Fordítóprogramok feladatgyűjtemény

Aszalós, László

Herendi, Tamás

DEIK
Debreceni Egyetem
Informatikai Kar


            Debrecen
            4032
            Egyetem tér 1
          

Új Széchenyi Terv logó.

A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház logója.

Magyarország megújul logó.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 06 40 638-638

Az EU logója.

2010


Tartalom

Előszó
1. Feladatok
Reguláris kifejezések
Reguláris kifejezéseket felismerő nemdeterminisztikus automaták
Nemdeterminisztikus automaták determinizálása
Determinisztikus automaták minimalizálása
Balrekurzió megszüntetése
Általános felülről-lefelé elemzés
LL(1) elemzés
Általános alulról-felfelé elemzés
Operátorprecedencia elemzés
Egyszerű precendecia elemzés
LR(0) elemzés
SLR elemzés
LR(1) elemzés
LALR elemzés
2. Megoldások
Reguláris kifejezések
Reguláris kifejezéseket felismerő nemdeterminisztikus automaták
Nemdeterminisztikus automaták determinizálása
Determinisztikus automaták minimalizálása
Balrekurzió megszüntetése
Általános felülről-lefelé elemzés
LL(1) elemzés
Általános alulról-felfelé elemzés
Operátorprecedencia elemzés
Egyszerű precedencia elemzés
LR(0) elemzés
SLR elemzés
LR(1) elemzés
LALR elemzés
Bibliográfia

Végszó

A tananyag a Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében készült.

A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház logója

Az Európai Únió logója

Előszó

Az elmúlt negyven évben szinte megszámlálhatatlanul sok olyan program készült, melyekkel fordítóprogramokat vagy értelmezőket készíthetünk, forrásprogramok szövegét alakíthatjuk, formálhatjuk át. Ezen programok hatékony használatához elengedhetetlen a fordítóprogramok elméleti alapjainak készségszintű ismerete. Napjainkban nagy számban férhetünk hozzá magyar és angol nyelvű szakirodalomhoz a témakörben, az így megszerzett elméleti ismeretek elmélyítéséhez szükséges feladatgyűjtemények létezéséről viszont nem tudunk. Ezt a hiányt szeretnénk a jelen kiadvánnyal pótolni.

A példatár létrehozása során a Debreceni Egyetemen tartott gyakorlatok tematikáját követtük, az ott előforduló feladatokat válogattuk a kötetbe. Az elektronikus megjelenési forma lehetőségeit kihasználva apróbb filmekkel mutatjuk be az egyes típusfeladatok megoldásait, vagy a megoldások kezdő lépéseit.

A tananyag önálló feldolgozása esetén javasoljuk a JFLAP valamint Parsing Simulator programok használatát. Az előbbi programrendszer Java alapú, így szinte mindenütt futtatható és igen szemléletesen ábrázolja az automatákat és a gráfokat. A jelölésrendszere és a benne megvalósított algoritmusok sok helyen eltérnek az általunk használtaktól, az eltérésekre a kellő helyeken kitérünk.

Várjuk az olvasók megjegyzéseit, a hibák bejelentését, hogy a további kiadásokat ezek szerint javíthassuk.

1. fejezet - Feladatok

Reguláris kifejezések

 1. Adjon meg egy {a,b} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavai pontosan két a betűt tartalmaznak! Megoldás

 2. Adjon meg egy {a,b} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavai legalább két a betűt tartalmaznak! Megoldás

 3. Adjon meg egy {a,b} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavai legfeljebb két a betűt tartalmaznak! Megoldás

 4. Adjon meg egy {a,b} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavainak harmadik betűje b! Megoldás

 5. Adjon meg egy {a,b,c} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavainak hossza legalább kettő és második betűje nem b! Megoldás

 6. Adjon meg egy {a,b,c} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavai páros sok mássalhangzót tartalmaznak! Megoldás

 7. Adjon meg egy {a,b} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavaiban a b betű páros hosszú sorozatokban fordul elő! Megoldás

 8. Adjon meg egy {p,k,d,[,]} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv a diszjunktív normálformák nyelve! Jelölje a literálokat a p, a konjunkció és diszjunkció műveletét a k és d! Az elemi konjunkciókat záró zárójeleket szögletes zárójelekkel jelöljük. Megoldás

 9. Adjon meg egy {a,b,c} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavai a betűvel kezdődnek és nem tartalmaznak dupla betűt! Megoldás

Reguláris kifejezéseket felismerő nemdeterminisztikus automaták

[Megjegyzés]Megjegyzés

Thompson algoritmusát igen sok módon írják le, s így bár ekvivalens, de eltérő méretű nemdeterminisztikus automatákat kapunk. Például a JFLAP algoritmusa a következő megoldást generálja az (ab+a)* reguláris kifejezés esetén:

JFLAP által generált nemdeterminisztikus automata 12 állapottal

Az általunk követett algoritmus ennél kicsit takarékosabb, ezért is javasoljuk ezt a módszert.

Mi módszerünkkel készített automata 9 állapottal

Először lássuk, hogy hogyan kell elkészíteni az (ab+a)* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/re.html)

 1. Készítsen el egy az ab*+a*b reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 2. Készítsen el egy az ab*+bc*+ca* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 3. Készítsen el egy az a(a*+b*)b reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 4. Készítsen el egy az (a+b)*(b+a)* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 5. Készítsen el egy az (a*ba*b)* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 6. Készítsen el egy a b*ab*ab* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 7. Készítsen el egy az ((a+b)(b+a))* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 8. Készítsen el egy az a*b*c reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 9. Készítsen el egy az ((a*+b)*c)* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 10. Készítsen el egy az ab*a+a*ba* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 11. Készítsen el egy az (a+bb)* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 12. Készítsen el egy az a*((b+c)a*(b+c)a*)* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 13. Készítsen el egy az (a+b+c)(a+c)(a+b+c)* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 14. Készítsen el egy az (a+b)(a+b)b(a+b)* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 15. Készítsen el egy a b*ab*a(a+b)* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 16. Készítsen el egy a b*(a+λ)b*(a+λ)b* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 17. Készítsen el egy a [p(kp)*](d[p(kp)*])* reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

 18. Készítsen el egy az (a(b(cb)*(c+λ)+c(bc)*(b+λ)))*(a+λ)+a reguláris kifejezést felismerő nemdeterminisztikus automatát! Megoldás

Nemdeterminisztikus automaták determinizálása

[Megjegyzés]Megjegyzés

A JFLAP program ismeri a determinizálás algoritmusát, gombnyomásra újabb és újabb állapotait készíti el a determinisztikus automatának. Ha a korábbi automatánkból indulunk ki, a JFLAP futásának végeredménye a következő lesz:

JFLAP által generált determinisztikus automata

Érzésünk szerint ebben az esetben, a megoldások során kényelmesebben használható a táblázat, melyet a nemdeterminisztikus automata alapján készítünk el, és nincs szükség arra, hogy rajzos formában ábrázoljuk. A megoldásainkat is táblázatként adjuk meg. Persze előnyös a gráfok használata, segít megérteni az automaták működését.

Az alábbi feladatokban zöld színnel jelöltük a kezdőállapotot és pirossal a végállapotot. A λ-átmeneteknél nem írtuk ki a λ jelet a nyilakra.

Nézzük először, hogy az előző szakasz bemutató példájában megoldásként kapott nemdeterminisztikus automatát hogyan lehet determinizálni! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/re2fsa.html)

 1. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  ab*+a*b reguláris kifejezés automatája

 2. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  ab*+bc*+ca* reguláris kifejezés automatája

 3. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  a(a*+b*)b reguláris kifejezés automatája

 4. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  (a+b)*(b+a)* reguláris kifejezés automatája

 5. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  (a*ba*b)* reguláris kifejezés automatája

 6. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  b*ab*ab* reguláris kifejezés automatája

 7. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  ((a+b)(b+a))* reguláris kifejezés automatája

 8. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  a*b*c reguláris kifejezés automatája

 9. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  ((a*+b)*c)* reguláris kifejezés automatája

 10. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  ab*a+a*ba* reguláris kifejezés automatája

 11. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  (a+bb)* reguláris kifejezés automatája

 12. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  a*((b+c)a*(b+c)a*)* reguláris kifejezés automatája

 13. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  (a+b+c)(a+c)(a+b+c)* reguláris kifejezés automatája

 14. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  (a+b)(a+b)b(a+b)* reguláris kifejezés automatája

 15. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  b*ab*a(a+b)* reguláris kifejezés automatája

 16. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  b*(a+λ)b*(a+λ)b* reguláris kifejezés automatája

 17. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  [p(kp)*](d[p(kp)*])* reguláris kifejezés automatája

 18. Determinizálja az alábbi automatát! Megoldás

  (a(b(cb)*(c+λ)+c(bc)*(b+λ)))*(a+λ)+a reguláris kifejezés automatája

Determinisztikus automaták minimalizálása

[Megjegyzés]Megjegyzés

A JFLAP programban lépésről lépésre követhetjük az állapothalmazok felbontását az általunk követett táblázatos módszer helyett gráffal ábrázolva. A program ezután elvárja az állapothalmazok közti átmenetek megadását. A korábbi bemutató feladatunk esetén a következő ábrát kapjuk:

Determinisztikus automatánk minimalizáltja

Lássuk először, hogy a korábbi bemutató példánk determinisztikus automatája hogyan is minimalizálható! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/fsamin.html)

 1. Minimalizálja az alábbi automatát!

   ab
  123
  *245
  *366
  443
  *567
  666
  *767

  Megoldás

 2. Minimalizálja az alábbi automatát!

   abc
  1234
  *2565
  *3557
  *4855
  5555
  *6565
  *7557
  *8855

  Megoldás

 3. Minimalizálja az alábbi automatát!

   ab
  123
  245
  333
  446
  *535
  *633

  Megoldás

 4. Minimalizálja az alábbi automatát!

   ab
  *123
  *223
  *323

  Megoldás

 5. Minimalizálja az alábbi automatát!

   ab
  *123
  223
  345
  445
  *523

  Megoldás

 6. Minimalizálja az alábbi automatát!

   ab
  123
  245
  323
  *467
  545
  666
  *767

  Megoldás

 7. Minimalizálja az alábbi automatát!

   ab
  *123
  245
  345
  *423
  *523

  Megoldás

 8. Minimalizálja az alábbi automatát!

   abc
  1234
  2234
  3534
  *4555
  5555

  Megoldás

 9. Minimalizálja az alábbi automatát!

   abc
  *1234
  2234
  3234
  *4234

  Megoldás

 10. Minimalizálja az alábbi automatát!

   ab
  123
  245
  *367
  *483
  *5910
  *667
  777
  883
  *967
  101110
  *1177

  Megoldás

 11. Minimalizálja az alábbi automatát!

   ab
  *123
  *223
  345
  444
  *523

  Megoldás

 12. Minimalizálja az alábbi automatát!

   abc
  *1234
  *2234
  3567
  4567
  5567
  *6834
  *7834
  *8834

  Megoldás

 13. Minimalizálja az alábbi automatát!

   abc
  1234
  2567
  3567
  4567
  *58910
  6666
  *78910
  *88910
  *98910
  *108910

  Megoldás

 14. Minimalizálja az alábbi automatát!

   ab
  123
  245
  345
  467
  567
  666
  *789
  *889
  *989

  Megoldás

 15. Minimalizálja az alábbi automatát!

   ab
  123
  245
  323
  *467
  545
  *667
  *767

  Megoldás

 16. Minimalizálja az alábbi automatát!

   ab
  *123
  *245
  *323
  *467
  *545
  666
  *767

  Megoldás

 17. Minimalizálja az alábbi automatát!

   []dkp
  123333
  233334
  333333
  435363
  *533733
  633338
  793333
  835363
  9333310
  103113123
  *1133733
  12333313
  133113123

  Megoldás

 18. Minimalizálja az alábbi automatát!

   abc
  *1233
  *2345
  3333
  *4637
  *5683
  *6345
  *7693
  *86310
  *9637
  *10683

  Megoldás

Balrekurzió megszüntetése

[Megjegyzés]Megjegyzés

A JFLAP sajnos nem tartalmaz ilyen algoritmust.

Lássuk először a mintapéldánkat! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/balrek.html)

 1. Szüntesse meg a balrekurziót az alábbi nyelvtanban!

  S → AA | Ba
  A → BA | AB | a
  B → SS | b

  Megoldás

 2. Szüntesse meg a balrekurziót az alábbi nyelvtanban!

  S → ABC
  A → BC | CB
  B → Ca | Ab
  C → CC | A | a

  Megoldás

 3. Szüntesse meg a balrekurziót az alábbi nyelvtanban!

  S → aA | bB | SS
  A → Aa | b
  B → Bb | a

  Megoldás

 4. Szüntesse meg a balrekurziót az alábbi nyelvtanban!

  S → BB
  A → SAS | ASA | a
  B → b | Ba | Bb

  Megoldás

 5. Szüntesse meg a balrekurziót az alábbi nyelvtanban!

  S → ABC
  A → Sa | Bb
  B → Aa | bb

  Megoldás

 6. Szüntesse meg a balrekurziót az alábbi nyelvtanban!

  S → ABA | BAB
  A → SS | BB
  B → SS | bb | a

  Megoldás

 7. Szüntesse meg a balrekurziót az alábbi nyelvtanban!

  S → AaA
  A → BB | b
  B → CaC | aCa
  C → SBS | cc

  Megoldás

 8. Szüntesse meg a balrekurziót az alábbi nyelvtanban!

  S → SS | CA | AC
  A → BB | a
  B → Cb | bC
  C → a | BC | CB

  Megoldás

 9. Szüntesse meg a balrekurziót az alábbi nyelvtanban!

  S → ASA | BSB
  A → a | B
  B → A | b

  Megoldás

 10. Szüntesse meg a balrekurziót az alábbi nyelvtanban!

  S → ABc
  A → a | Ba
  B → b | Sb

  Megoldás

Általános felülről-lefelé elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

Ez az elemzési módszer nincs implementálva se a JFLAP, se a Parsing Simulator programban.

Lássuk először a mintapéldánkat! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/afl.html)

A következőkben feladatonként megadunk egy-egy nyelvtant, majd két elemzendő karaktersorozatot. Miután néha több száz lépés is lehet a megoldás, felsorolunk pár állapot, melynek 5-6 rákövetkező állapotát meg kell határozni. Ezeket az állapotokat igyekeztünk úgy kiválogatni, hogy minden lényeges eset előforduljon, ezért ezen részfeladatok megoldása is elegendő lehet önálló felkészülés során. Természetesen a megoldások részben a teljes levezetés szerepel.

 1. E → T | TE'
  E' → +T | +TE'
  T → F | FT'
  T' → *F | *FT'
  F → i | (E)
  1. Elemezze az i*i+ inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,3,E1T2F1iT'1*F1,i), (q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T2F2,(E)T') és (b,2,E2T2F1i,T'E') állapotok rákövetkezőit! Megoldás

  2. Elemezze az i*+ inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (b,1,E2T1F2,(E)E'), (q,3,E2T2F1iT'2*F2,(E)T'E') és (q,1,E1T1F1,i) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

 2. S → aAbB
  A → aAc
  A → λ
  B → bB
  B → c
  1. Elemezze az abab inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,1,S1,aAbB), (b,3,S1aA2bB2,c) és (q,2,S1aA2,bB) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

  2. Elemezze az aabc inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,2,S1aA2,bB), (b,3,S1aA1aA1,aAccbB) és (q,1,S1,aAbB) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

 3. S → AB
  A → aAb
  A → aA
  A → b
  B → AA
  1. Elemezze az abbab inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (b,4,S1A1aA3bbB1A2,aAA), (b,5,S1A2aA3bB1A3bA1aA2,aAb) és (b,5,S1A1aA3bbB1A1aA1,aAbbA) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

  2. Elemezze a bbbb inputot az előbbi nyelvtan esetén! Határozza meg a (b,2,S1A3bB1A3,bA), (b,1,S1A1,aAbB) és (q,2,S1A3bB1A3,bA) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

 4. S → (S)S
  S → λ
  1. Elemezze az (()) inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (b,4,S1(S1(S2)S1,(S)S)S), (q,1,S1,(S)S) és (b,3,S1(S1(S1,(S)S)S)S) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

  2. Elemezze az ())) inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,1,S1,(S)S), (q,3,S1(S2),S) és (b,3,S1(S2),S) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

 5. S → aSa
  S → bSb
  S → a
  S → b
  S → λ
  1. Elemezze az abbb inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (b,3,S1aS2bS1,aSaba), (b,4,S1aS2bS2bS3,abba) és (q,3,S1aS2bS5,ba) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

  2. Elemezze az abab inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,4,S1aS2bS1aS1,aSaaba), (q,3,S1aS4b,a) és (b,5,S1aS2bS1aS2bS5,baba) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

LL(1) elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

A JFLAP program a nyelvtan megadása után lehetővé teszi, hogy a felhasználó sorra beírja az egyes First és Follow halmazok értékeit, majd ezután elkészítse az elemző táblázatot. Hiba esetén a szoftver figyelmeztet a nem megfelelő megoldásra. A Parsing Simulator esetén nincs lehetőség a megoldásunk tesztelésére. A program külön-külön megadja a First és Follow halmazokat, valamint az elemző táblázatot.

Nézzük először, hogyan készül az LL(1) elemző táblázat! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/ll.html)

 1. Készítse el az S → Sa|a nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 2. Készítse el az S → Aa|Bb, A → cA|c, B→cB|c nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 3. Készítse el az S → aA|bBc, A → Bd|Cc, B → e|λ, C → f|λ nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 4. Készítse el az S → AaS|A, A → bcA|b nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 5. Készítse el az E → TE', E' → +TE', E' → λ, T → FT', T' → *FT', T' → λ, F → (E), F → i nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 6. Készítse el az S → a|ibtS|ibtSeS nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 7. Készítse el az S → aAab|bAbb, A → λ|a nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 8. Készítse el az S → ABA|cC, A → λ|a, B → λ|bD, C → AD|b, D → aAc nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 9. Készítse el az S → AB, A → aAb|ab, B → bBc|λ nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 10. Készítse el az S → Aa|b, A → bdB|B, B → abB|cB|λ nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 11. Készítse el az S → ABBA, A → a|λ, B → b|λ nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 12. Készítse el az S → aAb|aBbb, A → aAb|c, B → aBbb|d nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 13. Készítse el az S → AB, A → aAb|b, B → bBc|c nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 14. Készítse el az S → Ba, A → aa|bb, B → BB|bA nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 15. Készítse el az S → AB, A → a|cB, B → c|aA|bB nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 16. Készítse el az S → aA|bB, A → λ|ba, B → AB|a nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 17. Készítse el az S → AA|c, A → Bc|a, B → b|bb nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 18. Készítse el az S → ABc, A → bA|λ, B → c nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 19. Készítse el az S → BaB, A → a|bab|λ, B → bB|a nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

 20. Készítse el az S → AcB, A → aAb|ba, B → aBb|cba nyelvtanhoz tartozó LL(1) elemző táblázatot! Megoldás

Általános alulról-felfelé elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

Az általános alulról-felfele haladó elemzési módszer sem része a JFLAP programnak.

Lássuk először a mintapéldánkat! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/aaf.html)

A következőkben az általános felülről-lefelé elemzéshez hasonlóan megadunk egy-egy nyelvtant, majd nyelvtanonként két elemzendő karaktersorozatot.

 1. E → E+T
  E → T
  T → T*F
  T → F
  F → i
  F → (E)
  1. Elemezze az i*i+ inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (b,2,E,245s), (q,4,i*T,45sss) és (b,3,T*,s45s) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

  2. Elemezze az i*i inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (b,2,E,245s), (q,2,T,45s) és (q,4,E*T,45ss245s) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

 2. S → aAbB
  A → aAc
  A → B
  B → bB
  B → c
  1. Elemezze az abab inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,3,ab,ss) és (q,5,abab,ssss) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

  2. Elemezze az aabc inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (b,5,aabB,5ssss), (b,5,aabA,35ssss) és (q,2,a,s) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

 3. S → AB
  A → aAb
  A → aA
  A → b
  B → AA
  1. Elemezze az abbab inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,3,ab,ss), (q,5,AAa,s4s34ss) és (q,6,Bab,ss54s34ss) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

  2. Elemezze a bbbb inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,5,AAB,54s4s4s4s), (b,5,bAAA,4s4s4ss) és (b,3,B,54s4s) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

 4. S → SS
  S → ()
  1. Elemezze az (()) inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,1,λ,λ) és (b,4,(S,2sss) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

  2. Elemezze az ())) inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,2,(,s), (q,5,())),ssss) és (q,5,S)),ss2ss) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

 5. S → aSa
  S → bSb
  S → a
  S → b
  S → aa
  S → bb
  1. Elemezze az abba inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,5,aSba,ss4ss), (b,5,SSba,ss4s3s) és (q,4,abS,4sss) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

  2. Elemezze az abab inputot a megadott nyelvtan esetén! Határozza meg a (q,5,aSSb,s3s4ss), (b,5,SbSb,s3ss3s) és (q,5,SSSb,s3s4s3s) állapotok rákövetkezőit! Megoldás

Operátorprecedencia elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

Ebben az esetben sem a JFLAP, sem a Parsing Simulator nem segít rajtunk, ez a régimódi elemzés egyikben sem került implementálásra.

Nézzük először, hogyan történik az operátorprecedencia elemző táblázat készítése! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/op.html)

 1. Készítse el az S → Sa|a nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 2. Készítse el az S → Aa|Bb, A → cA|c, B→cB|c nyelvtanhoz tartozó operátor precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 3. Készítse el az S → aA|bec|bc, A → ed|d|fc|c nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 4. Készítse el az S → AaS|A, A → bcA|b nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 5. Készítse el az E → E+T|T, T → T*F|F, F → (E)|i nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 6. Készítse el az S → a|ibtS|ibtSeS nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 7. Készítse el az S → AA, A → b|aA nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 8. Készítse el az S → aBa|cC, B → b|bD, C → aD|b, D → ac|aac nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 9. Készítse el az S → A|AB, A → aAb|ab, B → bBc|bc nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 10. Készítse el az S → Aa|b, A → bdB|B, B → abB|cB|ab|c nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 11. Készítse el az S → aAb|bBc|aBd|bAd, A → f, B → f nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 12. Készítse el az S → aAb|aBbb, A → aAb|c, B → aBbb|d nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 13. Készítse el az S → AB, A → aAb|b, B → bBc|c nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 14. Készítse el az S → Ba, A → aa|bb, B → BB|bA nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 15. Készítse el az S → AB, A → a|cB, B → c|aA|bB nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 16. Készítse el az S → A|bB, A → a|ba, B → AB|a nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 17. Készítse el az S → AA|c, A → Bc|a, B → b|bb nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 18. Készítse el az S → ABc, A → bA|b, B → c nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 19. Készítse el az S → BaB, A → a|bab, B → bB|a nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

 20. Készítse el az S → AcB, A → aAb|ba, B → aBb|cba nyelvtanhoz tartozó operátorprecedencia elemző táblázatot! Megoldás

Egyszerű precendecia elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

A JFLAP és a Parsing Simulator programok egyike sem implementálta ezt az algoritmust.

Nézzük először, hogyan történik az egyszerű precedencia elemző táblázat készítése! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/epp.html)

 1. Készítse el az S → Sa|a nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 2. Készítse el az S → Aa|Bb, A → cA|c, B→cB|c nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 3. Készítse el az S → aA|bec|bc, A → ed|d|fc|c nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 4. Készítse el az S → AaS|A, A → bcA|b nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 5. Készítse el az E → E+T|T, T → T*F|F, F → (E)|i nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 6. Készítse el az S → a|ibtS|ibtSeS nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 7. Készítse el az S → AA, A → b|aA nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 8. Készítse el az S → aBa|cC, B → b|bD, C → aD|b, D → ac|aac nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 9. Készítse el az S → A|AB, A → aAb|ab, B → bBc|bc nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 10. Készítse el az S → Aa|b, A → bdB|B, B → abB|cB|ab|c nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 11. Készítse el az S → aAb|bBc|aBd|bAd, A → f, B → f nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 12. Készítse el az S → aAb|aBbb, A → aAb|c, B → aBbb|d nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 13. Készítse el az S → AB, A → aAb|b, B → bBc|c nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 14. Készítse el az S → Ba, A → aa|bb, B → BB|bA nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 15. Készítse el az S → AB, A → a|cB, B → c|aA|bB nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 16. Készítse el az S → A|bB, A → a|ba, B → AB|a nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 17. Készítse el az S → AA|c, A → Bc|a, B → b|bb nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 18. Készítse el az S → ABc, A → bA|b, B → c nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 19. Készítse el az S → BaB, A → a|bab, B → bB|a nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

 20. Készítse el az S → AcB, A → aAb|ba, B → aBb|cba nyelvtanhoz tartozó egyszerű precedencia elemző táblázatot! Megoldás

LR(0) elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

A JFLAP program a grammatika megadása után generálja az SLR elemzőt, amely tartalmazza a számunkra szükséges LR(0) elemeket. Ezekből viszont már nekünk kell az elemző táblázatot elkészíteni. A Parsing Simulator képes generálni az LR(0) elemeket és az elemző táblázatot is, csak figyelni kell arra, hogy itt a kiegészített nyelvtan a kiindulópont.

Nézzük először, hogyan történik az LR(0) elemző táblázat készítése! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/lr0.html)

 1. Készítse el az S → Sa|a nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 2. Készítse el az S → Aa|Bb, A → cA|c, B→cB|c nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 3. Készítse el az S → aA|bec|bc, A → ed|d|fc|c nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 4. Készítse el az S → AaS|A, A → bcA|b nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 5. Készítse el az E → E+T|T, T → T*F|F, F → (E)|i nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 6. Készítse el az S → a|ibtS|ibtSeS nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 7. Készítse el az S → AA, A → b|aA nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 8. Készítse el az S → aBa|cC, B → b|bD, C → aD|b, D → ac|aac nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 9. Készítse el az S → A|AB, A → aAb|ab, B → bBc|bc nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 10. Készítse el az S → Aa|b, A → bdB|B, B → abB|cB|ab|c nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 11. Készítse el az S → aAb|bBc|aBd|bAd, A → f, B → f nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 12. Készítse el az S → aAb|aBbb, A → aAb|c, B → aBbb|d nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 13. Készítse el az S → AB, A → aAb|b, B → bBc|c nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 14. Készítse el az S → Ba, A → aa|bb, B → BB|bA nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 15. Készítse el az S → AB, A → a|cB, B → c|aA|bB nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 16. Készítse el az S → A|bB, A → a|ba, B → AB|a nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 17. Készítse el az S → AA|c, A → Bc|a, B → b|bb nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 18. Készítse el az S → ABc, A → bA|b, B → c nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 19. Készítse el az S → BaB, A → a|bab, B → bB|a nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

 20. Készítse el az S → AcB, A → aAb|ba, B → aBb|cba nyelvtanhoz tartozó LR(0) elemző táblázatot! Megoldás

SLR elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

A JFLAP program a grammatika megadása után generálja az SLR elemzőt. A Parsing Simulator hasonló eredményt szolgáltat, ám az LR(0) elemzésnél leírtaknak megfelelően itt is a kiegészített nyelvtan a kiindulópont.

Nézzük először, hogyan történik az SLR(1) elemző táblázat készítése! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/slr.html)

 1. Készítse el az S → Sa|a nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 2. Készítse el az S → Aa|Bb, A → cA|c, B→cB|c nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 3. Készítse el az S → aA|bBc, A → Bd|Cc, B → e|λ, C → f|λ nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 4. Készítse el az S → AaS|A, A → bcA|b nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 5. Készítse el az E → TE', E' → +TE', E' → λ, T → FT', T' → *FT', T' → λ, F → (E), F → i nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 6. Készítse el az S → a|ibtS|ibtSeS nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 7. Készítse el az S → aAab|bAbb, A → λ|a nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 8. Készítse el az S → ABA|cC, A → λ|a, B → λ|bD, C → AD|b, D → aAc nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 9. Készítse el az S → AB, A → aAb|ab, B → bBc|λ nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 10. Készítse el az S → Aa|b, A → bdB|B, B → abB|cB|λ nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 11. Készítse el az S → ABBA, A → a|λ, B → b|λ nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 12. Készítse el az S → aAb|aBbb, A → aAb|c, B → aBbb|d nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 13. Készítse el az S → AB, A → aAb|b, B → bBc|c nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 14. Készítse el az S → Ba, A → aa|bb, B → BB|bA nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 15. Készítse el az S → AB, A → a|cB, B → c|aA|bB nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 16. Készítse el az S → aA|bB, A → λ|ba, B → AB|a nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 17. Készítse el az S → AA|c, A → Bc|a, B → b|bb nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 18. Készítse el az S → ABc, A → bA|λ, B → c nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 19. Készítse el az S → BaB, A → a|bab|λ, B → bB|a nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

 20. Készítse el az S → AcB, A → aAb|ba, B → aBb|cba nyelvtanhoz tartozó SLR elemző táblázatot! Megoldás

LR(1) elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

A JFLAP program nem képes generálni az LR(1) elemeket, így a Parsing Simulator programot javasoljuk használni. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a program számára a kiegészített nyelvtan a kiindulópont.

Nézzük először, hogyan történik az LR(1) elemző táblázat készítése! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/lr1.html)

 1. Készítse el az S → Sa|a nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 2. Készítse el az S → Aa|Bb, A → cA|c, B→cB|c nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 3. Készítse el az S → aA|bec|bc, A → ed|d|fc|c nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 4. Készítse el az S → AaS|A, A → bcA|b nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 5. Készítse el az E → E+T|T, T → T*F|F, F → (E)|i nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 6. Készítse el az S → a|ibtS|ibtSeS nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 7. Készítse el az S → AA, A → b|aA nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 8. Készítse el az S → aBa|cC, B → b|bD, C → aD|b, D → ac|aac nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 9. Készítse el az S → A|AB, A → aAb|ab, B → bBc|bc nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 10. Készítse el az S → Aa|b, A → bdB|B, B → abB|cB|ab|c nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 11. Készítse el az S → aAb|bBc|aBd|bAd, A → f, B → f nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 12. Készítse el az S → aAb|aBbb, A → aAb|c, B → aBbb|d nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 13. Készítse el az S → AB, A → aAb|b, B → bBc|c nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 14. Készítse el az S → Ba, A → aa|bb, B → BB|bA nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 15. Készítse el az S → AB, A → a|cB, B → c|aA|bB nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 16. Készítse el az S → A|bB, A → a|ba, B → AB|a nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 17. Készítse el az S → AA|c, A → Bc|a, B → b|bb nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 18. Készítse el az S → ABc, A → bA|b, B → c nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 19. Készítse el az S → BaB, A → a|bab, B → bB|a nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 20. Készítse el az S → AcB, A → aAb|ba, B → aBb|cba nyelvtanhoz tartozó LR(1) elemző táblázatot! Megoldás

LALR elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

A JFLAP program nem képes generálni az LR(1) elemeket, ezeknél a feladatoknál is a Parsing Simulator programot javasoljuk használni. Továbbra is a kiegészített nyelvtant kell megadni a szoftver számára.

Nézzük először, hogyan történik az LALR(1) elemző táblázat készítése! (www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/fordito/lalr.html)

 1. Készítse el az S → Sa|a nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 2. Készítse el az S → Aa|Bb, A → cA|c, B→cB|c nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 3. Készítse el az S → aA|bec|bc, A → ed|d|fc|c nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 4. Készítse el az S → AaS|A, A → bcA|b nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 5. Készítse el az E → E+T|T, T → T*F|F, F → (E)|i nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 6. Készítse el az S → a|ibtS|ibtSeS nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 7. Készítse el az S → AA, A → b|aA nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 8. Készítse el az S → aBa|cC, B → b|bD, C → aD|b, D → ac|aac nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 9. Készítse el az S → A|AB, A → aAb|ab, B → bBc|bc nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 10. Készítse el az S → Aa|b, A → bdB|B, B → abB|cB|ab|c nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 11. Készítse el az S → aAb|bBc|aBd|bAd, A → f, B → f nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 12. Készítse el az S → aAb|aBbb, A → aAb|c, B → aBbb|d nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 13. Készítse el az S → AB, A → aAb|b, B → bBc|c nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 14. Készítse el az S → Ba, A → aa|bb, B → BB|bA nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 15. Készítse el az S → AB, A → a|cB, B → c|aA|bB nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 16. Készítse el az S → A|bB, A → a|ba, B → AB|a nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 17. Készítse el az S → AA|c, A → Bc|a, B → b|bb nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 18. Készítse el az S → ABc, A → bA|b, B → c nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 19. Készítse el az S → BaB, A → a|bab, B → bB|a nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

 20. Készítse el az S → AcB, A → aAb|ba, B → aBb|cba nyelvtanhoz tartozó LALR(1) elemző táblázatot! Megoldás

2. fejezet - Megoldások

Reguláris kifejezések

[Megjegyzés]Megjegyzés

A feladatmegoldások során a szorzást (konkatenációt) nem jelöljük.

 1. A reguláris kifejezésben mindenképpen jelölni kell a két a betűt. Ezek előtt, között és mögött tetszőleges számú b szerepelhet: b*ab*ab*.

 2. Jelöljük az első két a betűt. Ezek előtt és között tetszőleges számú b szerepelhet, végül a második a-t bármi követheti: b*ab*a(a+b)*.

 3. Az első megoldáshoz képest az az eltérés, hogy bármely a eltűnhet, így ezeket a+λ-val helyettesítjük: b*(a+λ)b*(a+λ)b*.

 4. Az első két betű bármi lehet, ezt követi a b, majd ezt bármi követheti: (a+b)(a+b)b(a+b)*.

 5. Az első betű bármi lehet, a második csak a vagy c, majd ezt bármi követheti: (a+b+c)(a+c)(a+b+c)*.

 6. Ha a mássalhangzók száma páros, akkor a szót olyan részekre lehet bontani, melyek mássalhangzókkal kezdődnek és pontosan két mássalhangzót tartalmaznak. A két mássalhangzó között és a második mögött tetszőleges számú a betű szerepelhet. Viszont a teljes szó kezdődhet tetszőleges számú a betűvel: a*((b+c)a*(b+c)a*)*.

 7. Mivel a b csakis duplán szerepelhet, a tetszőleges szót leíró reguláris kifejezést kell egy kicsit átírni: (a+bb)*. Más irányból megközelítve a b-k sorozatai között tetszőleges számú a lehet: (a*(bb))*.

 8. Egy elemi konjunkció egy literál vagy literálok konjunkciója, tehát az első literált operátor-literál párosok követik: p(kp)*. A diszjunktív normálforma egy elemi konjunkció vagy azok diszkunkciója, azaz a szerkezet nagyon hasonló. Mivel a diszjunkció és konjunkció azonos precedenciájú, az elemi konjunkciókat zárójelezzük: [p(kp)*](d[p(kp)*])*. A kerek zárójeleknek speciális szerepe van a reguláris kifejezésekben, ezért használunk szögletes zárójeleket. Természetesen az egy literálból álló elemi konjunkciót felesleges zárójelezni, ám ezzel a [p(kp)*] reguláris kifejezés helyett p+[pkp(kp)*]-t kellett volna írni az előbbi megoldásba, amit felesleges elbonyolításnak érzünk.

 9. A szó mindenképpen a betűvel kezdődik, így bontsuk olyan részekre melynek a kezdőbetűje a, és nem tartalmaz újabb a-t. Mivel páros betű nem fordulhat elő a szóban, a kezdő a betűt felváltva követheti b és c tetszőleges hosszan, de legalább egy betűnek kell itt szerepelni, mert a két a-t el kell választani egymástól. Az utolsó rész állhat egy darab a betűből is: (a(b(cb)*(c+λ)+c(bc)*(b+λ)))*(a+λ)+a. Természetesen létezik más megoldás is, amely egyeseknek egyszerűbbnek tűnhet.

Reguláris kifejezéseket felismerő nemdeterminisztikus automaták

[Megjegyzés]Megjegyzés

Ebben és azt ezt követő fejezetekben Thompson algoritmusát [Thompson68] alkalmazzuk kisebb lépésekben ugyanarra a 18 feladatra.

A feladatok megoldásait jelentő nemdeterminisztikus automatákat a következőképpen adjuk meg: zöld színnel jelöljük a kiinduló állapotot, és pirossal az egyedüli végállapotot. A λ-átmenetnél a nyilat nem címkézzük az egyszerűség kedvéért.

 1. ab*+a*b

  ab*+a*b nemdeterminisztikus automatája

 2. ab*+bc*+ca*

  ab*+bc*+ca* nemdeterminisztikus automatája

 3. a(a*+b*)b

  a(a*+b*)b nemdeterminisztikus automatája

 4. (a+b)*+(b+a)*

  (a+b)*+(b+a)* nemdeterminisztikus automatája

 5. (a*ba*b)*

  (a*ba*b)* nemdeterminisztikus automatája

 6. b*ab*ab*

  b*ab*ab* nemdeterminisztikus automatája

 7. ((a+b)(b+a))*

  ((a+b)(b+a))* nemdeterminisztikus automatája

 8. a*b*c

  a*b*c nemdeterminisztikus automatája

 9. ((a*+b)*c)*

  ((a*+b)*c)* nemdeterminisztikus automatája

 10. ab*a+a*ba*

  ab*a+a*ba* nemdeterminisztikus automatája

 11. (a+bb)*

  (a+bb)* nemdeterminisztikus automatája

 12. a*((b+c)a*(b+c)a*)*

  a*((b+c)a*(b+c)a*)* nemdeterminisztikus automatája

 13. (a+b+c)(a+b)(a+b+c)*

  (a+b+c)(a+b)(a+b+c)* nemdeterminisztikus automatája

 14. (a+b)(a+b)b(a+b)*

  (a+b)(a+b)b(a+b)* nemdeterminisztikus automatája

 15. b*ab*a(a+b)*

  b*ab*a(a+b)* nemdeterminisztikus automatája

 16. b*(a+λ)b*(a+λ)b*

  b*(a+λ)b*(a+λ)b* nemdeterminisztikus automatája

 17. [p(kp)*](d[p(kp)*])*

  [p(kp)*](d[p(kp)*])* nemdeterminisztikus automatája

 18. (a(b(cb)*(c+λ)+c(bc)*(b+λ)))*(a+λ)+a

  (a(b(cb)*(c+λ)+c(bc)*(b+λ)))*(a+λ)+a nemdeterminisztikus automatája

Nemdeterminisztikus automaták determinizálása

[Megjegyzés]Megjegyzés

Minden megoldást két formában is megadunk. Első esetben a nemdeterminisztikus automata állapotainak halmaza lesz az új automa egy-egy állapota. Az ezeket az állapotokat tartalmazó táblázatban nem jelöltük külön a kezdő és végállapotokat, csupán az átmeneteket. Kezdőállapot az, mely az A-val jelölt állapotot tartalmazza (vagyis az első), és végállapot mindaz, amely a rajzon pirossal jelölt állapotot tartalmazza.

 1. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   ab
  ABGHJCDFHIJLKL
  CDFHIJLHIJDEFKL
  KL  
  HIJHIJKL
  DEFKL DEFL
     
  DEFL DEFL

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   ab
  123
  *245
  *366
  443
  *567
  666
  *767
 2. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   abc
  ABCHNDEGMSIJLMSOPRS
  DEGMS EFGMS 
  IJLMS  JKLMS
  OPRSPQRS  
      
  EFGMS EFGMS 
  JKLMS  JKLMS
  PQRSPQRS  

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   abc
  1234
  *2565
  *3557
  *4855
  5555
  *6565
  *7557
  *8855
 3. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   ab
  ABCDFGHJK 
  BCDFGHJKDEFKHIJKL
     
  DEFKDEFKL
  HIJKL HIJKL
  L  

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   ab
  123
  245
  333
  446
  *535
  *633
 4. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   ab
  ABCDFIJKLNQRCDEFHIKLNOPQRCDFGHIKLMNPQR
  CDEFHIKLNOPQRCDEFHIKLNOPQRCDFGHIKLMNPQR
  CDFGHIKLMNPQRCDEFHIKLNOPQRCDFGHIKLMNPQR

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   ab
  *123
  *223
  *323
 5. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   ab
  ABCEKCDEFGI
  CDECDEFGI
  FGIGHIBCEJK
  GHIGHIBCEJK
  BCEJKCDEFGI

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   ab
  *123
  223
  345
  445
  *523
 6. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   ab
  ABDEFHBCD
  EFHIJLFGH
  BCDEFHBCD
  IJL JKL
  FGHIJLFGH
     
  JKL JKL

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   ab
  123
  245
  323
  *467
  545
  666
  *767
 7. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   ab
  ABCEMDGHJFGHJ
  DGHJBCEKLMBCEILM
  FGHJBCEKLMBCEILM
  BCEKLMDGHJFGHJ
  BCEILMDGHJFGHJ

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   ab
  *123
  245
  345
  *423
  *523
 8. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   abc
  ABDEGBCDEGEFGH
  BCDEGBCDEGEFGH
  EFG EFGH
  H   
      

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   abc
  1234
  2234
  3534
  *4555
  5555
 9. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   abc
  ABCDEGHJKMCDEFGHJKCDEGHIJKBCDEGHJKLM
  CDEFGHJKCDEFGHJKCDEGHIJKBCDEGHJKLM
  CDEGHIJKCDEFGHJKCDEGHIJKBCDEGHJKLM
  BCDEGHJKLMCDEFGHJKCDEGHIJKBCDEGHJKLM

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   abc
  *1234
  2234
  3234
  *4234
 10. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   ab
  ABHIKCDFIJKLMOP
  CDFIJKGIJKPDEFLMOP
  LMOPMNOP 
  GIJKPIJKLMOP
  DEFLMOPGMNOPDEF
  MNOPMNOP 
     
  IJKIJKLMOP
  GMNOPMNOP 
  DEFGPDEF
  GP  

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   ab
  123
  245
  *367
  *483
  *5910
  *667
  777
  883
  *967
  101110
  *1177
 11. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   ab
  ABCEIBCDEHIF
  BCDEHIBCDEHIF
  F BCEGHI
     
  BCEGHIBCDEHIF

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   ab
  *123
  *223
  345
  444
  *523
 12. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   abc
  ABDEFHVBCDEFHVGJKMNPIJKMNP
  BCDEFHVBCDEFHVGJKMNPIJKMNP
  GJKMNPKLMNPEFHORSUVEFHQRSUV
  IJKMNPKLMNPEFHORSUVEFHQRSUV
  KLMNPKLMNPEFHORSUVEFHQRSUV
  EFHORSUVEFHSTUVGJKMNPIJKMNP
  EFHQRSUVEFHSTUVGJKMNPIJKMNP
  EFHSTUVEFHSTUVGJKMNPIJKMNP

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   abc
  *1234
  *2234
  3567
  4567
  5567
  *6834
  *7834
  *8834
 13. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   abc
  ABCEHDGJKMFGJKMIJKM
  DGJKMLOPQRTWZ NOPQRTWZ
  FGJKMLOPQRTWZ NOPQRTWZ
  IJKMLOPQRTWZ NOPQRTWZ
  LOPQRTWZPQRSTVWYZPQRTUVWYZPQRTWXYZ
      
  NOPQRTWZPQRSTVWYZPQRTUVWYZPQRTWXYZ
  PQRSTVWYZPQRSTVWYZPQRTUVWYZPQRTWXYZ
  PQRTUVWYZPQRSTVWYZPQRTUVWYZPQRTWXYZ
  PQRTWXYZPQRSTVWYZPQRTUVWYZPQRTWXYZ

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   abc
  1234
  2567
  3567
  4567
  *58910
  6666
  *78910
  *88910
  *98910
  *108910
 14. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   ab
  ABDCFGIEFGI
  CFGIHKJK
  EFGIHKJK
  HK LMNPS
  JK LMNPS
     
  LMNPSMNOPRSMNPQRS
  MNOPRSMNOPRSMNPQRS
  MNPQRSMNOPRSMNPQRS

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   ab
  123
  245
  345
  467
  567
  666
  *789
  *889
  *989
 15. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   ab
  ABDEFHBCD
  EFHIJKMPFGH
  BCDEFHBCD
  IJKMPJKLMOPJKMNOP
  FGHIJKMPFGH
  JKLMOPJKLMOPJKMNOP
  JKMNOPJKLMOPJKMNOP

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   ab
  123
  245
  323
  *467
  545
  *667
  *767
 16. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   ab
  ABDEGHIJLMOPQRTFIJLMNOPQRTBCDEGHIJKLMOPQRST
  FIJLMNOPQRTNQRTJKLMOPQRST
  BCDEGHIJKLMOPQRSTFIJLMNOPQRTBCDEGHIJKLMOPQRST
  NQRT RST
  JKLMOPQRSTNQRTJKLMOPQRST
     
  RST RST

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   ab
  *123
  *245
  *323
  *467
  *545
  666
  *767
 17. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   []dkp
  AB    
  B    CDG
        
  CDG HIR E 
  HIR  J  
  E    DFG
  JK    
  DFG HIR E 
  K    LMP
  LMP IQR N 
  IQR  J  
  N    MOP
  MOP IQR N 

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   []dkp
  123333
  233334
  333333
  435363
  *533733
  633338
  793333
  835363
  9333310
  103113123
  *1133733
  12333313
  133113123
 18. Determinisztikus automata állapothalmazokkal.

   abc
  ABCbcefghjDEPdgij  
  DEPdgij CFGJKMNOabcefgjCQRUVXYZabcefgj
      
  CFGJKMNOabcefgjDEPdgj CHLOabcefgj
  CQRUVXYZabcefgjDEPdgjCSWZabcefgj 
  DEPdgj CFGJKMNOabcefgjCQRUVXYZabcefgj
  CHLOabcefgjDEPdgjCGIJKMNOabcefgj 
  CSWZabcefgjDEPdgj CRTUVXYZabcefgj
  CGIJKMNOabcefgjDEPdgj CHLOabcefgj
  CRTUVXYZabcefgjDEPdgjCSWZabcefgj 

  Ugyanaz az automata hagyományos jelöléssel.

   abc
  *1233
  *2345
  3333
  *4637
  *5683
  *6345
  *7693
  *86310
  *9637
  *10683

Determinisztikus automaták minimalizálása

 1. végállapotoknem végállapotok
  2,3,5,71,4,6
  2,5,73146
  25,7

 2. végállapotoknem végállapotok
  2,3,4,6,7,81,5
  2,63,74,815

 3. végállapotoknem végállapotok
  5,61,2,3,4
  561,324
  13

 4. végállapotoknem végállapotok
  1,2,3 

 5. végállapotoknem végállapotok
  1,52,3,4
  23,4

 6. végállapotoknem végállapotok
  4,71,2,3,5,6
  1,3,62,5
  1,36

 7. végállapotoknem végállapotok
  1,4,52,3

 8. végállapotoknem végállapotok
  41,2,3,5
  1,2,35
  1,23

 9. végállapotoknem végállapotok
  1,42,3

 10. végállapotoknem végállapotok
  3,4,5,6,9,111,2,7,8,10
  3,5,6,94111,82710
  3,6,95

 11. végállapotoknem végállapotok
  1,2,53,4
  34

 12. végállapotoknem végállapotok
  1,2,6,7,83,4,5

 13. végállapotoknem végállapotok
  5,7,8,9,101,2,3,4,6
  1,62,3,4
  16

 14. végállapotoknem végállapotok
  7,8,91,2,3,4,5,6
  1,2,3,64,5
  1,62,3
  16

 15. végállapotoknem végállapotok
  4,6,71,2,3,5
  1,32,5

 16. végállapotoknem végállapotok
  1,2,3,4,5,76
  1,2,3,54,7
  1,32,5

 17. végállapotoknem végállapotok
  5,111,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13
  1,2,3,6,7,9,124,8,10,13
  1,3,72,6,9,12
  1,73

 18. végállapotoknem végállapotok
  1,2,4,5,6,7,8,9,103
  12,64,8,95,7,10

Balrekurzió megszüntetése

  1. közvetlen balrekurzió megszüntetése: A

   S → AA | Ba
   A → BAA' | aA'
   A' → BA' | λ
   B → SS | b
  2. balrekurzió megszüntetése: S

   S → AA | Ba
   A → BAA' | aA'
   A' → BA' | λ
   B → AAS | BaS | b
  3. közvetlen balrekurzió megszüntetése: B

   S → AA | Ba
   A → BAA' | aA'
   A' → BA' | λ
   B → AASB' | bB'
   B' → aSB' | λ
  4. balrekurzió megszüntetése: A

   S → BAA'A | aA'A | Ba
   A → BAA' | aA'
   A' → BA' | λ
   B → BAA'ASB' | aA'ASB' | bB'
   B' → aSB' | λ
  5. közvetlen balrekurzió megszüntetése:B

   S → BAA'A | aA'A | Ba
   A → BAA' | aA'
   A' → BA' | λ
   B → aA'ASB'B'' | bB'B''
   B' → aSB' | λ
   B'' → AA'ASB'B'' | λ
  1. közvetlen balrekurzió megszüntetése: C

   S → ABC
   A → BC | CB
   B → Ca | Ab
   C → AC' | aC'
   C' → CC' | λ
  2. balrekurzió megszüntetése: A

   S → BCBC | CBBC
   A → BC | CB
   B → Ca | BCb | CBb
   C → BCC' | CBC' | aC'
   C' → CC' | λ
  3. közvetlen balrekurzió megszüntetése: B

   S → BCBC | CBBC
   A → BC | CB
   B → CaB' | CBbB'
   B' → CbB' | λ
   C → BCC' | CBC' | aC'
   C' → CC' | λ
  4. közvetlen balrekurzió megszüntetése: C

   S → BCBC | CBBC
   A → BC | CB
   B → CaB' | CBbB'
   B' → CbB' | λ
   C → BCC'C'' | aC'C''
   C' → CC' | λ
   C'' → BC'C'' | λ
  5. balrekurzió megszüntetése: B

   S → CaB'CBC | CBbB'CBC | CBBC
   A → CaB'C | CBbB'C | CB
   B → CaB' | CBbB'
   B' → CbB' | λ
   C → CaB'CC'C'' | CBbB'CC'C'' | aC'C''
   C' → CC' | λ
   C'' → CaB'C'C'' | CBbB'C'C'' | λ
  6. közvetlen balrekurzió megszüntetése: C

   S → CaB'CBC | CBbB'CBC | CBBC
   A → CaB'C | CBbB'C | CB
   B → CaB' | CBbB'
   B' → CbB' | λ
   C → aC'C''C3
   C' → CC' | λ
   C'' → CaB'C'C'' | CBbB'C'C'' | λ
   C3 → aB'CC'C''C3 | BbB'CC'C''C3 | λ
  1. közvetlen balrekurzió megszüntetése: S

   S → aAS' | bBS'
   S' → SS' | λ
   A → Aa | b
   B → Bb | a
  2. közvetlen balrekurzió megszüntetése: A

   S → aAS' | bBS'
   S' → SS' | λ
   A → bA'
   A' → aA' | λ
   B → Bb | a
  3. közvetlen balrekurzió megszüntetése: B

   S → aAS' | bBS'
   S' → SS' | λ
   A → bA'
   A' → aA' | λ
   B → aB'
   B' → bB' | λ
  1. közvetlen balrekurzió megszüntetése: A

   S → BB
   A → SASA' | aA'
   A' → SAA' | λ
   B → b | Ba | Bb
  2. közvetlen balrekurzió megszüntetése: B

   S → BB
   A → SASA' | aA'
   A' → SAA' | λ
   B → bB'
   B' → aB' | bB' | λ
  1. balrekurzió megszüntetése: S

   S → ABC
   A → ABCa | Bb
   B → Aa | bb
  2. közvetlen balrekurzió megszüntetése: A

   S → ABC
   A → BbA'
   A' → BCaA' | λ
   B → Aa | bb
  3. balrekurzió megszüntetése: A

   S → BbA'BC
   A → BbA'
   A' → BCaA' | λ
   B → BbA'a | bb
  4. közvetlen balrekurzió megszüntetése: B

   S → BbA'BC
   A → BbA'
   A' → BCaA' | λ
   B → bbB'
   B' → bA'aB' | λ
  1. balrekurzió megszüntetése: S

   S → ABA | BAB
   A → ABAS | BABS | BB
   B → ABAS | BABS | bb | a
  2. közvetlen balrekurzió megszüntetése: A

   S → ABA | BAB
   A → BABSA' | BBA'
   A' → BASA' | λ
   B → ABAS | BABS | bb | a
  3. közvetlen balrekurzió megszüntetése: B

   S → ABA | BAB
   A → BABSA' | BBA'
   A' → BASA' | λ
   B → ABASB' | bbB' | aB'
   B' → ABSB' | λ
  4. balrekurzió megszüntetése: A

   S → BABSA'BA | BBA'BA | BAB
   A → BABSA' | BBA'
   A' → BASA' | λ
   B → BABSA'BASB' | BBA'BASB' | bbB' | aB'
   B' → BABSA'BSB' | BBA'BSB' | λ
  5. közvetlen balrekurzió megszüntetése: B

   S → BABSA'BA | BBA'BA | BAB
   A → BABSA' | BBA'
   A' → BASA' | λ
   B → bbB'B'' | aB'B''
   B' → BABSA'BSB' | BBA'BSB' | λ
   B'' → ABSA'BASB'B'' | BA'BASB'B'' | λ
  1. balrekurzió megszüntetése: S

   S → AaA
   A → BB | b
   B → CaC | aCa
   C → AaABS | cc
  2. balrekurzió megszüntetése: A

   S → BBaA | baA
   A → BB | b
   B → CaC | aCa
   C → BBaABS | baABS | cc
  3. balrekurzió megszüntetése: B

   S → CaCBaA | aCaBaA | baA
   A → CaCB | aCaB | b
   B → CaC | aCa
   C → CaCBaABS | aCaBaABS | baABS | cc
  4. közvetlen balrekurzió megszüntetése: C

   S → CaCBaA | aCaBaA | baA
   A → CaCB | aCaB | b
   B → CaC | aCa
   C → aCaBaABSC' | baABSC' | ccC'
   C' → aCBaABSC' | λ
  1. közvetlen balrekurzió megszüntetése: S

   S → CAS' | ACS'
   S' → SS' | λ
   A → BB | a
   B → Cb | bC
   C → a | BC | CB
  2. közvetlen balrekurzió megszüntetése: C

   S → CAS' | ACS'
   S' → SS' | λ
   A → BB | a
   B → Cb | bC
   C → aC' | BCC'
   C' → BC' | λ
  3. balrekurzió megszüntetése: B

   S → CAS' | ACS'
   S' → SS' | λ
   A → CbB | bCB | a
   B → Cb | bC
   C → aC' | CbCC' | bCCC'
   C' → CbC' | bCC' | λ
  4. közvetlen balrekurzió megszüntetése: C

   S → CAS' | ACS'
   S' → SS' | λ
   A → CbB | bCB | a
   B → Cb | bC
   C → aC'C'' | bCCC'C''
   C' → CbC' | bCC' | λ
   C'' → bCC'C'' | λ
  1. balrekurzió megszüntetése: A

   S → aSa | BSA | BSB
   A → a | B
   B → a | B | b
  2. közvetlen balrekurzió megszüntetése: B

   S → aSa | BSA | BSB
   A → a | B
   B → aB' | bB'
   B' → B' | λ

   Kicsit szokatlan az utolsó előtti szabály, melynek a bal és a jobb oldala megegyezik. Akár el is hagyható, mert nélküle is ugyanazt a nyelvet generálhatjuk a nyelvtannal.

  1. balrekurzió megszüntetése: S

   S → ABc
   A → a | Ba
   B → b | ABcb
  2. balrekurzió megszüntetése: A

   S → aBc | BaBc
   A → a | Ba
   B → b | aBcb | BaBcb
  3. közvetlen balrekurzió megszüntetése: B

   S → aBc | BaBc
   A → a | Ba
   B → bB' | aBcbB'
   B' → aBcbB' | λ

Általános felülről-lefelé elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

A feladatmegoldások során felső indexként adjuk meg a lépések Fülöp Zoltán jegyzete [Fülöp99] szerinti sorszámát. A sikertelen megoldást jelző 6.2 esetet viszont sosem írtuk ki, mert ekkor nincs átmenet.

  1. (q,1,λ,E), 1(q,1,E1,T), 1(q,1,E1T1,F), 1(q,1,E1T1F1,i), 2(q,2,E1T1F1i,λ), 4(b,2,E1T1F1i,λ), 5(b,1,E1T1F1,i), 6.1(q,1,E1T1F2,(E)), 4(b,1,E1T1F2,(E)), 6.3(b,1,E1T1,F), 6.1(q,1,E1T2,FT'), 1(q,1,E1T2F1,iT'), 2(q,2,E1T2F1i,T'), 1(q,2,E1T2F1iT'1,*F), 2(q,3,E1T2F1iT'1*,F), 1(q,3,E1T2F1iT'1*F1,i), 2(q,4,E1T2F1iT'1*F1i,λ), 4(b,4,E1T2F1iT'1*F1i,λ), 5(b,3,E1T2F1iT'1*F1,i), 6.1(q,3,E1T2F1iT'1*F2,(E)), 4(b,3,E1T2F1iT'1*F2,(E)), 6.3(b,3,E1T2F1iT'1*,F), 5(b,2,E1T2F1iT'1,*F), 6.1(q,2,E1T2F1iT'2,*FT'), 2(q,3,E1T2F1iT'2*,FT'), 1(q,3,E1T2F1iT'2*F1,iT'), 2(q,4,E1T2F1iT'2*F1i,T'), 1(q,4,E1T2F1iT'2*F1iT'1,*F), 4(b,4,E1T2F1iT'2*F1iT'1,*F), 6.1(q,4,E1T2F1iT'2*F1iT'2,*FT'), 4(b,4,E1T2F1iT'2*F1iT'2,*FT'), 6.3(b,4,E1T2F1iT'2*F1i,T'), 5(b,3,E1T2F1iT'2*F1,iT'), 6.1(q,3,E1T2F1iT'2*F2,(E)T'), 4(b,3,E1T2F1iT'2*F2,(E)T'), 6.3(b,3,E1T2F1iT'2*,FT'), 5(b,2,E1T2F1iT'2,*FT'), 6.3(b,2,E1T2F1i,T'), 5(b,1,E1T2F1,iT'), 6.1(q,1,E1T2F2,(E)T'), 4(b,1,E1T2F2,(E)T'), 6.3(b,1,E1T2,FT'), 6.3(b,1,E1,T), 6.1(q,1,E2,TE'), 1(q,1,E2T1,FE'), 1(q,1,E2T1F1,iE'), 2(q,2,E2T1F1i,E'), 1(q,2,E2T1F1iE'1,+T), 4(b,2,E2T1F1iE'1,+T), 6.1(q,2,E2T1F1iE'2,+TE'), 4(b,2,E2T1F1iE'2,+TE'), 6.3(b,2,E2T1F1i,E'), 5(b,1,E2T1F1,iE'), 6.1(q,1,E2T1F2,(E)E'), 4(b,1,E2T1F2,(E)E'), 6.3(b,1,E2T1,FE'), 6.1(q,1,E2T2,FT'E'), 1(q,1,E2T2F1,iT'E'), 2(q,2,E2T2F1i,T'E'), 1(q,2,E2T2F1iT'1,*FE'), 2(q,3,E2T2F1iT'1*,FE'), 1(q,3,E2T2F1iT'1*F1,iE'), 2(q,4,E2T2F1iT'1*F1i,E'), 1(q,4,E2T2F1iT'1*F1iE'1,+T), 2(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+,T), 1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T1,F), 1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T1F1,i), 4(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T1F1,i), 6.1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T1F2,(E)), 4(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T1F2,(E)), 6.3(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T1,F), 6.1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T2,FT'), 1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T2F1,iT'), 4(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T2F1,iT'), 6.1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T2F2,(E)T'), 4(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T2F2,(E)T'), 6.3(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+T2,FT'), 6.3(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'1+,T), 5(b,4,E2T2F1iT'1*F1iE'1,+T), 6.1(q,4,E2T2F1iT'1*F1iE'2,+TE'), 2(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+,TE'), 1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T1,FE'), 1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T1F1,iE'), 4(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T1F1,iE'), 6.1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T1F2,(E)E'), 4(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T1F2,(E)E'), 6.3(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T1,FE'), 6.1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T2,FT'E'), 1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T2F1,iT'E'), 4(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T2F1,iT'E'), 6.1(q,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T2F2,(E)T'E'), 4(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T2F2,(E)T'E'), 6.3(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+T2,FT'E'), 6.3(b,5,E2T2F1iT'1*F1iE'2+,TE'), 5(b,4,E2T2F1iT'1*F1iE'2,+TE'), 6.3(b,4,E2T2F1iT'1*F1i,E'), 5(b,3,E2T2F1iT'1*F1,iE'), 6.1(q,3,E2T2F1iT'1*F2,(E)E'), 4(b,3,E2T2F1iT'1*F2,(E)E'), 6.3(b,3,E2T2F1iT'1*,FE'), 5(b,2,E2T2F1iT'1,*FE'), 6.1(q,2,E2T2F1iT'2,*FT'E'), 2(q,3,E2T2F1iT'2*,FT'E'), 1(q,3,E2T2F1iT'2*F1,iT'E'), 2(q,4,E2T2F1iT'2*F1i,T'E'), 1(q,4,E2T2F1iT'2*F1iT'1,*FE'), 4(b,4,E2T2F1iT'2*F1iT'1,*FE'), 6.1(q,4,E2T2F1iT'2*F1iT'2,*FT'E'), 4(b,4,E2T2F1iT'2*F1iT'2,*FT'E'), 6.3(b,4,E2T2F1iT'2*F1i,T'E'), 5(b,3,E2T2F1iT'2*F1,iT'E'), 6.1(q,3,E2T2F1iT'2*F2,(E)T'E'), 4(b,3,E2T2F1iT'2*F2,(E)T'E'), 6.3(b,3,E2T2F1iT'2*,FT'E'), 5(b,2,E2T2F1iT'2,*FT'E'), 6.3(b,2,E2T2F1i,T'E'), 5(b,1,E2T2F1,iT'E'), 6.1(q,1,E2T2F2,(E)T'E'), 4(b,1,E2T2F2,(E)T'E'), 6.3(b,1,E2T2,FT'E'), 6.3(b,1,E2,TE'), 6.3(b,1,λ,E)
  2. (q,1,λ,E), 1(q,1,E1,T), 1(q,1,E1T1,F), 1(q,1,E1T1F1,i), 2(q,2,E1T1F1i,λ), 4(b,2,E1T1F1i,λ), 5(b,1,E1T1F1,i), 6.1(q,1,E1T1F2,(E)), 4(b,1,E1T1F2,(E)), 6.3(b,1,E1T1,F), 6.1(q,1,E1T2,FT'), 1(q,1,E1T2F1,iT'), 2(q,2,E1T2F1i,T'), 1(q,2,E1T2F1iT'1,*F), 2(q,3,E1T2F1iT'1*,F), 1(q,3,E1T2F1iT'1*F1,i), 4(b,3,E1T2F1iT'1*F1,i), 6.1(q,3,E1T2F1iT'1*F2,(E)), 4(b,3,E1T2F1iT'1*F2,(E)), 6.3(b,3,E1T2F1iT'1*,F), 5(b,2,E1T2F1iT'1,*F), 6.1(q,2,E1T2F1iT'2,*FT'), 2(q,3,E1T2F1iT'2*,FT'), 1(q,3,E1T2F1iT'2*F1,iT'), 4(b,3,E1T2F1iT'2*F1,iT'), 6.1(q,3,E1T2F1iT'2*F2,(E)T'), 4(b,3,E1T2F1iT'2*F2,(E)T'), 6.3(b,3,E1T2F1iT'2*,FT'), 5(b,2,E1T2F1iT'2,*FT'), 6.3(b,2,E1T2F1i,T'), 5(b,1,E1T2F1,iT'), 6.1(q,1,E1T2F2,(E)T'), 4(b,1,E1T2F2,(E)T'), 6.3(b,1,E1T2,FT'), 6.3(b,1,E1,T), 6.1(q,1,E2,TE'), 1(q,1,E2T1,FE'), 1(q,1,E2T1F1,iE'), 2(q,2,E2T1F1i,E'), 1(q,2,E2T1F1iE'1,+T), 4(b,2,E2T1F1iE'1,+T), 6.1(q,2,E2T1F1iE'2,+TE'), 4(b,2,E2T1F1iE'2,+TE'), 6.3(b,2,E2T1F1i,E'), 5(b,1,E2T1F1,iE'), 6.1(q,1,E2T1F2,(E)E'), 4(b,1,E2T1F2,(E)E'), 6.3(b,1,E2T1,FE'), 6.1(q,1,E2T2,FT'E'), 1(q,1,E2T2F1,iT'E'), 2(q,2,E2T2F1i,T'E'), 1(q,2,E2T2F1iT'1,*FE'), 2(q,3,E2T2F1iT'1*,FE'), 1(q,3,E2T2F1iT'1*F1,iE'), 4(b,3,E2T2F1iT'1*F1,iE'), 6.1(q,3,E2T2F1iT'1*F2,(E)E'), 4(b,3,E2T2F1iT'1*F2,(E)E'), 6.3(b,3,E2T2F1iT'1*,FE'), 5(b,2,E2T2F1iT'1,*FE'), 6.1(q,2,E2T2F1iT'2,*FT'E'), 2(q,3,E2T2F1iT'2*,FT'E'), 1(q,3,E2T2F1iT'2*F1,iT'E'), 4(b,3,E2T2F1iT'2*F1,iT'E'), 6.1(q,3,E2T2F1iT'2*F2,(E)T'E'), 4(b,3,E2T2F1iT'2*F2,(E)T'E'), 6.3(b,3,E2T2F1iT'2*,FT'E'), 5(b,2,E2T2F1iT'2,*FT'E'), 6.3(b,2,E2T2F1i,T'E'), 5(b,1,E2T2F1,iT'E'), 6.1(q,1,E2T2F2,(E)T'E'), 4(b,1,E2T2F2,(E)T'E'), 6.3(b,1,E2T2,FT'E'), 6.3(b,1,E2,TE'), 6.3(b,1,λ,E)
  1. (q,1,λ,S), 1(q,1,S1,aAbB), 2(q,2,S1a,AbB), 1(q,2,S1aA1,aAcbB), 4(b,2,S1aA1,aAcbB), 6.1(q,2,S1aA2,bB), 2(q,3,S1aA2b,B), 1(q,3,S1aA2bB1,bB), 4(b,3,S1aA2bB1,bB), 6.1(q,3,S1aA2bB2,c), 4(b,3,S1aA2bB2,c), 6.3(b,3,S1aA2b,B), 5(b,2,S1aA2,bB), 6.3(b,2,S1a,AbB), 5(b,1,S1,aAbB), 6.3(b,1,λ,S)
  2. (q,1,λ,S), 1(q,1,S1,aAbB), 2(q,2,S1a,AbB), 1(q,2,S1aA1,aAcbB), 2(q,3,S1aA1a,AcbB), 1(q,3,S1aA1aA1,aAccbB), 4(b,3,S1aA1aA1,aAccbB), 6.1(q,3,S1aA1aA2,cbB), 4(b,3,S1aA1aA2,cbB), 6.3(b,3,S1aA1a,AcbB), 5(b,2,S1aA1,aAcbB), 6.1(q,2,S1aA2,bB), 4(b,2,S1aA2,bB), 6.3(b,2,S1a,AbB), 5(b,1,S1,aAbB), 6.3(b,1,λ,S)
  1. (q,1,λ,S), 1(q,1,S1,AB), 1(q,1,S1A1,aAbB), 2(q,2,S1A1a,AbB), 1(q,2,S1A1aA1,aAbbB), 4(b,2,S1A1aA1,aAbbB), 6.1(q,2,S1A1aA2,aAbB), 4(b,2,S1A1aA2,aAbB), 6.1(q,2,S1A1aA3,bbB), 2(q,3,S1A1aA3b,bB), 2(q,4,S1A1aA3bb,B), 1(q,4,S1A1aA3bbB1,AA), 1(q,4,S1A1aA3bbB1A1,aAbA), 2(q,5,S1A1aA3bbB1A1a,AbA), 1(q,5,S1A1aA3bbB1A1aA1,aAbbA), 4(b,5,S1A1aA3bbB1A1aA1,aAbbA), 6.1(q,5,S1A1aA3bbB1A1aA2,aAbA), 4(b,5,S1A1aA3bbB1A1aA2,aAbA), 6.1(q,5,S1A1aA3bbB1A1aA3,bbA), 2(q,6,S1A1aA3bbB1A1aA3b,bA), 4(b,6,S1A1aA3bbB1A1aA3b,bA), 5(b,5,S1A1aA3bbB1A1aA3,bbA), 6.3(b,5,S1A1aA3bbB1A1a,AbA), 5(b,4,S1A1aA3bbB1A1,aAbA), 6.1(q,4,S1A1aA3bbB1A2,aAA), 2(q,5,S1A1aA3bbB1A2a,AA), 1(q,5,S1A1aA3bbB1A2aA1,aAbA), 4(b,5,S1A1aA3bbB1A2aA1,aAbA), 6.1(q,5,S1A1aA3bbB1A2aA2,aAA), 4(b,5,S1A1aA3bbB1A2aA2,aAA), 6.1(q,5,S1A1aA3bbB1A2aA3,bA), 2(q,6,S1A1aA3bbB1A2aA3b,A), 1(q,6,S1A1aA3bbB1A2aA3bA1,aAb), 4(b,6,S1A1aA3bbB1A2aA3bA1,aAb), 6.1(q,6,S1A1aA3bbB1A2aA3bA2,aA), 4(b,6,S1A1aA3bbB1A2aA3bA2,aA), 6.1(q,6,S1A1aA3bbB1A2aA3bA3,b), 4(b,6,S1A1aA3bbB1A2aA3bA3,b), 6.3(b,6,S1A1aA3bbB1A2aA3b,A), 5(b,5,S1A1aA3bbB1A2aA3,bA), 6.3(b,5,S1A1aA3bbB1A2a,AA), 5(b,4,S1A1aA3bbB1A2,aAA), 6.1(q,4,S1A1aA3bbB1A3,bA), 4(b,4,S1A1aA3bbB1A3,bA), 6.3(b,4,S1A1aA3bbB1,AA), 6.3(b,4,S1A1aA3bb,B), 5(b,3,S1A1aA3b,bB), 5(b,2,S1A1aA3,bbB), 6.3(b,2,S1A1a,AbB), 5(b,1,S1A1,aAbB), 6.1(q,1,S1A2,aAB), 2(q,2,S1A2a,AB), 1(q,2,S1A2aA1,aAbB), 4(b,2,S1A2aA1,aAbB), 6.1(q,2,S1A2aA2,aAB), 4(b,2,S1A2aA2,aAB), 6.1(q,2,S1A2aA3,bB), 2(q,3,S1A2aA3b,B), 1(q,3,S1A2aA3bB1,AA), 1(q,3,S1A2aA3bB1A1,aAbA), 4(b,3,S1A2aA3bB1A1,aAbA), 6.1(q,3,S1A2aA3bB1A2,aAA), 4(b,3,S1A2aA3bB1A2,aAA), 6.1(q,3,S1A2aA3bB1A3,bA), 2(q,4,S1A2aA3bB1A3b,A), 1(q,4,S1A2aA3bB1A3bA1,aAb), 2(q,5,S1A2aA3bB1A3bA1a,Ab), 1(q,5,S1A2aA3bB1A3bA1aA1,aAbb), 4(b,5,S1A2aA3bB1A3bA1aA1,aAbb), 6.1(q,5,S1A2aA3bB1A3bA1aA2,aAb), 4(b,5,S1A2aA3bB1A3bA1aA2,aAb), 6.1(q,5,S1A2aA3bB1A3bA1aA3,bb), 2(q,6,S1A2aA3bB1A3bA1aA3b,b), 4(b,6,S1A2aA3bB1A3bA1aA3b,b), 5(b,5,S1A2aA3bB1A3bA1aA3,bb), 6.3(b,5,S1A2aA3bB1A3bA1a,Ab), 5(b,4,S1A2aA3bB1A3bA1,aAb), 6.1(q,4,S1A2aA3bB1A3bA2,aA), 2(q,5,S1A2aA3bB1A3bA2a,A), 1(q,5,S1A2aA3bB1A3bA2aA1,aAb), 4(b,5,S1A2aA3bB1A3bA2aA1,aAb), 6.1(q,5,S1A2aA3bB1A3bA2aA2,aA), 4(b,5,S1A2aA3bB1A3bA2aA2,aA), 6.1(q,5,S1A2aA3bB1A3bA2aA3,b), 2(q,6,S1A2aA3bB1A3bA2aA3b,λ)
  2. (q,1,λ,S), 1(q,1,S1,AB), 1(q,1,S1A1,aAbB), 4(b,1,S1A1,aAbB), 6.1(q,1,S1A2,aAB), 4(b,1,S1A2,aAB), 6.1(q,1,S1A3,bB), 2(q,2,S1A3b,B), 1(q,2,S1A3bB1,AA), 1(q,2,S1A3bB1A1,aAbA), 4(b,2,S1A3bB1A1,aAbA), 6.1(q,2,S1A3bB1A2,aAA), 4(b,2,S1A3bB1A2,aAA), 6.1(q,2,S1A3bB1A3,bA), 2(q,3,S1A3bB1A3b,A), 1(q,3,S1A3bB1A3bA1,aAb), 4(b,3,S1A3bB1A3bA1,aAb), 6.1(q,3,S1A3bB1A3bA2,aA), 4(b,3,S1A3bB1A3bA2,aA), 6.1(q,3,S1A3bB1A3bA3,b), 2(q,4,S1A3bB1A3bA3b,λ), 4(b,4,S1A3bB1A3bA3b,λ), 5(b,3,S1A3bB1A3bA3,b), 6.3(b,3,S1A3bB1A3b,A), 5(b,2,S1A3bB1A3,bA), 6.3(b,2,S1A3bB1,AA), 6.3(b,2,S1A3b,B), 5(b,1,S1A3,bB), 6.3(b,1,S1,AB), 6.3(b,1,λ,S)
  1. (q,1,λ,S), 1(q,1,S1,(S)S), 2(q,2,S1(,S)S), 1(q,2,S1(S1,(S)S)S), 2(q,3,S1(S1(,S)S)S), 1(q,3,S1(S1(S1,(S)S)S)S), 4(b,3,S1(S1(S1,(S)S)S)S), 6.1(q,3,S1(S1(S2,)S)S), 2(q,4,S1(S1(S2),S)S), 1(q,4,S1(S1(S2)S1,(S)S)S), 4(b,4,S1(S1(S2)S1,(S)S)S), 6.1(q,4,S1(S1(S2)S2,)S), 2(q,5,S1(S1(S2)S2),S), 1(q,5,S1(S1(S2)S2)S1,(S)S), 4(b,5,S1(S1(S2)S2)S1,(S)S), 6.1(q,5,S1(S1(S2)S2)S2,λ)
  2. (q,1,λ,S), 1(q,1,S1,(S)S), 2(q,2,S1(,S)S), 1(q,2,S1(S1,(S)S)S), 4(b,2,S1(S1,(S)S)S), 6.1(q,2,S1(S2,)S), 2(q,3,S1(S2),S), 1(q,3,S1(S2)S1,(S)S), 4(b,3,S1(S2)S1,(S)S), 6.1(q,3,S1(S2)S2,λ), 4(b,3,S1(S2)S2,λ), 6.3(b,3,S1(S2),S), 5(b,2,S1(S2,)S), 6.3(b,2,S1(,S)S), 5(b,1,S1,(S)S), 6.1(q,1,S2,λ), 4(b,1,S2,λ), 6.3(b,1,λ,S)
  1. (q,1,λ,S), 1(q,1,S1,aSa), 2(q,2,S1a,Sa), 1(q,2,S1aS1,aSaa), 4(b,2,S1aS1,aSaa), 6.1(q,2,S1aS2,bSba), 2(q,3,S1aS2b,Sba), 1(q,3,S1aS2bS1,aSaba), 4(b,3,S1aS2bS1,aSaba), 6.1(q,3,S1aS2bS2,bSbba), 2(q,4,S1aS2bS2b,Sbba), 1(q,4,S1aS2bS2bS1,aSabba), 4(b,4,S1aS2bS2bS1,aSabba), 6.1(q,4,S1aS2bS2bS2,bSbbba), 2(q,5,S1aS2bS2bS2b,Sbbba), 1(q,5,S1aS2bS2bS2bS1,aSabbba), 4(b,5,S1aS2bS2bS2bS1,aSabbba), 6.1(q,5,S1aS2bS2bS2bS2,bSbbbba), 4(b,5,S1aS2bS2bS2bS2,bSbbbba), 6.1(q,5,S1aS2bS2bS2bS3,abbba), 4(b,5,S1aS2bS2bS2bS3,abbba), 6.1(q,5,S1aS2bS2bS2bS4,bbbba), 4(b,5,S1aS2bS2bS2bS4,bbbba), 6.1(q,5,S1aS2bS2bS2bS5,bbba), 4(b,5,S1aS2bS2bS2bS5,bbba), 6.3(b,5,S1aS2bS2bS2b,Sbbba), 5(b,4,S1aS2bS2bS2,bSbbba), 6.1(q,4,S1aS2bS2bS3,abba), 4(b,4,S1aS2bS2bS3,abba), 6.1(q,4,S1aS2bS2bS4,bbba), 2(q,5,S1aS2bS2bS4b,bba), 4(b,5,S1aS2bS2bS4b,bba), 5(b,4,S1aS2bS2bS4,bbba), 6.1(q,4,S1aS2bS2bS5,bba), 2(q,5,S1aS2bS2bS5b,ba), 4(b,5,S1aS2bS2bS5b,ba), 5(b,4,S1aS2bS2bS5,bba), 6.3(b,4,S1aS2bS2b,Sbba), 5(b,3,S1aS2bS2,bSbba), 6.1(q,3,S1aS2bS3,aba), 4(b,3,S1aS2bS3,aba), 6.1(q,3,S1aS2bS4,bba), 2(q,4,S1aS2bS4b,ba), 2(q,5,S1aS2bS4bb,a), 4(b,5,S1aS2bS4bb,a), 5(b,4,S1aS2bS4b,ba), 5(b,3,S1aS2bS4,bba), 6.1(q,3,S1aS2bS5,ba), 2(q,4,S1aS2bS5b,a), 4(b,4,S1aS2bS5b,a), 5(b,3,S1aS2bS5,ba), 6.3(b,3,S1aS2b,Sba), 5(b,2,S1aS2,bSba), 6.1(q,2,S1aS3,aa), 4(b,2,S1aS3,aa), 6.1(q,2,S1aS4,ba), 2(q,3,S1aS4b,a), 4(b,3,S1aS4b,a), 5(b,2,S1aS4,ba), 6.1(q,2,S1aS5,a), 4(b,2,S1aS5,a), 6.3(b,2,S1a,Sa), 5(b,1,S1,aSa), 6.1(q,1,S2,bSb), 4(b,1,S2,bSb), 6.1(q,1,S3,a), 2(q,2,S3a,λ), 4(b,2,S3a,λ), 5(b,1,S3,a), 6.1(q,1,S4,b), 4(b,1,S4,b), 6.1(q,1,S5,λ), 4(b,1,S5,λ), 6.3(b,1,λ,S)
  2. (q,1,λ,S), 1(q,1,S1,aSa), 2(q,2,S1a,Sa), 1(q,2,S1aS1,aSaa), 4(b,2,S1aS1,aSaa), 6.1(q,2,S1aS2,bSba), 2(q,3,S1aS2b,Sba), 1(q,3,S1aS2bS1,aSaba), 2(q,4,S1aS2bS1a,Saba), 1(q,4,S1aS2bS1aS1,aSaaba), 4(b,4,S1aS2bS1aS1,aSaaba), 6.1(q,4,S1aS2bS1aS2,bSbaba), 2(q,5,S1aS2bS1aS2b,Sbaba), 1(q,5,S1aS2bS1aS2bS1,aSababa), 4(b,5,S1aS2bS1aS2bS1,aSababa), 6.1(q,5,S1aS2bS1aS2bS2,bSbbaba), 4(b,5,S1aS2bS1aS2bS2,bSbbaba), 6.1(q,5,S1aS2bS1aS2bS3,ababa), 4(b,5,S1aS2bS1aS2bS3,ababa), 6.1(q,5,S1aS2bS1aS2bS4,bbaba), 4(b,5,S1aS2bS1aS2bS4,bbaba), 6.1(q,5,S1aS2bS1aS2bS5,baba), 4(b,5,S1aS2bS1aS2bS5,baba), 6.3(b,5,S1aS2bS1aS2b,Sbaba), 5(b,4,S1aS2bS1aS2,bSbaba), 6.1(q,4,S1aS2bS1aS3,aaba), 4(b,4,S1aS2bS1aS3,aaba), 6.1(q,4,S1aS2bS1aS4,baba), 2(q,5,S1aS2bS1aS4b,aba), 4(b,5,S1aS2bS1aS4b,aba), 5(b,4,S1aS2bS1aS4,baba), 6.1(q,4,S1aS2bS1aS5,aba), 4(b,4,S1aS2bS1aS5,aba), 6.3(b,4,S1aS2bS1a,Saba), 5(b,3,S1aS2bS1,aSaba), 6.1(q,3,S1aS2bS2,bSbba), 4(b,3,S1aS2bS2,bSbba), 6.1(q,3,S1aS2bS3,aba), 2(q,4,S1aS2bS3a,ba), 2(q,5,S1aS2bS3ab,a), 4(b,5,S1aS2bS3ab,a), 5(b,4,S1aS2bS3a,ba), 5(b,3,S1aS2bS3,aba), 6.1(q,3,S1aS2bS4,bba), 4(b,3,S1aS2bS4,bba), 6.1(q,3,S1aS2bS5,ba), 4(b,3,S1aS2bS5,ba), 6.3(b,3,S1aS2b,Sba), 5(b,2,S1aS2,bSba), 6.1(q,2,S1aS3,aa), 4(b,2,S1aS3,aa), 6.1(q,2,S1aS4,ba), 2(q,3,S1aS4b,a), 2(q,4,S1aS4ba,λ), 4(b,4,S1aS4ba,λ), 5(b,3,S1aS4b,a), 5(b,2,S1aS4,ba), 6.1(q,2,S1aS5,a), 4(b,2,S1aS5,a), 6.3(b,2,S1a,Sa), 5(b,1,S1,aSa), 6.1(q,1,S2,bSb), 4(b,1,S2,bSb), 6.1(q,1,S3,a), 2(q,2,S3a,λ), 4(b,2,S3a,λ), 5(b,1,S3,a), 6.1(q,1,S4,b), 4(b,1,S4,b), 6.1(q,1,S5,λ), 4(b,1,S5,λ), 6.3(b,1,λ,S)

LL(1) elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

A feladatmegoldások során az input végét a $ jellel jelöljük.

 1. Maga a nyelvtan balrekurzív, így biztos nem LL(1) nyelvtan. Ennek ellenére meg tudjuk határozni a megfelelő halmazokat: First(S)={a} és Follow(S)={a,$}. Így a táblázat a következő:

   a$
  Sa, Sa 
 2. A nyelv már nem balrekurzív. Lássuk a halmazokat:

   FirstFollow
  S{c}{$}
  A{c}{a}
  B{c}{b}

  Ennek alapján elkészítve a táblázatot, láthatjuk, hogy miért nem LL(1) nyelvtanról van szó.

   abc$
  S  Aa, Bb 
  A  c, cA 
  B  c, cB 
 3. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{c,d,e,f}{$}
  B{e,λ}{c,d}
  C{f,λ}{c}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   abcdef$
  SaAbBc     
  A  CcBdBdCc 
  B  λλe  
  C  λ  f 
 4. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{b}{$}
  A{b}{$,a}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Az ütközés miatt a nyelvtan nem LL(1).

   ab$
  S A, AaS 
  A b, bcA 
 5. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  E{(,i}{$,)}
  E'{λ,+}{$,)}
  T{(,i}{$,+,)}
  T'{λ,*}{$,+,)}
  F{(,i}{$,+,*,)}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   ()*+i$
  ETE'   TE' 
  E' λ +TE' λ
  TFT'   FT' 
  T' λ*FT'λ λ
  F(E)   i 
 6. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,i}{e,$}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, van ütközés, a nyelvtan nem LL(1). Ez a csellengő else problémája.

   abeit$
  Sa  ibtS, ibtSeS  
 7. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{λ,a}{a,b}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   ab$
  SaAabbAbb 
  Aλ, aλ 
 8. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{λ,a,b,c}{$}
  A{λ,a}{$,a,b,c}
  B{λ,b}{$,a}
  C{a,b}{$}
  D{a}{$,a}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, az [A,a] pozícióban ütközés van.

   abc$
  SABAABAcCABA
  Aλ, aλλλ
  BλbD λ
  CADb  
  DaAc   
 9. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a}{$}
  A{a}{b,$}
  B{λ,b}{c,$}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   abc$
  SAB   
  AaAb, ab   
  B bBcλλ
 10. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b,c}{$}
  A{λ,a,b,c}{a}
  B{λ,a,c}{a}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   abcd$
  SAaAa, bAa  
  ABbdBB  
  Bλ, abB cB  
 11. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{λ,a,b}{$}
  A{λ,a}{$,a,b}
  B{λ,b}{$,a,b}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   ab$
  SABBAABBAABBA
  Aλ, aλλ
  Bλλ, bλ
 12. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a}{$}
  A{a,c}{b}
  B{a,d}{b}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   abcd$
  SaAb, aBbb c  
  AaAb  d 
  BaBbb    
 13. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{a,b}{b,c}
  B{b,c}{$,c}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   abc$
  SABAB  
  AaBbb  
  B bBcc 
 14. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{b}{$}
  A{a,b}{a,b}
  B{b}{a,b}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   ab$
  S Ba 
  Aaabb 
  B BB, bA 
 15. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,c}{$}
  A{a,c}{$,a,b,c}
  B{a,b,c}{$,a,b,c}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   abc$
  SAB AB 
  Aa cB 
  BaAbBc 
 16. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{λ,b}{$,a,b}
  B{a,b}{$}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   ab$
  SaAbB 
  Aλλ, baλ
  BAB, aAB 
 17. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b,c}{$}
  A{a,b}{$,a,b}
  B{b}{c}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   abc$
  SAAAAc 
  AaBc  
  B b, bb  
 18. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{b,c}{$}
  A{λ,b}{c}
  B{c}{c}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   bc$
  SABcABc 
  AbAλ 
  B c 
 19. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{λ,a,b}{}
  B{a,b}{$,a}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   ab$
  SBaBBaB 
  Aabab 
  BabB 
 20. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{a,b}{b,c}
  B{a,c}{$,b}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   abc$
  SAcBAcB  
  AaAbba  
  BaBbcba  

Általános alulról-felfelé elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

A feladatmegoldások során felső indexként jelöljük a lépések Fülöp Zoltán jegyzete [Fülöp99] szerinti sorszámát.

  1. (q,1,λ,λ), 2(q,2,i,s), 1(q,2,F,5s), 1(q,2,T,45s), 1(q,2,E,245s), 2(q,3,E*,s245s), 2(q,4,E*i,ss245s), 1(q,4,E*F,5ss245s), 1(q,4,E*T,45ss245s), 1(q,4,E*E,245ss245s), 2(q,5,E*E+,s245ss245s), 4(b,5,E*E+,s245ss245s), 5.4(b,4,E*E,245ss245s), 5.3(q,5,E*T+,s45ss245s), 4(b,5,E*T+,s45ss245s), 5.4(b,4,E*T,45ss245s), 5.3(q,5,E*F+,s5ss245s), 4(b,5,E*F+,s5ss245s), 5.4(b,4,E*F,5ss245s), 5.3(q,5,E*i+,sss245s), 4(b,5,E*i+,sss245s), 5.4(b,4,E*i,ss245s), 5.4(b,3,E*,s245s), 5.4(b,2,E,245s), 5.3(q,3,T*,s45s), 2(q,4,T*i,ss45s), 1(q,4,T*F,5ss45s), 1(q,4,T,35ss45s), 1(q,4,E,235ss45s), 2(q,5,E+,s235ss45s), 4(b,5,E+,s235ss45s), 5.4(b,4,E,235ss45s), 5.3(q,5,T+,s35ss45s), 4(b,5,T+,s35ss45s), 5.4(b,4,T,35ss45s), 5.1(q,4,T*T,45ss45s), 1(q,4,T*E,245ss45s), 2(q,5,T*E+,s245ss45s), 4(b,5,T*E+,s245ss45s), 5.4(b,4,T*E,245ss45s), 5.3(q,5,T*T+,s45ss45s), 4(b,5,T*T+,s45ss45s), 5.4(b,4,T*T,45ss45s), 5.3(q,5,T*F+,s5ss45s), 4(b,5,T*F+,s5ss45s), 5.4(b,4,T*F,5ss45s), 5.3(q,5,T*i+,sss45s), 4(b,5,T*i+,sss45s), 5.4(b,4,T*i,ss45s), 5.4(b,3,T*,s45s), 5.4(b,2,T,45s), 5.3(q,3,F*,s5s), 2(q,4,F*i,ss5s), 1(q,4,F*F,5ss5s), 1(q,4,F*T,45ss5s), 1(q,4,F*E,245ss5s), 2(q,5,F*E+,s245ss5s), 4(b,5,F*E+,s245ss5s), 5.4(b,4,F*E,245ss5s), 5.3(q,5,F*T+,s45ss5s), 4(b,5,F*T+,s45ss5s), 5.4(b,4,F*T,45ss5s), 5.3(q,5,F*F+,s5ss5s), 4(b,5,F*F+,s5ss5s), 5.4(b,4,F*F,5ss5s), 5.3(q,5,F*i+,sss5s), 4(b,5,F*i+,sss5s), 5.4(b,4,F*i,ss5s), 5.4(b,3,F*,s5s), 5.4(b,2,F,5s), 5.3(q,3,i*,ss), 2(q,4,i*i,sss), 1(q,4,i*F,5sss), 1(q,4,i*T,45sss), 1(q,4,i*E,245sss), 2(q,5,i*E+,s245sss), 4(b,5,i*E+,s245sss), 5.4(b,4,i*E,245sss), 5.3(q,5,i*T+,s45sss), 4(b,5,i*T+,s45sss), 5.4(b,4,i*T,45sss), 5.3(q,5,i*F+,s5sss), 4(b,5,i*F+,s5sss), 5.4(b,4,i*F,5sss), 5.3(q,5,i*i+,ssss), 4(b,5,i*i+,ssss), 5.4(b,4,i*i,sss), 5.4(b,3,i*,ss), 5.4(b,2,i,s), 5.4(b,1,λ,λ)
  2. (q,1,λ,λ), 2(q,2,i,s), 1(q,2,F,5s), 1(q,2,T,45s), 1(q,2,E,245s), 2(q,3,E*,s245s), 2(q,4,E*i,ss245s), 1(q,4,E*F,5ss245s), 1(q,4,E*T,45ss245s), 1(q,4,E*E,245ss245s), 4(b,4,E*E,245ss245s), 5.2(b,4,E*T,45ss245s), 5.2(b,4,E*F,5ss245s), 5.2(b,4,E*i,ss245s), 5.4(b,3,E*,s245s), 5.4(b,2,E,245s), 5.3(q,3,T*,s45s), 2(q,4,T*i,ss45s), 1(q,4,T*F,5ss45s), 1(q,4,T,35ss45s), 1(q,4,E,235ss45s)
  1. (q,1,λ,λ), 2(q,2,a,s), 2(q,3,ab,ss), 2(q,4,aba,sss), 2(q,5,abab,ssss), 4(b,5,abab,ssss), 5.4(b,4,aba,sss), 5.4(b,3,ab,ss), 5.4(b,2,a,s), 5.4(b,1,λ,λ)
  2. (q,1,λ,λ), 2(q,2,a,s), 2(q,3,aa,ss), 2(q,4,aab,sss), 2(q,5,aabc,ssss), 1(q,5,aabB,5ssss), 1(q,5,aabA,35ssss), 4(b,5,aabA,35ssss), 5.1(q,5,aaB,45ssss), 1(q,5,aaA,345ssss), 4(b,5,aaA,345ssss), 5.2(b,5,aaB,45ssss), 5.2(b,5,aabB,5ssss), 5.2(b,5,aabc,ssss), 5.4(b,4,aab,sss), 5.4(b,3,aa,ss), 5.4(b,2,a,s), 5.4(b,1,λ,λ)
  1. (q,1,λ,λ), 2(q,2,a,s), 2(q,3,ab,ss), 1(q,3,aA,4ss), 1(q,3,A,34ss), 2(q,4,Ab,s34ss), 1(q,4,AA,4s34ss), 1(q,4,B,54s34ss), 2(q,5,Ba,s54s34ss), 2(q,6,Bab,ss54s34ss), 1(q,6,BaA,4ss54s34ss), 1(q,6,BA,34ss54s34ss), 4(b,6,BA,34ss54s34ss), 5.2(b,6,BaA,4ss54s34ss), 5.2(b,6,Bab,ss54s34ss), 5.4(b,5,Ba,s54s34ss), 5.4(b,4,B,54s34ss), 5.3(q,5,AAa,s4s34ss), 2(q,6,AAab,ss4s34ss), 1(q,6,AAaA,4ss4s34ss), 1(q,6,AAA,34ss4s34ss), 1(q,6,AB,534ss4s34ss), 1(q,6,S,1534ss4s34ss)
  2. (q,1,λ,λ), 2(q,2,b,s), 1(q,2,A,4s), 2(q,3,Ab,s4s), 1(q,3,AA,4s4s), 1(q,3,B,54s4s), 2(q,4,Bb,s54s4s), 1(q,4,BA,4s54s4s), 2(q,5,BAb,s4s54s4s), 1(q,5,BAA,4s4s54s4s), 1(q,5,BB,54s4s54s4s), 4(b,5,BB,54s4s54s4s), 5.2(b,5,BAA,4s4s54s4s), 5.2(b,5,BAb,s4s54s4s), 5.4(b,4,BA,4s54s4s), 5.3(q,5,Bbb,ss54s4s), 1(q,5,BbA,4ss54s4s), 4(b,5,BbA,4ss54s4s), 5.2(b,5,Bbb,ss54s4s), 5.4(b,4,Bb,s54s4s), 5.4(b,3,B,54s4s), 5.3(q,4,AAb,s4s4s), 1(q,4,AAA,4s4s4s), 1(q,4,AB,54s4s4s), 1(q,4,S,154s4s4s), 2(q,5,Sb,s154s4s4s), 1(q,5,SA,4s154s4s4s), 4(b,5,SA,4s154s4s4s), 5.2(b,5,Sb,s154s4s4s), 5.4(b,4,S,154s4s4s), 5.3(q,5,ABb,s54s4s4s), 1(q,5,ABA,4s54s4s4s), 4(b,5,ABA,4s54s4s4s), 5.2(b,5,ABb,s54s4s4s), 5.4(b,4,AB,54s4s4s), 5.3(q,5,AAAb,s4s4s4s), 1(q,5,AAAA,4s4s4s4s), 1(q,5,AAB,54s4s4s4s), 1(q,5,AS,154s4s4s4s), 4(b,5,AS,154s4s4s4s), 5.2(b,5,AAB,54s4s4s4s), 5.2(b,5,AAAA,4s4s4s4s), 5.2(b,5,AAAb,s4s4s4s), 5.4(b,4,AAA,4s4s4s), 5.3(q,5,AAbb,ss4s4s), 1(q,5,AAbA,4ss4s4s), 4(b,5,AAbA,4ss4s4s), 5.2(b,5,AAbb,ss4s4s), 5.4(b,4,AAb,s4s4s), 5.4(b,3,AA,4s4s), 5.3(q,4,Abb,ss4s), 1(q,4,AbA,4ss4s), 2(q,5,AbAb,s4ss4s), 1(q,5,AbAA,4s4ss4s), 1(q,5,AbB,54s4ss4s), 4(b,5,AbB,54s4ss4s), 5.2(b,5,AbAA,4s4ss4s), 5.2(b,5,AbAb,s4ss4s), 5.4(b,4,AbA,4ss4s), 5.3(q,5,Abbb,sss4s), 1(q,5,AbbA,4sss4s), 4(b,5,AbbA,4sss4s), 5.2(b,5,Abbb,sss4s), 5.4(b,4,Abb,ss4s), 5.4(b,3,Ab,s4s), 5.4(b,2,A,4s), 5.3(q,3,bb,ss), 1(q,3,bA,4ss), 2(q,4,bAb,s4ss), 1(q,4,bAA,4s4ss), 1(q,4,bB,54s4ss), 2(q,5,bBb,s54s4ss), 1(q,5,bBA,4s54s4ss), 4(b,5,bBA,4s54s4ss), 5.2(b,5,bBb,s54s4ss), 5.4(b,4,bB,54s4ss), 5.3(q,5,bAAb,s4s4ss), 1(q,5,bAAA,4s4s4ss), 1(q,5,bAB,54s4s4ss), 1(q,5,bS,154s4s4ss), 4(b,5,bS,154s4s4ss), 5.2(b,5,bAB,54s4s4ss), 5.2(b,5,bAAA,4s4s4ss)ű, 5.2(b,5,bAAb,s4s4ss), 5.4(b,4,bAA,4s4ss), 5.3(q,5,bAbb,ss4ss), 1(q,5,bAbA,4ss4ss), 4(b,5,bAbA,4ss4ss), 5.2(b,5,bAbb,ss4ss), 5.4(b,4,bAb,s4ss), 5.4(b,3,bA,4ss), 5.3(q,4,bbb,sss), 1(q,4,bbA,4sss), 2(q,5,bbAb,s4sss), 1(q,5,bbAA,4s4sss), 1(q,5,bbB,54s4sss), 4(b,5,bbB,54s4sss), 5.2(b,5,bbAA,4s4sss), 5.2(b,5,bbAb,s4sss), 5.4(b,4,bbA,4sss), 5.3(q,5,bbbb,ssss), 1(q,5,bbbA,4ssss), 4(b,5,bbbA,4ssss), 5.2(b,5,bbbb,ssss), 5.4(b,4,bbb,sss), 5.4(b,3,bb,ss), 5.4(b,2,b,s), 5.4(b,1,λ,λ)
  1. (q,1,λ,λ), 2(q,2,(,s), 2(q,3,((,ss), 2(q,4,((),sss), 1(q,4,(S,2sss), 2(q,5,(S),s2sss), 4(b,5,(S),s2sss), 5.4(b,4,(S,2sss), 5.3(q,5,(()),ssss), 4(b,5,(()),ssss), 5.4(b,4,((),sss), 5.4(b,3,((,ss), 5.4(b,2,(,s), 5.4(b,1,λ,λ)
  2. (q,1,λ,λ), 2(q,2,(,s), 2(q,3,(),ss), 1(q,3,S,2ss), 2(q,4,S),s2ss), 2(q,5,S)),ss2ss), 4(b,5,S)),ss2ss), 5.4(b,4,S),s2ss), 5.4(b,3,S,2ss), 5.3(q,4,()),sss), 2(q,5,())),ssss), 4(b,5,())),ssss), 5.4(b,4,()),sss), 5.4(b,3,(),ss), 5.4(b,2,(,s), 5.4(b,1,λ,λ)
  1. (q,1,λ,λ), 2(q,2,a,s), 1(q,2,S,3s), 2(q,3,Sb,s3s), 1(q,3,SS,4s3s), 2(q,4,SSb,s4s3s), 1(q,4,SSS,4s4s3s), 2(q,5,SSSa,s4s4s3s), 1(q,5,SSSS,3s4s4s3s), 4(b,5,SSSS,3s4s4s3s), 5.2(b,5,SSSa,s4s4s3s), 5.4(b,4,SSS,4s4s3s), 5.3(q,5,SSba,ss4s3s), 1(q,5,SSbS,3ss4s3s), 4(b,5,SSbS,3ss4s3s), 5.2(b,5,SSba,ss4s3s), 5.4(b,4,SSb,s4s3s), 5.4(b,3,SS,4s3s), 5.3(q,4,Sbb,ss3s), 1(q,4,SbS,4ss3s), 2(q,5,SbSa,s4ss3s), 1(q,5,SbSS,3s4ss3s), 4(b,5,SbSS,3s4ss3s), 5.2(b,5,SbSa,s4ss3s), 5.4(b,4,SbS,4ss3s), 5.1(q,4,SS,6ss3s), 2(q,5,SSa,s6ss3s), 1(q,5,SSS,3s6ss3s), 4(b,5,SSS,3s6ss3s), 5.2(b,5,SSa,s6ss3s), 5.4(b,4,SS,6ss3s), 5.3(q,5,Sbba,sss3s), 1(q,5,SbbS,3sss3s), 4(b,5,SbbS,3sss3s), 5.2(b,5,Sbba,sss3s), 5.4(b,4,Sbb,ss3s), 5.4(b,3,Sb,s3s), 5.4(b,2,S,3s), 5.3(q,3,ab,ss), 1(q,3,aS,4ss), 2(q,4,aSb,s4ss), 1(q,4,aSS,4s4ss), 2(q,5,aSSa,s4s4ss), 1(q,5,aSSS,3s4s4ss), 4(b,5,aSSS,3s4s4ss), 5.2(b,5,aSSa,s4s4ss), 5.4(b,4,aSS,4s4ss), 5.3(q,5,aSba,ss4ss), 1(q,5,aSbS,3ss4ss), 4(b,5,aSbS,3ss4ss), 5.2(b,5,aSba,ss4ss), 5.4(b,4,aSb,s4ss), 5.4(b,3,aS,4ss), 5.3(q,4,abb,sss), 1(q,4,abS,4sss), 2(q,5,abSa,s4sss), 1(q,5,abSS,3s4sss), 4(b,5,abSS,3s4sss), 5.2(b,5,abSa,s4sss), 5.4(b,4,abS,4sss), 5.1(q,4,aS,6sss), 2(q,5,aSa,s6sss), 1(q,5,S,1s6sss)
  2. (q,1,λ,λ), 2(q,2,a,s), 1(q,2,S,3s), 2(q,3,Sb,s3s), 1(q,3,SS,4s3s), 2(q,4,SSa,s4s3s), 1(q,4,SSS,3s4s3s), 2(q,5,SSSb,s3s4s3s), 1(q,5,SSSS,4s3s4s3s), 4(b,5,SSSS,4s3s4s3s), 5.2(b,5,SSSb,s3s4s3s), 5.4(b,4,SSS,3s4s3s), 5.3(q,5,SSab,ss4s3s), 1(q,5,SSaS,4ss4s3s), 4(b,5,SSaS,4ss4s3s), 5.2(b,5,SSab,ss4s3s), 5.4(b,4,SSa,s4s3s), 5.4(b,3,SS,4s3s), 5.3(q,4,Sba,ss3s), 1(q,4,SbS,3ss3s), 2(q,5,SbSb,s3ss3s), 1(q,5,SS,2s3ss3s), 4(b,5,SS,2s3ss3s), 5.1(q,5,SbSS,4s3ss3s), 4(b,5,SbSS,4s3ss3s), 5.2(b,5,SbSb,s3ss3s), 5.4(b,4,SbS,3ss3s), 5.3(q,5,Sbab,sss3s), 1(q,5,SbaS,4sss3s), 4(b,5,SbaS,4sss3s), 5.2(b,5,Sbab,sss3s), 5.4(b,4,Sba,ss3s), 5.4(b,3,Sb,s3s), 5.4(b,2,S,3s), 5.3(q,3,ab,ss), 1(q,3,aS,4ss), 2(q,4,aSa,s4ss), 1(q,4,S,1s4ss), 2(q,5,Sb,s1s4ss), 1(q,5,SS,4s1s4ss), 4(b,5,SS,4s1s4ss), 5.2(b,5,Sb,s1s4ss), 5.4(b,4,S,1s4ss), 5.1(q,4,aSS,3s4ss), 2(q,5,aSSb,s3s4ss), 1(q,5,aSSS,4s3s4ss), 4(b,5,aSSS,4s3s4ss), 5.2(b,5,aSSb,s3s4ss), 5.4(b,4,aSS,3s4ss), 5.3(q,5,aSab,ss4ss), 1(q,5,aSaS,4ss4ss), 4(b,5,aSaS,4ss4ss), 5.2(b,5,aSab,ss4ss), 5.4(b,4,aSa,s4ss), 5.4(b,3,aS,4ss), 5.3(q,4,aba,sss), 1(q,4,abS,3sss), 2(q,5,abSb,s3sss), 1(q,5,aS,2s3sss), 4(b,5,aS,2s3sss), 5.1(q,5,abSS,4s3sss), 4(b,5,abSS,4s3sss), 5.2(b,5,abSb,s3sss), 5.4(b,4,abS,3sss), 5.3(q,5,abab,ssss), 1(q,5,abaS,4ssss), 4(b,5,abaS,4ssss), 5.2(b,5,abab,ssss), 5.4(b,4,aba,sss), 5.4(b,3,ab,ss), 5.4(b,2,a,s), 5.4(b,1,λ,λ)

Operátorprecedencia elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

Az operátorprecedencia elemzés igen közismert, és szinte annyi megközelítése van, ahány szerző. Vannak irányzatok, ahol a precedencia az egyedüli vezérfonal, máshol kiemelik az operátorokat, és azok kapcsolata lényeges. Mivel a precedencia a feladatokban szereplő nyelvtanokban van elrejtve, így azt nem adjuk meg külön, hanem az elemzés során a Csörnyei Zoltán könyvében [Csörnyei06] szereplő módszert alkalmazzuk (amely Grune és Jacobs ötletén [Grune90] alapul). Az előbb említett szerzők jelöléseitől eltérően, az egyszerűség kedvéért ebben a fejezetben First(A)jelöli az A-ból levezethető (terminális és nemterminális) szimbólumok sorozatai első terminálisainak halmazát. (Az operátornyelvtan feltevései alapján egy ilyen szimbólum a szimbólumsorozat első vagy második karaktere lehet csak). Hasonlóan Last(A) jelöli az A-ból levezethető szimbólumsorozatok utolsó terminális karaktereinek halmazát. Mint a későbbiekben, itt is bevezetünk egy új S' mondatszimbólumot. Ha S az eredeti mondatszimbólum, a helyettesítési szabályokat kiegészítjük az S' → #S# szabállyal, ahol # jelöli az input elejét és végét.

A különböző fejezetekben rendszerint ugyanazokat a nyelvtanokat vizsgáljuk meg, többek között a módszerek összehasonlíthatósága érdekében. Ilyen módon igen sok feladat található a fejezetben, melyben nem operátornyelvtan szerepel. Ennek ellenére az elemző táblázat elkészíthető a nyelvtan minimális átalakításával.

A terminálisok között a következő relációkat definiáljuk:

 • a==b, ha van olyan szabály a nyelvtanban, hogy A → αabβ vagy A → αaBbβ;

 • a<<b, ha van olyan szabály a nyelvtanban, hogy A → αaBβ és b∈First(B);

 • a>>b, ha van olyan szabály a nyelvtanban, hogy A → αBbβ és a∈Last(B).

 1. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a}{a}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #a
  #acc<<
  a>>>>
 2. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b,c}{a,b}
  A{c}{c}
  B{c}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc  <<
  a>>   
  b>>   
  c >>>><<

  Noha a táblázat nem tartalmaz ellentmondást, az nyelvtanban két szabálynak is ugyaz a jobb oldala, így nem lehet egyértelmű az elemzés!

 3. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a,c,d}
  A{c,d,e,f}{c,d}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdef
  #acc<<<<    
  a>>  <<<<<<<<
  b   == == 
  c>>      
  d>>      
  e   ====  
  f   ==   
 4. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a,b,c}
  A{b}{b,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<< 
  a>><<<< 
  b>>>> ==
  c>>>><< 
 5. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  E{+,*,(,i}{+,*,),i}
  T{*,(,i}{*,),i}
  F{(,i}{),i}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #+*()i
  #acc<<<<<< <<
  +>>>><<<<>><<
  *>>>><<<<>><<
  ( <<<<<<==<<
  )>>>>>> >> 
  i>>>>>> >> 
 6. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,i}{a,t,e}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abite
  #acc<< <<  
  a>>    >>
  b    == 
  i  ==   
  t>><< << >>, ==
  e>><< << >>

  A [t,e] mezőben szereplő ütközés a csellengő else problémára utal.

 7. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért a balrekurzió megszüntetése feladatainál szereplő módon átalakíthatjuk a nyelvtant: S → Ab|AaA, A → b|aA. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a,b}
  A{a,b}{a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #ab
  #acc<<<<
  a>><<,>><<,>>
  b>>>>>>
 8. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,c}{a,b,c}
  B{b}{b,c}
  C{a,b}{a,b,c}
  D{a}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<< <<
  a>><<,==<<==
  b>><<,>>  
  c>><<,>><< 
 9. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért az alábbi alakra hozzuk:

  S → A|AbBc|Abc, A → aAb|ab, B → bBc|bc.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{b,c}
  A{a}{b}
  B{b}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<< 
  a <<== 
  b>> <<,>>==
  c>>  >>
 10. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b,c}{a,b}
  A{a,b,c}{b,c,d}
  B{a,c}{b,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcd
  #acc<<<<<< 
  a>> ==  
  b>><<,>> <<==
  c <<,>> << 
  d <<,>> << 
 11. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{b,c,d}
  A{f}{f}
  B{f}{f}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdf
  #acc<<<<   
  a     <<
  b>>    <<
  c>>     
  d>>     
  f  >>>>>> 
 12. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a}{b}
  A{a,c}{b,c}
  B{a,d}{b,d}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcd
  #acc<<   
  a << <<<<
  b>> ==,>>  
  c  >>  
  d  >>  

  Az ütközésen kívül még vannak olyan szabályok is, melynek a jobb oldalai megegyeznek.

 13. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért az alábbi alakra hozzuk:

  S → aAbB|bB, A → aAb|b, B → bBc|c.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{b,c}
  A{a,b}{b}
  B{b,c}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<< 
  a <<<<,== 
  b>> <<,>><<
  c>>  >>
 14. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért az alábbi alakra hozzuk:

  S → Ba, A → aa|bb, B → baaB|bbbB|bA.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a}
  A{a,b}{a,b}
  B{b}{a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #ab
  #acc<<<<
  a>>==,>><<
  b <<,==,>><<,==
 15. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért az alábbi alakra hozzuk:

  S → Ac|AaA|AbB, A → a|cB, B → c|aA|bB.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b,c}{a,b,c}
  A{a,c}{a,b,c}
  B{a,b,c}{a,b,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<<<<
  a>><<,>>>><<,>>
  b>><<,>><<,>><<,>>
  c>><<,>><<,>><<,>>
 16. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, az alábbi alakra hozzuk:

  S → A|bB, A → a|ba, B → aB|baB|a.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a,b}
  A{a,b}{a}
  B{a,b}{a}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #ab
  #acc<<<<
  a>><<<<
  b>><<,==<<
 17. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért a következő alakra hozzuk:

  S → BcA|aA|c, A → Bc|a, B → b|bb.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b,c}{a,c}
  A{a,b}{a,c}
  B{b}{b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<<<<
  a>><<<<<<
  b  ==>>
  c>><<<<<<
 18. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért az alábbi alakra hozzuk:

  S → Acc, A → bA|b.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{b,c}{c}
  A{b}{b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #bc
  #acc<<<<
  b <<>>
  c>> ==
 19. Az eredeti nyelvtanban az A felesleges szimbólum, így kihagyjuk a hozzá tartozó szabályokat. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a,b}
  B{a,b}{a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #ab
  #acc<<<<
  a>><<,>><<,==
  b>><<,>><<
 20. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b,c}{a,b,c}
  A{a,b}{a,b}
  B{a,c}{a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<<<<
  a>><<<<,>>>>
  b>>==>>>>
  c>><<==<<

Egyszerű precedencia elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

Az előző fejezethez hasonlóan itt is használjuk a First és Last halmazokat nemterminális szimbólumok esetén, viszont más jelentéssel. A First jelöli az adott nemterminálisból (legalább egy lépésben) levezethető szimbólumsorozatok kezdő szimbólumainak halmazát. Itt a szimbólumok lehetnek terminálisok és nemterminálisok is. A Last az adott nemterminálisból levezethető szimbólumsorozatok utolsó szimbólumainak halmazát jelenti. Itt is megengedjük mind a terminálisokat, mind a nemterminálisokat.

A terminálisok között következő relációkat definiáljuk:

 • X==Y, ha van olyan szabály a nyelvtanban, hogy A → αXYβ;

 • X<<Y, ha van olyan szabály a nyelvtanban, hogy A → αaXCβ és Y∈First(C);

 • X>>a, ha van olyan szabály a nyelvtanban, hogy A → αBYβ, X∈Last(B) és (a∈First(Y) vagy a=Y).

 1. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{S,a}{a}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #aS
  # <<<<
  a>>>> 
  S == 
 2. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,B,c}{a,b}
  A{c}{A,c}
  B{c}{B,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  #   << <<<<
  a>>      
  b>>      
  c >>>><< ====
  S       
  A ==,>>     
  B  ==,>>    

  A nyelvtanban két szabálynak is ugyaz a jobb oldala, sőt ütközéseket is tartalmaz a táblázat, így nem alkalmazhatjuk!

 3. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{A,d,c}
  A{c,d,e,f}{c,d}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdefSA
  # <<<<      
  a   <<<<<<<< ==
  b   == ==   
  c>>        
  d>>        
  e   ====    
  f   ==     
  S         
  A>>        
 4. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{b,A}{b,S,A}
  A{b}{b,A}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSA
  #  <<  <<
  a  << ==<<
  b>>>> ==  
  c  <<  ==
  S>>     
  A>>==,>>    
 5. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  E{E,T,F,),i}{T,F,),i}
  T{T,F,(,i}{F,),i}
  F{(,i}{),i}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #+*()iETF
  #   << <<<<<<<<
  +   << << <<,==<<
  *   << <<  ==
  (   << <<<<,==<<<<
  )>>>>>> >>    
  i>>>>>> >>    
  E ==  ==    
  T>>>>== >>    
  F>>>>>> >>    
 6. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{i,a}{a,S}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abiteS
  # << <<   
  a>>    >> 
  b    ==  
  i  ==    
  t << <<  ==
  e << <<  ==
  S>>    ==,>> 
 7. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a,b}{A,b}
  A{a,b}{A,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abSA
  # <<<< <<
  a <<<< ==
  b>>>>>>  
  S     
  A>><<,>><<,>> ==
 8. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,c}{C,D,a,b,c}
  B{b}{D,b,c}
  C{a,b}{D,b,c}
  D{a}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSBCD
  # << <<    
  a>><<,==<<== == ==
  b>><<,>>     ==
  c>><<,>><<   == 
  S        
  B ==      
  C>>       
  D>>>>      
 9. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a}{A,B,b,c}
  A{a}{b}
  B{b}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  # <<   << 
  a <<==  == 
  b>> <<,>>==  ==
  c>>  >>   
  S       
  A>> <<,==   ==
  B>>  ==   
 10. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,B,a,b,c}{a,b}
  A{B,a,b,c}{B,b,c}
  B{a,c}{B,b,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdSAB
  # <<<<<<  <<<<
  a>> ==     
  b>><<,>> <<==  ==
  c <<,>> <<   ==
  d << <<   ==
  S        
  A ==      
  B >>      
 11. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{b,c,d}
  A{f}{f}
  B{f}{f}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdfSAB
  # <<<<      
  a     << ====
  b>>    << ====
  c>>        
  d>>        
  f  >>>>>>    
  S         
  A  == ==    
  B   ====    
 12. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a}{b}
  A{a,c}{b,c}
  B{a,d}{b,d}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdSAB
  # <<      
  a << <<<< ====
  b>> ==,>>     
  c  >>     
  d  >>     
  S        
  A  ==     
  B  ==     

  Az ütközés mellett egyes szabályok jobb oldalai is egybeesnek, így nem egyszerű precedencia nyelvtan a feladatban szereplő nyelvtan.

 13. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a,b}{B,c}
  A{a,b}{b}
  B{b,c}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  # <<<<  << 
  a <<<<  == 
  b  <<,>><<,>>  ==
  c>>  >>   
  S       
  A  ==   ==
  B>>  ==   
 14. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{B,b}{a}
  A{a,b}{a,b}
  B{B,b}{A,B,a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abSAB
  #  <<  <<
  a>>==,>>>>   
  b <<,>><<,==,>> == 
  S      
  A >>>>   
  B ==,>><<,>>  <<,==
 15. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a,c}{A,B,a,c}
  A{a,c}{A,B,a,c}
  B{a,b,c}{A,B,a,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  # << << << 
  a>><<,>>>><<,>> == 
  b <<<<<<  ==
  c>><<,>><<,>><<,>>  ==
  S       
  A>><<,>><<,>><<,>>  ==
  B>>>>>>>>   
 16. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a,b}{A,B,a}
  A{a,b}{a}
  B{A,a,b}{B,a}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abSAB
  # <<<< << 
  a>>>>>>   
  b <<,==<< <<==
  S      
  A>><<<< <<==
  B>>     
 17. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,B,a,b,c}{A,a,c}
  A{B,a,b}{a,c}
  B{b}{b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  # <<<<<< <<<<
  a>>>>>>    
  b  ==>>   
  c>>>>>>    
  S       
  A>><<<<  ==<<
  B   ==   
 18. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,b}{c}
  A{b}{A,b}
  B{c}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #bcSAB
  # <<  << 
  b <<>> == 
  c>> >>   
  S      
  A  <<,>>  ==
  B  ==   
 19. Az eredeti nyelvtanban az A felesleges szimbólum, így most is kihagyjuk. A First és Last halmaz a megmaradt nyelvtanban a következő lesz:

   FirstLast
  S{B,a,b}{B,a}
  B{a,b}{B,a}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abSB
  # <<<< <<
  a>><<,>><< ==
  b <<<< ==
  S     
  B>>==,>>   
 20. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a,b}{B,a,b}
  A{a,b}{a,b}
  B{a,c}{a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  # <<<<  << 
  a>><<<<,>><<,>> ====
  b>>==>>    
  c <<==<<  ==
  S       
  A  ====   
  B>> ==    

LR(0) elemzés

 1. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Sa

  • 2: S → a

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .Sa, S → .a}
  H1=V0(S)={S' → S., S → S.a}
  H2=V0(a)={S → a.}
  H3=V0(Sa)={S → Sa.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   a$S
  0s2 1
  1s3acc 
  2r2r2 
  3r1r1 

 2. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Aa

  • 2: S → Bb

  • 3: A → cA

  • 4: A → c

  • 5: B → cB

  • 6: B → c

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .Aa, S → .Bb, A → .cA, A → .c, B → .cB, B → .c}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.a}
  H3=V0(B)={S → B.b}
  H4=V0(c)={A → c.A, A → c., B → c.B, B → c., A → .cA, A → .c, B → .cB, B → .c } =V0(cc)
  H5=V0(Aa)={S → Aa.}
  H6=V0(Bb)={S → Bb.}
  H7=V0(cA)={A → cA.}
  H8=V0(cB)={B → cB.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SAB
  0  s4 123
  1accaccaccacc   
  2s5      
  3 s6     
  4r4/r6r4/r6s4/r4/r6r4/r6 78
  5r1r1r1r1   
  6r2r2r2r2   
  7r3r3r3r3   
  8r5r5r5r5   

 3. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aA

  • 2: S → bec

  • 3: S → bc

  • 4: A → ed

  • 5: A → d

  • 6: A → fc

  • 7: A → c

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .aA, S → .bec, S → .bc}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(a)={S → a.A, A → e.d, A → .d, A → .fc, A → .c}
  H3=V0(b)={S → b.ec, S → b.c}
  H4=V0(aA)={S → aA.}
  H5=V0(ad)={A → ed., A → d.}
  H6=V0(af)={A → f.c}
  H7=V0(ac)={A → c.}
  H8=V0(be)={S → be.c}
  H9=V0(bc)={S → bc.}
  H10=V0(afc)={A → fc.}
  H11=V0(bec)={bec.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abcdef$SA
  0s2s3     1 
  1      acc  
  2  s7s5 s6  4
  3  s9 s8    
  4r1r1r1r1r1r1r1  
  5r4/r5r4/r5r4/r5r4/r5r4/r5r4/r5r4/r5  
  6  s10      
  7r7r7r7r7r7r7r7  
  8  s11      
  9r3r3r3r3r3r3r3  
  10r6r6r6r6r6r6r6  
  11r2r2r2r2r2r2r2  

 4. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AaS

  • 2: S → A

  • 3: A → bcA

  • 4: A → b

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AaS, S → .A, A → .bcA, A → .b}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.aS, S → A.}=V0(AaA)
  H3=V0(b)={A → b.cA, A → b.}=V0(Aab)=V0(bcb)
  H4=V0(Aa)={S → Aa.S, S → .AaS, S → .A, A → .bcA, A → .b}
  H5=V0(bc)={A → bc.A, A → .bcA, A → .b}
  H6=V0(bc)={S → AaS.}
  H7=V0(bcA)={A → bcA.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SA
  0 s3  12
  1   acc  
  2s4/r2r2r2r2  
  3r4r4s5/r4r4  
  4 s3  62
  5 s3   7
  6r1r1r1r1  
  7r3r3r3r3  

 5. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → E

  • 1: E → E+T

  • 2: E → T

  • 3: T → T*F

  • 4: T → F

  • 5: F → (E)

  • 6: F → i

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .E, E → .E+T, E → .T, T → .T*F, T → .F, F → .(E), F → .i}
  H1=V0(E)={S' → E., E → E.+T}
  H2=V0(T)={E → T., T → T.*F}=V0( (T )
  H3=V0(F)={T → F.}=V0( (F )=V0( E+F )
  H4=V0( ( )={F → (.E), E → .E+T, E → .T, T → .T*F, T → .F, F → .(E), F → .i}=V0( E+( )=V0( T*( )
  H5=V0(i)={F → i.}=V0( E+i )=V0( T*i )
  H6=V0(E+)={E → E+.T, T → .T*F, T → .F, F → .(E), F → .i}=V0( (E+ )
  H7=V0(T*)={T → T*.F, F → .(E), F → .i}=V0(E+T*)
  H8=V0( (E )={F → (E.), E → E.+T}
  H9=V0(E+T)={E → E+T., T → T.*F}
  H10=V0(T*F)={T → T*F.}
  H11=V0( (E) )={F → (E).}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   ()*+i$ETF
  0s4   s5 123
  1   s6 acc   
  2r2r2s7/r2r2r2r2   
  3r4r4r4r4r4r4   
  4s4   s5 823
  5r6r6r6r6r6r6   
  6s4   s5  93
  7s4   s5   10
  8 s11 s6     
  9r1r1s7/r1r1r1r1   
  10r3r3r3r3r3r3   
  11r5r5r5r5r5r5   
 6. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → a

  • 2: S → ibtS

  • 3: S → ibtSeS

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .a, S → .ibtS, S → .ibtSeS}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(a)={S → a.}=V0(ibta)=V0(ibtSea)
  H3=V0(i)={S → i.btS, S → i.btSeS}=V0(ibti)=V0(ibtSei)
  H4=V0(ib)={S → ib.tS, S → ib.tSeS}
  H5=V0(ibt)={S → ibt.S, S → ibt.SeS, S → .a, S → .ibtS, S → .ibtSeS}
  H6=V0(ibtS)={S → ibtS., S → ibtS.eS}
  H7=V0(ibtSe)={S → ibtSe.S, S → .a, S → .ibtS, S → .ibtSeS}
  H8=V0(a)={S → ibtSeS.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abeit$S
  0s2  s3  1
  1     acc 
  2r1r1r1r1r1r1 
  3 s4     
  4    s5  
  5s2  s3  6
  6r2r2s7/r2r2r2r2 
  7s2  s3  8
  8r3r3r3r3r3r3 
 7. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AA

  • 2: A → b

  • 3: A → aA

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AA, A → .b, A → .aA}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.A, A → .b, A → .aA}
  H3=V0(b)={A → b.}=V0(ab)
  H4=V0(a)={A → a.A, A → .b, A → .aA}=V0(aa)
  H5=V0(A)={S → AA.}
  H6=V0(aA)={A → aA.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   ab$SA
  0s4s3 12
  1  acc  
  2s4s3  5
  3r2r2r2  
  4s4s3  6
  5r1r1r1  
  6r3r3r3  
 8. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aBa

  • 2: S → cC

  • 3: B → b

  • 4: B → bD

  • 5: C → aD

  • 6: C → b

  • 7: D → ac

  • 8: D → aac

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .aBa, S → .cC}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(a)={S → a.Ba, B → .b, B → .bD}
  H3=V0(c)={S → c.C, C → .aD, C → .b}
  H4=V0(aB)={S → aB.a}
  H5=V0(ab)={B → b., B → b.D, D → .ac, D → .aac}
  H6=V0(cC)={S → cC.}
  H7=V0(ca)={C → a.D, D → .ac, D → .aac}
  H8=V0(cb)={C → b.}
  H9=V0(aBa)={S → aBa.}
  H10=V0(abD)={B → bD.}
  H11=V0(aba)={D → a.c, D → a.ac}
  H12=V0(caD)={C → aD.}
  H13=V0(abac)={D → ac.}
  H14=V0(abaa)={D → aa.c}
  H15=V0(abaac)={D → aac.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SBCD
  0s2 s3 1   
  1   acc    
  2 s5   4  
  3s7s8    6 
  4s9       
  5r3/s11r3r3r3   10
  6r2r2r2r2    
  7s11      12
  8r6r6r6r6    
  9r1r1r1r1    
  10r4r4r4r4    
  11s14 s13     
  12r5r5r5r5    
  13r7r7r7r7    
  14  s15     
  15r8r8r8r8    
 9. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → A

  • 2: S → AB

  • 3: A → aAb

  • 4: A → ab

  • 5: B → bBc

  • 6: B → bc

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .A, S → .AB, A → .aAb, A → .ab}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A., S → A.B, B → .bBc, B → .bc}
  H3=V0(a)={A → a.Ab, A → a.b, A → .aAb, A → .ab}=V0(aa)
  H4=V0(AB)={S → AB.}
  H5=V0(Ab)={B → b.Bc, B → b.c, B → .bBc, B → .bc}=V0(Abb)
  H6=V0(aA)={A → aA.b}
  H7=V0(ab)={A → ab.}
  H8=V0(AbB)={B → bB.c}
  H9=V0(Abc)={B → bc.}
  H10=V0(aAb)={A → aAb.}
  H11=V0(AaBc)={B → bBc.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SAB
  0s3   12 
  1   acc   
  2r1s5/r1r1r1  4
  3s3s7   6 
  4r2r2r2r2   
  5 s5s9   8
  6 s10     
  7r4r4r4r4   
  8  s11    
  9r6r6r6r6   
  10r3r3r3r3   
  11r5r5r5r5   
 10. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Aa

  • 2: S → b

  • 3: A → bdB

  • 4: A → B

  • 5: B → abB

  • 6: B → cB

  • 7: B → ab

  • 8: B → c

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .Aa, S → .b, A → .bdB, A → .B, B → .abB, B → .cB, B → .ab, B → .c}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.a}
  H3=V0(b)={S → b., A → b.dB}
  H4=V0(B)={A → B.}
  H5=V0(a)={B → a.bB, B → a.b}=V0(bda)
  H6=V0(c)={B → c.B, B → c., B → .abB, B → .cB, B → .ab, B → .c}=V0(cc)=V0(bdc)=V0(abc)
  H7=V0(Aa)={S → Aa.}
  H8=V0(bd)={A → bd.B, B → .abB, B → .cB, B → .ab, B → .c}
  H9=V0(ab)={B → ab.B, B → ab., B → .abB, B → .cB, B → .ab, B → .c}
  H10=V0(cB)={B → cB.}
  H11=V0(bdB)={A → bdB.}
  H12=V0(abB)={B → abB.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abcd$SAB
  0s5s3s6  124
  1    acc   
  2s7       
  3r2r2r2s8/r2r2   
  4r4r4r4r4r4   
  5 s9      
  6s5/r8r8s6/r8r8r8  10
  7r1r1r1r1r1   
  8s5 s6    11
  9s5/r7r7s6/r7r7r7  12
  10r6r6r6r6r6   
  11r3r3r3r3r3   
  12r5r5r5r5r5   
 11. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aAb

  • 2: S → bBc

  • 3: S → aBd

  • 4: S → bAd

  • 5: A → f

  • 6: B → f

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .aAb, S → .bBc, S → .aBd, S → .bAd}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(a)={S → a.Ab, S → a.Bd, A → .f, B → .f}
  H3=V0(b)={S → b.Bc, S → b.Ad, B → .f, A → .f}
  H4=V0(aA)={S → aA.b}
  H5=V0(aB)={S → aB.d}
  H6=V0(af)={A → f., B → f.}
  H7=V0(bB)={S → bB.c}
  H8=V0(bA)={S → bA.d}
  H9=V0(aAb)={S → aAb.}
  H10=V0(aBd)={S → aBd.}
  H11=V0(bBc)={S → bBc.}
  H12=V0(bAd)={S → bAd.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abcdf$SAB
  0s2s3    1  
  1     acc   
  2    s6  45
  3    s6  87
  4 s9       
  5   s10     
  6r5/r6r5/r6r5/r6r5/r6     
  7  s11      
  8   s12     
  9r1r1r1r1r1    
  10r3r3r3r3r3    
  11r2r2r2r2r2    
  12r4r4r4r4r4    
 12. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aAb

  • 2: S → aBbb

  • 3: A → aAb

  • 4: A → c

  • 5: B → aBbb

  • 6: B → d

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .aAb, S → .aBbb}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(a)={S → a.Ab, S → a.Bbb, A → .aAb, A → .c, B → .aBbb, B → .d}
  H3=V0(aA)={S → aA.b}
  H4=V0(aB)={S → aB.bb}
  H5=V0(aa)={A → a.Ab, B → a.Bbb, A → .aAb, A → .c, B → .aBbb, B → .d}=V0(aaa)
  H6=V0(ac)={A → c.}
  H7=V0(ad)={B → d.}
  H8=V0(aAb)={S → aAb.}
  H9=V0(aAb)={S → aBb.b}
  H10=V0(aaA)={A → aA.b}
  H11=V0(aaB)={B → aB.bb}
  H12=V0(aAbb)={S → aBbb.}
  H13=V0(aaAb)={A → aAb.}
  H14=V0(aaBb)={B → aBb.b}
  H15=V0(aaBbb)={B → aBbb.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abcd$SAB
  0s2    1  
  1    acc   
  2s5 s6s7  34
  3 s8      
  4 s9      
  5s5 s6s7  1011
  6r4r4r4r4r4   
  7r6r6r6r6r6   
  8r1r1r1r1r1   
  9 s12      
  10 s13      
  11 s14      
  12r2r2r2r2r2   
  13r3r3r3r3r3   
  14 s15      
  15r5r5r5r5r5   
 13. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AB

  • 2: S → aAb

  • 3: A → aAb

  • 4: A → b

  • 5: B → bBc

  • 6: B → c

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AB, S → .aAb, A → .b}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.B, B → .bBc, B → .c}
  H3=V0(a)={A → a.Ab, A → .aAb, A → .b}=V0(aa)
  H4=V0(b)={A → b.}
  H5=V0(AB)={S → AB.}
  H6=V0(Ab)={B → b.Bc, B → .bBc, B → .c}=V0(Abb)
  H7=V0(Ac)={B → c.}
  H8=V0(aA)={A → aA.b}
  H9=V0(AbB)={B → bB.c}
  H10=V0(aAb)={A → aAb.}
  H11=V0(AbBc)={B → bBc.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3s4  12 
  1   acc   
  2 s6s7   5
  3s3s4   8 
  4r3r3r3r3   
  5r1r1r1r1   
  6 s6s7   9
  7r5r5r5r5   
  8 s10     
  9  s11    
  10r2r2r2r2   
  11r4r4r4r4   
 14. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Ba

  • 2: A → aa

  • 3: A → bb

  • 4: B → BB

  • 5: B → bA

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .Ba, B → .BB, B → .bA}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(B)={S → B.a, B → B.B, B → .BB, B → .bA}
  H3=V0(b)={B → b.A, A → .aa, A → .bb}=V0(Bb)=V0(BBb)
  H4=V0(Ba)={S → Ba.}
  H5=V0(BB)={ B → BB., B → B.B, B → .BB, B → .bA}=V0(BBB)
  H6=V0(bA)={B → bA.}
  H7=V0(ba)={A → a.a}
  H8=V0(bb)={A → b.b}
  H9=V0(baa)={A → aa.}
  H10=V0(bbb)={A → bb.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SAB
  0 s3 1 2
  1  acc   
  2s5s3   4
  3s7s8  6 
  4r4r4r4  4
  5r1r1r1   
  6r5r5r5   
  7s9     
  8 s10    
  9r2r2r2   
  10r3r3r3   
 15. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AB

  • 2: A → a

  • 3: A → cB

  • 4: B → c

  • 5: B → aA

  • 6: B → bB

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AB, A → .a, A → .cB}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.B, B → .c, B → .aA, B → .bB}
  H3=V0(a)={A → a.}=V0(Aaa)
  H4=V0(c)={A → c.B, B → .c, B → .aA, B → .bB}=V0(Aac)
  H5=V0(AB)={S → AB.}
  H6=V0(Aa)={B → a.A, A → .a, A → .cB}=V0(Aba)
  H7=V0(Ab)={B → b.B, B → .c, B → .aA, B → .bB}=V0(Abb)
  H8=V0(Ac)={B → c.}=V0(Abc)
  H9=V0(cB)={A → cB.}
  H10=V0(AaA)={B → aA.}
  H11=V0(AbB)={B → bB.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3 s4 12 
  1   acc   
  2s6s7s8   5
  3r2r2r2r2   
  4s6s7s8   9
  5r1r1r1r1   
  6s3 s4  10 
  7s6s7s8   11
  8r4r4r4r4   
  9r3r3r3r3   
  10r5r5r5r5   
  11r6r6r6r6   
 16. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → A

  • 2: S → bB

  • 3: A → a

  • 4: A → ba

  • 5: B → AB

  • 6: B → a

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .A, S → .bB, A → .a, A → .ba}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.}
  H3=V0(b)={S → b.B, A → b.a, B → .AB, B → .a, A → .a, A → .ba}
  H4=V0(a)={A → a.}
  H5=V0(bB)={S → bB.}
  H6=V0(ba)={A → ba., B → a., A → a.}
  H7=V0(bA)={B → A.B, B → .AB, B → .a, A → .a, A → .ba}=V0(bAA)
  H8=V0(bb)={A → b.a}
  H9=V0(bAB)={B → AB.}
  H10=V0(bAa)={B → a., A → a.}
  H11=V0(bba)={A → ba.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SAB
  0s4s3 12 
  1  acc   
  2r1r1r1   
  3s6s8  75
  4r3r3r3   
  5r2r2r2   
  6r3/r4/r6r3/r4/r6r3/r4/r6   
  7s10s8  79
  8s11     
  9r5r5r5   
  10r3/r6r3/r6r3/r6   
  11r4r4r4   
 17. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AA

  • 2: S → c

  • 3: A → Bc

  • 4: A → a

  • 5: B → b

  • 6: B → bb

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AA, S → .c, A → .Bc, A → .a, B → .b, B → .bb}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.A, A → .Bc, A → .a, B → .b, B → .bb}
  H3=V0(c)={S → c.}
  H4=V0(B)={A → B.c}
  H5=V0(a)={A → a.}
  H6=V0(b)={B → b., B → b.b}
  H7=V0(AA)={S → AA.}
  H8=V0(Bb)={A → Bc.}
  H9=V0(bb)={B → bb.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s5s6s3 124
  1   acc   
  2s5s6   74
  3r2r2r2r2   
  4  s8    
  5r4r4r4r4   
  6r5s9/r5r5r5   
  7r1r1r1r1   
  8r3r3r3r3   
  9r6r6r6r6   
 18. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → ABc

  • 2: A → bA

  • 3: A → b

  • 4: B → c

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .ABc, A → .bA, A → .b}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.Bc, B → .c}
  H3=V0(b)={A → b.A, A → b., A → .bA, A → .b}=V0(bb)
  H4=V0(AB)={S → AB.c}
  H5=V0(Ac)={B → c.}
  H6=V0(bA)={A → bA.}
  H7=V0(ABc)={S → ABc.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   bc$SAB
  0s3  12 
  1  acc   
  2 s5   4
  3s3/r3r3r3 6 
  4 s7    
  5r4r4r4   
  6r2r2r2   
  7r1r1r1   
 19. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → BaB

  • 2: A → a

  • 3: A → bab

  • 4: B → bB

  • 5: B → a

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .BaB, B → .bB, B → .a}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(B)={S → B.aB}
  H3=V0(b)={B → b.B, B → .bB, B → .a}=V0(bb)=V0(Bab)
  H4=V0(a)={B → a.}=V0(ab)=V0(Bab)
  H5=V0(Ba)={S → Ba.B, B → .bB, B → .a}
  H6=V0(bB)={B → bB.}
  H7=V0(BaB)={S → BaB.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SAB
  0s4s3 1 2
  1  acc   
  2s5     
  3s4s3   6
  4r5r5r5   
  5s4s3   7
  6r4r4r4   
  7r1r1r1   
 20. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AcB

  • 2: A → aAb

  • 3: A → ba

  • 4: B → aBb

  • 5: B → cba

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AcB, A → .aAb, A → .ba}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.cB}
  H3=V0(a)={A → a.Ab, A → .aAb, A → .ba}=V0(aa)
  H4=V0(b)={A → b.a}=V0(ab)
  H5=V0(Ac)={S → Ac.B, B → .aBb, B → .cba}
  H6=V0(aA)={A → aA.b}
  H7=V0(ba)={A → ba.}
  H8=V0(AcB)={S → AcB.}
  H9=V0(Aca)={B → a.Bb, B → .aBb, B → .cba}
  H10=V0(Acc)={B → c.ba}
  H11=V0(aAb)={A → aAb.}
  H12=V0(AcaB)={B → aB.b}
  H13=V0(Accb)={B → cb.a}
  H14=V0(AcaBb)={B → aBb.}
  H15=V0(Accba)={B → cba.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3s4  12 
  1   acc   
  2  s5    
  3s3s4   6 
  4s7      
  5s9 s10   8
  6 s11     
  7r3r3r3r3   
  8r1r1r1r1   
  9s9 s10   12
  10 s13     
  11r2r2r2r2   
  12 s14     
  13s15      
  14r4r4r4r4   
  15r5r5r5r5   

SLR elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

Vannak olyan nyelvtanok, melyeket mind az LL(1), mind az LR(0) feladatoknál megvizsgálunk, így azok megoldásait most felhasználhatjuk az SLR elemzők megadásakor. A szükséges adatokat nem soroljuk fel újra, elérésük megkönnyítése érdekében viszont hivatkozunk rájuk. A Follow halmazok az LL(1) feladatok, az LR(0) elemek értelemszerűen az LR(0) feladatok megoldásainál találhatóak.

 1. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat és Follow halmaz

  Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   a$S
  0s2 1
  1s3acc 
  2r2r2 
  3r1r1 
 2. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat és Follow halmaz

  Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0  s4 123
  1   acc   
  2s5      
  3 s6     
  4r4r6s4  78
  5   r1   
  6   r2   
  7r3      
  8 r5     
 3. Korábbi részmegoldás: LR(0) elemző táblázat, és a Follow halmaza mind az S-nek és az A-nak csak a végjelet tartalmazza. Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abcdef$SA
  0s2s3     1 
  1      acc  
  2  s7s5 s6  4
  3  s9 s8    
  4      r1  
  5      r4/r5  
  6  s10      
  7      r7  
  8  s11      
  9      r3  
  10      r6  
  11      r2  
 4. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat és Follow halmaz

  Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SA
  0 s3  12
  1   acc  
  2s4/r2r2r2r2  
  3r4r4s5/r4r4  
  4 s3  62
  5 s3   7
  6r1r1r1r1  
  7r3r3r3r3  
 5. Korábbi részmegoldás: LR(0) elemző táblázat, míg Follow(E)={$,+,)} és Follow(T)=Follow(F)={$,*,+,)}. Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   ()*+i$ETF
  0s4   s5 123
  1   s6 acc   
  2 r2s7r2 r2   
  3 r4r4r4 r4   
  4s4   s5 823
  5 r6r6r6 r6   
  6s4   s5  93
  7s4   s5   10
  8 s11 s6     
  9 r1s7r1 r1   
  10 r3r3r3 r3   
  11 r5r5r5 r5   
 6. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat és Follow halmaz

  Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abeit$S
  0s2  s3  1
  1     acc 
  2     r1 
  3 s4     
  4    s5  
  5s2  s3  6
  6  s7  r2 
  7s2  s3  8
  8     r3 
 7. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat, míg Follow(S)={$} és Follow(A)={$,a,b}. Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SA
  0s4s3 12
  1  acc  
  2s4s3  5
  3r2r2r2  
  4s4s3  6
  5  r1  
  6r3r3r3  
 8. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat és Follow halmaz

  Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SBCD
  0s2 s3 1   
  1   acc    
  2 s5   4  
  3s7s8    6 
  4s9       
  5r3/s11      10
  6   r2    
  7s11      12
  8   r6    
  9   r1    
  10r4       
  11s14 s13     
  12   r5    
  13r7  r7    
  14  s15     
  15r8  r8    
 9. Korábbi részmegoldás: LR(0) elemző táblázat valamint Follow(S)={$}, Follow(A)={$,b} és Follow(B)={$,c}. Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3   12 
  1   acc   
  2 s5 r1  4
  3s3s7   6 
  4   r2   
  5 s5s9   8
  6 s10     
  7 r4 r4   
  8  s11    
  9  r6r6   
  10 r3 r3   
  11  r5r5   
 10. Korábbi részmegoldás: LR(0) elemző táblázat, valamint Follow(S)={$} és Follow(A)=Follow(B)={a}; így az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abcd$SAB
  0s5s3s6  124
  1    acc   
  2s7       
  3   s8r2   
  4r4       
  5 s9      
  6s5/r8 s6    10
  7    r1   
  8s5 s6    11
  9s5/r7 s6    12
  10r6       
  11r3       
  12r5       
 11. Korábbi részmegoldás: LR(0) elemző táblázat, valamint Follow(S)={$}, Follow(A)={b,d} és Follow(B)={c,d}; így az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abcdf$SAB
  0s2s3    1  
  1     acc   
  2    s6  45
  3    s6  87
  4 s9       
  5   s10     
  6 r5r6r5/r6     
  7  s11      
  8   s12     
  9    r1    
  10    r3    
  11    r2    
  12    r4    
 12. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat és Follow halmaz

  Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abcd$SAB
  0s2    1  
  1    acc   
  2s5 s6s7  34
  3 s8      
  4 s9      
  5s5 s6s7  1011
  6 r4      
  7 r6      
  8    r1   
  9 s12      
  10 s13      
  11 s14      
  12   r2    
  13 r3      
  14 s15      
  15 r5      
 13. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat és Follow halmaz

  Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3s4  12 
  1   acc   
  2 s6s7   5
  3s3s4   8 
  4 r3r3    
  5   r1   
  6 s6s7   9
  7  r5r5   
  8 s10     
  9  s11    
  10 r2r2    
  11  r4r4   
 14. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat és Follow halmaz

  Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SAB
  0 s3 1 2
  1  acc   
  2s5s3   4
  3s7s8  6 
  4r4r4   4
  5  r1   
  6r5r5    
  7s9     
  8 s10    
  9r2r2    
  10r3r3    
 15. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat és Follow halmaz

  Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3 s4 12 
  1   acc   
  2s6s7s8   5
  3r2r2r2r2   
  4s6s7s8   9
  5   r1   
  6s3 s4  10 
  7s6s7s8   11
  8r4r4r4r4   
  9r3r3r3r3   
  10r5r5r5r5   
  11r6r6r6r6   
 16. Korábbi részmegoldás: LR(0) elemző táblázat, valamint Follow(S)=Follow(B)={$} és Follow(A)={$,a,b}. Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

  {}ab$SAB
  0s4s3 12 
  1  acc   
  2  r1   
  3s6s8  75
  4r3r3r3   
  5  r2   
  6r3/r4r3/r4r4/r6   
  7s10s8  79
  8s11     
  9  r5   
  10r3r3r3/r6   
  11r4r4r4   
 17. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat és Follow halmaz

  Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s5s6s3 124
  1   acc   
  2s5s6   74
  3   r2   
  4  s8    
  5r4r4 r4   
  6 s9r5    
  7   r1   
  8r3r3 r3   
  9  r6    
 18. Korábbi részmegoldás: LR(0) elemző táblázat, valamint Follow(S)={$} és Follow(B)=Follow(C)={c}. Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   bc$SAB
  0s3  12 
  1  acc   
  2 s5   4
  3s3r3  6 
  4 s7    
  5 r4    
  6 r2    
  7  r1   
 19. Korábbi részmegoldás: LR(0) elemző táblázat, valamint Follow(S)={$} és Follow(B)={$,a}. Mivel A nem szerepelhet egyik mondatszimbólumból inuló levezetésben, így Follow(A) üres halmaz lesz. Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SAB
  0s4s3 1 2
  1  acc   
  2s5     
  3s4s3   6
  4r5 r5   
  5s4s3   7
  6r4 r4   
  7  r1   
 20. Korábbi részmegoldások: LR(0) elemző táblázat és Follow halmaz

  Ennek megfelelően az SLR elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3s4  12 
  1   acc   
  2  s5    
  3s3s4   6 
  4s7      
  5s9 s10   8
  6 s11     
  7 r3r3    
  8   r1   
  9s9 s10   12
  10 s13     
  11 r2r2    
  12 s14     
  13s15      
  14 r4r4    
  15 r5r5    

LR(1) elemzés

 1. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Sa

  • 2: S → a

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .Sa, $a], [S → .a, $a]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $], [S → S.a, $a]}
  I2=V1(a)={[S → a., $a]}
  I3=V1(Sa)={[S → Sa., $a]}

  Ezek alapján az elemző táblázat a következő lesz:

   a$S
  0s2 1
  1s3acc 
  2r2r2 
  3r1r1 
 2. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Aa

  • 2: S → Bb

  • 3: A → cA

  • 4: A → c

  • 5: B → cB

  • 6: B → c

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .Aa, $], [S → .Bb, $], [A → .cA, a], [A → .c, a], [B → .cB, b], [B → .c, b]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(A)={[S → A.a, $]}
  I3=V1(B)={[S → B.b, $]}
  I4=V1(c)={[A → c.A, a], [A → c., a], [B → c.B, b], [B → c., b], [A → .cA, a], [A → .c, a], [B → .cB, b], [B → .c, b]}=V1(cc)
  I5=V1(Aa)={[S → Aa., $]}
  I6=V1(Bb)={[S → Bb., $]}
  I7=V1(cA)={[A → cA., a]}
  I8=V1(cB)={[B → cB., b]}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SAB
  0  s4 123
  1   acc   
  2s5      
  3 s6     
  4r4r6s4  78
  5   r1   
  6   r2   
  7r3      
  8 r5     
 3. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aA

  • 2: S → bec

  • 3: S → bc

  • 4: A → ed

  • 5: A → d

  • 6: A → fc

  • 7: A → c

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .aA, $], [S → .bec, $], [S → .bc, $]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(a)={[S → a.A, $], [A → e.d, $], [A → .d, $], [A → .fc, $], [A → .c, $]}
  I3=V1(b)={[S → b.ec, $], [S → b.c, $]}
  I4=V1(aA)={[S → aA., $]}
  I5=V1(ad)={[A → ed., $], [A → d., $]}
  I6=V1(af)={[A → f.c, $]}
  I7=V1(ac)={[A → c., $]}
  I8=V1(be)={[S → be.c, $]}
  I9=V1(bc)={[S → bc., $]}
  I10=V1(afc)={[A → fc., $]}
  I11=V1(bec)={[S → bec., $]}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abcdef$SA
  0s2s3     1 
  1      acc  
  2  s7s5 s6  4
  3  s9 s8    
  4      r1  
  5      r4/r5  
  6  s10      
  7      r7  
  8  s11      
  9      r3  
  10      r6  
  11      r2  
 4. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AaS

  • 2: S → A

  • 3: A → bcA

  • 4: A → b

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .AaS, $], [S → .A, $], [A → .bcA, a$], [A → .b, a$]}
  I1=V1(S)={[I → S., $]}
  I2=V1(A)={[S → A.aS, $], [S → A., $]}=V1(AaA)
  I3=V1(b)={[A → b.cA, a$], [A → b., a$]}=V1(Aab)=V1(bcb)
  I4=V1(Aa)={[S → Aa.S, $], [S → .AaS, $], [S → .A, $], [A → .bcA, a$], [A → .b, a$]}
  I5=V1(bc)={[A → bc.A, a$], [A → .bcA, a$], [A → .b, a$]}
  I6=V1(AaS)={[S → AaS., $]}
  I7=V1(bcA)={[A → bcA., a$]}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SA
  0 s3  12
  1   acc  
  2s4  r2  
  3r4 s5r4  
  4 s3  62
  5 s3   7
  6   r1  
  7r3  r3  
 5. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → E

  • 1: E → E+T

  • 2: E → T

  • 3: T → T*F

  • 4: T → F

  • 5: F → (E)

  • 6: F → i

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .E, $], [E → .E+T, $+], [E → .T, $+], [T → .T*F, $+*], [T → .F, $+*], [F → .(E), $+*], [F → .i, $+*]}
  I1=V1(E)={[S' → E., $], [E → E.+T, $+]}
  I2=V1(T)={[E → T., $+], [T → T.*F, $+*]}
  I3=V1(F)={[T → F., $+*]}=V1(E+F)
  I4=V1( ( )={[F → (.E), $+*], [E → .E+T, )+], [E → .T, )+], [T → .T*F, )+*], [T → .F, )+*], [F → .(E), )+*], [F → .i, )+*]}=V1(E+( )=V1(T*( )
  I5=V1(i)={[F → i., $+*]}=V1(E+i)=V1(T*i)
  I6=V1(E+)={[E → E+.T, $+], [T → .T*F, $+*], [T → .F, $+*], [F → .(E), $+*], [F → .i, $+*]}
  I7=V1(T*)={[T → T*.F, $+*], [F → .(E), $+*], [F → .i, $+*]}
  I8=V1( (E )={[F → (E.), $+*], [E → E.+T, )+]}
  I9=V1( (T )={[E → T., )+], [T → T.*F, )+*]}=V1( ((T )
  I10=V1( (F )={[T → F., )+*]}=V1( ((F )=V1( (E+F )
  I11=V1( (( )={ [F → (.E), )+*], [E → .E+T, )+], [E → .T, )+], [T → .T*F, )+*], [T → .F, )+*], [F → .(E), )+*], [F → .i, )+*]}=V1( ((( )=V1( (E+( )=V1( (T*( )
  I12=V1( (i )={[F → i., )+*]}=V1( (E+i )=V1( (T*i )
  I13=V1(E+T)={[E → E+T., $+], [T → T.*F, $+*]}
  I14=V1(T*F)={[T → T*F., $+*]}
  I15=V1( (E) )={[F → (E)., $+*]}
  I16=V1( (E+ )={[E → E+.T, )+], [T → .T*F, )+*], [T → .F, )+*], [F → .(E), )+*], [F → .i, )+*]}=V1( ((E+ )
  I17=V1( (T* )={[T → T*.F, )+*], [F → .(E), )+*], [F → .i, )+*]}=V1( (E+T* )
  I18=V1( ((E )={[F → (E.), )+*], [E → E.+T, )+]}
  I19=V1( (E+T )={[E → E+T., )+], [T → T.*F, )+*]}
  I20=V1(T*F)={[T → T*F., )+*]}
  I21=V1( ((E) )={[F → (E)., )+*]}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   ()*+i$ETF
  0s4   s5 123
  1   s6 acc   
  2  s7r2 r2   
  3  r4r4 r4   
  4s11   s12 8910
  5  r6r6 r6   
  6s4   s5  133
  7s4   s5   14
  8 s15 s16     
  9 r2s17r2     
  10 r4r4r4     
  11s11   s12 18910
  12 r6r6r6     
  13  s7r1 r1   
  14  r3r3 r3   
  15  r5r5 r5   
  16s11   s12  1910
  17s11   s12   20
  18 s21       
  19 r1s17r1     
  20 r3r3r3     
  21 r5r5r5     
 6. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → a

  • 2: S → ibtS

  • 3: S → ibtSeS

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .a, $], [S → .ibtS, $], [S → .ibtSeS, $]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(a)={[S → a., $]}=V1(ibta)=V1(ibtSea)
  I3=V1(i)={[S → i.btS, $], [S → i.btSeS, $]}=V1(ibti)=V1(ibtSei)
  I4=V1(ib)={[S → ib.tS, $], [S → ib.tSeS, $]}
  I5=V1(ibt)={[S → ibt.S, $], [S → ibt.SeS, $], [S → .a, $], [S → .ibtS, $], [S → .ibtSeS, $]}
  I6=V1(ibtS)={[S → ibtS., $], [S → ibtS.eS, $]}
  I7=V1(ibtSe)={[S → ibtSe.S, $]}
  I8=V1(ibtSeS)={[S → ibtSeS., $]}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abeit$S
  0s2  s3  1
  1     acc 
  2     r1 
  3 s4     
  4    s5  
  5s2  s3  6
  6  s7  r2 
  7s2  s3  8
  8     r3 
 7. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AA

  • 2: A → b

  • 3: A → aA

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .AA, $], [A → .b, ba], [A → .aA, ba]}
  I1=V1(S)={[I → S., $]}
  I2=V1(A)={[S → A.A, $], [A → .b, $], [A → .aA, $]}
  I3=V1(b)={[A → b., ba]}=V1(ab)
  I4=V1(a)={[A → a.A, ba], [A → .b, ba], [A → .aA, ba]}=V1(aa)
  I5=V1(AA)={[S → AA., $]}
  I6=V1(Ab)={[A → b., $]}=V1(Aab)
  I7=V1(Aa)={[A → a.A, $], [A → .b, $], [A → .aA, $]}=V1(Aaa)
  I8=V1(aA)={[A → aA., ba]}
  I9=V1(AaA)={[A → aA., $]}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   ab$SA
  0s4s3 12
  1  acc  
  2s7s6  5
  3r2r2   
  4s4s3  8
  5  r1  
  6  r2  
  7s7s6  9
  8r3r3   
  9  r3  
 8. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aBa

  • 2: S → cC

  • 3: B → b

  • 4: B → bD

  • 5: C → aD

  • 6: C → b

  • 7: D → ac

  • 8: D → aac

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .aBa, $], [S → .cC, $]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(a)={[S → a.Ba, $], [B → .b, a], [B → .bD, a]}
  I3=V1(c)={[S → c.C, $], [C → .aD, $], [C → .b, $]}
  I4=V1(aB)={[S → aB.a, $]}
  I5=V1(ab)={[B → b., a], [B → b.D, a], [D → .ac, a], [D → .aac, a]}
  I6=V1(cC)={[S → cC., $]}
  I7=V1(ca)={[C → a.D, $], [D → .ac, $], [D → .aac, $]}
  I8=V1(cb)={[C → b., $]}
  I9=V1(aBa)={[S → aBa., $]}
  I10=V1(abD)={[B → bD., a]}
  I11=V1(aba)={[D → a.c, a], [D → a.ac, a]}
  I12=V1(caD)={[C → aD., $]}
  I13=V1(caa)={[D → a.c, $], [D → a.ac, $]}
  I14=V1(abac)={[D → ac., a]}
  I15=V1(abaa)={[D → aa.c, a]}
  I16=V1(caac)={[D → ac., $]}
  I17=V1(caaa)={[D → aa.c, $]}
  I18=V1(abaac)={[D → aac., a]}
  I19=V1(caaac)={[D → aac., $]}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SBCD
  0s2 s3 1   
  1   acc    
  2 s5   4  
  3s7s8    6 
  4s9       
  5r3/s11      10
  6   r2    
  7s13      12
  8   r6    
  9   r1    
  10r4       
  11s15 s14     
  12   r5    
  13s17 s16     
  14r7       
  15  s18     
  16   r7    
  17  19     
  18r8       
  19   r8    
 9. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → A

  • 2: S → AB

  • 3: A → aAb

  • 4: A → ab

  • 5: B → bBc

  • 6: B → bc

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .A, $], [S → .AB, $], [A → .aAb, $b], [A → .ab, $b]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(A)={[S → A., $], [S → A.B, $], [B → .bBc, $], [B → .bc, $]}
  I3=V1(a)={[A → a.Ab, $b], [A → a.b, $b], [A → .aAb, b], [A → .ab, b]}
  I4=V1(AB)={[S → AB., $]}
  I5=V1(Ab)={[B → b.Bc, $], [B → b.c, $], [B → .bBc, c], [B → .bc, c]}
  I6=V1(aA)={[A → aA.b, $b]}
  I7=V1(ab)={[A → ab., $b]}
  I8=V1(aa)={[A → a.Ab, b], [A → a.b, b], [A → .aAb, b], [A → .ab, b]}=V1(aaa)
  I9=V1(AbB)={[B → bB.c, $]}
  I10=V1(Abc)={[B → bc., $]}
  I11=V1(Abb)={[B → b.Bc, c], [B → b.c, c], [B → .bBc, c], [B → .bc, c]}=V1(Abbb)
  I12=V1(aAb)={[A → aAb., $b]}
  I13=V1(aaA)={[A → aA.b, b]}
  I14=V1(aab)={[A → ab., b]}
  I15=V1(AbBc)={[B → bBc., $]}
  I16=V1(AbbB)={[B → bB.c, c]}
  I17=V1(Abbc)={[B → bc., c]}
  I18=V1(aaAb)={[A → aAb., b]}
  I19=V1(AbbBc)={[B → bBc., c]}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SAB
  0s3   12 
  1   acc   
  2 s5 r1  4
  3s8s7   6 
  4   r2   
  5 s11s10   9
  6 s12     
  7 r4 r4   
  8s8s14   13 
  9  s15    
  10   r6   
  11 s11s17   16
  12 r3 r3   
  13 s18     
  14 r4     
  15   r5   
  16  s19    
  17  r6    
  18 r3     
  19  r5    
 10. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Aa

  • 2: S → b

  • 3: A → bdB

  • 4: A → B

  • 5: B → abB

  • 6: B → cB

  • 7: B → ab

  • 8: B → c

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .Aa, $], [S → .b, $], [A → .bdB, a], [A → .B, a], [B → .abB, a], [B → .cB, a], [B → .ab, a], [B → .c, a]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(A)={[S → A.a, $]}
  I3=V1(b)={[S → b., $], [A → b.dB, a]}
  I4=V1(B)={[A → B., a]}
  I5=V1(a)={[B → a.bB, a], [B → a.b, a]}=V1(bda)
  I6=V1(c)={[B → c.B, a], [B → c., a], [B → .abB, a], [B → .cB, a], [B → .ab, a], [B → .c, a]}=V1(cc)=V1(bdc)=V1(abc)
  I7=V1(Aa)={[S → Aa., $]}
  I8=V1(bd)={[A → bd.B, a], [B → .abB, a], [B → .cB, a], [B → .ab, a], [B → .c, a]}
  I9=V1(ab)={[B → ab.B, a], [B → ab., a], [B → .abB, a], [B → .cB, a], [B → .ab, a], [B → .c, a]}
  I10=V1(cB)={[B → cB., a]}
  I11=V1(bdB)={[A → bdB., a]}
  I12=V1(abB)={[B → abB., a]}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abcd$SAB
  0s5s3s6  124
  1    acc   
  2s7       
  3   s8r2   
  4r4       
  5 s9      
  6r8/s5 s6    10
  7    r1   
  8s5 s6    11
  9r7/s5 s6    12
  10r6       
  11r3       
  12r5       
 11. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aAb

  • 2: S → bBc

  • 3: S → aBd

  • 4: S → bAd

  • 5: A → f

  • 6: B → f

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .aAb, $], [S → .bBc, $], [S → .aBd, $], [S → .bAd, $]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(a)={[S → a.Ab, $], [S → a.Bd, $], [A → .f, b], [B → .f, d]}
  I3=V1(b)={[S → b.Bc, $], [S → b.Ad, $], [B → .f, c], [A → .f, d]}
  I4=V1(aA)={[S → aA.b, $]}
  I5=V1(aB)={[S → aB.d, $]}
  I6=V1(af)={[A → f., b], [B → f., d]}
  I7=V1(bB)={[S → bB.c, $]}
  I8=V1(bA)={[S → bA.d, $]}
  I9=V1(bf)={[B → f., c], [A → f., d]}
  I10=V1(aAb)={[S → aAb., $]}
  I11=V1(aBd)={[S → aBd., $]}
  I12=V1(bBc)={[S → bBc., $]}
  I13=V1(bAd)={[S → bAd., $]}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abcdf$SAB
  0s2s3    1  
  1     acc   
  2    s6  45
  3    s9  87
  4 s10       
  5   s11     
  6 r5 r6     
  7  s12      
  8   s13     
  9  r6r5     
  10     r1   
  11     r3   
  12     r2   
  13     r4   
 12. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aAb

  • 2: S → aBbb

  • 3: A → aAb

  • 4: A → c

  • 5: B → aBbb

  • 6: B → d

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .aAb, $], [S → .aBbb, $]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(a)={[S → a.Ab, $], [S → a.Bbb, $], [A → .aAb, b], [A → .c, b], [B → .aBbb, b], [B → .d, b]}
  I3=V1(aA)={[S → aA.b, $]}
  I4=V1(aB)={[S → aB.bb, $]}
  I5=V1(aa)={[A → a.Ab, b], [B → a.Bbb, b]}=V1(aaa)
  I6=V1(ac)={[A → c., b]}=V1(aac)
  I7=V1(ad)={[B → d., b]}=V1(aad)
  I8=V1(aAb)={[S → aAb., $]}
  I9=V1(aBb)={[S → aBb.b, $]}
  I10=V1(aaA)={[A → aA.b, b]}
  I11=V1(aaB)={[B → aB.bb, b]}
  I12=V1(aBbb)={[S → aBbb., $]}
  I13=V1(aaAb)={[A → aAb., b]}
  I14=V1(aaBb)={[B → aBb.b, b]}
  I15=V1(aaBbb)={[B → aBbb., b]}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abcd$SAB
  0s2    1  
  1    acc   
  2s5 s6s7  34
  3 s8      
  4 s9      
  5s5 s6s7  1011
  6 r4      
  7 r6      
  8    r1   
  9 s12      
  10 s13      
  11 s14      
  12    r2   
  13 r3      
  14 s15      
  15 r5      
 13. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AB

  • 2: S → aAb

  • 3: A → aAb

  • 4: A → b

  • 5: B → bBc

  • 6: B → c

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .AB, $], [A → .aAb, bc], [A → .b, bc]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(A)={[S → A.B, $], [B → .bBc, $], [B → .c, $]}
  I3=V1(a)={[A → a.Ab, bc], [A → .aAb, b], [A → .b, b]}
  I4=V1(b)={[A → b., bc]}
  I5=V1(AB)={[S → AB., $]}
  I6=V1(Ab)={[B → b.Bc, $], [B → .bBc, c], [B → .c, c]}
  I7=V1(Ac)={[B → c., $]}
  I8=V1(aA)={[A → aA.b, bc]}
  I9=V1(aa)={[A → a.Ab, b], [A → .aAb, b], [A → .b, b]}=V1(aaa)
  I10=V1(ab)={[A → b., b]}=V1(aab)
  I11=V1(AbB)={[B → bB.c, $]}
  I12=V1(AbB)={[B → b.Bc, c], [B → .bBc, c], [B → .c, c]}
  I13=V1(Abc)={[B → c., c]}
  I14=V1(aAb)={[A → aAb., bc]}
  I15=V1(aaA)={[A → aA.b, b]}
  I16=V1(AbBc)={[B → bBc., $]}
  I17=V1(AbBB)={[B → bB.c, c]}
  I18=V1(aaAb)={[A → aAb., b]}
  I19=V1(AbBBc)={[B → bBc., c]}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3s4  12 
  1   acc   
  2 s6s7   5
  3s9s10   8 
  4 r3r3    
  5   r1   
  6 s12s13   11
  7   r5   
  8 s14     
  9s9s10   15 
  10 r3     
  11  s16    
  12 s12s13   17
  13  r5    
  14 r2r2    
  15 s18     
  16   r4   
  17  s19    
  18 r2     
  19  r4    
 14. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Ba

  • 2: A → aa

  • 3: A → bb

  • 4: B → BB

  • 5: B → bA

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .Ba, $], [B → .BB, ab], [B → .bA, ab]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(B)={[S → B.a, $], [B → B.B, ab], [B → .BB, ab], [B → .bA, ab]}
  I3=V1(b)={[B → b.A, ab], [A → .aa, ab], [A → .bb, ab]}=V1(Bb)
  I4=V1(Ba)={[S → Ba., $]}
  I5=V1(BB)={[B → BB., ab], [B → B.B, ab], [B → .BB, ab], [B → .bA, ab]}=V1(BBB)
  I6=V1(bA)={[B → bA., ab]}
  I7=V1(ba)={[A → a.a, ab]}
  I8=V1(bb)={[A → b.b, ab]}
  I9=V1(baa)={[A → aa., ab]}
  I10=V1(bbb)={[A → bb., ab]}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SAB
  0 s3 1 2
  1  acc   
  2s4s3    
  3s7s8  6 
  4  r1   
  5r4r3/r4   5
  6r5r5    
  7s9     
  8 s10    
  9r2r2    
  10r3r3    
 15. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AB

  • 2: A → a

  • 3: A → cB

  • 4: B → c

  • 5: B → aA

  • 6: B → bB

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .AB, $], [A → .a, cab], [A → .cB, cab]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(A)={[S → A.B, $], [B → .c, $], [B → .aA, $], [B → .bB, $]}
  I3=V1(a)={[A → a., cab]}=V1(caa)
  I4=V1(c)={[A → c.B, cab], [B → .c, cab], [B → .aA, cab], [B → .bB, cab]}=V1(cac)
  I5=V1(AB)={[S → AB., $]}
  I6=V1(Ac)={[B → c., $]}=V1(Abc)=V1(Aacc)
  I7=V1(Aa)={[B → a.A, $], [A → .a, $], [A → .cB, $]}=V1(Aba)=V1(Aaca)
  I8=V1(Ab)={[B → b.B, $], [B → .c, $], [B → .aA, $], [B → .bB, $]}=V1(Abb)=V1(Aacb)
  I9=V1(cB)={[A → cB., cab]}
  I10=V1(cc)={[B → c., cab]}=V1(cbc)
  I11=V1(ca)={[B → a.A, cab], [A → .a, cab], [A → .cB, cab]}=V1(cba)
  I12=V1(cb)={[B → b.B, cab], [B → .c, cab], [B → .aA, cab], [B → .bB, cab]}=V1(cbb)
  I13=V1(AaA)={[B → aA., $]}
  I14=V1(Aaa)={[A → a., $]}
  I15=V1(Aac)={[A → c.B, $], [B → .c, $], [B → .aA, $], [B → .bB, $]}
  I16=V1(AbB)={[B → bB., $]}
  I17=V1(caA)={[B → aA., cab]}
  I18=V1(cbB)={[B → bB., cab]}
  I19=V1(AacB)={[A → cB., $]}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3 s4 12 
  1   acc   
  2s7s8s6   5
  3r2r2r2    
  4s11s12s10   9
  5   r1   
  6   r4   
  7s14 s15  13 
  8s7s8s6    
  9r3r3r3    
  10r4r4r4    
  11s3 s4  17 
  12s11s12s10   18
  13   r5   
  14   r2   
  15s7s8s6   19
  16   r6   
  17r5r5r5    
  18r6r6r6    
  19   r3   
 16. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → A

  • 2: S → bB

  • 3: A → a

  • 4: A → ba

  • 5: B → AB

  • 6: B → a

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .A, $], [S → .bB, $], [A → .a, $], [A → .ba, $]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(A)={[S → A., $]}
  I3=V1(b)={[S → b.B, $], [A → b.a, $], [B → .AB, $], [B → .a, $], [A → .a, ab], [A → .ba, ab]}
  I4=V1(a)={[A → a., $]}
  I5=V1(bB)={[S → bB., $]}
  I6=V1(ba)={[A → ba., $], [B → a., $], [A → a., ab]}
  I7=V1(bA)={[B → A.B, $], [B → .AB, $], [B → .a, $], [A → .a, ab], [A → .ba, ab]}=V1(bAA)
  I8=V1(bb)={[A → b.a, ab]}=V1(bAb)
  I9=V1(bAB)={[B → AB., $]}
  I10=V1(bAa)={[B → a., $], [A → a., ab]}
  I11=V1(bba)={[A → ba., ab]}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SAB
  0s4s3 12 
  1  acc   
  2  r1   
  3s6s8  75
  4  r3   
  5  r2   
  6r3r3r4/r6   
  7s10s8  79
  8s11     
  9  r5   
  10r3r3r6   
  11r4r4    
 17. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AA

  • 2: S → c

  • 3: A → Bc

  • 4: A → a

  • 5: B → b

  • 6: B → bb

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .AA, $], [S → .c, $], [A → .Bc, ba], [A → .a, ba], [B → .b, c], [B → .bb, c]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(A)={[S → A.A, $], [A → .Bc, $], [A → .a, $], [B → .b, c], [B → .bb, c]}
  I3=V1(c)={[S → c., $]}
  I4=V1(B)={[A → B.c, ba]}
  I5=V1(a)={[A → a., ba]}
  I6=V1(b)={[B → b., c], [B → b.b, c]}
  I7=V1(AA)={[S → AA., $]}
  I8=V1(AB)={[A → B.c, $]}
  I9=V1(Aa)={[A → a., $]}
  I10=V1(Bc)={[A → Bc., ba]}
  I11=V1(bb)={[B → bb., c]}
  I12=V1(ABc)={[A → Bc., $]}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s5s6s3 124
  1   acc   
  2s9s6   78
  3   r2   
  4  s10    
  5r4r4     
  6 s11r5    
  7   r1   
  8  s12    
  9   r4   
  10r3r3     
  11  r6    
  12   r3   
 18. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → ABc

  • 2: A → bA

  • 3: A → b

  • 4: B → c

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .ABc, $], [A → .bA, c], [A → .b, c]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(A)={[S → A.Bc, $], [B → .c, c]}
  I3=V1(b)={[A → b.A, c], [A → b., c], [A → .bA, c], [A → .b, c]}=V1(bb)
  I4=V1(AB)={[S → AB.c, $]}
  I5=V1(Ac)={[B → c., c]}
  I6=V1(bA)={[A → bA., c]}
  I7=V1(ABc)={[S → ABc., $]}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   bc$SAB
  0s3  12 
  1  acc   
  2 s5   4
  3s3r3  6 
  4 s7    
  5 r4    
  6 r2    
  7  r1   
 19. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → BaB

  • 2: A → a

  • 3: A → bab

  • 4: B → bB

  • 5: B → a

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .BaB, $], [B → .bB, a], [B → .a, a]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(B)={[S → B.aB, $]}
  I3=V1(b)={ [B → b.B, a], [B → .bB, a], [B → .a, a]}=V1(bb)
  I4=V1(a)={[B → a., a]}=V1(ba)
  I5=V1(Ba)={ [S → Ba.B, $], [B → .bB, $], [B → .a, $]}
  I6=V1(bB)={[B → bB., a]}
  I7=V1(BaB)={[S → BaB., $]}
  I8=V1(Bab)={[B → b.B, $], [B → .bB, $], [B → .a, $]}=V1(Babb)
  I9=V1(Baa)={[B → a., $]}=V1(Baba)
  I10=V1(BabB)={[B → bB., $]}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SAB
  0s4s3 1 2
  1  acc   
  2s5     
  3s4s3   6
  4r5     
  5s9s8   7
  6r4     
  7  r1   
  8s9s8   10
  9  r5   
  10  r4   
 20. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AcB

  • 2: A → aAb

  • 3: A → ba

  • 4: B → aBb

  • 5: B → cba

  Az LR(1) elemek a következőek lesznek:

  I0=V1(λ)={[S' → .S, $], [S → .AcB, $], [A → .aAb, c], [A → .ba, c]}
  I1=V1(S)={[S' → S., $]}
  I2=V1(A)={[S → A.cB, $]}
  I3=V1(a)={[A → a.Ab, c], [A → .aAb, b], [A → .ba, b]}
  I4=V1(b)={[A → b.a, c]}
  I5=V1(Ac)={[S → Ac.B, $], [B → .aBb, $], [B → .cba, $]}
  I6=V1(aA)={[A → aA.b, c]}
  I7=V1(aa)={[A → a.Ab, b], [A → .aAb, b], [A → .ba, b]}=V1(aaa)
  I8=V1(ab)={[A → b.a, b]}=V1(aab)
  I9=V1(ba)={[A → ba., c]}
  I10=V1(AcB)={[S → AcB., $]}
  I11=V1(Aca)={[B → a.Bb, $], [B → .aBb, b], [B → .cba, b]}
  I12=V1(Acc)={[B → c.ba, $]}
  I13=V1(aAb)={[A → aAb., c]}
  I14=V1(aaA)={[A → aA.b, b]}
  I15=V1(aba)={[A → ba., b]}
  I16=V1(AcaB)={[B → aB.b, $]}
  I17=V1(Acaa)={[B → a.Bb, b], [B → .aBb, b], [B → .cba, b]}=V1(Acaaa)
  I18=V1(Acac)={[B → c.ba, b]}=V1(Acaac)
  I19=V1(Accb)={[B → cb.a, $]}
  I20=V1(aaAb)={[A → aAb., b]}
  I21=V1(AcaBb)={[B → aBb., $]}
  I22=V1(AcaaB)={[B → aB.b, b]}
  I23=V1(Acacb)={[B → cb.a, b]}
  I24=V1(Accba)={[B → cba., $]}
  I25=V1(AcaaBb)={[B → aBb., b]}
  I26=V1(Acacba)={[B → cba., b]}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3s4  12 
  1   acc   
  2  s5    
  3s7s8   6 
  4s9      
  5s11 s12   10
  6 s13     
  7s7s8   14 
  8s15      
  9  r3    
  10   r1   
  11s17 s18   16
  12 s19     
  13  r2    
  14 s20     
  15 r3     
  16 s21     
  17s17 s18   22
  18 s23     
  19s24      
  20 r2     
  21   r4   
  22 s25     
  23s26      
  24   r5   
  25 r4     
  26 r5     

LALR elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

LALR(1) elemző táblázatok készítésénél két módszert is követhetünk. Első esetben az LR(1) elemző táblázatban vonjuk össze az egymáshoz hasonló (azonos maggal rendelkező) sorokat. A második esetben a táblázot sorról sorra készítjük el, és ha már korábbi sorhoz hasonló sort kapunk, azzal egyből összevonjuk. Mivel ez utóbbi módszert dinamikájában csak hosszan tudnánk bemutatni, megmaradunk az előbbinél. Szerencsére ugyanezen nyelvtanokhoz már elkészítettük az LR(1) elemzőket, így ezeket fel tudjuk használni.

 1. Mivel az LR(1) elemek között nincsenek hasonlóak, az LALR(1) elemző táblázata egybeesik az LR(1) elemző táblázatával.

 2. Mivel az LR(1) elemek között nincsenek hasonlóak, az LALR(1) elemző táblázata egybeesik az LR(1) elemző táblázatával.

 3. Mivel az LR(1) elemek között nincsenek hasonlóak, az LALR(1) elemző táblázata egybeesik az LR(1) elemző táblázatával.

 4. Mivel az LR(1) elemek között nincsenek hasonlóak, az LALR(1) elemző táblázata egybeesik az LR(1) elemző táblázatával.

 5. Az LR(1) elemek közül a következőek hasonlóak: 4-11, 2-9, 3-10, 5-12, 6-16, 7-17, 8-18, 13-19, 14-20 és 15-21.

 6. Mivel az LR(1) elemek között nincsenek hasonlóak, az LALR(1) elemző táblázata egybeesik az LR(1) elemző táblázatával.

 7. Az LR(1) elemek közül a következőek hasonlóak: 3-6, 4-7 és 8-9.

 8. Az LR(1) elemek közül a következőek hasonlóak: 11-13, 14-16, 15-17 és 18-19.

 9. Az LR(1) elemek közül a következőek hasonlóak: 3-8, 5-11, 6-13, 7-14, 9-16, 10-17, 12-18 és 15-19.

 10. Mivel az LR(1) elemek között nincsenek hasonlóak, az LALR(1) elemző táblázata egybeesik az LR(1) elemző táblázatával.

 11. Az LR(1) elemek közül a következőek hasonlóak: I6 és I9. Viszont a táblázat d oszlopához tartozó bejegyzések eltérőek: r6 és r5. Így míg az LR(1) táblázat nem tartalmaz ütközést, az LALR(1) táblázat már fog. Magyarul a feladatban szereplő nyelvtan nem LALR(1) nyelvtan.

 12. Mivel az LR(1) elemek között nincsenek hasonlóak, az LALR(1) elemző táblázata egybeesik az LR(1) elemző táblázatával.

 13. Az LR(1) elemek közül a következőek hasonlóak: 3-9, 4-10, 6-12, 7-13, 8-15, 11-17, 14-18 és 16-19

 14. Mivel az LR(1) elemek között nincsenek hasonlóak, az LALR(1) elemző táblázata egybeesik az LR(1) elemző táblázatával.

 15. Az LR(1) elemek közül a következőek hasonlóak: 3-14, 4-15, 6-10, 7-11, 8-12, 9-19, 13-17 és 16-18.

 16. Mivel az LR(1) elemek között nincsenek hasonlóak, az LALR(1) elemző táblázata egybeesik az LR(1) elemző táblázatával.

 17. Az LR(1) elemek közül a következőek hasonlóak: 4-8, 5-9 és 10-12.

 18. Mivel az LR(1) elemek között nincsenek hasonlóak, az LALR(1) elemző táblázata egybeesik az LR(1) elemző táblázatával.

 19. Az LR(1) elemek közül a következőek hasonlóak: 3-8, 4-9 és 6-10.

 20. Az LR(1) elemek közül a következőek hasonlóak: 3-7, 4-8, 6-14, 9-15, 11-17, 12-18, 13-20, 16-22, 19-23, 21-25 és 24-26.

Bibliográfia

[Csörnyei06] Csörnyei, Zoltán. Fordítóprogramok. Typotex. 2006.

[Fülöp99] Fülöp, Zoltán. Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük. Polygon, Szeged. 1999.

[Grune90] , Grune, Dick, és Jacobs, Ceriel J. H.. Parsing techniques: a practical guide. Ellis Horwood, Chichester, England. 1990.

[Thompson68] Thompson, Ken. „Regular expression search algorithm”. 419-422. Comm. Assoc. Comp. Mach.. 11. 6. 1968.