j = 0; j < M; j++) 
      T[i, j] = ’.’; 
// 
StreamReader f = 
   new StreamReader(@"c:\feladatok\eletjatek-1.txt", Encoding.Default); 
int S = 0; 
while (f.EndOfStream == false) 
{ 
   string s = f.ReadLine(); 
   for (int j = 0; j < s.Length; j++) 
      T[S, j] = s[j]; 
   S++; 
} 
f.Close(); 
// 
while (true) 
{ 
   kiir(T, N, M); 
   Thread.Sleep(200); 
   kalkulacio(T, T2, N, M); 
   if (Console.KeyAvailable) 
      if (Console.ReadKey(false).Key == ConsoleKey.Escape) 
         break; 
}

14.8. forráskód. A cellaszomszédok megszámolása

 
static int szomszedokSzama(char[,] T, int N, int M, int i, int j) 
{ 
   int db = 0; 
   if (i > 0 && T[i - 1, j] != ’.’) db++; 
   if (i < N-1 && T[i + 1, j] != ’.’) db++; 
   if (j > 0 && T[i , j-1] != ’.’) db++; 
   if (j <M-1 && T[i, j + 1] != ’.’) db++; 
   // 
   if (i > 0 && j>0 && T[i - 1, j-1] != ’.’) db++; 
   if (i < N - 1 && j>0 && T[i + 1, j-1] != ’.’) db++; 
   if (i > 0 && j < M-1 && T[i - 1, j + 1] != ’.’) db++; 
   if (i < N - 1 && j < M-1 && T[i + 1, j+1] != ’.’) db++; 
   return db; 
}

14.9. forráskód. A következő állapot kalkulációja

   
static void kalkulacio(char[,] T, char[,] uj, int N, int M) 
{ 
   for(int i=0;i<N;i++) 
      for (int j = 0; j < M; j++) 
      { 
         uj[i, j] = T[i, j]; 
         int db = szomszedokSzama(T, N, M, i, j); 
         if (T[i, j] == ’#’) 
         { 
            if (db < 2 || db > 3) uj[i, j] = ’.’; 
         } 
         else if (T[i, j] == ’.’) 
         { 
            if (db == 3) uj[i, j] = ’#’; 
         } 
      } 
   // 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
      for (int j = 0; j < M; j++) 
         T[i, j] = uj[i, j]; 
}
  

14.10. forráskód. Az aktuális állapot megjelenítése

 
static void kiir(char[,] T, int N, int M) 
{ 
   Console.SetCursorPosition(0, 0); 
   for (int i = 0; i < N; i++) 
   { 
      for (int j = 0; j < M; j++) 
      { 
         switch (T[i, j]) 
         { 
            case ’#’: 
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
              break; 
            default : 
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; 
              break; 
         } 
         Console.Write(T[i, j]); 
      } 
      Console.WriteLine(); 
   } 
}

14.11. forráskód. A digitális óra főprogramja

 
while (true) 
{ 
   DateTime n = DateTime.Now; 
   kijelez2(n.Hour, 3, 3, ConsoleColor.Green); 
   kijelez2(n.Minute, 6, 3, ConsoleColor.Blue); 
   kijelez2(n.Second, 9, 3, ConsoleColor.Yellow); 
   Console.SetCursorPosition(3, 1); 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; 
   Console.Write("{0,2}:{1,2}:{2,2}", n.Hour, n.Minute, n.Second); 
   Thread.Sleep(1000); 
}

14.12. forráskód. Két számjegy kijelzése

 
static void kijelez2(int szam, int x, int y, ConsoleColor szin) 
{ 
   int a = szam % 10; 
   int b = szam / 10; 
   kijelez(x, y, b, szin); 
   kijelez(x+1, y, a, szin); 
}

14.13. forráskód. Egy számjegy kijelzése

 
static void kijelez(int x, int y, int szamjegy, ConsoleColor szin) 
{ 
   for (int i = 0; i < 4; i++) 
   { 
      int bit = szamjegy % 2; 
      szamjegy = szamjegy / 2; 
      Console.SetCursorPosition(x,y+3-i); 
      Console.ForegroundColor = szin; 
      if (bit == 1) Console.Write(’#’); 
      else Console.Write(’.’); 
   } 
}

15. fejezet - Listák feltöltésével kapcsolatos feladatok (szerző: Hernyák zoltán)

Az alábbi feladatokban egyszerű, C# alaptípusból alkotott listákkal, majd rekordokat tartalmazó listák feltöltésével kapcsolatos feladatokkal foglalkozunk.

15.1. feladat (Feltöltés billentyűzetről N elemszámraszint: 1). Egy törtszámokat tartalmazó listát töltsünk fel billentyűzetről oly módon, hogy a program kezelője a program elején megadja, hogy hány elemre lehet számítani(n), majd beírja az n számú törtértéket! A program a bevitel közben mindig írja ki, hogy hányadik számnál tart a bevitel, és mennyi van még hátra! A program a bevitel végén írja vissza az adatokat a képernyőre, a számokat egymás mellé írva, szóközzel elválasztva, majd adja meg a számok átlagát!

Magyarázat: A feladat egy egyszerű ciklussal megoldható, lényegében problémamentes. Ha valaki jobb minőségű kódot szeretne készíteni, legfeljebb arra kell ügyelnie, hogy a beírt szám valóban tört alakú legyen. Tudni kell, hogy magyar területi beállítások mellett a Double.Parse a törtszámokban a tizedesvessző megjelenésére számít, és nem a tizedespontra. A bekérésben esetleg előforduló tizedespontot vesszőre tudjuk cserélni a Replace metódus hívásával (a 15.1. forráskód).

15.2. feladat (Feltöltés billentyűzetről szám végjeligszint: 1). Egy törtszámokat tartalmazó listát töltsünk fel billentyűzetről oly módon, hogy a program kezelője a program elején nem adja meg, hogy hány adat lesz! Helyette választunk egy speciális számértéket, például a 0.0 értéket. Amennyiben ezt a számot írnánk be, úgy a program fejezze be a bevitelt! A program a bevitel végén írja vissza az adatokat a képernyőre, a számokat egymás mellé írva, szóközzel elválasztva, majd adja meg a számok átlagát!

Magyarázat: A vége jel kezelése egy középen tesztelős ciklussal a leglátványosabb, legegyszerűbb. Ismert tény, hogy sokan ódzkodnak a középen tesztelős ciklustól, a break használatától. Megpróbálhatjuk megírni ezt a ciklust is akár elöl tesztelős, akár hátul tesztelős tisztán logikai ciklussal, amelyben nincs break, de azt fogjuk találni, hogy a kilépési tesztet x==0.0 kétszer is be kell írnunk. Ekkor pedig kitörhet a lázadás a kódredundancia oldaláról. Nem törünk lándzsát egyik megoldás mellett sem, és ellene sem foglalunk állást (egyfajta megoldást lásd a 15.2. forráskódban).

15.3. feladat (Feltöltés billentyűzetről string végjeligszint: 1). Egy törtszámokat tartalmazó listát töltsünk fel billentyűzetről oly módon, hogy a program kezelője a számok bevitelét egy speciális szöveggel zárja (pl. a „*” karaktert írja be, vagy begépeli, hogy „vége”)! A program a bevitel végén írja vissza az adatokat a képernyőre, a számokat egymás mellé írva, szóközzel elválasztva, majd adja meg a számok átlagát!

Magyarázat: Az előző feladat megoldása után ez sem jelenthet gondot, mindössze arra kell ügyelni, hogy a vége ellenőrzést a double.Parse előtt hajtsuk végre, mivel a különleges stringértékek nem parzolhatóak át számmá, kivétel dobásával leállna a program (lásd a 15.3. forráskód).

15.4. feladat (Feltöltés véletlen számokkalszint: 1). Egy listát töltsünk fel véletlen egész számokkal oly módon, hogy a páros sorszámú listaelemek a , a páratlan sorszámú listaelemek a intervallumból kerüljenek ki! A listába kerüljön be n ilyen szám, az n értékét a program induláskor kérje be! A program a végén írja vissza az adatokat a képernyőre, a számokat egymás mellé írva, vesszővel elválasztva, majd adja meg a számok átlagát!

Magyarázat: Gyakori elvi hiba kezdő programozóknál, hogy nem egy, de több Random példányt is készítenek programjaikban. Tudnunk kell, hogy a Random példányok a véletlenszám-generáláshoz szükséges kezdőértéket a rendszerórából veszik át. Ezért a közel egy időben készült példányok egy kezdőértékről indulnak, ugyanazon véletlen számokat fogják előállítani (természetesen ha ugyanazon intervallumot használjuk). Különböző intervallumok használata sem indokolja a több Random példány jelenlétét a programban, mivel minden egyes véletlenszám-előállítás esetén külön-külön kell megadni a kívánt intervallumot. Ezért is egyetlen Random példányt érdemes használni végig a generálás során (15.4. forráskód).

Másrészről ügyelnünk kell az átlagszámításra, mivel itt már nem törtszámok, de egész számok átlagáról van szó. Ekkor a korábban használt sum/n nem fog helyes eredményt adni, ha a sum típusa (és az n típusa is) egész szám. Nem érdemes sem a sum, sem az n típusát másra választani, helyette explicit típuskonverziót kell használni az osztás elvégzésekor (double)sum/n (lásd 15.5. forráskód).

15.5. feladat (Feltöltés véletlen növekvő számokkalszint: 1). Egy listát töltsünk fel véletlen egész számokkal oly módon, hogy az első listaelem a intervallumba essen, a következő listalemek az őket megelőző elemtől legyenek „valamennyivel” nagyobbak, a különbség az intervallumból kerüljön ki! A lista hosszát (n darab) a program induláskor kérje be! A program a végén írja vissza az adatokat a képernyőre, a számokat egymás mellé írva, vesszővel elválasztva, majd adja meg a számok átlagát!

Magyarázat: A lista első elemét megadott módon kell képezni. A következő elem értékének előállításához az előző értékből kell kiindulni, melyhez újabb random értéket kell adni. A feladat nem túl bonyolult, de eredménye nagyon értékes. Anélkül kaphatunk „rendezett”, véletlen számokat tartalmazó számsort, hogy rendezőalgoritmust kellene ismernünk! A megoldást lásd a 15.6. forráskódban.

15.6. feladat (Feltöltés fájlból (a)szint: 1). Egy text fájl soronként egy törtszámot tartalmaz. Írjunk olyan programot, amely bekéri a fájl nevét, majd beolvassa a számokat a fájlból! A bevitel véget ér, ha a fájl minden sorát beolvastuk, vagy üres sort olvastunk be a fájlból. A program a bevitel végén írja vissza az adatokat a képernyőre, a számokat egymás mellé írva, vesszővel elválasztva, majd adja meg a számok átlagát!

Magyarázat: A fájlból beolvasást többször bemutattuk már. Mivel ennek során stringeket olvasunk be, az üres sor detektálása sem lehet problémás. Az üres sor felfedezéséhez egy jó minőségű megoldást mutatunk be a 15.7. forráskódban. Alkalmazzuk a beolvasott sorra a Trim függvényt (ez levágja a sor bevezető és záró white-space karaktereit), a kapott string hosszát vessük össze a 0-val!

15.7. feladat (Feltöltés fájlból (b)szint: 1). Egy text fájl soronként egy vagy több törtszámot tartalmaz. Amikor több szám is szerepel egy sorban, akkor vesszővel vannak elválasztva. A vessző után szóközök is szerepelhetnek a jobb vizuális tördelés érdekében. Írjunk olyan programot, amely bekéri a fájl nevét, majd beolvassa a számokat a fájlból! A bevitel véget ér, ha a fájl minden sorát beolvastuk, vagy üres sort olvastunk be a fájlból. A program a bevitel végén írja vissza az adatokat a képernyőre, a számokat egymás mellé írva, vesszővel elválasztva, majd adja meg a számok átlagát!

Magyarázat: A beolvasott értékes sort a Split függvény segítségével vághatjuk fel a vessző karakter mentén törtszámokra. A darabokra alkalmazzuk a Trim függvényt, hogy a feladatban is említett felesleges szóközöket levágjuk. A kapott számokat adjuk hozzá a listához (15.8. forráskód)!

15.8. feladat (Feltöltés billentyűzetről listaszerűenszint: 1). Egy egész számokat tartalmazó listát töltsünk fel billentyűzetről oly módon, hogy a program kezelője egy időben egyszerre több számot is beírhat, vesszővel elválasztva! Ekkor minden számot adjunk hozzá a listához! Ha csak egy számot írna be a kezelő, akkor azt az egy számot. A bevitelt akkor fejezzük be, ha a kezelő egyetlen számot sem ír be (üres string)! A program a bevitel végén írja vissza az adatokat a képernyőre, a számokat egymás mellé írva, vesszővel elválasztva, majd adja meg a számok átlagát!

Magyarázat: Az előző feladatban ismertetett módszer tökéletesen alkalmas ebben a feladatban is, csak a sor beolvasását ez esetben nem a fájlból, hanem billentyűzetről kell elvégezni (15.9. forráskód).

15.9. feladat (Feltöltés billentyűzetről összeghatárigszint: 1). Egy egész számokat tartalmazó listát töltsünk fel billentyűzetről oly módon, hogy a program kezelője addig írhat be számokat, amíg azok összege el nem éri az előre megadott értéket (például 100)! A program a bevitel közben folyamatosan figyelje az összeghatárt, illetve mindig írja ki, hogy hányadik számnál tart a bevitel, hol tart az összeg, mennyi van még hátra az értékhatárig! A program a bevitel végén írja vissza az adatokat a képernyőre, a számokat egymás mellé írva, vesszővel elválasztva, majd adja meg a számok átlagát!

Magyarázat: A korábban ismertetett adatbekéréseket alapul vehetjük, mindössze a kilépés feltétele változik meg ez esetben (15.10. forráskód).

15.10. feladat (Feltöltés egyedi számokkalszint: 1). Egy egész számokat tartalmazó listát töltsünk fel billentyűzetről oly módon, hogy a listába nem kerülhet be ugyanazon szám többször is! Ha a program kezelője olyan számot írna be, amely már volt, akkor a program ezt jelezze ki! A bevitelt a kezelő akkor fejezheti be, ha sikerült neki egymás után háromszor is olyan értéket beírni, amely még nem szerepelt korábban (amit a program elfogad). A program a bevitel végén írja vissza az adatokat a képernyőre, a számokat egymás mellé írva, vesszővel elválasztva, majd adja meg a számok átlagát!

Magyarázat: Olvassuk el figyelmesen a feladatot! Nem akkor kell befejezni az adatbevitelt, amikor a lista mérete eléri a 3-at (3 különböző számot tartalmaz), hanem amikor egymás után 3-szor sikeres adatbevitel történt. Érdemes bevezetni egy sikeres számlálót, melyet minden siker esetén növelünk 1-gyel, ha hibázunk, akkor lenullázzuk. A bevitel akkor fejeződik be, amikor a számláló eléri a 3-at.

A sikeresség ellenőrzéséhez érdemes kifejleszteni egy egyszerű függvényt, mely megadja a lista aktuális tartalma és egy új x érték esetén, hogy ez az x érték szerepel-e a listán vagy sem (15.11. forráskód). Ez alapján a főprogram már könnyen kialakítható (15.12. forráskód).

15.11. feladat (Fájlból két halmazszint: 2). Egy text fájl soronként egy vagy több törtszámot tartalmaz. Amikor több szám is szerepel egy sorban, akkor vesszővel vannak elválasztva. A vessző után szóközök is szerepelhetnek a jobb vizuális tördelés érdekében. A text fájl két számlistát tartalmaz, a két számlista között egy üres sor szerepel a fájlban. A program olvassa be mindkét számlistát két különböző listaváltozóba! Adjuk meg, melyik számlistában szereplő számoknak nagyobb az átlaga!

Magyarázat: A 15.7. feladat megoldása során bemutatott módszer alapján a feladat már szinte problémamentesen megoldható. Az üres sor első elérésekor nem kell leállni a beolvasáskor, hanem folytatni kell a második üres sor vagy a fájl végének eléréséig.

Trükkös megoldást alkalmazhatunk, ha jól uraljuk a referencia típust. Egy harmadik lista változót vezethetünk be, mely először az első listára mutat, majd váltáskor a második listára állunk át vele. Számoljuk az üres sorok számát is, de csak akkor lépünk ki a ciklusból, ha ez a számláló eléri a 2-t. A megoldást lásd a 15.13. forráskódban.

A fejezet forráskódjai

15.1. forráskód. Lista feltöltése billentyűzetről

   
List<double> szamok = new List<double>(); 
Console.Write("Hany szamrol lesz szo:"); 
int n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
for (int i = 0; i < n; i++) 
{ 
   Console.Write("Kerem a {0}. szamot:", i + 1); 
   string s = Console.ReadLine(); 
   double d = double.Parse( s.Replace(’.’,’,’)); 
   szamok.Add(d); 
} 
// 
foreach (double x in szamok) 
   Console.Write("{0} ", x); 
Console.WriteLine(); 
// 
double sum = 0; 
foreach (double x in szamok) 
   sum = sum+x; 
Console.WriteLine("Atlag={0}", sum / n);
  

15.2. forráskód. Lista feltöltése végjelig

 
List<double> szamok = new List<double>(); 
int i = 0; 
while (true) 
{ 
   Console.Write("Kerem a {0}. szamot:", i + 1); 
   string s = Console.ReadLine(); 
   double d = double.Parse( s.Replace(’.’,’,’)); 
   if (d == 0.0) break; 
   else szamok.Add(d); 
   i++; 
}
                                                                   

                                                                   
  

15.3. forráskód. Lista feltöltése string végjelig

 
List<double> szamok = new List<double>(); 
int i = 0; 
while (true) 
{ 
   Console.Write("Kerem a {0}. szamot:", i + 1); 
   string s = Console.ReadLine(); 
   if (s == "*" || s == "vege") break; 
   double d = double.Parse( s.Replace(’.’,’,’)); 
   szamok.Add(d); 
   i++; 
}

15.4. forráskód. Lista generálása

 
List<double> szamok = new List<double>(); 
Random rnd = new Random(); 
for(int i=0;i<n;i++) 
{ 
   if (i % 2 == 0) szamok.Add(rnd.Next(10, 51)); 
   else szamok.Add(rnd.Next(40, 81)); 
}

15.5. forráskód. Egész számok átlaga

 
int sum = 0; 
foreach (int x in szamok) 
   sum = sum+x; 
Console.WriteLine("Atlag={0}", (double) sum / n);

15.6. forráskód. Rendezett lista generálása

 
List<int> szamok = new List<int>(); 
Random rnd = new Random(); 
int x = rnd.Next(10, 31); 
for(int i=0;i<n;i++) 
{ 
   szamok.Add(x); 
   x = x + rnd.Next(1, 6); 
}

15.7. forráskód. Lista feltöltése számokkal file-ból

   
List<double> szamok = new List<double>(); 
StreamReader f = new StreamReader(@"szamok.txt", Encoding.Default); 
while (f.EndOfStream == false) 
{ 
   string s = f.ReadLine(); 
   if (s.Trim().Length==0) break; 
   double d = double.Parse( s.Replace(’.’,’,’) ); 
   szamok.Add( d ); 
} 
f.Close();
  

15.8. forráskód. A fájlban egy sorban több szám is szerepelhet

 
List<double> szamok = new List<double>(); 
StreamReader f = new StreamReader(@"szamok.txt", Encoding.Default); 
while (f.EndOfStream == false) 
{ 
   string s = f.ReadLine(); 
   if (s.Trim().Length==0) break; 
   string[] ss = s.Split(’,’); 
   foreach(string p in ss) 
   { 
      double d = double.Parse( p.Trim().Replace(’.’,’,’)); 
      szamok.Add( d ); 
   } 
} 
f.Close();

15.9. forráskód. A beírt sorban több szám is szerepelhet

 
List<int> szamok = new List<int>(); 
while (true) 
{ 
   string s = Console.ReadLine(); 
   if (s.Trim().Length==0) break; 
   string[] ss = s.Split(’,’); 
   foreach(string p in ss) 
   { 
      int d = int.Parse(p.Trim()); 
      szamok.Add( d ); 
   } 
}

15.10. forráskód. Adatbekérés összeghatárig

 
List<int> szamok = new List<int>(); 
int sum = 0; 
while (sum<100) 
{ 
   string s = Console.ReadLine(); 
   if (s.Trim().Length==0) break; 
   int d = int.Parse(s.Trim()); 
   szamok.Add( d ); 
   sum = sum + d; 
}

15.11. forráskód. Ellenőrző függvény: az x szerepel-e a listán

 
static bool szerepel_e(List<int> l, int x) 
{ 
   foreach (int d in l) 
      if (d == x) return true; 
   // 
   return false; 
}
                                                                   

                                                                   
  

15.12. forráskód. Az adatbekérés főprogramja

 
List<int> szamok = new List<int>(); 
int siker = 0; 
while (siker<3) 
{ 
   string s = Console.ReadLine(); 
   int d = int.Parse(s.Trim()); 
   if (szerepel_e(szamok, d) == true) siker = 0; 
   else 
   { 
      szamok.Add(d); 
      siker++; 
   } 
}

15.13. forráskód. Két számhalmaz beolvasása

 
List<double> szamok1 = new List<double>(); 
List<double> szamok2 = new List<double>(); 
List<double> akt = szamok1; 
StreamReader f = new StreamReader(@"szamok.txt", Encoding.Default); 
int ures_db = 0; 
while (f.EndOfStream == false) 
{ 
   string s = f.ReadLine(); 
   if (s.Trim().Length == 0) 
   { 
      ures_db++; 
      if (ures_db == 2) break; 
      akt = szamok2; 
      continue; 
   } 
   string[] ss = s.Split(’,’); 
   foreach (string p in ss) 
   { 
      double d = double.Parse(p.Trim().Replace(’.’, ’,’)); 
      akt.Add(d); 
   } 
} 
f.Close();

16. fejezet - Listákkal kapcsolatos feladatok (szerző: Hernyák Zoltán)

A feladatok alapszintű listafeldolgozással megoldhatóak. Ennek során kell egy vagy több lista, melynek feltöltése nem feltétlenül fontos része a feladatoknak. A megoldások során a kiinduló adatokat tartalmazó listákat általában nem kell módosítani, új listákat kell előállítani.

16.1. feladat (Maximumszint: 2). Olvassuk be egy lista tartalmát billentyűzetről valamely, az előző feladatban megadott módszer szerint! Kérjünk be egy újabb értéket (A), mely érték a program kezelője „szerint” a listabeli számok maximuma! A program ellenőrizze, hogy ez valóban a maximum-e!

Magyarázat: Óvatosan lássunk az ellenőrzésnek: nem elég, hogy a listában nem találunk az A értéknél nagyobb számot, az A értéknek szerepelnie kell a listabeli számok között is! Persze nekiláthatunk a megoldásnak oly módon is, hogy meghatározzuk a lista kalkulált maximumát, és összevetjük az A értékkel – de az kevésbé izgalmas (lásd 16.1. forráskód).

16.2. feladat (Páros számok maximumaszint: 3). Olvassuk be egy lista tartalmát billentyűzetről valamely, az előző feladatban megadott módszer szerint! A program adja meg a listában szereplő páros számok közül a legnagyobb számértéket (ügyeljünk arra az esetre, mikor a listában minden szám páratlan)!

Magyarázat: A maximumkeresés egyszerű feladat, ha tudjuk a megfelelő kezdőértéket. A kezdőértéknek a lista első elemét szoktuk választani, mely választás egyúttal akár a végeredmény, a maximum is lehet. De ez esetben nem tehetjük, mivel nem lehetünk biztosak abban, hogy az első elem páros-e. Azt sem tudhatjuk, hogy a második páros-e. Lehet, hogy egyik sem páros, és nem találunk kezdőértéket.

Meg kellene keresnünk az első páros számot, kiválasztani mint kezdőértéket, majd folytatni a keresést. Ez igazából két ciklust igényel, megoldása a 16.2. forráskódban látható. Kissé erőforrás-pazarlóbb, de algoritmikusan jóval áttekinthetőbb megoldás, ha a lista páros elemeit átmásoljuk egy második listába. A továbbiakban ezen lista elemszáma alapján azonnal megállapítható, hogy van-e egyáltalán páros szám, illetve könnyű megkeresni a maximumot (lásd a 16.3. forráskódot).

16.3. feladat (Unió, metszetszint: 2). A 15.7. feladatban ismertetett módon olvassunk be egyetlen fájlból két számlistát (A és B)! Fogjuk fel az egyes számlistákat mint egy-egy számhalmazt! Generáljuk le az , számhalmazokat, és írjuk ki az értékeket a képernyőre! Ügyeljünk arra, hogy az unió és metszet listákban ne szerepeljen egyetlen szám sem kétszer!

Magyarázat: Ez az egyszerű alapalgoritmusok használatát jelenti, speciálisan listára kialakítva. Hogy kissé érdekesebb legyen a megoldás, írjuk át olyan függvényekre, melyek a két listát paraméterként megkapva a generált listát adják meg visszatérési értékként! Mindkét részfeladat igényli a listabeli számok egyediségét, így érdemes a 15.11. forráskódban már bemutatott egyediség-ellenőrző függvényt alkalmazni.

Az unio művelet képzése nagyon egyszerű: mindkét listából szükséges minden elemet befogadni, ami még nem szerepelt. A megoldást lásd a 16.4. forráskódban. A metszet kicsit bonyolultabb ellenőrzési mechanizmusú: olyan elemeket keresünk, amelyek szerepelnek az A és B listában, de nem szerepelnek még a metszetben (16.5. forráskód).

16.4. feladat (Erdei ösvényszint: 3). Egy erdei ösvényen vizes pocsolyák és száraz szakaszok váltják egymást. Szimbolizálja a szárazföldet a numerikus 1, a vizes részt a 2 érték! Töltsünk fel egy listát véletlenszerű 1 és 2 értékekkel oly módon, hogy nagyobb valószínűséggel kerüljön bele víz, mint szárazföld (például 70%-30% arányban)! Legyen a lista első és utolsó eleme garantáltan 1, vagyis szárazföld! A kész listát jelenítsük meg a képernyőn oly módon, hogy a szárazföldet a # (hashmark), a vizet a _ (aláhúzás) karakterrel jelöljük! A konkrét arányokat a program kérje be billentyűzetről!

Az erdei ösvény egyik végén áll Piroska, és szeretne átjutni az ösvény másik végére a nagymamához. Piroska n hosszú pocsolyás szakaszt képes átugorni (n értékét kérjük be billentyűzetről). A program generálja le a listát adott arányokkal, jelenítse meg a képernyőn, majd adja meg, hogy Piroska át tud-e kelni az ösvényen száraz lábbal (16.1. ábra)!

Magyarázat: A feltöltést adott valószínűséggel a geometriai valószínűségek szerinti módszerrel oldhatjuk meg. Sorsoljunk véletlen számot intervallumban! Ha az kisebb, mint 30egyenlő, akkor víz. A megjelenítést is egyszerű megoldani a korábbi feladatok alapján.

16.1. ábra. Piroska és az ösvény

Piroska átkelési problémája során érdemes bevezetni egy számlálót, melyben a szomszédos víz elemek számát számoljuk. Ha a lista következő eleme víz – növeljük a számlálót. Ha szárazföld, akkor lenullázzuk. Ekképpen már csak a számláló maximális értékét kell meghatároznunk (a 16.6. forráskód).

16.5. feladat (Szigetekszint: 3). Tegyük fel, hogy Amerika partjaitól elindul egy repülő Európa partjai felé! A repülő egyenes vonalban egyenletes sebességgel repül végig adott magasságban. A repülés során a felszín magasságát méri, melyet rögzít. A számértékek méterben értendők, és egy listába kerülnek be. A víz felszínén mért magasságérték mindig 0, és negatív magasságot nem lehet mérni. A pozitív értékek a víz fölé kiemelkedő szárazföldet mutatnak. A lista első és utolsó értéke értelemszerűen pozitív szám (Amerika partvidékéről indulunk, és Európa partvidékének elérésekor áll le a mérés). A két pont között vízfelszíni és szárazföldi szakaszok váltják egymást.

A program töltse fel a listát véletlen értékekkel, de a feladat szövegében foglaltaknak megfelelően! Vagyis ne egyszerű nulla és nem nulla értékek váltsák egymást véletlenszerűen, hanem ha vízfelszíni szakasz kezdődik, akkor az folyamatos legyen, valamint a szárazföldi szakasz is felismerhető legyen! A szárazföldi szakaszok mindig egy-egy szigetet képviselnek (16.2. ábra).

A program határozza meg egy feltöltött lista alapján:

 • hány sziget található Amerika és Európa között,

 • hanyadik sorszámú szigeten található a legmagasabb pont (hegycsúcs),

 • milyen hosszú a leghosszabb sziget (egységekben)!

Magyarázat: Ügyeljünk a szélsőséges esetekre: elképzelhető, hogy Amerika és Európa között nincs vizes szakasz (egybefüggő szárazföldet alkot). Másik eset: nincs sziget, a két pont között egybefüggő vizes szakasz terül el. A legmagasabb hegycsúcs esetén elképzelhető, hogy ezen maximális magasság ugyanazon szigeten belül többször vagy több szigeten is előfordulhat. Szintén ügyeljünk arra, hogy a legmagasabb pont ne Európa vagy Amerika partvidékéhez tartozzon, hanem valamely szigeten forduljon elő!

16.2. ábra. A repülőgép útvonala

A lista feltöltése úgy történhet, hogy kisorsoljuk, hogy víz vagy szárazföld következzen, majd a szakasz hosszát. Ezek után megfelelő mennyiségű 0-t vagy nem 0-t helyezünk el a listában. Ügyeljünk rá, hogy a lista első és utolsó eleme ne 0 legyen! A program maradék részét úgy kell megírnunk, hogy ne függjön a feltöltési mechanizmusunktól (ne építsen semmilyen ott szerzett tudásra)!

Ezek után a piroskás feladatban ismertetett módon meg kell számolni a 0 szakaszok hosszát. Valahányszor 0-ról nem 0-ra váltunk, sziget kezdődik (kivéve az utolsó ilyet, ahol Európa kezdődik). Ügyeljünk rá, hogy ha nem volt, csak 1 ilyen váltás, akkor nincs sziget a két kontinens között! Ha 0 ilyen váltás volt, akkor összefüggő szárazföld van.

A leghosszabb sziget meghatározásához a Piroska leghosszabb vizes szakaszának meghatározásánál leírtakból kell kiindulni. A maximális pont keresése sem problémás, mivel tudjuk, hogy egyik pont sem alacsonyabb 0 méternél, így a maximumkeresés kiinduló értéke lehet a 0. Mivel meg kell számolnunk, hány sziget van, nem nehéz a maximum megtalálásakor feljegyezni a sziget sorszámát is.

A fejezet forráskódjai

16.1. forráskód. A lista maximumának ellenőrzése

   
// List<int> L = new List<int>(); 
bool nagyobb_volt = false; 
bool szerepelt = false; 
foreach (int x in L) 
{ 
   if (x == A) szerepelt = true; 
   if (x > A) nagyobb_volt = true; 
} 
if (nagyobb_volt == false && szerepelt == true) 
   Console.WriteLine("eltalalta a maximumot"); 
else 
   Console.WriteLine("nem talalta el");
  

16.2. forráskód. A legnagyobb páros szám keresése

 
// List<int> L = new List<int>(); 
int i = 0; 
while (i < L.Count && L[i] % 2 != 0) 
   i++; 
if (i < L.Count) 
{ 
   int max = L[i]; 
   for (int j = i + 1; j < L.Count; j++) 
      if (L[j] % 2 == 0 && L[j] > max) 
         max = L[j]; 
   Console.WriteLine("A paros max={0}", max); 
} 
else Console.WriteLine("Nincs paros eleme a listanak");

16.3. forráskód. Egyszerűbb algoritmus, több memórialekötés

 
// List<int> L = new List<int>(); 
List<int> lp = new List<int>(); 
foreach (int x in L) 
   if (x % 2 == 0) lp.Add(x); 
if (lp.Count == 0) 
   Console.WriteLine("Nincs paros eleme"); 
else 
{ 
   int max = lp[0]; 
   foreach (int x in lp) 
      if (x > max) max = x; 
   Console.WriteLine("Paros max = {0}", max); 
}

16.4. forráskód. Az unió függvénye

 
static List<int> unio(List<int> A, List<int> B) 
{ 
   List<int> ret = new List<int>(); 
   foreach (int x in A) 
      if (szerepel_e(ret, x) == false) 
         ret.Add(x); 
   foreach (int x in B) 
      if (szerepel_e(ret, x) == false) 
         ret.Add(x); 
   return ret; 
}

16.5. forráskód. A metszet függvénye

                                                                   

                                                                   
   
static List<int> metszet(List<int> A, List<int> B) 
{ 
   List<int> ret = new List<int>(); 
   foreach (int x in A) 
      if (szerepel_e(ret, x) == false && szerepel_e(B,x)==true) 
         ret.Add(x); 
   return ret; 
}
  

16.6. forráskód. A leghosszabb vizes szakasz hossza

 
static int leghosszabb(List<int> L) 
{ 
   int db = 0; 
   int max = 0; 
   foreach (int x in L) 
   { 
      if (x == 2) db++; 
      else db = 0; 
      if (db > max) max = db; 
   } 
   return max; 
}

17. fejezet - Rekordok és listák együtt (szerző: Hernyák Zoltán)

A feladatok mini-adatbázisokon végzett szokásos műveletekkel foglalkoznak. A mini-adatbázist rekordokból épített listák reprezentálják. A feladatok akkor érdekesek, ha az adatok listája nem 3-5, hanem legalább 20 elemű. Mivel rekordokról van szó, ahol rekordonként 3-8 mező is előfordulhat, ez komoly mennyiségű adatbevitelt jelent, amit nem célszerű billentyűzetről megoldani. Érdemes tehát kialakítani egyfajta módszert, a listaelemek beolvasása fájlból történjen! A mátrixos és listás fájlfeltöltések megvalósítása után ez nem szabad, hogy nagy gondot okozzon.

A feladatok megfogalmazásában rekordszerkezetek kerülnek definiálásra. A rekordokat a mezők neveinek felsorolásával adjuk meg az egyszerűség kedvéért. A mezők nevei alapján a mezők típusa általában egyértelműen kitalálható, és ritkán fontos a feladatok szempontjából. Ahol mégis az, ott megadjuk. Előfordulhat, hogy személyekhez tartozó rekordok esetén szerepel a neme mező. Ez ekkor a személy nemét jelöli (férfi, nő). Ezt egyetlen karakteren tároljuk, ’F’, ha férfi, ’N’, ha nő. Ezenfelül gyakran használunk skálaértékeket (mint az első feladatban a bulizási hajlam mező. A skálaértékek egyfajta mérőszámok, közötti értékek, ahol a az adott skála egyik vége, a érték a másik végét jelképezi.

A rekordokat text fájlban tudjuk tárolni, leírni. Ez esetben egy sor egy rekordot ír le, az egyes mezők között egy olyan elválasztó karaktert használunk, mely nem fordul elő a mezőkbeli értékek leírása során. Erre mindenki választhat egy saját kedvenc karaktert, javasoljuk a függőleges vonal karaktert használni. Feltételezhetjük, hogy a fájl megfelelő szerkezetű, vagyis minden sorában megfelelő mennyiségű mező szerepel, és a tartalom a mezők típusához illeszthető. A beolvasás során ez természetesen ellenőrizhető. A nem megfelelő rekordok (sorok) eldobhatóak, de a beolvasás végén érdemes ez esetben ezt egy hibaüzenettel jelezni, megadva az eldobott sorok számát.

17.1. feladat (Beolvasásszint: 2). Készítsünk egy rekordot a barátaink adatainak tárolásához (név, születési dátum, neme, bulizási hajlam). Ez utóbbi mező egy skálaérték. Egy fájlban tároljuk a rekordokat, soronként egy rekordot! A program olvassa be a rekordokat, helyezze el egy listában! A beolvasás addig tart, amíg el nem érjük a fájl végét, vagy egy üres sorhoz nem ér. A program a beolvasott adatokat jelenítse meg táblázatos formában, soronként visszaírva azokat a képernyőre!

Magyarázat: A beolvasás során soronként egy rekordunk van, a mezők egymástól | (függőleges vonal) karakterrel vannak elválasztva. Egy sort olvasunk, a Split segítségével felbontjuk részekre, és bemásoljuk a rekord megfelelő mezőibe, típuskonverziókat végezve.

17.1. ábra. Az input fájl tartalma

A 17.1. forráskód mutatja be a barát rekord (csak mezőket tartalmazó osztály) deklarációját. A fájl beolvasása és feldolgozása a 17.2. forráskódban látható. Az üres sorokat is kiszűrjük a fájlból, a megfelelő típusbeli értékeket a megfelelő Parse függvénnyel állítjuk elő. A képernyőre írást (ellenőrzési szereppel) a 17.3. forráskód mutatja be. A dátum jelen esetben csak év, hónap, nap adatokat tartalmaz, a felhasznált DateTime ennél többet tud (óra, perc stb.). Ezért a kiírás során a dátumot formázó string segítségével (yyyy.MM.dd) kényszerítjük a formátum betartására.

17.2. feladat (Lapozásos megjelenítésszint: 2). Az előző feladatban beolvasott listát jelenítsük meg a képernyőn táblázatos, lapozható formában! A lapozást előre-hátra módon oldjuk meg, képernyőnként 20 rekord kiírással kalkulálva! A lapozást a PageUp és PageDown gombokkal lehessen megvalósítani! Ezenfelül a Home billentyűvel lehessen az első, az End billentyűvel az utolsó lapra ugorni!

Magyarázat: A lista beolvasását a 17.1. feladatban leírtak szerint végezhetjük el. Vezessünk be egy változót, mely annak sorszámát tartalmazza, hogy hanyadik elemtől kezdődik a kiírás (ez kezdetben az első barát, 0 sorszámtól indul)! Készítsünk egy kiíró függvényt, mely a lista adott kezdő indexétől kezdve ír ki 20 rekordot (ha van annyi egyáltalán hátra)! A billentyűzetkezeléssel kapcsolatosan a 9.11. feladat kapcsán már írtunk, így minden szükséges ismeret rendelkezésre áll, hogy megoldhassuk a problémát.

17.3. feladat (Buliszervezés (a)szint: 3). Az előző feladatban beolvasott lista alapján határozzuk meg, hogy van-e elég 20 évnél idősebb barátunk, akikkel egy születésnapi bulit tudunk összehozni! Ehhez olyan barátokra van szükségünk, akik bulizási hajlama legalább -ös skálaértékű. A buli minimális létszáma 10 fő. Amen